Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Serbest oyun, yapılanmış oyun ve model alma tekniklerinin anaokula yeni başlayan çocuklarda görülen ayrılık kaygısınını azaltılmasındaki etkileri

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1988, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Serbest oyun, yapılanmış oyun ve model alma tekniklerinin anaokula yeni başlayan çocuklarda görülen ayrılık kaygısınını azaltılmasındaki etkileri

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1988, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin rehberlik gereksinimleri

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İlköğretimde rehberliğin yeri ve Önemi

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İlköğretimde rehberliğin yeri ve Önemi

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin rehberlik gereksinimleri

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 1992, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Umut ölçeği üzerine bir araştırma

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Umut ölçeği üzerine bir çalışma

Original Article HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Umut ölçeği üzerine bir araştırma

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Umut ölçeği üzerine bir çalışma

Original Article HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Egitim Psikolojisi Gelisim-Ögrenme-Ögretme

Original Article Ankara: Arkadas Yayinlari, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Egitim Psikolojisi Gelisim-Ögrenme-Ögretme

Original Article Ankara: Arkadas Yayinlari, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Predicting Variables of Alcohol Abuse Among University Students

Original Article Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi/Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Predicting Variables of Alcohol Abuse Among University Students

Original Article Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi/Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sekyz Yillik Kesyntysyz Ylkö?retym Üzeryne

Original Article Ekonomik Yalasim, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Üzerine

Original Article Ekonomik Yaklasim, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretme

Original Article Ankara: Arkadaş Yayınevi, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Üzerine

Original Article Ekonomik Yaklasim, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sekyz Yillik Kesyntysyz Ylkö?retym Üzeryne

Original Article Ekonomik Yalasim, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ON EIGHT-YEAR COMPULSORY EDUCATION

Original Article Ekonomik Yaklasim, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretme

Original Article Ankara: Arkadaş Yayınevi, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

ON EIGHT-YEAR COMPULSORY EDUCATION

Original Article Ekonomik Yaklasim, Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gelişim ve Öğrenme (10. baskı)

Original Article Ankara: Arkadaş Yayınevi, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gelişim ve Öğrenme (10. baskı)

Original Article Ankara: Arkadaş Yayınevi, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okullarda Konsültasyon Çalışmaları ve Ruh Sağlığı Konsültasyon Modeli

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Okullarda Konsültasyon Çalışmaları ve Ruh Sağlığı Konsültasyon Modeli

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Development and learning

Original Article Ankara: Arkadaş Publishing House, Volume *, Issue -, 2004, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Development and learning

Original Article Ankara: Arkadaş Publishing House, Volume *, Issue -, 2004, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretim Elemanları İş Doyum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretim Elemanları İş Doyum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Original Article Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examining the job satisfaction of academics

Original Article HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Examining the job satisfaction of academics

Original Article HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Identity status of Turkish university students in relation to their evaluation of family problems

Original Article Social Behavior and Personality: an international journal, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Job Satisfaction of Academics: Reflections about Turkey.

Original Article International Journal of Educational Reform, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Identity status of Turkish university students in relation to their evaluation of family problems

Original Article Social Behavior and Personality: an international journal, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Job Satisfaction of Academics: Reflections about Turkey.

Original Article International Journal of Educational Reform, Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Erythema multiforme as a result of Orf disease.

Original Article Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica, et Adriatica, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Erythema multiforme as a result of Orf disease.

Original Article Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica, et Adriatica, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Anxiety and Levels of Serum B12, Folate, TSH, Ferritin, and Zinc in Telogen Alopecia Patients with Trichodynia

Original Article International journal of trichology, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gardner-Diamond sendromu: olgu sunumu

Original Article Gaziantep Medical Journal, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gardner-Diamond sendromu: olgu sunumu

Original Article Gaziantep Medical Journal, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

PARA-ARAMİD MALZEME KULANILARAK ÜRETİLMİŞ KOMPOZİT ZIRH TABAKASININ ÜZERİNDEN KADEMELİ OLARAK TALAŞ KALDIRMANIN TERMİNAL BALİSTİK PERFORMANSTA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Original Article Proceedings of IMSP, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Evaluation of Anxiety and Levels of Serum B12, Folate, TSH, Ferritin, and Zinc in Telogen Alopecia Patients with Trichodynia

Original Article International journal of trichology, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

PARA-ARAMİD MALZEME KULANILARAK ÜRETİLMİŞ KOMPOZİT ZIRH TABAKASININ ÜZERİNDEN KADEMELİ OLARAK TALAŞ KALDIRMANIN TERMİNAL BALİSTİK PERFORMANSTA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Original Article Proceedings of IMSP, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Perception of Violence of University Student and Factors Affecting to Perception of Violence/Şiddet algısı: Üniversite öğrencilerinde şiddet algısını etkileyen faktörlerin İncelenmesi

Original Article Turkish Journal of Public Health, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Perception of Violence of University Student and Factors Affecting to Perception of Violence/Şiddet algısı: Üniversite öğrencilerinde şiddet algısını etkileyen faktörlerin İncelenmesi

Original Article Turkish Journal of Public Health, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The psychiatric profile of chronic pruritus patients

Original Article Yeni Symposium, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The psychiatric profile of chronic pruritus patients

Original Article Yeni Symposium, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  CHILDREN'S ASSESSMENT TECHNIQUES

  ----

 • 2015 GÜZ

  CHILDREN'S ASSESSMENT TECHNIQUES

  ----

 • 2016 GÜZ

  CHILDREN'S ASSESSMENT TECHNIQUES

  ----

 • 2017 GÜZ

  CHILDREN'S ASSESSMENT TECHNIQUES

  ----

 • 2015 GÜZ

  CHILDREN AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

  ----

 • 2016 GÜZ

  CHILDREN AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

  ----

 • 2017 GÜZ

  CHILDREN AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

  ----

 • 2015 BAHAR

  BEHAVIOR DISORDERS

  -----------------

 • 2016 BAHAR

  BEHAVIOR DISORDERS

  -----------------

 • 2017 BAHAR

  BEHAVIOR DISORDERS

  -----------------

 • 2017 GÜZ

  ASSESSMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

  -----

 • 2015 BAHAR

  DEVELOPMENT ISSUES

  ------------------

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENT ISSUES

  ------------------

 • 2017 BAHAR

  DEVELOPMENT ISSUES

  ------------------

 • 2016 GÜZ

  DEVELOPMENT ISSUES

  ------------------

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  ----

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  ---

At My Office