Work Experience

 • Todate 2015

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. 2017

  Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2016

  Resim-iş Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2013

  Grafik Tasarım(İngilizce)

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2018 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS

  görsel sanatlarda eleştiri ve tasarım öğrenimi

 • 2018 GÜZ

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 GÜZ

  EDUCATION OF VISUAL ARTS

  görsel tasarım, ilke ve öğelerin doğru kullanılmasını öğretmektir.

 • 2018 GÜZ

  TEACHING ARTS & CRAFTS TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  Dersin amacı resim-iş tekniklerini öğrenmektir.

 • 2018 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS FOR GIFTED AND TALENTED STUDENTS

  Görsel zekâ ve uzamsal yetenek ve geliştirilmesi, görsel sanatlar eğitiminde içerik ve anlam, görsel sanatlar eğitiminin amacı ve niteliği, görsel anlatı ve artistik üstünler, öğrenme ortamı olarak görsel sanatlar, görsel sanatlarda üstün becerileri olanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, görsel sanatlar ve medya ilişkisi. Üstün zekâlı ve yeteneklilerde görsel sanatlar öğretiminin, üstün zekâlı ve yeteneklilerin özel ilgi alanları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, içeriğin projelere dönüştürülerek işlenmesi, diğer derslerle bütünleştirilerek yürütülmesi ve değerlendirilmesi.

Teaching History

 • 2013 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2016 GÜZ

  COMPUTER AIDED ANIMATION I

  -

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER AIDED ANIMATION I

  -

 • 2016 BAHAR

  ART STUDIO 4

  Yorum ve kompozisyon yeteneklerini geliştirecekler,Yağlı boya tekniğini geliştirecekler

 • 2017 YAZ

  TEACHING OF ARTISTIC SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  USING PACKET PROGRAMME II

  --

 • 2017 GÜZ

  Typograph 1

  calligraphy öğrenimi

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER AIDED ANIMATION II

  Yarattığı tasarımları sektörde de değerlendirebilir,Tasarımları farklı mecralarda kullanabilir

 • 2016 BAHAR

  MULTIMEDIA AND ADVERTISING

  Multimedya tasarımında konsept oluşturma, içerik planlama, hareketli görüntü kullanımları gibi temel konularda teorik ve uygulamalı tasarım bilinci kurar

 • 2017 BAHAR

  USING PACKET PROGRAMME II

  --

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE ART WORKSHOP V

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  GRAPHICS AND ANIMATION

  Okul öncesinde 3 boyutlu animasyon ile ilgili kavramsal, plastik, estetik ve teknik bilgi sahibi olma, üç boyutlu animasyon tasarımında kullanılan başlıca yazılım ve materyalleri tanımlayabilme ve bu bilgi ve becerileri kullanarak üç boyutlu modelleme ve animasyon uygulamaları yapabilme

 • 2016 YAZ

  VISVAL MATERIAL DESIGN IN PRE-SCHOOL EDUCATION

  Okul öncesi eğitimde kullanmak amaçlı materyal geliştirme

 • 2017 GÜZ

  EDUCATION OF VISUAL ARTS

  görsel tasarım, ilke ve öğelerin doğru kullanılmasını öğretmektir.

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 2

  • Öğrencilerin modeli doğru görme, oran orantı, ışık gölge bütünlüğü ve tekniklerle çizgisel çalışmaları yapabilecektir.

 • 2017 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2017 BAHAR

  3D ANIMATION TECHNIQUES

  “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı,Adobe Flash ta Animasyon Hazırlanması

 • 2016 BAHAR

  DESKTOP PUBLISHING

  Kendi medyalarını üretebilir,Masaüstü yayın tasarımları geliştirebilir

 • 2017 BAHAR

  MULTIMEDIA AND ADVERTISING

  Multimedya tasarımında konsept oluşturma, içerik planlama, hareketli görüntü kullanımları gibi temel konularda teorik ve uygulamalı tasarım bilinci kurar

 • 2016 GÜZ

  Typograph 1

  calligraphy öğrenimi

 • 2017 GÜZ

  3 D ANIMATION TECHNIQUES

  3 boyutlu animasyon ile ilgili kavramsal, plastik, estetik ve teknik bilgi sahibi olmak ve tasarım yapmayı öğrenmek.

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 4

  Büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar.

 • 2016 GÜZ

  Art Studio III

  Dönem boyunca oluşturualacak kompozisyonların kuram ve teorisinin açıklanması

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER AIDED DESIGN II

  Öğrencilere iki boyutlu AUTOCAD komutlarının öğretilmesi, mimari plan, kesit ve görünüşlerin bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çizilmesi.

 • 2017 GÜZ

  TEACHING VISUAL ARTS

  görsel sanatlarda eleştiri ve tasarım öğrenimi

 • 2016 GÜZ

  GRAPHIC DESIGN

  -

 • 2016 YAZ

  WASTE MATERIAL USE IN PRESCHOOL EDUCATION

  • Artık materyali kendi cümleleriyle tanımlayabilir • Artık materyal ile Atık materyal arasındaki farkı ayırt edebilir • Artık materyallerden ürün oluşturma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir • Artık materyallerin nasıl elde edileceğini ve çocuklara nasıl sunulması gerektiğini bilir • Artık materyallerden eğitici ürünler tasarlayarak oluşturur • Okul öncesi eğitimde araç-gereç yapmanın önemini kavrar, • Hazırlanan araç-gereçlerin çocukların gelişim alanlarına etkilerini açıklar, • Araç-gereçlerin yapım ve hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar, • Araç-gereçlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları kavrar. • Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama ilkelerini kavrar • Materyal geliştirme sürecindeki aşamaları kavrar • Materyallerin okul öncesi ortamında kullanılması için etkinlikler tasarlar • Geliştirilen materyallerin etkinliğini değerlendirme ölçütlerini kavrar • Öğrencilerin yaratıcılığı tanımlayabilmeleri, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen faktörleri açıklayabilmeleri, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, geliştirmeleri ve etkinlik uygulamaları ile öğrendiklerini pekiştirir

 • 2016 GÜZ

  3D ANIMATION TECHNIQUES

  “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı,Adobe Flash ta Animasyon Hazırlanması

 • 2017 GÜZ

  EDUCATIONAL CHILDREN'S GAME DESIGN

  Bilgisayar destekli tasarımda eğitici oyunlar tasarlama ve sunma

 • 2016 BAHAR

  3D ANIMATION TECHNIQUES

  “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı,Adobe Flash ta Animasyon Hazırlanması

 • 2017 BAHAR

  DESKTOP PUBLISHING

  Kendi medyalarını üretebilir,Masaüstü yayın tasarımları geliştirebilir

 • 2017 BAHAR

  MATERIAL DEVELOPMENT

  Okul öncesi çocuklarının gelişim alanlarına uygun materyal tasarımı, vb. tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi kazanır

 • 2016 BAHAR

  ART EDUCATION

  Üstün zekalılar öğretmenliği alanında çok yönlü gelişimi sağlamaya yönelik sanatsal ve zihinsel etkinlikleri tasarlama ve uygulayabilme

 • 2016 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2017 BAHAR

  Selective Art Workshop IV

  dersle ilgili geçmiş ve günümüz arasında bağlantıla kurmak

 • 2017 GÜZ

  EDUCATIONAL PROJECT DEVELOPMENT

  -

 • 2017 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS DESIGN

  -

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER AIDED ANIMATION II

  Yarattığı tasarımları sektörde de değerlendirebilir,Tasarımları farklı mecralarda kullanabilir

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER AIDED DESIGN III

  “Autocad” programının üç boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, binaların üç boyutlu, aksonometrik ve perspektif olarak bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çizilmesini öğretmek.

 • 2017 GÜZ

  USING PACKET PROGRAMME I

  -

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER AIDED DESIGN III

  “Autocad” programının üç boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, binaların üç boyutlu, aksonometrik ve perspektif olarak bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çizilmesini öğretmek.

At My Office

112