Work Experience

 • 2008 2007

  Asistan

  Doğu Akdeniz Üniversitesi , Mimarlık

 • 2010 2007

  Mimar

  Akansu Kardeşler Ltd, Alt yapı sınıfı

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Mimarlık

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2011

  Mimarlık

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2007

  Mimarlık

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Evaluation Of Industrial Pollution With The Sample Of Cyprus-Lefke

Conference Paper 41 st IAHS World Congress on Housing , Volume Sustainability and Innovation for the Future , Issue 41, 2016, Pages 1-10

Abstract

The island of Cyprus owns a place of great importance in the mediterranean with its strategic location, natural and historical beauties. The island has five big cities, including Nicosia, Kyrenia, Famagusta, Morphou and Trikomo. The settlement Lefke, connected with the Morphou region located in the northwest of the capital Nicosia, is also included in these settlements. The settlement is situated inside the valley and parallel to the seaside. It is seen that the Lefke settlement still remains the effects of the ruling civilisations (Catholic, Archaic, Classic, Hellenistic, Roman Byzantine, Arab Naval Forces, Frank, Lusignan, Genoese Venice, Ottoman) within the historical process. But after the Ottoman had rented out Cyprus to the British in 1878, the colonial period began. Besides the progress in cities, this period has been the beginning of the biggest environmental destruction today, especially in the coastline in Lefke. Although it was possible to speak of the existence of copper reserves within the historical period, it is known that ´Cyprus Mine Corporation´ (CMC), which was built for the foreign export of the copper reserves, started the heydays of the industrial development in Cyprus by 1900s. For processing industrial copper, a factory building was constructed in the period of development. A port was established for export next to the railway for domestic tansport of the processed copper. During these developments, people living in various areas of Cyprus experienced domestic migration in line with the increased employment opportunities in the area of Lefke. Under these circumstances, according to the status of the company employees, four different dwelling productions, buildings as a local building, bathhouse, schools, hospitals for social activities were built in order to serve the increasing population of the area. CMC experienced its heydays between 1912-1970´s. But due to political reasons from its last period, they had a break on their work for a short time. During this period the whole reserves have been left open without taking precautions. Today this is leading to the environmental destruction of the area and is the reason why we are facing industrial pollution as `brownfield`. This article aims to examine the urban resilience issues – important in progress and literatures - of the company CMC, built between 1912- 1974 in the area of Lefke, as a part of industrial pollution issues.


Özet

-

Yapılaşma Alanlarındaki Renovasyon Çalışmalarında Biomimesis Yaklaşımı: Kıbrıs Kapalı Maraş Örneği/Biomimesis Aproach to the Renovation Studies in Convergence Areas: Case of Varosha of Cyprus

Conference Paper XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation: ‘Environmental Consersation and Biodiversity’, Volume -, Issue -, 2017, Pages -

Abstract

-


Özet

Giriş Biomimesis, doğadaki oluşumlardan ve yapılaşmalardan öğrenme, esinlenme uyarlama, modelleme ve uygulama olarak birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılaşma alanlarında izlenecek restorasyon çalışmalarında; doğadan esinlenerek yapılacak olan düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda restore edilecek yapı çevrelerinin kentleşme ve çevre sorunlarına karşı; enerji, çevre biyoçeşitliliğine imkan tanıyan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek daha sağlıklı, yaşam standartı yüksek, kısacası yaşanabilir çevrelerin oluşmasında ve/veya iyileştirilmesinde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. Böylece yapılacak olan çalışmaların kentleşme ve çevre sorunlarına karşı biyomimesis yaklaşımı ile yapılacak çalışmaların öneminin ortaya konulması gerekliliği gündeme gelmektedir. Materyal ve Methot Yapılacak olan sorunun ortaya konulmasında dünya örnekleri üzerinden yapılacak internet, kitaplar ve akademik araştırmalardan derlenen literatür taraması, gözlem ve alan araştırması ile elde edilecek olan bulgular çalışmanın yöntemini oluşmasında önem taşımaktadır. Bu bağlamda, alan çalışması olarak belirlenecek bölgenin Kıbrıs adasının hayalet şehir olarak bilinen ‘Kapalı Maraş’ bölgesi seçilmiştir. Bulgular ve Tartışma Günümüzde, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında eski popülerliğini geri kazandırma adına, adından çok fazla söz ettiren Kapalı Maraş biomimesis yaklaşımının ortaya konulması Kıbrıs için kent üzerinde uygulanacak ilk örnek olması adına önemli yere sahiptir. Bu doğrultuda, çalışmanın uzun süre kullanılmayan bölge üzerinde gerçekleştirilecek restorasyon çalışmasında uyarlanması bölge için ortaya konulacak önerilerle farklı bir bakış açısı ile değerlendirilme fırsatı sunacağından önem taşıdığı düşünülmektedir.

Betonarme Yapıların Küreselleşme Etkilerinin Kıbrıs Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi/Evaluation of the Globalization Effects of Reinforced Concrete Buildings on the Cyprus Example

Conference Paper XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation:Environmental Consersation and Biodiversity, Volume -, Issue -, 2017, Pages -

Abstract

-


Özet

Kentlerdeki nüfüs artışı ile kırsal alanlara doğru yapılaşma artmaktadır. Bu durum ise, küreselleşmeye neden olmaktadır. Böylece, yeşil alanların giderek yerini betonlaşmış alanlara bırakması günümüzün en büyük sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, küreselleşme etkileri çevre biyolojisi, sosyolojisi, ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri ile karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultudan yola çıkılarak çalışma, yeşil alanların yerini betonlaşmış alanlara bırakmasının çevre biyolojisi ve sosyolojisi üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasının yanında, insan sağlığı açısından günümüz ve gelecek kuşaklar için taşıdığı risklerin değerlendirilmesi amacı taşımaktadır. Materyal ve Metod Çalışma için, meteoroji dairesi verileri ve 2011 nüfus ve konut sayım raporlarından yararlanılacaktır. Ayrıca, Kıbrıs Türk Müteahhitler birliği statistiksel verileri çalışmanın değerlendirilmesi ve karşılaştırmalı analizlerin yapılmasında kullanılacaktır. Ortaya konulacak olan statistiksel veriler, iklimsel küreselleşme oranının ve yapılaşmada yoğun olarak kullanılan malzemelerin ortaya konulmasına yönelik yapılacaktır. Bulgular ve Tartışma Bu çalışma ile Kıbrıs adasında Annan Planı ile birlikte yapılaşmanın yoğun yaşandığı kuzey kıyı şeridi irdelenecektir. 2000’li yılların başlarından günümüze iklimsel değişimler ve yapılarda kolay elde edilebilen uygun maliyetli malzeme olan betonarmenin etkileri karşılaştırmalı analizler sonucunda değerlendirilecektir. Sonuç olarak, Kıbrıs adasının kuzey sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin kentten kırsala yoğun yapılaşmanın etkisi ile betonarme malzemenin yoğun olarak kullanıldığı, bu bağlamda yıllar içerisinde iklimsel artışların yaşandığını ortaya koymaktadır. Böylece, betonarme malzemenin kullanımı engellenemeyeceği düşünüldüğünden, bu malzemenin yanında ortaya konulacak yeni önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın günümüz ve gelecek nesiller için önemli yol haritası olacağı düşünülmektedir.

General Publication Evaluation of the settlement of a Minority Ethnic Group in North Cyprus: The Maronites and their Village-Koruçam, 2016

Abstract


Özet

http://worldwidejournals.in/ojs/index.php/ijsr/article/view/1090

General Publication Evaluation of The Housing Planning of A Minority Ethnic Group in North Cyprus: The Maronites and Their Village-Korucam, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15484372083215824422&hl=en&oi=scholarr

General Publication A COMPERATIVE ANALYSIS OF HOUSE (ING) DEVELOPMENTS IN LAPTA TOWN AND KAYALAR VILLAGE KYRENIA DISTRICT, 2016

Abstract


Özet

General Publication Girne Antik Limanında Buluşmak, 2016

Abstract


Özet

General Publication Etik Kodlar, 2016

Abstract


Özet

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  LEGAL AS. OF PLANNING

  -

 • 2019 YAZ

  LEGAL ASPECTS OF PLANNING

  .

 • 2019 YAZ

  URBAN PROJECT

  -

 • 2019 YAZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2019 YAZ

  CONSTRUCTION AND MATERIALS I

  ...

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  -

  -

 • 2019 BAHAR

  LEGAL AS. OF PLANNING

  -

 • 2019 GÜZ

  LEGAL AS. OF PLANNING

  -

 • 2019 BAHAR

  LEGAL ASPECTS OF PLANNING

  .

 • 2019 GÜZ

  LEGAL ASPECTS OF PLANNING

  .

 • 2019 BAHAR

  URBAN PROJECT

  -

 • 2019 GÜZ

  URBAN PROJECT

  -

 • 2016 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN II

  -

 • 2018 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN II

  -

 • 2017 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN III

  -

 • 2018 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  -

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL PROJECT V

  .

 • 2019 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  Bilimsel temellere dayalı mimari tasarım çalışması yolu ile öğrenciyi eleştirel düşünce doğrultusunda eğitmek,motive etmek, bu yollarla yaratılıklarını arttırmak. Tasarımda doğaya,insana ve tüm canlılara saygılı ve sevgi yoluyla yaklaşmayı örneklemek ve bu hasletleri kazandırmak.

 • 2016 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  -

 • 2019 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  .Proje Çalışmaları Yaptırmak ve değerlendirmek.

 • 2018 GÜZ

  BASICS OF ARCHITECTURAL DESIGN I

  -

 • 2019 BAHAR

  BASIC STRUCTURE AND CONSTRUCTION KNOWLEDGE

  -

 • 2018 GÜZ

  BASIC DESIGN

  -

 • 2019 BAHAR

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2018 GÜZ

  CONSTRUCTION I

  -

 • 2019 GÜZ

  CONSTRUCTION II

  TEORİK ve UYGULAMA

 • 2019 BAHAR

  CONSTRUCTION AND MATERIALS I

  ...

 • 2019 GÜZ

  CONSTRUCTION AND MATERİALS II

  -

At My Office