Work Experience

 • Todate 2016

  Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Koordinatörü

  Girne Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

 • Todate 2015

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Kadrolu öğretim üyesi (Doktor)

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

 • 2015 2011

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Kadrolu öğretim görevlisi (Uzman)

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

 • 2011 2009

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Part time öğretim görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2011

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2009

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Flipped Classroom with Code Education for Secondary School Students

  Flipped Classroom, Code Learning

 • image

  Research and Ethic Rules

  Research and Ethic Rules

 • image

  Tablet Based Learning on Students Attitude

  Tablet Based Learning on Students Attitude

Filter by type:

Sort by year:

Bilişim Teknolojileri

Book Chapter Pegem Akademi, Volume 3, Issue 3, 2013, Pages 58-93

Abstract

Abstract


Özet

21. yüzyıl gereksinimleri arasında yer alan bilişim teknolojilerini kullanma konusunda ECDL sertifika programı kuralları dahilinde yazılan bu kitap, bilişim teknolojilerini kullanmaya yeni başlayanlar için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

Internet use profile of university student

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Issue 15, 2011, Pages 4068–4070

Abstract

This research is based on to identify the university students’s internet usages.It’s a type of descriptive study. This research has been existenced about 169 students whose studying at Near East University. “To identify the students’s internet usages” has been developed by TeralÕ and Tu÷un (2010) fort o accumulate the datas. There are 35 questions to identify the students’s demographycal profiles in this questionnaire. After the accumulation of this questionnaire the datas has been coded and has been analysed by SPSS statistics programme. Also frequency analysis has been done for all variabilities. A huge percentage of the students are using the internet for researching. This research has been shown us that there aren’t too many differences between the University’s deparments.It has been suggested that students have to canalized to proper sources fort o use the internet more effectively. It can be more productive to calculate the time while the students using the internet according to their usages.


Özet

60 VE ÜZERİ YAŞTAKİ BİREYLERDE İNTERNET KULLANMA DURASYONU, SIKLIĞI İLE AĞRI VE POSTÜRÜN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Conference Paper Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu, Volume -, Issue -, 2016, Pages 224-230

Abstract

--


Özet

GİRİŞ: İnternet kullanma süresi, sıklığı ile ağrı ve postürün ilişkisinin 60 ve üzeri yaştaki bireylerde incelemesidir. BİREYLER VE YÖNTEM: Çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 60 ve üzeri yaştaki internet kullanan gönüllü katılımcılar ile gerçekleştirildi. Çalışma durumları İnternet kullanma durasyonları (yıl) ve sıklıklıkları (gün/ hafta, saat/gün), internet kullanımı sırası ve sonrasında oluşan ağrı, bilgisayar karşısındaki dört farklı oturma postüründen hangisini kullandıkları kaydedildi. İnternet kullanma sıklığı ile bilgisayar karşısında oturma postürleri arasındaki ilişki incelendi. BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 66,37±5,11 olan 55 birey katılmıştır. Bu bireylerin 32 (%58)’si erkek, 23 (%42)’ü kadın olarak tespit edilmiştir. Haftalık internet kullanma sıklığı ile günde interneti kullanma sıklığı arasında (r:0,39 p:0,01) ve bilgisayar kullanırken oluşan ağrı ile kullandıktan sonra oluşan ağrı arasında (r:0,73 p:0,00) pozitif yönde korelasyon; yaş ile bilgisayar kullandıktan sonra oluşan ağrı arasında negatif yönde korelasyon (r:-0,31 p:0,04) olduğu saptanmıştır. TARTIŞMA: 60 yaş üzeri bireylerde haftada interneti kullanma sıklığı artışının, gün içerisindeki kullanım sıklığını artırabileceği belirlendi. Bilgisayar kullanılırken 26-27 Kasım 2015, BURSA 249 ağrı hissedilmesi frekansı yüksek olup, bu durum bilgisayar kullanmayı bıraktıktan sonra azalsa da devam etmekte ve kullanım sırasındaki ağrı ile ilişkili görülmektedir. Yaşlı bireylerin bilgisayar kullanımı sonrası daha az ağrı hissetmeleri, bilgisayar kullanma oranlarının daha az olmasına bağlanmıştır. Katılımcıların sadece yarısının bilgisayar kullanırken önerilen postürde oturmaları ileride yaşlılarda bilgisayar kullanımını artırmaya yönelik olarak yapılacak olan geliştirme çalışmaları sırasında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının önemini ortaya koymuştur.

http://sproc.org/ojs/index.php/wjet/article/view/45

General Publication Designation of teacher candidates’ self-efficacy and success level in designing multimedia, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811009621

General Publication Internet use profile of university student, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_22_1/validity_and_reliability_of/jucs_22_01_0082_0093_uzunboylu.pdf

General Publication Validity and reliability of tablet supported education attitude and usability scale, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Vasfi_Tugun/publication/306908584_Validity_and_reliability_dissertation_of_the_scale_used_for_determination_of_perceptions_and_attitudes_of_teachers_proficiency_in_tablet_pc-supported_education/links/57bff23508aeda1ec386cb47.pdf

General Publication Cypriot Journal of Educational Sciences, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_19_5/the_use_of_social;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, 2016

Abstract


Özet

General Publication 60 VE ÜZERİ YAŞTAKİ BİREYLERDE İNTERNET KULLANMA DURASYONU, SIKLIĞI İLE AĞRI VE POSTÜRÜN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2016

Abstract


Özet

General Publication Evaluation of Project Based Learning Sufficiency of Teacher Candidates, 2016

Abstract


Özet

Evaluation of project based learning sufficiency of teacher candidates

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 7, Issue 3, 2012, Pages 189-195

Abstract

The aim of that research, it is the project based learning process suffuciency of teacher candidates who developed multimedia by working in online and blended groups. Importance of research Being able to guide to studies that is going to be done about assessment of multimedia projection for project based educational application to teachers and teacher candidates and It has been thought as an advisor source about being arranged new educational environment for the future to teacher and teacher candidates for project based educational application and multimedia projection. Research is an experimental study and has been shaped according to pre-test and last-test research model with the two groups. This groups are online group and blended group. Discussion of research In the result of the study, in the process of project based learning, it is determined that the success level in multimedia development of teacher candidates who work in blended learning model is higher than the success level of teacher candidates who work in online learning model.


Özet

Designation of teacher candidates’ self-efficacy and success level in designing multimedia

Original Article World Journal on Educational Technology, Volume 7, Issue 2, 2015, Pages 136-141

Abstract

This research aims to determine the self-efficacy and success levels of teaching candidates on developing multimedia to the Docebo learning management system through integrating various online tools in developing multimedia courses and using this method in a project-based learning process. Second year students from the department of Computer Education and Educational Technology participated in this research. Random selection method was used in order to assign the students to the groups. Online (30 participants) and blended (30 participants) groups were constituted for this experimental study. Based on the pre-test results of the students participating in the study, it was investigated as to whether there was a difference between the groups. Since pre-test success scores of the students from the two groups would affect the results of the research, the difference between the two groups was examined by applying a t-test. There was no significant difference in the pre-test scores of the teaching candidates in the group. Data from the research were collected with demographic information forms and 5-point Likert-type scale developed by authors.


Özet

Turkce Ozet

Validity and Reliability Dissertation of the Scale Used for Determination of Perceptions and Attitudes of Teacher’s Proficiency in Tablet PC-Supported Education

Original Article Cypriot Journal of Educational Sciences, Volume 11, Issue 2, 2016, Pages 51-57

Abstract

It is important to determine the proficiency perceptions and attitudes of the teachers towards Technologies of learning about the tablets in order to integrate the mobile learning technologies and to use the tablet PCs in the educational environments in an efficient way. Therefore, proficiency perceptions and attitudes of the teachers towards the Tablet PC-Supported Education have great importance. There are scales for assessing the proficiency perceptions and attitudes of the teachers in tablet-supported education. There have been found findings about the Proficiency Perceptions and Attitudes of 264 teachers working in the College of Near East towards the Tablet-Supported Education. In this assertion, we mentionabout an appropriate scale, test and application. For the tests of validity and reliability, the data has been obtained from 264 teachers working in the College of Near East within the school years 2013-2014. AT the end of this, 2 extents (Extent 1: Proficiency perceptions of the teachers about tablet usage, Extent 2: Teachers’ attitudes towards Tablet-supported education) have been detected in the scale. Cronbach alpha (?) value belonging to the scale’s sub-extents was found as .949 for the proficiency perceptions of the teachers about tablet usage, and as .934 for the teachers’ attitudes towards the Tablet-supported education. Cronbach alpha (?) value of the general scale was found as .953.


Özet

Validity and reliability of tablet supported education attitude and usability scale

Original Article Journal of Universal Computer Science, Volume 22, Issue 1, 2016, Pages 82-93

Abstract

The use of mobile technologies in education has begun due to the increase in the use of mobile technologies. The attitudes of students, teachers and parents towards mobile learning and their opinions about the usability of mobile learning should be received in order to achieve mobile supported education in the schools. The aim of this study is to develop a scale about the attitudes of students in a private college towards usability of mobile supported education. This study was conducted with 150 students. Firstly, the students wrote composition about the issue, made a literature search and the statements were prepared and presented to expert opinion. The last version of the data collection tool was administered to 150 students and necessary analysis was made. Based on the obtained results, the scale was decided to have two dimensions. Besides, the results showed that the reliability and validity of the scale is high. Recommendations for future research were also provided.


Özet

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 GÜZ

  Computer I

 • 2014 BAHAR

  COMPUTER II

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER II

  bilgi teknolojileri kavramlarını öğrenmek office programlarını kullanabilmek

 • 2014 BAHAR

  COMPUTER PROGRAMMING I

  -

 • 2015 BAHAR

  COMPUTER PROGRAMMING I

  -

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER PROGRAMMING I

  -

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE

 • 2016 GÜZ

  EDUCATIONOFCOMPUTERI

  Günümüzde bilgisayar teknolojisine olan gereksinim nedeni ile zaman, düzen ve kolaylıklardan yararlanılmasını sağlamak

 • 2014 BAHAR

  ONLINE EDUCATIONAL SOTWARE DEVELOPMENT

  -

 • 2015 BAHAR

  ONLINE EDUCATIONAL SOTWARE DEVELOPMENT

  -

 • 2016 BAHAR

  ONLINE EDUCATIONAL SOTWARE DEVELOPMENT

  -

 • 2014 YAZ

  EDUCATIONAL GAMES

  --

 • 2014 YAZ

  AUTHORING TOOLS APPLICATIONS IN INTERNET ENVIRONMENT

 • 2015 GÜZ

  OPERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS

  -

 • 2014 BAHAR

  INSTRUCTIONAL DESIGN

  yok

 • 2014 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN

  Öğretim teknolojileri ile ilgili kavramları bilme, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarına göre materyal seçebilme, çeşitli nitelikteki öğretim materyallerini değerlendirebilme ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik kazandırmaktır.Öğretim materyallerinin seçimi ve geliştirilmesi hakkında bilgilendirirken, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun materyalleri geliştirebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler ders kapsamında, uygun materyalin seçimi, hazırlanması ve kullanılan materyalin değerlendirilmesi süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.Bunun yanında teknoloji destekli materyallerin geliştirilmesi konusunda da uygulama odaklı eğitimler ve proje çalışmaları yürütülecektir.

 • 2014 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN

  Öğretim teknolojileri ile ilgili kavramları bilme, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarına göre materyal seçebilme, çeşitli nitelikteki öğretim materyallerini değerlendirebilme ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik kazandırmaktır.Öğretim materyallerinin seçimi ve geliştirilmesi hakkında bilgilendirirken, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun materyalleri geliştirebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler ders kapsamında, uygun materyalin seçimi, hazırlanması ve kullanılan materyalin değerlendirilmesi süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.Bunun yanında teknoloji destekli materyallerin geliştirilmesi konusunda da uygulama odaklı eğitimler ve proje çalışmaları yürütülecektir.

 • 2014 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS DESIGN

 • 2015 BAHAR

  TEACHING TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN

  -

 • 2014 BAHAR

  TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN

 • 2015 BAHAR

  TEACHING TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN

  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde öğrenciler temel anlamda materyal geliştirme alanına hakim olacaktır.

 • 2017 GÜZ

  INSTRUCTIONAL MATERIAL DESIGN AND EVALUATION

  -

 • 2014 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2015 GÜZ

  TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT

 • 2016 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2015 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2016 GÜZ

  WEB DESIGN

  -

 • 2016 BAHAR

  MASTER’S THESIS (TO BE TAKEN BY STUDENTS IN MASTER’S WITH THESIS PROGRAMME)

  .

At My Office

11H-323