Work Experience

 • 2010 2009

  Din İşleri Başkanı

  Din İşleri Başkanı, Başkanlık

 • 2015 1999

  Öğretim Üyesi

  YDÜ, İlaihiyat

 • 1998 1995

  Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Hadis Anabilim Dalı

  Ankara Üniversitesi

 • Master...

  Hadis Anabilim Dalı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Bachelor2001

  Hadis Fakültesi

  Medin İslam Ünversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Hadis

Book OTTO, Volume 1, Issue OTTO 64, 2005, Pages 270

Abstract

Since beginning, the Muslim scholars did put effort to protect sayings (hadiths) of Prophet Mohammad and transfer it to the new generations. Despite of all these efforts, they could not prevent the narrations from changes that are made intentionally and unintentionally. One of these problems is tracing back the sayings of Companions of Prophet Mohammad and their followers to The Prophet Mohammad. This work aimed to analyze the problem, which has influence on all Islamic sciences and specially science of hadith, and make it clear for all.


Özet

Tarih boyunca hadislerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilerek aktarılması için ciddi çabalar sarf edilmiştir. Bu çabalara rağmen rivayetlerin bazı sorunlardan tamamıyla korunması ne yazık ki sağlanamamıştır. Rivayetlerin aktarılması esnasında yaşanan bu sorunlardan biri; sahabe, tabiin veya daha sonraki tabakadan birinin söz veya fiilinin Rasulullah’a (sas.) isnad edilerek rivayet edilmesi problemidir (ref‘). Bu kitap, hadis ilmi ve hadislerle bağlantılı diğer ilim dallarında varılan birçok hükmü ve de kararı etkileyebilecek bir öneme sahip olan bu problemin doğru olarak anlaşılması için kaleme alınmıştır.

State of nature theories and their reflections on education policies

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  HADITH II

  -

 • 2019 YAZ

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  THE HISTORY OF ISLAMIC CIVILISATION

  -

 • 2015 BAHAR

  ISLAMIC STUDIES IN WEST

  Yok

 • 2016 BAHAR

  ISLAMIC STUDIES IN WEST

  Yok

 • 2017 BAHAR

  ISLAMIC STUDIES IN WEST

  Yok

 • 2016 BAHAR

  SCIENTIFIC WRITING AND RESEARCH TECHNIGUES

  Yok

 • 2017 BAHAR

  SCIENTIFIC WRITING AND RESEARCH TECHNIGUES

  Yok

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENT AND RELIGION

  Yok

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENT AND RELIGION

  Yok

 • 2016 BAHAR

  EDUCATION ABOUT RELIGION AND ETHICS

  -

 • 2017 BAHAR

  EDUCATION ABOUT RELIGION AND ETHICS

  -

 • 2018 BAHAR

  EDUCATION ABOUT RELIGION AND ETHICS

  -

 • 2017 YAZ

  EDUCATION ABOUT RELIGION AND ETHICS

  -

 • 2017 GÜZ

  TEACHING RELIGION

  -

 • 2018 GÜZ

  TEACHING RELIGION

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING RELIGION

  -

 • 2014 BAHAR

  CONTEMPORARY PROBLEMS IN HADITH

  HAdis tenkit edebilecek

 • 2015 BAHAR

  CONTEMPORARY PROBLEMS IN HADITH

  HAdis tenkit edebilecek

 • 2018 BAHAR

  CONTEMPORARY PROBLEMS IN HADITH

  HAdis tenkit edebilecek

 • 2019 BAHAR

  CONTEMPORARY PROBLEMS IN HADITH

  HAdis tenkit edebilecek

 • 2015 BAHAR

  HADITH I

  -

 • 2015 GÜZ

  HADITH I

  -

 • 2016 GÜZ

  HADITH I

  -

 • 2017 GÜZ

  HADITH I

  -

 • 2018 GÜZ

  HADITH I

  -

 • 2019 GÜZ

  HADITH I

  -

 • 2019 GÜZ

  HADİS I

  -

 • 2014 BAHAR

  HADITH II

  -

 • 2015 BAHAR

  HADITH II

  -

 • 2016 BAHAR

  HADITH II

  -

 • 2017 BAHAR

  HADITH II

  -

 • 2018 BAHAR

  HADITH II

  -

 • 2018 GÜZ

  HADİS TARİHİ

  -

 • 2019 GÜZ

  HADİS TARİHİ

  -

 • 2015 GÜZ

  HISTORY OF HADITH (ISLAMIC TRADITIONS)

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF HADITH (ISLAMIC TRADITIONS)

  -

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF HADITH (ISLAMIC TRADITIONS)

  -

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF HADITH (ISLAMIC TRADITIONS)

  -

 • 2014 BAHAR

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

 • 2015 BAHAR

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

 • 2016 BAHAR

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

 • 2017 BAHAR

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

 • 2018 BAHAR

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

 • 2019 BAHAR

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

 • 2018 GÜZ

  THE METHODOLOGY OF HADITH

  yok

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC ARTS

  -

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC ARTS

  -

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  -

 • 2014 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  Yok

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  -

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  Yok

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  -

 • 2016 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  Yok

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  -

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  Yok

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  -

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF ISLAMIC AND CIVILIZATION

  -

 • 2019 BAHAR

  ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION

  -

 • 2018 BAHAR

  ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION I

  yok

 • 2019 BAHAR

  ISLAMIC HISTORY AND CIVILIZATION I

  yok

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF ISLAM AND CIVILISATION II

  -

 • 2015 GÜZ

  COMPARATIVE RELIGIONS

  -

 • 2016 GÜZ

  COMPARATIVE RELIGIONS

  -

 • 2017 GÜZ

  COMPARATIVE RELIGIONS

  -

 • 2018 GÜZ

  COMPARATIVE RELIGIONS

  -

 • 2017 BAHAR

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2017 GÜZ

  HADITH IN NON-FORMAL EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  HADITH IN NON-FORMAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  HADITH IN NON-FORMAL EDUCATION

  -

At My Office