Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  YDÜ Halen

 • Master2016

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  YDÜ

 • Bachelor2010

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  YDÜ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Assessment of the Opinions on the Senses of Self and Body Images of Obese Adolescents and Adults, Whose Body Mass Index Is High

Original Article International Journal of Scientific Study |, Volume 5, Issue 5,7, 2017, Pages 166-174

Abstract

The purpose of this study is to examine the opinions of self-perceptions and body images of obese adolescents and adults with excess Body Mass Index. Qualitative research approach was used in this study. The study group consists of 15 adolescents and 15 adults with more than 25 Body Mass Index (BMI) in the Turkish Republic of Northern Cyprus. These 30 obese individuals are composed of different sexes and age groups. In this way, different perspectives on research will be reveal. In this study, the some information of the individuals in the study group was collected through the Personal Information Form. Personal Information Form was prepared by the researchers. In this study, the data were collected by interview method. The opinions of obese individuals in the working group on self-perceptions and body images were collected by the Interview Form prepared by the researchers.


Özet

Bu çalışmanın amacı, Beden Kitle İndeksi fazla olan obez ergenlerin ve yetişkinlerin beden algıları ve beden imajları ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma grubu, Kuzey Kıbrıs'taki Beden Kitle İndeksi (BKİ) 25 üzerinde olan cinsiyet ve farklı yaş gruplarından olan 10 ergen ve 10 yetişkin olmak üzere 20 obez bireylerden oluşmaktadır. Böylece, araştırma konusuyla ilgili farklı perspektifler ortaya konulacaktır. Bu araştırmada, uygulama yapılacak bireylerle ilgili bazı bilgileri öğrenmek için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Çalışmadaki görüşme yönteminde, yine araştırmacılar tarafından hazırlanan “Görüşme Formu” ile veriler toplanmıştır.

Professional and Social Anxiety of Women Working as Hostesses at Night Clubs Tuğçe Balkır,

Original Article International Journal of Scientific Study, Volume 5, Issue 5,7, 2017, Pages 9-17

Abstract

This study investigates the psychological problems related with the occupational and social concerns of women who come to North Cyprus (TRNC) officially as a hostess but discovered that they are required to work in the world of prostitution. The qualitative research method has been used in this study. The study group consists of 33 women from different nationalities, races, regions and different age groups working as registered hostesses in the nightclubs registered with the Ministry of the Interior of Northern Cyprus. Different perspectives are discussed about the research subject with this way. In this study, a “Personal Information Form” prepared by the researcher has been applied to obtain information about the participants. An “Interview form” prepared by the researcher has been also used in the study.


Özet

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs (KKTC)’a resmi olarak konsomatrislik yapmaya gelen ancak kendini fuhuş dünyasının içinde bulan kadınların bu mesleğe başladıktan sonra mesleki ve toplumsal kaygıları, etrafında irdelenerek bu mesleğin yol açtığı psikolojik problemlerin önemli bir yönü ele alınmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, Kuzey Kıbrıs'taki İçişleri Bakanlığına bağlı gece kulüplerinde kayıtlı konsomatris olarak çalışan yabancı uyruklu, ırk, bölge ve farklı yaş gruplarından olan 33 kadın oluşturmaktadır. Böylece, araştırma konusuyla ilgili farklı perspektifler ortaya konulacaktır. Bu çalışmada, uygulama yapılacak kadınlarla ilgili bazı bilgileri öğrenmek için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Çalışmadaki görüşme yönteminde, yine araştırmacı tarafından hazırlanan “Görüşme Formu” kullanılmıştır.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  CURRENT APPROACHES IN POSITIVE PSYCHOLOGY

  .

 • 2016 GÜZ

  CHILDREN AND ADOLESCENTS WHO DEMONSTRATE RISKY BEHAVIOR

 • 2017 BAHAR

  -

  .

At My Office