Work Experience

 • Todate 2016

  endodonti ad.başkanlığı

  yakın doğu üniversitesi dişhekimliği fakültesi, endodonti

 • 2015 2011

  restoratif diş tedavisi ve endodonti bölüm başkanlığı

  gülhane askeri tıp akademisi, restoratif diş tedavisi ve endodonti

 • 2008 1996

  öğretim üyesi yrd.doç. ve doç. olarak

  gülhane askeri tıp akademisi, restoratif diş tedavisi ve endodonti

 • 1992 1987

  doktora öğrencisi

  gülhane askeri tıp akademisi, diş hastalıkları ve tedavisi

Education & Training

 • Ph.D. 1992

  Endodonti

  Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • Master1980

  -

  Ege Üniversitesi

 • Bachelor...

  -

  Ege Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Endodontide yardımcı anestezi tekniklerini uygulamada bir anestezi cihazının değerlendirilmesi. ref.no:CE206-2016

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOFOĞLU serhat, TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli: Kanal tedavisi uygulanmış üst küçük azı dişlerinde kron-kök ve pin retansiyonlu kompozit ve amalgam restorasyonların kırılma dirençleri yönünden karşılaştırılması. Dişhekimliği, 3(15): 112-118, 1993.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ÖZDEMİR Atilla, BALKAYA Veysel, ÖZEN Tuncer, TUNCA Yaşar Meriç : GATA’ da görevli erlerde oral hijyen ve dental sağlığın değerlendirilmesi. GATA Bülteni. 37: 227-230, 1995.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ÖZEN Jülide, ATAY Arzu, TOPÇU Fulya, URAL Ali, DALKIZ Mehmet, TUNCA Yaşar Meriç : Analysis of the cytotoxicity of four dentin bonding agents on gingival fibroblasts. Turk J Med Sci.35: 395-399, 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

AYDIN C, İNAN U,TUNCA YM.: Comparison of cyclic fatique resistance of used and new RaCe instruments.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Endod, 109(3): 131-4 2010 .

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ÖLMEZ Hüseyin, BENGİ Osman, SAĞDIÇ Deniz, TUNCA Yaşar Meriç: Hemisection with an orthodontic goal. Balkan Military Medical rewiew. january-december, 3(1-2),63-68. 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

İNAN Uğur, AYDIN Cumhur , TUNCA Yaşar Meriç : Cyclic fatique of Protaper rotary nickel-titanium instruments in artificial canals with 2 different radii of curvature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 104: 837-840, 2007.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SERT Semih, ŞAHİNKESEN Güneş, TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli : Polidimetilsiloksan bazlı bir kanal dolgu patının biyokompatibilitesinin incelenmesi. Dişhekimliği Dergisi. 11(55) 8-15, 2004.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

TUNCA Yaşar Meriç, ÖZDEMİR Atilla, AKÇA Eralp, ERGÜN Ali : Benign ovarian cystic teratoma ; SEM and morfological study of dental structures : Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. Turkiye Klnikleri J Dental Sci 2008;14(3):179-82.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

AYDIN Cumhur,TUNCA Yaşar Meriç,ŞENSES Zeynep, BAYSALLAR Mehmet, KAYAOĞLU güven, ORSTAVIK Dag : Bacterial reduction by extensive versus conservative root canal instrumentation in vitro: Acta Odontologica Scandinavica. 65: 167-170, 2007.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Yasar Meric Tunca, Ozlem Ucok, Cumhur Aydin, Hakan Avsever, Kaan Orhan, Oguzhan Yildiz :Improvement of Oral Lichenoid Reaction Symptoms after Removal of Amalgam Restorations: An Anusual Case of Type IV Hypersensitivity,World Allergy Organ J. 2012 Feb; 5(Suppl 2): S140.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli, ÖZEN Tuncer, DÜLGER Oktay: Dişhekimliğinde replantasyon uygulamaları. GATA Bülteni, 39: 58-63, 1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Urinary Porphyrins and Mercury Levels as a Biomarker of Mercury Exposure and Frequency of Coproporphyrinogen Oxidase 4 Polymorphism in Turkish Patients with Amalgam Fillings I Kurt, S Al-fawaeir, YM Tunca, A Kubar, EA Oktay, MA Serdar, M Uyank, ... Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 51 (5), eA43 2013

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERTAN Tülin, ŞAHİNKESEN Güneş , TUNCA YM.: Evaluation of postoperatif pain in root canal treatment. Ağrı, oct;22(4):159-64, 2010.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ASLANALP Veli, TUNCA Yaşar Meriç, ŞAHİNKESEN Güneş : Travma sonucu dudağa gömülmüş kesici diş fragmanının tesbiti ve kırık dişin restorasyonu. Gülhane Tıp Dergisi. 43(4)405-409, 2001.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ÖZEN Tuncer, OKÇU Kemal, EYİGÜN Canpolat, KARAKURUMER Kemal ,ASLANALP Veli , TUNCA Yaşar Meriç: Dişhekimlerinin AIDS ve enfeksiyon kontrolü konularındaki bilgi tutum ve davranışları. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 3(1) : 1-5,1997 .

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

BİLGİLİ Çetin, SERT Semih, TUNCA Yaşar Meriç, ÖZÇELİK Cengiz, ASLANALP Veli, BOSNA Cüneyt: Türk toplumunda alt çene sürekli diş kanal şekillerinin şeffaflaştırma yöntemi ile belirlenmesi. Dişhekimliği Dergisi. 10 (51), 173-177,2003.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ÖZEN T,ORHAN K,AVSEVER H,TUNCA YM,ÜLKER AE,AKYOL M : Dentin hypersensitivity :a clinical comparison of three different agents in a short-term treatment period. Oper Dent.Jul-Aug,34(4):392-398,2009.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ŞAHİNKESEN Güneş, TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli: Üç Köklü Dört Kanallı Alt İkinci Büyük Azı Dişinin Kök Kanal Tedavisi. Gülhane Tıp Dergisi ,47(1):70-72, 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ASLANALP Veli , TUNCA Yaşar Meriç, YILDIRIM Nevin,ŞAHİNKESEN Güneş, BOSNA Fulya.: Üç kanallı üst premoların Endodontik tedavisi. Akademik Dental. Cilt: 2 Sayı: 2 (60-61), 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

) ERTAN Tülin, TUNCA Yaşar Meriç: Comparative Evaluation of Microleakage for Different Root Canal Sealers and İrrigation solutions. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 1(2):9-14, 2010.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

TOPÇU Fulya,TUNCA Yaşar Meriç, ŞAHİNKESEN Güneş, ASLANALP Veli: İnce ve kalsifiye kanallar. Türk Dişhekimliği Dergisi, 165-168, 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOFOĞLU Serhat, TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli : N-Monochloro-DL-2 Aminobutyrate’ın çürük kaldırma etkinliğinin SEM ile incelenmesi. A.Ü.Diş Hek.Fak.Derg. 20(3): 367-372,1993.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

TOPUZ Özgür, AYDIN Cumhur, UZUN Özgür, İNAN Uğur, ALAÇAM Tayfun, TUNCA Yaşar Meriç: Structural effects of sodium hypochlorite solution on RaCe rotary nickel-titanium instruments: An atomic force microscopy study. Oral Surg Oral Med Pathol Oral Radiol Endod. May,105(5):661-665,2008.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

) ŞAHİNKESEN Güneş, TUNCA Yaşar Meriç, ERTAN Tülin: Yetersiz kanal tedavisi yapılmış ve furka defektli alt ikinci daimi molar dişin kombine tedavisi. Türkiye klinikleri J Dental SCI.11:73-76, 2005

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

I. Kurt; S. Al-Fawaeir; Y. M. Tunca; A. Kubar; E. A. Oktay; M. A. Serdar; M. Uyank; O. Aykut ;Urinary Porphyrins and Mercury Levels as a Biomarker of Mercury Exposure and Frequency of Coproporphyrinogen Oxidase 4 Polymorphism in Turkish Patients with Amalgam Fillings.Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 51(5):eA43, May 2013

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

IE Yaylali, K Demirkaya, YM Tunca: Prevention of endodontic-periodontal lesions caused by lateral and furcal accessory canals: An in-vitro study, Journal of Clinical Periodontology:39():86–87, Jun 2012.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ŞAHİNKESEN Güneş, TUNCA Yaşar Meriç, ERTAN Tülin: Dört kök ve dört kanallı üst ikinci molar dişin endodontik tedavisi . Türkiye klinikleri J Dental SCI.11:54-56, 2005.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SOLAK Hikmet, TUNCA Yaşar Meriç, NAZAROĞLU Namık kemal : Gebelerde tükürük akış hızındaki değişimler. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 3(1):35-40, 1997 .

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SOLAK Hikmet, TUNCA Yaşar Meriç, NAZAROĞLU Namık Kemal: Gebelerde tükürük kalsiyum, magnezyum, sodyum fosfat ve potasyum miktarlarındaki değişimler. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi 4(1):17-21, 1998.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ERTAN Tülin, TUNCA Yaşar Meriç.:Farklı kanal dolgu maddelerinin ve irrigasyon solüsyonlarının mikrosızıntı değerlendirilmesi. J.Clin.Anal.MED.1(2): 9-14, 2010.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

BAŞAK Feridun, ÖZYURT Mustafa, TUNCA Yaşar Meriç, KÜÇÜKKARAASLAN Ayten, BAYSALLAR Mehmet, ÖZÇELİK Cengiz: Enfekte süt dişi kanallarındaki anaerobik bakterilerle perküsyon ağrısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Dişhek. Fak. Derg. 24(1-3):33-36, 1997 .

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

HARPUTLUOĞLU Servet, ASLANALP Veli, TUNCA Yaşar Meriç, ERDEM Üzeyir, ŞAHİNKESEN Güneş, SERT Semih : Kompozit türü maddelerin polimerizasyonu esnasında kullanılan görünür ışığın göz tabakalarına olan etkilerinin deneysel araştırılması. Gülhane Tıp Dergisi. 40(4):434-439,1998.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

AYDIN Cumhur, INAN Uğur, YAŞAR Senay, BULUCU Bilinç, TUNCA Yaşar Meriç: Comparison of shaping ability of RaCe and Hero Shaper instruments in simulated curved canals . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. Mar,105(3):92-97,2008.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli, BAŞAK Feridun, SOLAK Hikmet: Using the ultrasound in endodontics to clean the endodontic needles from residues. Revista de Medicina Militara, (1): 63-69, 1995.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KORU Özgür, TOKSOY Fulya, ACİKEL Cengiz Han,TUNCA Yaşar Meriç, BAYSALLAR Mehmet GÜÇLÜ Üsküdar Aylin, AKÇA Eralp, TUYLU Özkök Aslı, SORKUN Kadriye, TANYÜKSEL Mehmet, SALİH Bekir: In vitro antimicrobial activity of propolis samples from different geographical origins against certain oral pathogens. Anaerobe. 13: 140-145,2007.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ASLANALP Veli,TUNCA Yaşar Meriç,YILDIRIM Nevin, ŞAHİNKESEN Güneş, SERT Semih : Üç köklü dört kanallı mandibular büyük azı dişinin kök kanal tedavisi. Akademik Dental. Cilt 2 Sayı: 3 (57-59), 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOFOĞLU Serhat, TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli : The tensile bond strength of glass ionomer cement adhesion to Caridex treated and mechanically drilled carious dentine. Dental Corps International. 5(1).14-17,1993.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SERT Semih, ŞAHİNKESEN Güneş, TUNCA Yaşar Meriç,ASLANALP Veli, ALTINOVA Murat.: Türk toplumunda kadın alt ve üst çene sürekli diş kanal şekillerinin şeffaflaştırma yöntemi ile belirlenmesi. Gülhane tıp dergisi, 46(2) :93-101,2004.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

YAŞAR Senay,TUNCA Yaşar Meriç, AYDIN Cumhur.:Motorla kullanılan Nikel titanyum kök kanal enstrumanlarında meydana gelen kırıklar ve klinik önemi.Türkiye klinikleri özelsayı.J Dental Sci-Special Topics.1(3),2010.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

AYDIN Cumhur , TOPÇU Fulya Toksoy, TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli : Devital diş ağartmasında kullanılan farklı servikal bariyer materyallerin sızdırmazlığının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 48:34-36, 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ÜÇOK Özlem, ÖZEN Tuncer, TUNCA Yaşar Meriç,ERDEM Hakan, KARAKURUMER Kemal : Mikst konnektif doku hastalığında oral bulgular ve tedavileri: Bir olgu sunumu. Dişhekimliği Dergisi , 56:72-75. 2004.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

S Yasar, YM Tunca :The effect of sodium hypochlorite solutions on sealing ability of two different root canal filling systems, International Endodontic Journal. 44(12):1201, Dec 2011.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

BAŞAK Feridun, TUNCA Yaşar Meriç, DEMİRİZ Murat: AH 26 ve AH Plus’a karşı cilt altı dokuda oluşan cevabın karşılaştırılması. GATA Bülteni, 39: 454-457, 1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KadriyeDemirkaya, BirsenCan Demirdöğen, ZeynepÖncel Torun,OnurErdem, EyüpÇırak, YaşarMeriçTunca ;Brain aluminium accumulation and oxidative stress in the presence of calcium silicate dental cements ,Human and Experimental Toxicology - Decision on Manuscript ID HET-16-0299.R3. 7 October 2016 kabul yazılı

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SERT Semih, ÖZÇELİK Cengiz, TUNCA Yaşar Meriç , ASLANALP Veli, HAZNEDAROĞLU Faruk: Kök kanallarının şekillendirilmesinde kullanılan tekniklerin invivo karşılaştırılması. Gata Tıp Derg. 45(1)36-43,2003.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

TUNCA YM, AYDIN C, ÖZEN T, SEYREK M, ULUSOY HB, YILDIZ O: The Effect of Mineral Trioxide Aggregate on the Contractility of the Rat Thoracic Aorta.J. Endod. 33:823-826, 2007.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ASLANALP Veli, SERT Semih, TUNCA Yaşar Meriç.: Türk toplumunda alt ve üst çene ön keser ve premolarların kanal konfigürasyonlarının şeffaflaştırma yöntemi ile karşılaştırılması. Dişhekimliği Dergisi. 9(48),284-292, 2002.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ASLANALP Veli, TUNCA Yaşar Meriç HARPUTLUOĞLU Servet, YÜCEKAYA Ateş, ELÇİ Hikmet, BEYZADEOĞLU Murat : Radyasyonun daimi diş germlerinin sert dokuları üzerine olan etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi. GATA Bülteni, 39: 58-63, 1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KOFOĞLU Serhat,TUNCA Yaşar Meriç, ASLANALP Veli, ERKAN Zeki: Elmas frezleri temizleme yöntemlerinin SEM ile karşılaştırılması. Dişhekimliği. 3(16):164-168, 1993.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

ASLANALP Veli, TUNCA Yaşar Meriç, KOFOĞLU serhat, HARPUTLUOĞLU Servet, CANATALAY Baturay, YÜCEKAYA Ateş : Değişik yapıdaki kanal dolgu patlarının kandaki toksik metal düzeylerinin araştırılması. GATA bülteni, 39:186-191,1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SERT Semih, ŞAHİNKESEN Güneş,TUNCA Yaşar Meriç,ASLANALP Veli, ALTINOVA Murat.:Türk toplumunda erkek alt ve üst çene sürekli kanal şekillerinin şeffaflaştırma yöntemi ile belirlenmesi.:Gülhane tıp dergisi ;46 (2) :106-114,2004.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SOLAK Hikmet, NALÇACI Adil, GÜNYAKTI Nur, TUNCA Yaşar Meriç, ÖZDEMİR Atilla : Amalgamın ultrasonik, pneumatik ve el ile kondanzasyonunun mikro sızıntıya etkisi A.Ü.Dişhek.Fak.Derg.21(1):29-32, 1994.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

SERT Semih, ÖZÇELİK Cengiz, TUNCA Yaşar Meriç, ŞAHİNKESEN Güneş : Çeşitli yaş gruplarında yapılan endodontik tedavilerin dişlere göre dağılımı. Gata Tıp Derg. 45 (3) 249-255,2003.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

İNAN Uğur, AYDIN Cumhur, TUNCA Yaşar Meriç,BASAK Feridun.:In vitro evaluation of matched-taper single-cone obturation with a fluid filtration method. J Can Dent Assoc.Mar;75(2):123,2009.

"Brain aluminium accumulation and oxidative stress in the presence of calcium silicate dental cements"

Original Article Human and Experimental Toxicology , Volume 0, Issue 0, 2016, Pages 0

Abstract

Mineral trioxide aggregate (MTA) is a calcium silicate dental cement used for various applications in dentistry. This study was undertaken to test whether the presence of three commercial brands of calcium silicate dental cements in the dental extraction socket of rats would affect the brain aluminium (Al) levels and oxidative stress parameters. Right upper incisor was extracted and polyethylene tubes filled with MTA Angelus, MTA Fillapex or Theracal LC, or left empty for the control group, were inserted into the extraction socket. Rats were killed 7, 30 or 60 days after operation. Brain tissues were obtained before killing. Al levels were measured by atomic absorption spectrometry. Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) levels, catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) activities were determined using spectrophotometry. A transient peak was observed in brain Al level of MTA Angelus group on day 7, while MTA Fillapex and Theracal LC groups reached highest brain Al level on day 60. Brain TBARS level, CAT, SOD and GPx activities transiently increased on day 7 and then returned to almost normal levels. This in vivo study for the first time indicated that initial washout may have occurred in MTA Angelus, while element leaching after the setting is complete may have taken place for MTA Fillapex and Theracal LC. Moreover, oxidative stress was induced and antioxidant enzymes were transiently upregulated. Further studies to search for oxidative neuronal damage should be done to completely understand the possible toxic effects of calcium silicate cements on the brain.


Özet

Mineral trioksit agregası (MTA), diş hekimliğinde çeşitli uygulamalar için kullanılan bir kalsiyum silikat diş simanıdır. Bu çalışmada, üç ticari kalsiyum silikat dental markasının alüminyum toksisitesini test etmek için yapıldı. Sıçanların diş çekim yuvalarına örnekler gömüldü.Operasyondan 7, 30 veya 60 gün sonra sıçanlar öldürüldü.Öldürmeden önce beyin dokuları elde edildi. Dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri spektrofotometri kullanılarak belirlendi.7. günde MTA Angelus grubunun beyin Al düzeyinde geçici bir zirve gözlenirken, MTA Fillapex ve Terapal LC grupları 60. günde en yüksek beyin seviyesine ulaştı. Beyin TBARS düzeyi, CAT, SOD ve GPx aktiviteleri 7. günde geçici olarak yükseldi ve sonra neredeyse normal seviyelere geri döndü. Bu in vivo çalışmada ilk defa ayarlamanın ardından element yıkama işlemi sırasında MTA Angelus'da ilk yıkamanın meydana gelmiş olabileceğini belirtti .MTA Fillapex ve Theracal LC için tamamlanmış olabilir. Ayrıca, oksidatif stres indüklendi ve Antioksidan enzimler geçici olarak yükseltildi. Oksidatif nöronal hasarı aramak için daha ileri çalışmalar Kalsiyum silikat çimentoların beyindeki olası toksik etkilerini tam olarak anlamak için ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Does Maintaining Apical Patency during Instrumentation Increase Postoperative Pain or Flare-up Rate after Nonsurgical Root Canal Treatment? A Systematic Review of Randomized Controlled Trials.

Original Article J Endod. , Volume Aug;44, Issue 8, 2018, Pages 1228-1236

Abstract

The concept of maintaining apical patency (AP) is a controversial issue in endodontics. The primary objectives of this systematic review of randomized controlled trials (RCTs) were to determine the influence of maintaining AP during instrumentation on postoperative pain severity and the prevalence of flare-ups. A second objective was to assess the effect of maintaining AP on the use of analgesics. Methods: RCTs and controlled clinical trials were searched for in MEDLINE (Ovid), Embase (Ovid), and the Cochrane Library. Four reviewers independently screened all identified articles for eligibility. The included studies were assessed for bias using the Cochrane Risk of Bias Tool. The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation approach was used to rate the quality of the body of evidence. Because of the considerable heterogeneity of the studies, a metaanalysis was not possible. Therefore, the results were analyzed narratively. Results: Five RCTs that included a total of 848 patients were found eligible and included in the review. An assessment of the risk of bias in the included studies provided results that classified the studies as showing a low risk (n = 1), high risk (n = 1), or unclear risk (n = 3) of bias. The available evidence indicated that maintaining AP (1) did not increase postoperative pain in teeth with nonvital pulp, (2) did not increase postoperative pain in teeth with vital pulp, and (3) did not cause (0%) flare-ups. The available evidence also indicated that maintaining AP did not increase analgesic use. The available evidence indicated that maintaining AP did not increase postoperative pain when a single-visit or 2-visit root canal treatment approach was used. Conclusions: In light of the current evidence, maintaining AP does not increase postoperative pain in teeth with vital/nonvital pulp when compared with nonapical patency (low to moderate quality evidence). Furthermore, maintaining AP did not cause flare-ups (low evidence) and did not increase analgesic use (moderate evidence


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  ENDODONTICS

  "

 • 2019 Academic Year

  ENDODONTICS

  .

 • 2019 Academic Year

  CLINICAL OBSERVATION

  --

Teaching History

 • 2017 Academic Year

  ENDODONTICS

  --

 • 2018 Academic Year

  ENDODONTICS

  --

 • 2016 Academic Year

  ENDODONTICS

 • 2017 Academic Year

  ENDODONTICS

  --

 • 2017 Academic Year

  ENDODONTICS

  "

 • 2015 BAHAR

  ENDODONTIC RETREATMENT

  --

 • 2017 GÜZ

  ENDODONTIC RETREATMENT

  --

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  0

At My Office