Work Experience

 • Todate 2013

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği

 • 2017 2012

  Öğretim Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın doğu Üniversitesi

 • Master2013

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2012

  Türkçe Öğretmenliği

  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES I: READING EDUCATION I

  ..

 • 2019 GÜZ

  COMPREHENSION TECHNIQUES I: READING EDUCATION I

  ..

 • 2018 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES II:WRITING EDUCATION

  • Öğrencilerin yazma becerisinin kuramsal boyutlarını öğrenmelerini sağlamak.• Öğrencilere yazma becerisine yönelik teknikleri öğretmek.Türkçe eğitiminde yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2019 BAHAR

  NARRATIVE TECHNIQUES II:WRITING EDUCATION

  • Öğrencilerin yazma becerisinin kuramsal boyutlarını öğrenmelerini sağlamak.• Öğrencilere yazma becerisine yönelik teknikleri öğretmek.Türkçe eğitiminde yazma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2014 BAHAR

  EDCATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2014 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2014 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2014 BAHAR

  PSYCHOLOGY OF EDUCATION

 • 2015 BAHAR

  PSYCHOLOGY OF EDUCATION

 • 2014 BAHAR

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  .

 • 2019 BAHAR

  FIRST LITERACY TEACHING

  .

 • 2018 GÜZ

  TEACHING READING AND WRITING

  Yumuşak kurşun siyah ve kırmızı kalem, silgi, kalem açacağı, Türkçe sözlük ve imla kılavuzu, bitişik eğik yazı defteri, bir adet dosya ve içinde şeffaf dosyalar, 3 adet çizgili, 3 adet çizgisiz kâğıt, kalemlik her ders katılımcının yanında olması gereken araç ve gereçlerdir.

 • 2019 GÜZ

  TEACHING READING AND WRITING

  Yumuşak kurşun siyah ve kırmızı kalem, silgi, kalem açacağı, Türkçe sözlük ve imla kılavuzu, bitişik eğik yazı defteri, bir adet dosya ve içinde şeffaf dosyalar, 3 adet çizgili, 3 adet çizgisiz kâğıt, kalemlik her ders katılımcının yanında olması gereken araç ve gereçlerdir.

 • 2017 GÜZ

  PRINCIPLES & METHODS OF TEACHING

  Dersle ilgili kavramları öğretmek, seçilen konuların ve de kuramları derinlemesine incelemek.

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 BAHAR

  ORAL AND WRITTEN LITERATURE ANALYSIS IN SOCIAL STUDIES

  ...

 • 2018 BAHAR

  ORAL EXPRESSION

  .

 • 2018 BAHAR

  ORAL COMMUNICATION II

  • Bu derste Konferans, Söylev(Nutuk/Hitabet), Panel, Forum, Sempozyum, Münazara, Açık Oturum vb. türlerin uygulamalı olarak öğretmek • Konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri nin anlatmak • Değişik konularda hazırlıklı konuşma yapmak, • Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltmek, • Uygulamalı diksiyon çalışmaları yapmak.

 • 2018 GÜZ

  THEATRE AND DRAMA APPLICATIONS

  ...

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

  Türk dilinin tarihi gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak. Yazım kurallarını öğrenmek. Noktalama işaretlerini yerinde kullanmayı öğrenmek. Paragraf oluşturmayı öğrenmek. Kompozisyon yazmayı öğrenmek.

 • 2019 GÜZ

  -

  ....

 • 2018 BAHAR

  TURKISH LANGUAGE

  .

 • 2018 GÜZ

  TURKISH COMPOSITION 1

  Düzgün, kurallı bir Türkçe ile yazılı anlatım yapabilmek

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TURKISH

  Türkçe öğretimi dersinin amacı sınıf öğretmeni adaylarına Türkçe öğretimine ilişkin temel bilgi, beceri, yöntem ve teknikleri öğretmektir. Bu doğrultuda öğrenciler dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu konularında beceriler geliştirecekler, Türkçe öğretimi programını tanıyacaklar, ana dili eğitiminin etkili gerçekleşmesi için gereken teorik ve pratik bilgileri edineceklerdir.

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TURKISH

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TURKISH

  Türkçe öğretimi dersinin amacı sınıf öğretmeni adaylarına Türkçe öğretimine ilişkin temel bilgi, beceri, yöntem ve teknikleri öğretmektir. Bu doğrultuda öğrenciler dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu konularında beceriler geliştirecekler, Türkçe öğretimi programını tanıyacaklar, ana dili eğitiminin etkili gerçekleşmesi için gereken teorik ve pratik bilgileri edineceklerdir.

 • 2018 GÜZ

  PROBLEMS OF TURKISH LANGUAGE

  Türkçe ile ilgili sorunlar üzerinde düşündürmek

 • 2019 GÜZ

  WRITTEN EXPRESSION

  .

 • 2018 GÜZ

  WRITTEN COMMUNICATION I

  Türk dilinin tarihi gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak. Yazım kurallarını öğrenmek. Noktalama işaretlerini yerinde kullanmayı öğrenmek. Paragraf oluşturmayı öğrenmek. Kompozisyon yazmayı öğrenmek.

 • 2019 GÜZ

  WRITTEN COMMUNICATION I

  Türk dilinin tarihi gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olmak. Yazım kurallarını öğrenmek. Noktalama işaretlerini yerinde kullanmayı öğrenmek. Paragraf oluşturmayı öğrenmek. Kompozisyon yazmayı öğrenmek.

At My Office