Work Experience

 • 2014 2011

  Uzman

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 • 2014 2008

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Eğitim Yönetimi Ekonomisi Denetimi ve Planlaması

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2011

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2008

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2008
  Lisans Onur Belgesi
  image
  Lisans eğitimini onur alarak bitirmiştir.

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-23-0-000-16-Web/Anth-23-1-2-000-16-Abst-PDF/T-ANTH-SV-23-1,2-209-16-1640-Altinay-Z/T-ANTH-SV-23-1,2-209-16-1640-Altinay-Z-Tx[26].pdf

General Publication Assessing the Effects of Managers in the Digital Age on the Management Process of Digital Citizenship Roles, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809000731

General Publication The opinions of education faculty students on learning processes involving e-portfolios, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=17241224487602564873&hl=en&oi=scholarr

General Publication COMPARATIVE ANALYSIS OF JOB SATISFACTION OF THE NURSES WITH VARIABLES CREATING JOB DIFFICULTY, 2016

Abstract


Özet

http://eric.ed.gov/?id=ED503539

General Publication The Opinions of Information Technology Students on Using Mobile Learning., 2016

Abstract


Özet

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/636-published.pdf

General Publication HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİNİN İŞ DOYUMU İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ COMPARATIVE ANALYSIS OF JOB SATISFACTION OF THE NURSES WITH VARIABLES CREATING JOB DIFFICULTY, 2016

Abstract


Özet

The Opinions of Information Technology Students on Using Mobile Learning.

Original Article Online Submission, Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The opinions of education faculty students on learning processes involving e-portfolios

Original Article Umut Akçıl, İbrahim Arap, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Comparative Analysis Of Job Satisfaction Of The Nurses With Variables Creating Job Difficulty

Original Article Hacettepe Education Faculty Jornal, Volume 1, Issue 1, 2012, Pages 1-10

Abstract

The purpose of this research is to determine the relationship between job difficulty and job satisfaction levels for nurses working in hospitals affiliated with the Ministry of Health in TRNC. The sample for the research includes a total of 141 nurses from Near East university hospital which is a training research hospital, national hospital and five private hospitals. The participants for the research were picked randomly. The research was performed using a quantitative research method and Missed Nursing Care scale was used as the data collection method. Validity and reliability analysis of the scale was performed and a Cronbach Alpha value of 92 was found. The data collected with the scale was analyzed with T-test and Anova test. In light of the results it was found that the job satisfaction of the nurses was low. When comparing the job satisfaction based on the education level of the nurses, the graduates from the medical vocational high school had higher job satisfaction than nurses with college degrees. It was also concluded from the research findings that nurses working at the university research hospital had higher job satisfaction levels.


Özet

Bu araştırmanın amacı KKTC’de Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, hemşirelerin iş güçlüğü ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, bir eğitim araştırma hastanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, devlet hastanesi ve 5 özel hastanede görev alan toplam 141 hemişre oluşturmaktadır. Katılımcılar rastgele seçilmiştir. Nicel araştırma yöntemi ile yapılan araştırmada, veri toplama aracı olarak Missed Nursing Care (Kaçırılmış hemşirelik bakımı) ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmış Cronbach Alpha değeri ,92 bulunmuştur. Ölçek ile elde edilen veriler Madde ortamaları, T-testi ve Anova testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, hemşirelerin genel iş doyumunun düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca hemşirelerin eğitim düzeyine göre iş doyumuna bakıldığında ise Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının iş doyumlarının üniversite mezunu hemşirelere göre daha yüksek çıkmıştır. Üniversite araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyinin de daha yüksek olduğu ortaya çıkan diğer önemli bir bulgudur.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2019 YAZ

  SEMINAR

  -

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH PROJECT I

  Araştırma projesi hazırlayabailmek ve daha önce yapılmış araştırmadan yararlanabilmek

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH PROJECT I

  Araştırma projesi hazırlayabailmek ve daha önce yapılmış araştırmadan yararlanabilmek

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH PROJECT II

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH PROJECT II

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH TECHNIQUES

  -

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES I

 • 2016 YAZ

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES I

 • 2015 BAHAR

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES II

 • 2016 BAHAR

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES II

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES II

 • 2018 BAHAR

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES II

 • 2016 YAZ

  RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES II

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH METHODS

  -

 • 2016 GÜZ

  COMPUTER I

 • 2015 GÜZ

  COMPUTER II

 • 2015 GÜZ

  COMPUTER II

 • 2017 BAHAR

  SCIENTIFIC RESERACH TECHNIQUES

  -

 • 2018 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2018 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2019 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2019 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2015 BAHAR

  METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH

  a

 • 2016 BAHAR

  METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH

  a

 • 2016 YAZ

  RESEARCH METHODS

  Bilimsel araştırma yapma Bilimsel araştırma yaparken etik kurallara uyma • Kütüphane bilgi sistemini etkin bir şekilde kullanarak araştırma yapma

 • 2017 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2018 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2017 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2018 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2019 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2016 YAZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2016 BAHAR

  SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CHILDREN

  --

 • 2019 BAHAR

  EDUCATION MANAGEMENT

  -

 • 2016 BAHAR

  CONTEMPORARY MANAGEMENT AND PRACTICES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

  -

 • 2017 BAHAR

  CONTEMPORARY MANAGEMENT AND PRACTICES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

  -

 • 2017 GÜZ

  CONTEMPORARY MANAGEMENT AND PRACTICES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

  -

 • 2018 GÜZ

  CONTEMPORARY MANAGEMENT AND PRACTICES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

  -

 • 2016 BAHAR

  MODERN MANAGEMENT IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

 • 2017 GÜZ

  MODERN MANAGEMENT IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

 • 2018 GÜZ

  MODERN MANAGEMENT IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

 • 2019 GÜZ

  RESEARCH METHODS IN EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES

  -

 • 2018 BAHAR

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  Students will be able to do literature review

 • 2018 GÜZ

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  Students will be able to do literature review

 • 2015 GÜZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  yok

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2016 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2015 GÜZ

  CLASS MANAGEMENT

 • 2016 GÜZ

  CLASS MANAGEMENT

 • 2017 GÜZ

  CLASS MANAGEMENT

  Yok.

 • 2016 GÜZ

  Classroom Management

 • 2017 GÜZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2016 GÜZ

  THESIS

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 YAZ

  THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, işgören işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemini anlamaları ve etkili bir okul yönetiminin temel bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 • 2015 BAHAR

  TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM &SCHOOL MANAGEMENT

At My Office