Özgeçmiş

 

 

 

 

 

 

26 Eylül 1943 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu.Babası devlet memuru olup,annesi ev kadınıydı. İlkokulu Adana Sayhan İlkokulunda,orta ve liseyi Eskişehir’de tamamladı.

Ankara Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra,yükseklisans ve doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi’nde yaptı.Türkiye’nin çeşitli  illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra  İstanbul İl Milli  Eğitim Müdürlüğü’ne atanarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak aralıksız 18 yıl görev yaptı.Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesine Öğretim Üyesi olarak atandı.Üniversite’de Yardımcı Doçent ünvanını aldı.Burada bir müddet çalıştıktan sonra KKTC’Deki Yakın Doğu Üniversitesi’nde Beden Eğitimi  ve Spor Yüksekokuluna başladı.Burada görev yaparken  Doçentlik ünvanını aldı

Uzun yıllar yapmış olduğu çalışmalarda katıldığı kurs ve seminerlerde başarı ödülleri aldı.Doktora çalışmasında  YÖK-Provoktivite Merkezi tarafından  Doktora Başarı Ödülü verildi.Çanakkale 18 Mart Üniversite’sinden,KKTC Gençlik ve Spor Bakanlıgı’ndan  ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çeşitli ödüller aldı.

Çalışma hayatının çeşitli dönemlerinde 12 kitap yayınladı.Uluslararası Bilimsel Kongrelerde bildiriler sundu.48 adet Bilimsel Makale yayınladı. KKTC’De görev yapan okul yöneticilerinin Mesleki yılgınlıklarını (tükenmişlikleri) Değerlendirme  Projesi hazırladı.(180 . S) Çeşitli Mesleki Ve Akademik  kurslar,seminerler verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır.

 

Doç.Dr.Hasan SELÇUK [Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı] 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

7.AKADEMİK ÜNVANLAR VE MESLEK HAYATI:

 

8.AKADEMİK İLGİLER:

 

9. ÖDÜLLER :

10.ESERLER

Selçuk,Hasan.,(1990) İlk ve Orta Öğretim Okullarında Beden Eğitimi (Yardımcı ders Kitabı)

Ders Kitapları AŞ.İstanbul.

Selçuk,Hasan.,(1983)İlk Yardım Taşıma ve Kurtarma metotları .Hilal Matbaası.İstanbul

Selçuk,Hasan.,(1993) Sağlıklı Yaşamak için Eğzersiz.Veli Yayınları .Kuşak  Ofset.İst.

Selçuk,Hasan.,(1994) .Bedensel Özürlü Çocuklar İçin Beden Eğitimi ve Spor.Kuşak ofset

Matbaası.İstanbul

Selçuk,Hasan.,(1999) Sportif Performansın gelişiminde Psikolojinin Faydaları-Ders kitapları

İstanbul

Selçuk,Hasan.,(2001) Sporda Beceri Öğrenimi.YDÜ.Matbaası.Lefkoşa

Seçuk,Hasan.,(2002) Cimnastik Organizasyonları ve Varyasyonları.YDÜ.Matbaası.Lefkoşa

Selçuk,Hasan.,(2002) Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor.YDÜ.Matbaası.Lefkoşa

Selçuk,Hasan.,(2003) Sporda Akademik Görüşler.Ders Kiabları AŞ.İstanbul

Selçuk,Hasan.,(2006) Beden Eğitimi ve Spor Uygukamalarında Teorik Temel Bilgiler,

Nobel Yayınları.Ankara

Selçuk, Hasan,(2010)  Okul öncesi Öğretmenlere ve annelere Çocuklarla Cimnastik. Işık

 yayınevi, Lefkoşa.KKTC.

Selçuk, Hasan,(2011) Grup Dinamiği ve Liderlik. Mavi Basın Yayın Ltd.Lefkoşa.KK

 

 

11. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 

11.1 ULUSAL HAKEMSİZ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

11.2 GAZETELERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER:

11.3 BASIMA HAZIR ESERLER:

 

14.. SSCI/SCI-EXPANDED VE AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE VE ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ TAM MAKALEYE YABANCI YAYINLARDA YAPILAN ATIFLAR:

 

15.    TEZLER:

 

15.1. BİTİRME TEZİ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

 

15.2. YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

 

15.3 DOKTORA TEZİ / SANATTA YETERLİLİK ÇALIŞMASI / TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANLARI:

16.ARAŞTIRMA PROJELERİ:

16.1.YURT İÇİ KAYNAKLI (K.K.T.C.):

16.2. YURT DIŞI KAYNAKLI / ULUSLARARASI KATILIMLI:

 

16.2.1. T.C.

16.2.2. T.C. DIŞI

17. KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER-       KONFERANSLAR:

18.VERDİĞİ MESLEKİ VE AKADEMİK KURSLAR, HİZMET İÇİ EĞİTİMLER:

19.VERDİĞİ DERSLER

 

19.1.  GÜNCEL DERSLER:

19.2.  GEÇMİŞDEKİ DERSLER:

20.YÖNETTİĞİ TEZLER:

 

20.1. BİTİRME TEZLERİ:

20.2.  YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

 

 

20.3 TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ:

6.EĞİTİM VE ÖĞRETİM:

 24.   İDARİ GÖREVLER:

 

2003-            Yakın Doğu Üniversitesi BESYO-Spor Yöneticiliği Bölüm Baş kanı

 

 Yakın Doğu Üniversitesi BESYO-Öğretim Üyeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ,Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor BölümüBaşkanı

İstanbul-Özel Okul  Genel Müdürü

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yard.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Danışmanı.

     Çorum Öğretmen Okulu Belletici

1975-1978      İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi ,Beden Eğitimi Bölümü Müdür Yardımcısı

 

25.KATILDIĞI MESLEKİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA, İNCELEME, GEZİ, KURS, TOPLANTILAR VS…:

 

 

25.1 YURT İÇİ :

 

25.2  YURT DIŞI:(KKTC.Dışı)

 

 

 

 

 


24.2.1 YURT İÇ, (TÜRKİYE)

 

25.3. T.C DIŞI

 

 

 

 

 

26.DİĞER İLGİLERİ VE HOBİLERİ

6.EĞİTİM VE ÖĞRETİM:

 

7.AKADEMİK ÜNVANLAR VE MESLEK HAYATI:

 

8.AKADEMİK İLGİLER:

 

 

 

9. ÖDÜLLER :

10.ESERLER

Selçuk,Hasan.,(1990) İlk ve Orta Öğretim Okullarında Beden Eğitimi (Yardımcı ders Kitabı)

Ders Kitapları AŞ.İstanbul.

Selçuk,Hasan.,(1983)İlk Yardım Taşıma ve Kurtarma metotları .Hilal Matbaası.İstanbul

Selçuk,Hasan.,(1993) Sağlıklı Yaşamak için Eğzersiz.Veli Yayınları .Kuşak  Ofset.İst.

Selçuk,Hasan.,(1994) .Bedensel Özürlü Çocuklar İçin Beden Eğitimi ve Spor.Kuşak ofset

Matbaası.İstanbul

Selçuk,Hasan.,(1999) Sportif Performansın gelişiminde Psikolojinin Faydaları-Ders kitapları

İstanbul

Selçuk,Hasan.,(2001) Sporda Beceri Öğrenimi.YDÜ.Matbaası.Lefkoşa

Seçuk,Hasan.,(2002) Cimnastik Organizasyonları ve Varyasyonları.YDÜ.Matbaası.Lefkoşa

Selçuk,Hasan.,(2002) Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor.YDÜ.Matbaası.Lefkoşa

Selçuk,Hasan.,(2003) Sporda Akademik Görüşler.Ders Kiabları AŞ.İstanbul

Selçuk,Hasan.,(2006) Beden Eğitimi ve Spor Uygukamalarında Teorik Temel Bilgiler,

Nobel Yayınları.Ankara

Selçuk, Hasan,(2010)  Okul öncesi Öğretmenlere ve annelere Çocuklarla Cimnastik. Işık

 yayınevi, Lefkoşa.KKTC.

Selçuk, Hasan,(2011) Grup Dinamiği ve Liderlik. Mavi Basın Yayın Ltd.Lefkoşa.KKTC

 

 

11. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 

11.1 ULUSAL HAKEMSİZ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

11.2 GAZETELERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER:

 

 

11.3 BASIMA HAZIR ESERLER:

 

 

 

14.. SSCI/SCI-EXPANDED VE AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE VE ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ TAM MAKALEYE YABANCI YAYINLARDA YAPILAN ATIFLAR:

 

15.    TEZLER:

 

15.1. BİTİRME TEZİ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

 

15.2. YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

 

15.3 DOKTORA TEZİ / SANATTA YETERLİLİK ÇALIŞMASI / TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANLARI:

16.ARAŞTIRMA PROJELERİ:

16.1.YURT İÇİ KAYNAKLI (K.K.T.C.):

16.2. YURT DIŞI KAYNAKLI / ULUSLARARASI KATILIMLI:

 

16.2.1. T.C.

16.2.2. T.C. DIŞI

17. KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER-

KONFERANSLAR:

18.VERDİĞİ MESLEKİ VE AKADEMİK KURSLAR, HİZMET İÇİ EĞİTİMLER:

 

 

19.VERDİĞİ DERSLER

 

19.1.  GÜNCEL DERSLER:

19.2.  GEÇMİŞDEKİ DERSLER:

20.YÖNETTİĞİ TEZLER:

 

20.1. BİTİRME TEZLERİ:

 

 

 

 

20.2.  YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

 

20.3 TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ:

 

 

 

 24.   İDARİ GÖREVLER:

 

2003-         Yakın Doğu Üniversitesi BESYO-Spor Yöneticiliği Bölüm Baş kanı

2000-2003 Yakın Doğu Üniversitesi BESYO-Öğretim Üyeliği

1997-1998  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ,Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor BölümüBaşkanı

1996-1997  İstanbul-Özel Okul  Genel Müdürü

1979-1996  İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yard.

1979-1997 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Danışmanı.

1972-1974 Çorum Öğretmen Okulu Belletici

1975-1978  İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi ,Beden Eğitimi Bölümü Müdür Yardımcısı

 

 

 

25.KATILDIĞI MESLEKİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA, İNCELEME, GEZİ, KURS, TOPLANTILAR VS…:

 

25.1 YURT İÇİ :

 

25.2  YURT DIŞI:(KKTC.Dışı)

 

Çanakkale Onsekiz Mat Üniversitesi- Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite. 1. Ulusal Çalıştayı

Ekim 2009.

 

 


24.2.1 YURT İÇ, (TÜRKİYE)

 

25.3. T.C DIŞI

 

 

 

 

 

26.DİĞER İLGİLERİ VE HOBİLERİ

Yakın Doğu Üniversitesi .BESYO-Doçent

Yakın Doğu Üniversitesi .BESYO-Yard.Doç

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.Yard.Doç

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  .Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Bşk.

İstanbul Özel Okul  Genel Müdürlüğü

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,Beden Ter.Genel.Müd.İstanbul il

Danışmanlığı.

      1968-1979   Orta Öğretim Kurumlarında Öğretmenlik ve Yöneticilik

 

 

 

 

Spor Tarihi-Spor Politikaları-Spor Organizasyonları ve Yönetim-Spor Teşkilatları-Beden Dili

Spor Eğitimi- Spor Yönetiminde Liderlik-Genel Cimnastik-Spor Psikolojisi-Ergonomi-Spor Hukuku-Yönetim Psikolojisi –Özel Eğitim-İş ve sosyal Güvenlik Hukuku.Spor Masajı.

KKTC, Gençlik ve Spor Bakanlığı 3.Uluslararası  Özel Atletizm Oyunlarına Katkılarımdan dolayı M.Eğt. ve Spor Bakanı Tarafından verilen ödül

İstanbul Valiliği tarafından verilen 18 adet Taktirname ve teşekkür belgesi.1992 Doktora Çalışmamın bitiminde YÖK Provoktivite Merkezi tarafından  verilen para ödülü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversityesi Rektörü tarafından verilen başarı ödülü. KKTC Milli Eğitim Gençlik ve spor Bakanının ‘’Tıbbi Masörlük-Modern Saunacılık ve Spor Masörlüğü Başarı ödülü.

Selçuk,Hasan;İlköğretim Yapılanmasında 3.4.5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıfa Yönelik Dona

nımlarının Ergonomik Tasarımı. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı.03-05 Ma

Yıs 2007.Kuzey Kıbrıs.Lefkoşa(YDÜ). International Educational Technology Conference.

03-05 May 2007.North Cyprus.(Near East Unıversity).

Bedensel Özürlü Çocuklar için  Beden Eğitimi.(Çocuklarda Görülen Bedensel Şekil Bozukluk

Larının Tıbbi Cimnastik Yönünden Rehabilitasyonu.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.Çanakkale,1997.Onsekiz Mart Üniversitesi.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Uygulamalarında Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Yolları.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu,Çanakkale,1997.Onsekiz Mart Üniversitesi.

13-15 Yaş Grubu Spor Yapan ve Spor Yapmayan Erkek Doğuştan Görme Engelli Çocukların

Denge Fonksiyonlarının Karşılaştırılması.2009 Yakın Doğu Üniversitesi(VUNİ Palas).

PROCEDİAL-SOCİAL AND  BEHAVİORT SCİENCES.(ISSN : 1877-0428) Bilim Dergisinin 304-308inci Sayfalarında yayınlanmıştır.

Çocukluktan Ergenliğe Geçişte (Fiziksel, Duygusal ve Bilişsel Gelişimlerine) Sportif Aktivite

Ve Beden Eğitiminin Etkileri. I. Uluslararası Çocukve Spor Kongresi. 19-20 Nisan 2010.

Yakın Doğu Üniversitesi .Lefkoşa. KKTC.

 

 

Performans ve Ergonomi İlişkileri.Bulgaristan. 2.og.oha.u.gp.5-6.s.116-118

Futbol Dili ve şiddet.Birlik Gazetesi(Sonradan Güneş Gazetesi oldu)Lefkoşa. Modern Yaşam ve Futbol-Jogging-Atatürk ve Spor(Atatürkün Görüşleri ve Direktifleri)-Atletizmde Hazırlık Çalışmaları ve icratı nitelikleri-İslamda ibadet (Namaz) ve Eğzersiz-Sporda Solakların Zaferi-

Doping-Maraton Koşusu-Cimnastik-Sporcu-Doğumla ilgili eğzersiz ve Prensipler-Yetişkin

lerde eğzersiz-Spor ve Cinsellik-Eğzersiz ve Depresyon-Korfball-Dinç Olmak İçin Yaşayın,

Yaşamak için Dinç Olun-Zihni Diri Tutmanın Yolları-Öğrenmeyi Öğretmek-Neden Spor-

Eğitim açısından Spor-Güzel Sanatlar Açısından Spor-Üstün Yetenekli Çocuklar-Eğitimciler

Ve Beden Eğitimi-Mental Antrenman(MT)-Meditasyon-Renklerle Meditasyon Yapmak-İn

San sevgisi ve Tanrısal sevgi-Engellilerde Spor-Seyir Sporlarının Sosyal Hayattaki Yeri-

Feldengrays Metodu-Duygularım-Kuantum-Akapressür-Atletizm Şampiyonası-Telapati-Efor

Testleri-Cove Board-Kardiovasküler Sistemin Eğzersize Karşı Reaksiyonu-Spor Yaparken Ayak Sağlığını Tehlikeye Atmayın-Spor Sağlığında Vitamin ve Minareller-Minareller ve Eğ

zersiz Performansı-Tuina (Çin Manipilasyonu)-Yatak İstirahati Kondisyonu Bozucu Etgisi-

Spor Yaparken Hayalara Gelen Sert Tekmeler-Kosantrasyonu engelleyen Beş Etgen-

Bel Ağrıları Ve Spor-Psikomotorik Temel Eğitim-Okul Sporu –Kulüp Sporu-Sporda Psikolojik Görünüm-Biyoritimler(En Yüksek Potansiyele erişmek içn)-Yüksek ve Düşük Mo

Ral-Masaj-Sağlık Açısından Sporcuların Sosyal Güvenliği-Spor ve Çevre-Spor Yazarlığında

Etik Değerler. Eğitimde Nitelik Geliştirme. Spor Psikolojisinde Çağdaç gelişmeler.

Sporda Liderlik-Performans Endişesi. Psikolojik Olarak Yaşam Doyumunun Ölçülmesi.

Korku: Çocuğun Niçin Korkak ve Sinirli?

Sporda Davranış Mekanizmaları  -

Ev Hanımları İçin Eğzersiz

Kadınlar İçn Body-Building Temel Prensipleri

Comparison of Balance Funetions 13-15 Age Grup Boys Who Make Spotrs Or not Inborn

Visually ımpaired .(Procedial- social and behaviort sciences. 1877-0428-Bilim dergisinin

304-308 inci syfalarında yayınlanmoştır.

Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerinde  Meydana Gelen Arıza ve Kazalarla ilgili istastistiki Araştırmalar,Kazalarda ve Arızalarda  Hukiki Neticeler.(Enstitüde İhtisas tezi) Danışman

Dr.Dr A.Hamdi Turgut.

Kırsal Bölgelerde ve Şehirlerde Yaşayan Bin(1000)İlkokul Öğrencisinde Ayak arızaları

1988.s.164. Danışman Dr.Dr. A.Hamdi Turgut

Sporcu Performansını Geliştirmede Ergonominin rolü ve etkileri.(Güç Geliştirici Örnek Alet

Uygulaması) 1992,s206,Danışman:Prof.Dr.Sacit Adalı (Doktora Tezi)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Mesleki Yılgınlıkları

nı(Tükenmişlikleri)Değerlendirme Projesi.2006s.180,Lefkoşa

Yök-Dünya Bankası-Milli Eğitim Geliştirme Projesine Katılım.Boğaziçi Ünniversitesi. İstan

Bul .1997

 

 

Uluslararası ilk yardım kursu Viyana-Langelleos .(Dünya kızıl haç Organizasyonu).

Milli Egitim  Bakanlığı, Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor İzcilik dairesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi İşbirliği ile Düzenlenen ‘’Eğitim Kurumlarında Be

den Eğitimi ve Spor ‘’Sempozyumu.Buca.1991. Profesyonel Futbolda  Sosyal Güvenlik

Konferansı.Marmara Üniversitesi.1991 İstanbul.Futbol Dili ve Şiddet.Konferans.Marmara Üniversitesi 1992. İstanbul. Atletizm ve Hazırlık Çalışmaları ve İcratın Nitelikleri.Konferans

Beden Eğitimi Öğretmenlerine.1993.İstanbul.Sporda Sosyal Güvenlik.Konferansı 1994.İstan

Bul. Eğitimde Nitelik Geliştirme.( Özel Okul) Konferans.1997. İstanbul.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Uygulamalarında Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm

Yolları –Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 1997.Çanakkale. Bedensel Özürlü

Çocuklar için Beden Eğitimi.(Çocuklarda Görülen Bedensel Şekil Bozukluklararın Tıbbi

Cimnastik Yönünden Rehabilitasyonu)Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.1997

Çanakkale .Masaj-Akupressür,Hareket ve Müzikle Tedavi.Konferans. 19 Mayıs Üniversitesi

Sürekli Eğitim Merkezi.2000. Samsun.KKTC de Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerine

Ders Proğramları ile ilgili Konferans.2002.Lefkoşa.

Türkiyede Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İstihdamı,Sorunlar ve Öneriler.Sunum.Yakın Doğu Üniversitesi.2007

Performans ve Ergonomi İlişkileri.Makale.Bulgaristan.2og.oha.ıı.gp.5-6 s.116-118

İlk Öğretim Yapılanmasında  3-4-5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıfa yönelik Donanımlarının Ergo

nomik Tasarımı. 7. Uluslar Eğitim Teknolojileri Konferansı.2007.(Kitapcıkta Yayınlandı.YD

Ü, de )

13-15 Yaş gurubu spor yapan ve spor Yapmayan erkek doğuştan görme engelli çocukların

denge Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. YDÜ.(Vuni Palas)2009.PROCEDİAL-SOCİAL

AND BEHAVİORD SCİENCES. (ISSN:1877-0428) Bilim Dergisinin 304-308 inci sayfalarında Yayınlandı.

Çocukluktan Ergenliğe Geçişte (Fiziksel,Duygusal ve Bilişsel gelişimlerine) Sportif Aktivite

Ve Beden Eğitimin Etkileri.I.Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi. YDÜ.2010

 

 

Prof.Dr.Dr.A.Hamdi Turgut Sağlık Enstitüsünde .1990-1991-1992-1993......2002 yılına kadar

Masör Yetiştirme kurslarında,Duentoloji-İlk Yardım ve Kurtarmalar-Psikoloji-Tıbbi Cimnas

tik- KKTC de Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerine Ders Proğramları İle İlgili Hizmet

içi seminer.2002.Lefkoşa . Cimnastik I. Kademe Antrenörlük Kursu.(Psikomotor Gelişim kur

su).21-31 Mayıs2007. Masa Tenisi I. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu .2003.Lefkoşa

Tıbbi Masörlük- Modern Saunacılık ve Spor Masörlüğü (01.4.2010-30.4.2010) Semineri .

KKTC. Lefkoşa.

Vucut geliştirme  ve Fitness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu.(21 Mart – 03 Nisan 2011)

KKTC.Lefkoşa.

KKTC Jimnastik Federasyonu Step Aerobik – Artistik Cimnastik –Pilates 1. Kademe Antrenörlük ve Hakemlik Kursu.(09.05.2011-05.06.2011 arası)

Vucut Geliştirme ve Fitness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu(19Ekim-03 Nisan2011)

KKTC.Lefkoşa.

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında,Spor Psikolojisi(Master)Spor Eğitiminde ilke yöne

Tim ve Teknikler(Master)

Spor Yöneticiği Bölümünde;Uygulamalı Kamp Eğitim I- Spor Teşkilatları –Spor Yönetimin

de Liderlik-Yönetim Psikolojisi –Ergonomi-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku-Spor Org ve Yö

netim. Sporda Beden Dili-Spor Hukuku-Spor Yönt.Araş.ve Proje-(Lisans)

Öğretmenlik Bölümünde ;Spor Eğitimi- Sporda Beceri Öğrenimi-Engelliler için Beden Eği

timi ve Spor. (Lisans)-Özel Eğitim.

Antrenörlük Bölümü. Spor Masajı .

Spor Tarihi-Saha Malzeme Bilgisi-Spor Politikaları-Yönetim Bölümüne, Engelliler içn

Beden Eğitimi ve Spor-Spor ve Çevre –Genel Cimnastik-Müfredat Gelişimi-Ritim ve dans

Yıldırım,Fehmi.,(2003) Basketbolda Adam Adama Baskılı Savunmalar,YDÜ.Lefkoşa

Kesici Murat,Rıza.,(2003) Sporda Stres ile Başa çıkabilme,YDÜ.Lefkoşa

Karakay,Mustafa.,(2003) Eğitsel Oyunlar,YDÜ.Lefkoşa

Kültüroğlu, Mehmet.,(2003 Voleybol Tarihçesi ve <voleybol.YDÜ.Lrfkoşa

Bozoğlu, Ali.,(2003) Rekreasyon,Spor.YDÜ.Lefkoşa

Soylu,Cihan.,(2003) Basketbolda Temel Beceriler ve Kuralları.YDÜ.Lefkoşa

Şahin, Abdülkadir.,(2003) Basketbolda Temel Antrenman Uygulamaları.YDÜ.Lefkoşa

Gökmenoğlu,Göker.,(2003) Teniste Kullanılan Kort Çeşitleri ve Yapım Aşamaları.YDÜ.Lef.

Çoban,Güney.,(2004) Basketboda Temel Teknik Hareketler.YDÜ.Lefkoşa

Elmacı,Ömer.,(2004) Sporcu Yaralanmaları.YDÜ.Lefkoşa

Kut,Onur.,(2003) Basketbolda Kenar Oyunları.YDÜ.Lefkoşa

Tolu,Ali.,(2003) Bilardo Kuralları ve Üç Bantta Sistemler.YDÜ.Lefkoşa

Mutlu,Hakan.,(2003) Galatasaray Spor Kulübünün Kuruluşu,Kurucuları ve Tarihsel Gelişimi

YDÜ.Lefkoşa.

Küçük, Gökan.,(2004)Sporda Demokratikleşme .YDÜ.Lefkoşa.

Büyük, Mustafa.,(2004)Sporcularda Kaygı ve Korku.YDFÜ.Lefkoşa

Üner,Ali.,(2004) İlk Öğretimde Rehberlik Hizmetleri.YDÜ.Lefkoşa

Günaydın,Osman.,(2004) Aktif ve Pasif Isınmanın Anaerobik Güce Etgisi.Ydü.Lefkoşa

Zorlu,Yunus.,(2004)Bireyde Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi.YDÜ.Lefkoşa

Kaplan ,Soner.,(2004) Kısa Mesafe Koşuları ve Sürat.YDÜ.Lrfkoşa

Tekin,Celalettin .,(2004) Sporda Doping.YDÜ.Lrfkoşa

Onaylı,Ali.,(2004) Antrenman Bilgisinde Temel Motorik Özellikler.YDÜ.Lefkoşa

Alasya,Atakan.,(2004) Sporun Yönetilmesiyle Sporun Sosyal Bütünleşmeyi Sağladığı

Roller.YDÜ.Lefkoşa

Ellidört,Ahmet.,(2004) Basletbol.YDÜ.Lefkoşa

Geçit,Muhammet.,(2004) Törel Gelişimin Kişilik üzrindeki Etkileri.YDÜ.Lefkoşa

Özkaral,Uğur.,(2004) Cimnastik sporunda Temel Teknik Hareketlerin Eğitimi ve Motor

Özellikler.YDÜ.Lefkoşa

Soydan,Erhan.,(2004) Futbolda Diz Sakatlıkları.YDÜ.Lefkoşa

Savrakoğlu,Faik.,(2004) Futbolda Yanlış Antrenman Dolayısıyla Meydana Gelen Sakatlık

Ların analizi.YDÜ.Lefkoşa

Arslan,Keko.,(2004) Voleybolda Alt Yapı Çalışmaları ve Okul Kulüp İlişlileri.YDÜ.Lefkoşa

Kutku,Sedat.,(2004) Sporda Doping Kullanımı.YDÜ.Lefkoşa

Şaşal,Yiğit-İnce,Nilgün.,(2005) Spor Yönetimi ve KKTC’de Spor Yönetim İşleyişleri.YDÜ

Başak,Canan.,(2007) Otel İşletmelerinde Swot Analizi.YDÜ.Lefkoşa

Uğurlar,Mine.,(2007) Stratejik Yönetim.YDÜ.Lefkoşa

Yıldırımer,Resul.,(2007) Performans Yönetimi.YDÜ.Lefloşa

Eren,Melih.,(2007) İnsan Kaynakları Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa

Bozoğlu,Seçil.,(2007) Spor Sponsorluğu.YDÜ.Lefkoşa

Yumurtaş,Ayten.,(2007) Toplam Kalite Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa

Kalan,Tunahan,(2009) Beden Dili ve Sinyalizasyon.YDÜ.

Alştıntaş,Hasan(2009)Spor Sosyolojisi.YDÜ.

Sönmez,Mustafa(2009)Sponsorluğun Temelleri ve Sporda Sponsorluk.YDÜ.Lefkoşa

İçen,Alparslan.(2009) İnsan Kaynakları Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa

Tufan,Ulaş.(2010) Türk Kamu Yöntimi.YDÜ.Lefkoşa.

Suiçmez,Erkan.(2010) Sporda beslenme.YDÜ.Lefkoşa

Yürükoğulları,Osman.(2010) Modern Olimpiyatların Tarihsel Gelişimi.YDÜ.Lefkoşa

Dereseven,Özmen.(2010) Kış Sporları ve Organizasyonları.YDÜ.Lefkoşa

Sançar, Taçam.(2010) Sporda Demokrasi.YDÜ.Lefkoşa

Kayım,Hüseyin.(2010) Sporda Yetenek Seçimi.YDÜ.Lefkoşa

Şemmedi,Gürşat.(2010) Spor ve Aile.YDÜ.Lefkoşa

Üçöz,Oğuz.(2010) Spor ve Sağlık.YDÜ.Lefkoşa

Arcan Ahmet,Aytunç,(2010)Sporda Pazarlama KarmasınA İlişkin Temel ilke ve prensipler.

YDÜ.Lefkoşa

Düşmez, Halil,(2011) İnsan Psikolojisi ve Ergonoöi.YDÜ.Lefkoşa

Sakallı, Mehmet,(2011) Toplum ve Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa.

Akar, Hasan (2011) KKTC de Dünden Bugüne Sosyal Güvenlik.YDÜ.Lefkoşa.

Güllü,Tolga,(2011) Klinik ve İş Yerinde Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa.

Dörter,Metin (2011) Sporda Saha Malzeme Bilgisi..YDÜ.Lefkoşa

Ferhatoğlu, Zekai (2011) Ürün Dizayn ve Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa

Kerem,Ahmet(2011) Performans Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa.

Şirket,Ertuğrul (2011) KKTC Sporunun Dünü Bugünü ve Tarihsel Gelişimi.YDÜ.Lefkoşa

Kafa,Hüseyin (2011) Yaşam Kalitesi için Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa.

Çolakoğlu, Hakan(2011) Yönetimde İletişim.YDÜ.Lefkoşa.

Sivri,Kemal.(2011) Kent Ergonomisi.YDÜ.Lefkoşa.

Sezgin can Halil (2011) Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa

Tüfekci Mustafa (2011) Olimpiyatların Dünü Bugünü ve Yarını.YDÜ.Lefkoşa

Kaldırım,Hami(2011) İnsan İlişkilerinde Yönetim.YDÜ.Lefkoşa

Tarık Kahraman,(2011) Sporda Kinesyoloji Yapılandırılması.YDÜ..Lefkoşa

Hacıhaliloğlu.Mehmet(2011) Demokratikleşmede Spor.YDÜ.Lefkoşa

Dağhan,Evgen,(2011 Sporun Dünü Bugünü ve Globalleşmesi.YDÜ.Lefkoşa

Büyük Bayan Voleybolcuların Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi-Pınar Denk-2005

Beden Eğitim ve Spor Anabilim dalında Tez savunulmuş üç (3) Üyeden oluşan Jüri tarafın

dan oy birliği ile başarılı bulunarak Kabul edilmiştir.

18-24 Yaş Erkek Voleybolcuların Antropometrik ve Temel Motorik Özelliklerinin İncelenme

si.Sevim Ancın.2005-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında  Tez savunulmuş, üç(3)üyeden

oluşan jüri tarafından oy birliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

KKTC’de Güreş Yapan Sporcuların Sosyo-Ekonomik Profili-Erhun Tekakpınar,2005, Beden

Eğitimi ve Spor Anabilim dalında Tez savunulmuş üç(3) üyeden oluşan jüri tarafından oy

birliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

13-15 Yaş Grubu Spor Yapan ve Spor Yapmayan Erkek Doğuştan Görme Engelli Çocukların

Denge Fonksiyonlarının Karşılaştırılması-Harika Kıral,2007,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim

Dalında Tez savunulmuş üç (3)üyeden oluşan Jüri tarafından oy birliği ile başarılı bulunarak

kabul edilmiştir.

THAİ KİCK BOKS’un Psikoregülasyon ve kardiovasküler değerlendirmesi. Turgay OŞAK , 2008 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tez savunulmuş üç ( 3 ) üyeden oluşan juri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Ergenlerin Fiziksel, Duygusal, Sosyal ve Zihinsel gelişimlerine Sportif Aktivite ve Beden

Eğitimi Faaliyetlerinin Etkileri. Turgay Oşak.2010. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anabilimdalında tez savunulmuş, üç (3) üyeden oluşan jüri tarafından oy birliğiyle başarılı

bulunarak kabul edilmiş.

13-15 yaş Yıldız Kız Voleybolcuların motorik Profilinin Özellikleri-Hülya Mazharoğlu

2004,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı-

14-19 Yaş Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Profili .Musa Oytun,2005

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

KKTC’de 40 yaş Üzeri Bayanların Osteoporoz Hakkında Bilinç Durumlarının İncelenmesi

Deniz Tombul-22 Kasım 2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Submaksimal Aktivite Esnasında Erkek Futbolcuların Vucut Termoregülasyon Dinamiğinin

İncelenmesi,Halil Tokmak ,.Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Bir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Görev Yapan Öğretim Görevlileri Hakkında

Öğrencilerin Görüşleri.Togay Uluöz-2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

16-22 Yaş Bayan Basketbolcuların Antropometrik ve Temel Motorik Özelliklerinin İncelen

mesi.Bigin Güldoğuş-2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Erkek Hentbol Oyuncularının Müsabaka Öncesi Kendilerini Değerlendirme Kriterleri. Bora

Liman-22 Ksım 2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı.

10-21 Yaş Kız ve Erkek Performans Yüzücülerinin Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin

<incelenmesi-Hakan Atamtürk 2004, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Hentbol Oyuncularının Fiziki ve Fizyolojik Profili.Turgut Karamanoğlu.2005,Beden Eğitimi

ve Spor Anabilim dalı.

Submaksimal Aktivite esnasında Erkek Futbolcuların  Vucut Termoregülasyon dinamiğinin

İncelenmesi. Halil Tokmak. Beden Eğitimi ve spor Anabilimdalı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık ve Eğzersiz üzerine Bilgi Düzey

Lerinin Ölçülmesi.Mustafa Behlül.2007,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı

Hentbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Profili.Musa Oytun .2005,Beden Eğitimi ve

 Spor Anabilim dalı.

Sağlık ve Kondisyon Merkezine Gelenlerin Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin İncelen

Mesi.Süleyman Atamtürk,2007, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

20-34 Yaş arası Yetişkinlerde  Diyet ve Egzersizin Obezite Üzerine  Etkisi.Figen Yaman,

2007,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

KKTC’deki Elit Bayan ve Erkek Sporcuların Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi.Elif Anıl

Uyumsal,2008,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Yükselti Antrenmanının Sprinterler Üzerinde Metabolik Etkisi . Birsen ENGİN. 2009 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Yetişkin Bireylerin fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi. Gönül Özkan .2009. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Süper İig’de Oynayan Bayan Hentbol Oyuncularının Farklı Yorgunluk Düzeylerindeki Reak

Siyon Zamanları  ve İsabetli Kale atışlarının İncelenmesi. Gülcan Yıldız,2010, Beden Eğitimi

Ve Spor Anabilim dalı.(jüri Başkanlığı)

 

1990-1992 Doktora-İstanbul, Marmara Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

1988- 1989 Master- İstanbul,Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

1986- 1987 Lis.Tamamlama,İstanbul,Marmara Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Sp.Bl.

1966- 1968  Üniversite.Ankara , Gazi Üniversitesi,Beden Eğitimi ve spor bölümü.

1961- 1964  Lise,Eskişehir,Atatürk Lisesi.

1955- 1959  Orta okul,Eskişehir,Mehmetcik orta okulu.

1950- 1955  İlk okul,Adana,Sayhan İlk okulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye-KKTC

2000  Prof.Dr.Dr.A.H.TURGUT Kültür-Sağlık ve Spor Vakfı Başkanlığı Sağlık Enstitüsü

Müdürlüğü.Akupressür Temel Öğretim ve Tekamül Kursu

2002-  Prof.Dr.A.H. Turgut.Sağlık.ve Spor Vakfı.Sağlık Enstitüsü’’Rehabilitatif Tıbbi Cimnastik ve Hidroterapi Masörlüğü.İstanbul

1999-  Prof.Dr.Dr. A.H Turgut,K.S.ve S.V.Baş.Sağlık Enstitüsü Müd.Birinci Bel Okulu Kursu.İstanbul

1998- Prof.Dr.Dr.A.H.T.K.S. ve S.V.Baş.Sağlık Enst.Müd.Birinci Savunacılıl ve Yöneticiliği

Temel Eğitim kursu.İstanbul

1995- .Spor Tıp.Ens.Müd.Rehabilitatif Tedavilerde Tıpbi Cimnastik ve Masaj Gelişme Kursu

İstanbul..

1993-Fizyoterapist  ve Masörler Bir.Baş. ve Sp.Tıp Ens.Md.’de .Lenfa ödemi-Tıbbi Cimnastiği ve Lenfa Dranaj Masajı Kursu.İstanbul

1993- İstanbul-Sp.Tıp.Ens.Md.’ Selülit2DE tedavi ve Selülit Masaj Kursu

1976- 1997 Milli Eğ.Bak.Okul.İçi.Eğt.Sp.Daire Başk’da Hizmet içi Eğitim Kursları.Ank

1987- AİKİDO Savez Jogosaöije, POCASUOM GLAHN AİKİDO  KULUBA-DİPLOMA

1989- Milli Eğt.Gençlik ve Sp.Bak.Beden Ter.Genel.Müd.Atletizm Fed.25-4 Karar/1887 Nolu Uluslararası hakemlik.İstanbul

1983 İstanbul-Marmara Üniversitesi .Atatürk Eğt.Fak.Bed.Eğt.ve Sp.Bl.Masaj Tekamül Kursu.

1974 Gençlik ve Spor Bak.Beden Teriyesi.Gnd.Halter fed.279 nolu Bölge hakem kursu.

1974  1129 No’lu Voleybol hakemliği ve 125/4 Kararlı Basketbol Antrenörlüğü .

1972   Türkiye Basketbol Hakemliği Kursu.(1291 Nolu)

1969   Türkiye Atletizm Federasyonu –Atletizm Antrenörlüğü.

1968   Ergin İzci Oymak Başı Kursu.107 Nolu Sertifika

1967   İzcilik-Wood-Badge Kursu (5.Kamp,150 Nolu Sertifika).

1967   İzcilik Oymak Başı Kursu.(691 sayılı Sertifika

 

 

1968- Avusyurya ,Viyana ,Langellois ,Uluslararası İlk Yardım Kursu.

Okuma-Çevre Doğa inceleme-Klasik ve Türk Sanat Müziği-Türk Sanat Müziği Güfte yazarlığı-Opera-Bale-Tiyatro-Yabancı Ülkeler gezme.Spor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-1992 Doktora-İstanbul, Marmara Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Bölümü)

1988- 1989 Master- İstanbul,Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

1986- 1987 Lis.Tamamlama,İstanbul,Marmara Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Sp.Bl.

1966- 1968  Üniversite.Ankara , Gazi Üniversitesi,Beden Eğitimi ve spor bölümü.

1961- 1964  Lise,Eskişehir,Atatürk Lisesi.

1955- 1959  Orta okul,Eskişehir,Mehmetcik orta okulu.

1950- 1955  İlk okul,Adana,Sayhan İlk okulu

 

 

 

 2005-            Yakın Doğu Üniversitesi .BESYO-Doçent

  2000-20005  Yakın Doğu Üniversitesi .BESYO-Yard.Doç

  1997-1998    Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.Yard.Doç

  1997-1998    Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  .Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Bşk.

  1996-1997    İstanbul Özel Okul  Genel Müdürlüğü

  1979-1996   İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı.

  1979-1986   Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,Beden Ter.Genel.Müd.İstanbul il

                      Danışmanlığı.

         1968-1979     Orta Öğretim Kurumlarında Öğretmenlik ve Yöneticilik

 

 

 

 

 

Spor Tarihi-Spor Politikaları-Spor Organizasyonları ve Yönetim-Spor Teşkilatları-Beden Dili

Spor Eğitimi- Spor Yönetiminde Liderlik-Genel Cimnastik-Spor Psikolojisi-Ergonomi-Spor Hukuku-Yönetim Psikolojisi –Özel Eğitim-İş ve sosyal Güvenlik Hukuku.Spor Masajı.

 

İstanbul Valiliği tarafından verilen 18 adet Taktirname ve teşekkür belgesi.1992 Doktora Çalışmamın bitiminde YÖK Provoktivite Merkezi tarafından  verilen para ödülü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversityesi Rektörü tarafından verilen başarı ödülü. KKTC Milli Eğitim Gençlik ve spor Bakanının ‘’Tıbbi Masörlük-Modern Saunacılık ve Spor Masörlüğü Başarı ödülü.

Selçuk,Hasan;İlköğretim Yapılanmasında 3.4.5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıfa Yönelik Dona

nımlarının Ergonomik Tasarımı. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı.03-05 Ma

Yıs 2007.Kuzey Kıbrıs.Lefkoşa(YDÜ). International Educational Technology Conference.

03-05 May 2007.North Cyprus.(Near East Unıversity).

Bedensel Özürlü Çocuklar için  Beden Eğitimi.(Çocuklarda Görülen Bedensel Şekil Bozukluk

Larının Tıbbi Cimnastik Yönünden Rehabilitasyonu.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.Çanakkale,1997.Onsekiz Mart Üniversitesi.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Uygulamalarında Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Yolları.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu,Çanakkale,1997.Onsekiz Mart Üniversitesi.

13-15 Yaş Grubu Spor Yapan ve Spor Yapmayan Erkek Doğuştan Görme Engelli Çocukların

Denge Fonksiyonlarının Karşılaştırılması.2009 Yakın Doğu Üniversitesi(VUNİ Palas).

PROCEDİAL-SOCİAL AND  BEHAVİORT SCİENCES.(ISSN : 1877-0428) Bilim Dergisinin 304-308inci Sayfalarında yayınlanmıştır.

Çocukluktan Ergenliğe Geçişte (Fiziksel, Duygusal ve Bilişsel Gelişimlerine) Sportif Aktivite

Ve Beden Eğitiminin Etkileri. I. Uluslararası Çocukve Spor Kongresi. 19-20 Nisan 2010.

Yakın Doğu Üniversitesi .Lefkoşa. KKTC.

 

 

Performans ve Ergonomi İlişkileri.Bulgaristan. 2.og.oha.u.gp.5-6.s.116-118

Futbol Dili ve şiddet.Birlik Gazetesi(Sonradan Güneş Gazetesi oldu)Lefkoşa. Modern Yaşam ve Futbol-Jogging-Atatürk ve Spor(Atatürkün Görüşleri ve Direktifleri)-Atletizmde Hazırlık Çalışmaları ve icratı nitelikleri-İslamda ibadet (Namaz) ve Eğzersiz-Sporda Solakların Zaferi-

Doping-Maraton Koşusu-Cimnastik-Sporcu-Doğumla ilgili eğzersiz ve Prensipler-Yetişkin

lerde eğzersiz-Spor ve Cinsellik-Eğzersiz ve Depresyon-Korfball-Dinç Olmak İçin Yaşayın,

Yaşamak için Dinç Olun-Zihni Diri Tutmanın Yolları-Öğrenmeyi Öğretmek-Neden Spor-

Eğitim açısından Spor-Güzel Sanatlar Açısından Spor-Üstün Yetenekli Çocuklar-Eğitimciler

Ve Beden Eğitimi-Mental Antrenman(MT)-Meditasyon-Renklerle Meditasyon Yapmak-İn

San sevgisi ve Tanrısal sevgi-Engellilerde Spor-Seyir Sporlarının Sosyal Hayattaki Yeri-

Feldengrays Metodu-Duygularım-Kuantum-Akapressür-Atletizm Şampiyonası-Telapati-Efor

Testleri-Cove Board-Kardiovasküler Sistemin Eğzersize Karşı Reaksiyonu-Spor Yaparken Ayak Sağlığını Tehlikeye Atmayın-Spor Sağlığında Vitamin ve Minareller-Minareller ve Eğ

zersiz Performansı-Tuina (Çin Manipilasyonu)-Yatak İstirahati Kondisyonu Bozucu Etgisi-

Spor Yaparken Hayalara Gelen Sert Tekmeler-Kosantrasyonu engelleyen Beş Etgen-

Bel Ağrıları Ve Spor-Psikomotorik Temel Eğitim-Okul Sporu –Kulüp Sporu-Sporda Psikolojik Görünüm-Biyoritimler(En Yüksek Potansiyele erişmek içn)-Yüksek ve Düşük Mo

Ral-Masaj-Sağlık Açısından Sporcuların Sosyal Güvenliği-Spor ve Çevre-Spor Yazarlığında

Etik Değerler. Eğitimde Nitelik Geliştirme. Spor Psikolojisinde Çağdaç gelişmeler.

Sporda Liderlik-Performans Endişesi. Psikolojik Olarak Yaşam Doyumunun Ölçülmesi.

Korku: Çocuğun Niçin Korkak ve Sinirli?

Sporda Davranış Mekanizmaları  -

Ev Hanımları İçin Eğzersiz

Kadınlar İçn Body-Building Temel Prensipleri

Comparison of Balance Funetions 13-15 Age Grup Boys Who Make Spotrs Or not Inborn

Visually ımpaired .(Procedial- social and behaviort sciences. 1877-0428-Bilim dergisinin

304-308 inci syfalarında yayınlanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerinde  Meydana Gelen Arıza ve Kazalarla ilgili istastistiki Araştırmalar,Kazalarda ve Arızalarda  Hukiki Neticeler.(Enstitüde İhtisas tezi) Danışman

Dr.Dr A.Hamdi Turgut.

Kırsal Bölgelerde ve Şehirlerde Yaşayan Bin(1000)İlkokul Öğrencisinde Ayak arızaları

1988.s.164. Danışman Dr.Dr. A.Hamdi Turgut

Sporcu Performansını Geliştirmede Ergonominin rolü ve etkileri.(Güç Geliştirici Örnek Alet

Uygulaması) 1992,s206,Danışman:Prof.Dr.Sacit Adalı (Doktora Tezi)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Mesleki Yılgınlıkları

nı(Tükenmişlikleri)Değerlendirme Projesi.2006s.180,Lefkoşa

Yök-Dünya Bankası-Milli Eğitim Geliştirme Projesine Katılım.Boğaziçi Ünniversitesi. İstan

Bul .1997

 

 

Uluslararası ilk yardım kursu Viyana-Langelleos .(Dünya kızıl haç Organizasyonu).

Milli Egitim  Bakanlığı, Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor İzcilik dairesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi İşbirliği ile Düzenlenen ‘’Eğitim Kurumlarında Be

den Eğitimi ve Spor ‘’Sempozyumu.Buca.1991. Profesyonel Futbolda  Sosyal Güvenlik

Konferansı.Marmara Üniversitesi.1991 İstanbul.Futbol Dili ve Şiddet.Konferans.Marmara Üniversitesi 1992. İstanbul. Atletizm ve Hazırlık Çalışmaları ve İcratın Nitelikleri.Konferans

Beden Eğitimi Öğretmenlerine.1993.İstanbul.Sporda Sosyal Güvenlik.Konferansı 1994.İstan

Bul. Eğitimde Nitelik Geliştirme.( Özel Okul) Konferans.1997. İstanbul.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Uygulamalarında Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm

Yolları –Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 1997.Çanakkale. Bedensel Özürlü

Çocuklar için Beden Eğitimi.(Çocuklarda Görülen Bedensel Şekil Bozukluklararın Tıbbi

Cimnastik Yönünden Rehabilitasyonu)Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.1997

Çanakkale .Masaj-Akupressür,Hareket ve Müzikle Tedavi.Konferans. 19 Mayıs Üniversitesi

Sürekli Eğitim Merkezi.2000. Samsun.KKTC de Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerine

Ders Proğramları ile ilgili Konferans.2002.Lefkoşa.

Türkiyede Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İstihdamı,Sorunlar ve Öneriler.Sunum.Yakın Doğu Üniversitesi.2007

Performans ve Ergonomi İlişkileri.Makale.Bulgaristan.2og.oha.ıı.gp.5-6 s.116-118

İlk Öğretim Yapılanmasında  3-4-5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıfa yönelik Donanımlarının Ergo

nomik Tasarımı. 7. Uluslar Eğitim Teknolojileri Konferansı.2007.(Kitapcıkta Yayınlandı.YD

Ü, de )

13-15 Yaş gurubu spor yapan ve spor Yapmayan erkek doğuştan görme engelli çocukların

denge Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. YDÜ.(Vuni Palas)2009.PROCEDİAL-SOCİAL

AND BEHAVİORD SCİENCES. (ISSN:1877-0428) Bilim Dergisinin 304-308 inci sayfalarında Yayınlandı.

Çocukluktan Ergenliğe Geçişte (Fiziksel,Duygusal ve Bilişsel gelişimlerine) Sportif Aktivite

Ve Beden Eğitimin Etkileri.I.Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi. YDÜ.2010

 

 

Prof.Dr.Dr.A.Hamdi Turgut Sağlık Enstitüsünde .1990-1991-1992-1993......2002 yılına kadar

Masör Yetiştirme kurslarında,Duentoloji-İlk Yardım ve Kurtarmalar-Psikoloji-Tıbbi Cimnas

tik- KKTC de Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerine Ders Proğramları İle İlgili Hizmet

içi seminer.2002.Lefkoşa . Cimnastik I. Kademe Antrenörlük Kursu.(Psikomotor Gelişim kur

su).21-31 Mayıs2007. Masa Tenisi I. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu .2003.Lefkoşa

Tıbbi Masörlük- Modern Saunacılık ve Spor Masörlüğü (01.4.2010-30.4.2010) Semineri .

KKTC. Lefkoşa.

Vucut geliştirme  ve Fitness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu.(21 Mart – 03 Nisan 2011)

KKTC.Lefkoşa.

KKTC Jimnastik Federasyonu Step Aerobik – Artistik Cimnastik –Pilates 1. Kademe Antrenörlük ve Hakemlik Kursu.(09.05.2011-05.06.2011 arası)

Vucut Geliştirme ve Fitness 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu(19Ekim-03 kasım(2011)

KKTC.Lefkoşa.

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında,Spor Psikolojisi(Master)Spor Eğitiminde ilke yöne

Tim ve Teknikler(Master)

Spor Yöneticiği Bölümünde;Uygulamalı Kamp Eğitim I- Spor Teşkilatları –Spor Yönetimin

de Liderlik-Yönetim Psikolojisi –Ergonomi-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku-Spor Org ve Yö

netim. Sporda Beden Dili-Spor Hukuku-Spor Yönt.Araş.ve Proje-(Lisans)

Öğretmenlik Bölümünde ;Spor Eğitimi- Sporda Beceri Öğrenimi-Engelliler için Beden Eği

timi ve Spor. (Lisans)-Özel Eğitim.

Antrenörlük Bölümü. Spor Masajı .

Spor Tarihi-Saha Malzeme Bilgisi-Spor Politikaları-Yönetim Bölümüne, Engelliler içn

Beden Eğitimi ve Spor-Spor ve Çevre –Genel Cimnastik-Müfredat Gelişimi-Ritim ve dans

Yıldırım,Fehmi.,(2003) Basketbolda Adam Adama Baskılı Savunmalar,YDÜ.Lefkoşa

Kesici Murat,Rıza.,(2003) Sporda Stres ile Başa çıkabilme,YDÜ.Lefkoşa

Karakay,Mustafa.,(2003) Eğitsel Oyunlar,YDÜ.Lefkoşa

Kültüroğlu, Mehmet.,(2003 Voleybol Tarihçesi ve <voleybol.YDÜ.Lrfkoşa

Bozoğlu, Ali.,(2003) Rekreasyon,Spor.YDÜ.Lefkoşa

Soylu,Cihan.,(2003) Basketbolda Temel Beceriler ve Kuralları.YDÜ.Lefkoşa

Şahin, Abdülkadir.,(2003) Basketbolda Temel Antrenman Uygulamaları.YDÜ.Lefkoşa

Gökmenoğlu,Göker.,(2003) Teniste Kullanılan Kort Çeşitleri ve Yapım Aşamaları.YDÜ.Lef.

Çoban,Güney.,(2004) Basketboda Temel Teknik Hareketler.YDÜ.Lefkoşa

Elmacı,Ömer.,(2004) Sporcu Yaralanmaları.YDÜ.Lefkoşa

Kut,Onur.,(2003) Basketbolda Kenar Oyunları.YDÜ.Lefkoşa

Tolu,Ali.,(2003) Bilardo Kuralları ve Üç Bantta Sistemler.YDÜ.Lefkoşa

Mutlu,Hakan.,(2003) Galatasaray Spor Kulübünün Kuruluşu,Kurucuları ve Tarihsel Gelişimi

YDÜ.Lefkoşa.

Küçük, Gökan.,(2004)Sporda Demokratikleşme .YDÜ.Lefkoşa.

Büyük, Mustafa.,(2004)Sporcularda Kaygı ve Korku.YDFÜ.Lefkoşa

Üner,Ali.,(2004) İlk Öğretimde Rehberlik Hizmetleri.YDÜ.Lefkoşa

Günaydın,Osman.,(2004) Aktif ve Pasif Isınmanın Anaerobik Güce Etgisi.Ydü.Lefkoşa

Zorlu,Yunus.,(2004)Bireyde Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi.YDÜ.Lefkoşa

Kaplan ,Soner.,(2004) Kısa Mesafe Koşuları ve Sürat.YDÜ.Lrfkoşa

Tekin,Celalettin .,(2004) Sporda Doping.YDÜ.Lrfkoşa

Onaylı,Ali.,(2004) Antrenman Bilgisinde Temel Motorik Özellikler.YDÜ.Lefkoşa

Alasya,Atakan.,(2004) Sporun Yönetilmesiyle Sporun Sosyal Bütünleşmeyi Sağladığı

Roller.YDÜ.Lefkoşa

Ellidört,Ahmet.,(2004) Basletbol.YDÜ.Lefkoşa

Geçit,Muhammet.,(2004) Törel Gelişimin Kişilik üzrindeki Etkileri.YDÜ.Lefkoşa

Özkaral,Uğur.,(2004) Cimnastik sporunda Temel Teknik Hareketlerin Eğitimi ve Motor

Özellikler.YDÜ.Lefkoşa

Soydan,Erhan.,(2004) Futbolda Diz Sakatlıkları.YDÜ.Lefkoşa

Savrakoğlu,Faik.,(2004) Futbolda Yanlış Antrenman Dolayısıyla Meydana Gelen Sakatlık

Ların analizi.YDÜ.Lefkoşa

Arslan,Keko.,(2004) Voleybolda Alt Yapı Çalışmaları ve Okul Kulüp İlişlileri.YDÜ.Lefkoşa

Kutku,Sedat.,(2004) Sporda Doping Kullanımı.YDÜ.Lefkoşa

Şaşal,Yiğit-İnce,Nilgün.,(2005) Spor Yönetimi ve KKTC’de Spor Yönetim İşleyişleri.YDÜ

Başak,Canan.,(2007) Otel İşletmelerinde Swot Analizi.YDÜ.Lefkoşa

Uğurlar,Mine.,(2007) Stratejik Yönetim.YDÜ.Lefkoşa

Yıldırımer,Resul.,(2007) Performans Yönetimi.YDÜ.Lefloşa

Eren,Melih.,(2007) İnsan Kaynakları Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa

Bozoğlu,Seçil.,(2007) Spor Sponsorluğu.YDÜ.Lefkoşa

Yumurtaş,Ayten.,(2007) Toplam Kalite Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa

Kalan,Tunahan,(2009) Beden Dili ve Sinyalizasyon.YDÜ.

Alştıntaş,Hasan(2009)Spor Sosyolojisi.YDÜ.

Sönmez,Mustafa(2009)Sponsorluğun Temelleri ve Sporda Sponsorluk.YDÜ.Lefkoşa

İçen,Alparslan.(2009) İnsan Kaynakları Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa

Tufan,Ulaş.(2010) Türk Kamu Yöntimi.YDÜ.Lefkoşa.

Suiçmez,Erkan.(2010) Sporda beslenme.YDÜ.Lefkoşa

Yürükoğulları,Osman.(2010) Modern Olimpiyatların Tarihsel Gelişimi.YDÜ.Lefkoşa

Dereseven,Özmen.(2010) Kış Sporları ve Organizasyonları.YDÜ.Lefkoşa

Sançar, Taçam.(2010) Sporda Demokrasi.YDÜ.Lefkoşa

Kayım,Hüseyin.(2010) Sporda Yetenek Seçimi.YDÜ.Lefkoşa

Şemmedi,Gürşat.(2010) Spor ve Aile.YDÜ.Lefkoşa

Üçöz,Oğuz.(2010) Spor ve Sağlık.YDÜ.Lefkoşa

Arcan Ahmet,Aytunç,(2010)Sporda Pazarlama KarmasınA İlişkin Temel ilke ve prensipler.

YDÜ.Lefkoşa

Düşmez, Halil,(2011) İnsan Psikolojisi ve Ergonoöi.YDÜ.Lefkoşa

Sakallı, Mehmet,(2011) Toplum ve Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa.

Akar, Hasan (2011) KKTC de Dünden Bugüne Sosyal Güvenlik.YDÜ.Lefkoşa.

Güllü,Tolga,(2011) Klinik ve İş Yerinde Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa.

Dörter,Metin (2011) Sporda Saha Malzeme Bilgisi..YDÜ.Lefkoşa

Ferhatoğlu, Zekai (2011) Ürün Dizayn ve Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa

Kerem,Ahmet(2011) Performans Yönetimi.YDÜ.Lefkoşa.

Şirket,Ertuğrul (2011) KKTC Sporunun Dünü Bugünü ve Tarihsel Gelişimi.YDÜ.Lefkoşa

Kafa,Hüseyin (2011) Yaşam Kalitesi için Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa.

Çolakoğlu, Hakan(2011) Yönetimde İletişim.YDÜ.Lefkoşa.

Sivri,Kemal.(2011) Kent Ergonomisi.YDÜ.Lefkoşa.

Sezgin can Halil (2011) Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi.YDÜ.Lefkoşa

Tüfekci Mustafa (2011) Olimpiyatların Dünü Bugünü ve Yarını.YDÜ.Lefkoşa

Kaldırım,Hami(2011) İnsan İlişkilerinde Yönetim.YDÜ.Lefkoşa

Tarık Kahraman,(2011) Sporda Kinesyoloji Yapılandırılması.YDÜ..Lefkoşa

Hacıhaliloğlu.Mehmet(2011) Demokratikleşmede Spor.YDÜ.Lefkoşa

Dağhan,Evgen,(2011 Sporun Dünü Bugünü ve Globalleşmesi.YDÜ.Lefkoşa

Büyük Bayan Voleybolcuların Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi-Pınar Denk-2005

Beden Eğitim ve Spor Anabilim dalında Tez savunulmuş üç (3) Üyeden oluşan Jüri tarafın

dan oy birliği ile başarılı bulunarak Kabul edilmiştir.

18-24 Yaş Erkek Voleybolcuların Antropometrik ve Temel Motorik Özelliklerinin İncelenme

si.Sevim Ancın.2005-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında  Tez savunulmuş, üç(3)üyeden

oluşan jüri tarafından oy birliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

KKTC’de Güreş Yapan Sporcuların Sosyo-Ekonomik Profili-Erhun Tekakpınar,2005, Beden

Eğitimi ve Spor Anabilim dalında Tez savunulmuş üç(3) üyeden oluşan jüri tarafından oy

birliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

13-15 Yaş Grubu Spor Yapan ve Spor Yapmayan Erkek Doğuştan Görme Engelli Çocukların

Denge Fonksiyonlarının Karşılaştırılması-Harika Kıral,2007,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim

Dalında Tez savunulmuş üç (3)üyeden oluşan Jüri tarafından oy birliği ile başarılı bulunarak

kabul edilmiştir.

THAİ KİCK BOKS’un Psikoregülasyon ve kardiovasküler değerlendirmesi. Turgay OŞAK , 2008 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tez savunulmuş üç ( 3 ) üyeden oluşan juri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Ergenlerin Fiziksel, Duygusal, Sosyal ve Zihinsel gelişimlerine Sportif Aktivite ve Beden

Eğitimi Faaliyetlerinin Etkileri. Turgay Oşak.2010. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anabilimdalında tez savunulmuş, üç (3) üyeden oluşan jüri tarafından oy birliğiyle başarılı

bulunarak kabul edilmiş.

 

 

13-15 yaş Yıldız Kız Voleybolcuların motorik Profilinin Özellikleri-Hülya Mazharoğlu

2004,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı-

14-19 Yaş Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Profili .Musa Oytun,2005

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

KKTC’de 40 yaş Üzeri Bayanların Osteoporoz Hakkında Bilinç Durumlarının İncelenmesi

Deniz Tombul-22 Kasım 2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Submaksimal Aktivite Esnasında Erkek Futbolcuların Vucut Termoregülasyon Dinamiğinin

İncelenmesi,Halil Tokmak ,.Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Bir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Görev Yapan Öğretim Görevlileri Hakkında

Öğrencilerin Görüşleri.Togay Uluöz-2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

16-22 Yaş Bayan Basketbolcuların Antropometrik ve Temel Motorik Özelliklerinin İncelen

mesi.Bigin Güldoğuş-2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Erkek Hentbol Oyuncularının Müsabaka Öncesi Kendilerini Değerlendirme Kriterleri. Bora

Liman-22 Ksım 2005,Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı.

10-21 Yaş Kız ve Erkek Performans Yüzücülerinin Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin

<incelenmesi-Hakan Atamtürk 2004, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Hentbol Oyuncularının Fiziki ve Fizyolojik Profili.Turgut Karamanoğlu.2005,Beden Eğitimi

ve Spor Anabilim dalı.

Submaksimal Aktivite esnasında Erkek Futbolcuların  Vucut Termoregülasyon dinamiğinin

İncelenmesi. Halil Tokmak. Beden Eğitimi ve spor Anabilimdalı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık ve Eğzersiz üzerine Bilgi Düzey

Lerinin Ölçülmesi.Mustafa Behlül.2007,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı

Hentbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Profili.Musa Oytun .2005,Beden Eğitimi ve

 Spor Anabilim dalı.

Sağlık ve Kondisyon Merkezine Gelenlerin Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin İncelen

Mesi.Süleyman Atamtürk,2007, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

20-34 Yaş arası Yetişkinlerde  Diyet ve Egzersizin Obezite Üzerine  Etkisi.Figen Yaman,

2007,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

KKTC’deki Elit Bayan ve Erkek Sporcuların Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi.Elif Anıl

Uyumsal,2008,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Yükselti Antrenmanının Sprinterler Üzerinde Metabolik Etkisi . Birsen ENGİN. 2009 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Yetişkin Bireylerin fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi. Gönül Özkan .2009. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı.

Süper İig’de Oynayan Bayan Hentbol Oyuncularının Farklı Yorgunluk Düzeylerindeki Reak

Siyon Zamanları  ve İsabetli Kale atışlarının İncelenmesi. Gülcan Yıldız,2010, Beden Eğitimi

Ve Spor Anabilim dalı.(jüri Başkanlığı)

 

Türkiye-KKTC

2000  Prof.Dr.Dr.A.H.TURGUT Kültür-Sağlık ve Spor Vakfı Başkanlığı Sağlık Enstitüsü

Müdürlüğü.Akupressür Temel Öğretim ve Tekamül Kursu

2002-  Prof.Dr.A.H. Turgut.Sağlık.ve Spor Vakfı.Sağlık Enstitüsü’’Rehabilitatif Tıbbi Cimnastik ve Hidroterapi Masörlüğü.İstanbul

1999-  Prof.Dr.Dr. A.H Turgut,K.S.ve S.V.Baş.Sağlık Enstitüsü Müd.Birinci Bel Okulu Kursu.İstanbul

1998- Prof.Dr.Dr.A.H.T.K.S. ve S.V.Baş.Sağlık Enst.Müd.Birinci Savunacılıl ve Yöneticiliği

Temel Eğitim kursu.İstanbul

1995- .Spor Tıp.Ens.Müd.Rehabilitatif Tedavilerde Tıpbi Cimnastik ve Masaj Gelişme Kursu

İstanbul..

1993-Fizyoterapist  ve Masörler Bir.Baş. ve Sp.Tıp Ens.Md.’de .Lenfa ödemi-Tıbbi Cimnastiği ve Lenfa Dranaj Masajı Kursu.İstanbul

1993- İstanbul-Sp.Tıp.Ens.Md.’ Selülit2DE tedavi ve Selülit Masaj Kursu

1976- 1997 Milli Eğ.Bak.Okul.İçi.Eğt.Sp.Daire Başk’da Hizmet içi Eğitim Kursları.Ank

1987- AİKİDO Savez Jogosaöije, POCASUOM GLAHN AİKİDO  KULUBA-DİPLOMA

1989- Milli Eğt.Gençlik ve Sp.Bak.Beden Ter.Genel.Müd.Atletizm Fed.25-4 Karar/1887 Nolu Uluslararası hakemlik.İstanbul

1983 İstanbul-Marmara Üniversitesi .Atatürk Eğt.Fak.Bed.Eğt.ve Sp.Bl.Masaj Tekamül Kursu.

1974 Gençlik ve Spor Bak.Beden Teriyesi.Gnd.Halter fed.279 nolu Bölge hakem kursu.

1974  1129 No’lu Voleybol hakemliği ve 125/4 Kararlı Basketbol Antrenörlüğü .

1972   Türkiye Basketbol Hakemliği Kursu.(1291 Nolu)

1969   Türkiye Atletizm Federasyonu –Atletizm Antrenörlüğü.

1968   Ergin İzci Oymak Başı Kursu.107 Nolu Sertifika

1967   İzcilik-Wood-Badge Kursu (5.Kamp,150 Nolu Sertifika).

1967   İzcilik Oymak Başı Kursu.(691 sayılı Sertifika

 

 

1968- Avusyurya ,Viyana ,Langellois ,Uluslararası İlk Yardım Kursu.

Okuma-Çevre Doğa inceleme-Klasik ve Türk Sanat Müziği-Türk Sanat Müziği Güfte yazarlığı-Opera-Bale-Tiyatro-Yabancı Ülkeler gezme.Spor