Work Experience

 • Todate 2015

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. 2017

  Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2016

  Resim-iş Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2013

  Grafik Tasarım(İngilizce)

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  GRAPHICS DESIGN

  Planlanan medya kampanyasının grafik görsellerini farklı sosyal medya platformları için görsel bütünlük teşkil edecek şekilde projelendirebilecektir.

 • 2019 Academic Year

  GRAPHICS DESIGN

  Sosyal medya platformlarında ve görsel tanıtımlarda kullanılmakta olan grafik uygulamalarının niteliklerini belirtebilecek

Teaching History

 • 2017 GÜZ

  3 D ANIMATION TECHNIQUES

  3 boyutlu animasyon ile ilgili kavramsal, plastik, estetik ve teknik bilgi sahibi olmak ve tasarım yapmayı öğrenmek.

 • 2016 BAHAR

  3D ANIMATION TECHNIQUES

  “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı,Adobe Flash ta Animasyon Hazırlanması

 • 2017 BAHAR

  3D ANIMATION TECHNIQUES

  “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı,Adobe Flash ta Animasyon Hazırlanması

 • 2016 GÜZ

  3D ANIMATION TECHNIQUES

  “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı,Adobe Flash ta Animasyon Hazırlanması

 • 2016 GÜZ

  ART STUDIO III

  Dönem boyunca oluşturualacak kompozisyonların kuram ve teorisinin açıklanması

 • 2016 BAHAR

  ART STUDIO 4

  Yorum ve kompozisyon yeteneklerini geliştirecekler,Yağlı boya tekniğini geliştirecekler

 • 2019 BAHAR

  P. E AND GAME TEACHING

  -

 • 2016 GÜZ

  COMPUTER AIDED ANIMATION I

  -

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER AIDED ANIMATION I

  -

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER AIDED ANIMATION II

  Yarattığı tasarımları sektörde de değerlendirebilir,Tasarımları farklı mecralarda kullanabilir

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER AIDED ANIMATION II

  Yarattığı tasarımları sektörde de değerlendirebilir,Tasarımları farklı mecralarda kullanabilir

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER AIDED DESIGN II

  Öğrencilere iki boyutlu AUTOCAD komutlarının öğretilmesi, mimari plan, kesit ve görünüşlerin bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çizilmesi.

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER AIDED DESIGN III

  “Autocad” programının üç boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, binaların üç boyutlu, aksonometrik ve perspektif olarak bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çizilmesini öğretmek.

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER AIDED DESIGN III

  “Autocad” programının üç boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, binaların üç boyutlu, aksonometrik ve perspektif olarak bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çizilmesini öğretmek.

 • 2018 BAHAR

  ARTISTIC DEVELOPMENT OF CHILDREN

  Çoklu zeka kuramı ışığında ve sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi ve sanat eğitimi alanlarından yararlanılarak sanat eleştirisine dair müfredat geliştirme ve yeni uygulama-öğretme önerileri.

 • 2018 BAHAR

  ART AND CREATIVITY IN CHILDREN

  1,5–14 yaş dönemini kapsayan sanatsal gelişim basamaklarını kavramak.

 • 2018 YAZ

  DRAWING I

  Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlı başına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını, oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte kavratmak.

 • 2018 BAHAR

  GRAPHICS AND ANIMATION IN EDUCATION

  Photoshop programını etkili bir şekilde kullanabilme ve derslere uygulayabilme. materyal hazırlanabilmesi

 • 2019 BAHAR

  GRAPHICS AND ANIMATION IN EDUCATION

  Öğretim amaçlı simülasyon ve animasyonları hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. Grafik canlandırma, temel düzeyde script dilini kullanma, animasyon programı kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.

 • 2017 GÜZ

  EDUCATIONAL CHILDREN'S GAME DESIGN

  Bilgisayar destekli tasarımda eğitici oyunlar tasarlama ve sunma

 • 2017 GÜZ

  EDUCATIONAL PROJECT DEVELOPMENT

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO VISUAL ARTS TEACHING PROGRAMS

  -

 • 2017 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS

  görsel sanatlarda eleştiri ve tasarım öğrenimi

 • 2018 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS

  görsel sanatlarda eleştiri ve tasarım öğrenimi

 • 2019 GÜZ

  GRAPHICS DESIGN

  Planlanan medya kampanyasının grafik görsellerini farklı sosyal medya platformları için görsel bütünlük teşkil edecek şekilde projelendirebilecektir.

 • 2016 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  GRAPHICS AND ANIMATION

  Okul öncesinde 3 boyutlu animasyon ile ilgili kavramsal, plastik, estetik ve teknik bilgi sahibi olma, üç boyutlu animasyon tasarımında kullanılan başlıca yazılım ve materyalleri tanımlayabilme ve bu bilgi ve becerileri kullanarak üç boyutlu modelleme ve animasyon uygulamaları yapabilme

 • 2016 BAHAR

  DESKTOP PUBLISHING

  Kendi medyalarını üretebilir,Masaüstü yayın tasarımları geliştirebilir

 • 2017 BAHAR

  DESKTOP PUBLISHING

  Kendi medyalarını üretebilir,Masaüstü yayın tasarımları geliştirebilir

 • 2018 BAHAR

  MICRO TEACHING

  Alana özgü öğrenme-öğretme etkinliklerini, değerlendirme sürecini, öğrenme ortamlarını ve öğretim kaynaklarını tanıma.

 • 2019 BAHAR

  MICRO TEACHING

  Alana özgü öğrenme-öğretme etkinliklerini, değerlendirme sürecini, öğrenme

 • 2019 GÜZ

  MICRO TEACHING

  Alana özgü öğrenme-öğretme etkinliklerini, değerlendirme sürecini, öğrenme

 • 2016 BAHAR

  MULTIMEDIA AND ADVERTISING

  Multimedya tasarımında konsept oluşturma, içerik planlama, hareketli görüntü kullanımları gibi temel konularda teorik ve uygulamalı tasarım bilinci kurar

 • 2017 BAHAR

  MULTIMEDIA AND ADVERTISING

  Multimedya tasarımında konsept oluşturma, içerik planlama, hareketli görüntü kullanımları gibi temel konularda teorik ve uygulamalı tasarım bilinci kurar

 • 2019 BAHAR

  MULTIMEDIA AND ADVERTISING

  Multimedya tasarımında konsept oluşturma, içerik planlama, hareketli görüntü kullanımları gibi temel konularda teorik ve uygulamalı tasarım bilinci kurar

 • 2019 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE AND OBSERVATION IN MAINSTREAMING

  Yok

 • 2018 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE&MAINSTEAMING OBSERVATION

  -

 • 2016 YAZ

  VISVAL MATERIAL DESIGN IN PRE-SCHOOL EDUCATION

  Okul öncesi eğitimde kullanmak amaçlı materyal geliştirme

 • 2017 BAHAR

  MATERIAL DEVELOPMENT

  Okul öncesi çocuklarının gelişim alanlarına uygun materyal tasarımı, vb. tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi kazanır

 • 2017 GÜZ

  EDUCATION OF VISUAL ARTS

  görsel tasarım, ilke ve öğelerin doğru kullanılmasını öğretmektir.

 • 2018 GÜZ

  EDUCATION OF VISUAL ARTS

  görsel tasarım, ilke ve öğelerin doğru kullanılmasını öğretmektir.

 • 2019 BAHAR

  TEACHING GAME AND PHYSICAL ACTIVITIES

  İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikleri dersi öğretim programı ile ilgili kuramsal yapıyı açıklar

 • 2017 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2018 BAHAR

  SCHOOL & INSTITUTIONAL EXPERIENCE IN SPECIAL EDUCATION

  Okul Deneyimeri

 • 2019 GÜZ

  TEACHING ARTS SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  Uygulama Stajında özel gereksinimli bireylere sanatsal beceri kazandırma amaçlı öğrenimler

 • 2018 BAHAR

  TEACHING OF ARTISTIC SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING OF ARTISTIC SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 YAZ

  TEACHING OF ARTISTIC SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  USING PACKET PROGRAMME I

  -

 • 2017 BAHAR

  USING PACKET PROGRAMME II

  --

 • 2017 GÜZ

  USING PACKET PROGRAMME II

  --

 • 2018 GÜZ

  TEACHING ARTS & CRAFTS TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  Dersin amacı resim-iş tekniklerini öğrenmektir.

 • 2019 GÜZ

  TEACHING ARTS & CRAFTS TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  Dersin amacı resim-iş tekniklerini öğrenmektir.

 • 2016 BAHAR

  ART EDUCATION

  Üstün zekalılar öğretmenliği alanında çok yönlü gelişimi sağlamaya yönelik sanatsal ve zihinsel etkinlikleri tasarlama ve uygulayabilme

 • 2019 BAHAR

  ART EDUCATION

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2013 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2016 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO ART HISTORY

  çağdas insanın meslek üyesi olmadaki yeri

 • 2016 YAZ

  WASTE MATERIAL USE IN PRESCHOOL EDUCATION

  • Artık materyali kendi cümleleriyle tanımlayabilir • Artık materyal ile Atık materyal arasındaki farkı ayırt edebilir • Artık materyallerden ürün oluşturma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir • Artık materyallerin nasıl elde edileceğini ve çocuklara nasıl sunulması gerektiğini bilir • Artık materyallerden eğitici ürünler tasarlayarak oluşturur • Okul öncesi eğitimde araç-gereç yapmanın önemini kavrar, • Hazırlanan araç-gereçlerin çocukların gelişim alanlarına etkilerini açıklar, • Araç-gereçlerin yapım ve hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar, • Araç-gereçlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları kavrar. • Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama ilkelerini kavrar • Materyal geliştirme sürecindeki aşamaları kavrar • Materyallerin okul öncesi ortamında kullanılması için etkinlikler tasarlar • Geliştirilen materyallerin etkinliğini değerlendirme ölçütlerini kavrar • Öğrencilerin yaratıcılığı tanımlayabilmeleri, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen faktörleri açıklayabilmeleri, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, geliştirmeleri ve etkinlik uygulamaları ile öğrendiklerini pekiştirir

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 2

  • Öğrencilerin modeli doğru görme, oran orantı, ışık gölge bütünlüğü ve tekniklerle çizgisel çalışmaları yapabilecektir.

 • 2017 BAHAR

  SELECTIVE ART WORKSHOP IV

  dersle ilgili geçmiş ve günümüz arasında bağlantıla kurmak

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE ART WORKSHOP V

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 4

  Büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar.

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL SKILLS EDUCATION

  İletişim süreci içinde sosyal becerinin önemini ortaya koyarak öğrencilere bireylerdeki sosyal becerilerin belirlenip eğitim programlarıyla geliştirilebileceğini öğretmek.

 • 2018 BAHAR

  DESCRIPTIVE GEOMETRY

  Mekan Tasarımları oluşturma

 • 2019 GÜZ

  TECHNICAL DRAWING

  Dersin amacı resim-iş tekniklerini öğrenmektir.

 • 2019 GÜZ

  BASIC DESIGN

  Dersin amacı resim-iş tekniklerini öğrenmektir.

 • 2019 BAHAR

  COMMUNITY SERVICE PRACTICES

  Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurar.

 • 2018 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  TRAFFIC AND FIRST AID

  -

 • 2019 GÜZ

  TRAFFIC AND FIRST AID

  ilköğretimde trafik eğitimi

 • 2019 GÜZ

  • İslamiyet Öncesi Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir. • İslamiyet ve Sonrası Türk Sanatını inceleyerek döneme ait eserleri ikonografik açıdan çözümlemesini yapabilecektir.

 • 2019 GÜZ

  TURKISH EDUCATION ART

  Tasarım ilke ve elemanlarını bilme, bunları uygun tekniklerle birleştirip özgün tasarımlar üretebilme ve tasarım ürünlerine eleştirel yorumlar getirebilme.Çeşitli estetik anlayışların farkında, güncel sanat etkinliklerine katılan ve onları takip eden, görsel okur-yazarlık yetileriyle donanmış, yaratıcı bireyler yetiştirme amacına yönelik projeleri işbirliği içinde uygulama

 • 2018 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  Görsel zekâ ve uzamsal yetenek ve geliştirilmesi, görsel sanatlar eğitiminde içerik ve anlam, görsel sanatlar eğitiminin amacı ve niteliği, görsel anlatı ve artistik üstünler, öğrenme ortamı olarak görsel sanatlar, görsel sanatlarda üstün becerileri olanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, görsel sanatlar ve medya ilişkisi. Üstün zekâlı ve yeteneklilerde görsel sanatlar öğretiminin, üstün zekâlı ve yeteneklilerin özel ilgi alanları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, içeriğin projelere dönüştürülerek işlenmesi, diğer derslerle bütünleştirilerek yürütülmesi ve değerlendirilmesi.

 • 2017 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2016 GÜZ

  TYPOGRAPHY 1

  calligraphy öğrenimi

 • 2017 GÜZ

  TYPOGRAPHY 1

  calligraphy öğrenimi

 • 2017 YAZ

  TYPOGRAPHY 1

  calligraphy öğrenimi

 • 2018 BAHAR

  TEACHING ARTS&CRAFTS TO MENTALLY RETARDED CHILDREN

  Zihinsel engelli bireylere Resim-İş öğretimini geliştirici etkinlikler üretmek.

 • 2019 BAHAR

  TEACHING ARTS&CRAFTS TO MENTALLY RETARDED CHILDREN

  Zihinsel engelli bireylere Resim-İş öğretimini geliştirici etkinlikler üretmek.

At My Office

112