Work Experience

 • 2016 2015

  Misafir Öğretim Üyesi

  Nişantaşı , Uluslararası Ticaret

 • 2015 2015

  Yard Doç

  Hasan Kalyoncu Üni, Hukuk

 • Todate 2015

  Misafir Öğretim Üyesi

  İstanbul Aydın Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans

Education & Training

 • Ph.D. 2016

  Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku

  İstanbul Ticaret Üniversitesi

 • Master2009

  Özel Hukuk

  Gazi Üniversitesi

 • Bachelor2005

  Hukuk

  İstanbul Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Ulusal Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler Limited Şirket Pay (Hisse) Senetlerinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu, Dünya Gazetesi, 03.05.2013. Yeni Ticaret Kanunu’na Göre İflasın Ertelenmesi, Dünya Gazetesi, 16.08.2013. Şirketlerin Kamu Borçlarından Sorumluluğunda Son Durum, Dünya Gazetesi, 04.10.2013. Tek Ortaklı Limitet Şirketlerde Müdüre Ödenen Ücretin Vergisel Durumu, Dünya Gazetesi, 12.03.2014 Özel Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yeni Fırsat: Arabuluculuk, Dünya Gazetesi,11.07.2014.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

KİTAPLAR Gümrük Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012. Yeni Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Başlıca Yenilikler Ve Mali Hukuka Etkileri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Neler Değişti? Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013 Genç Akademisyenler/ Genç Avukatlar: Yeni Yaklaşımlar, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013 (Sempozyum kitabı-kitap bölümü) Ticaret Kanunu Yargıtay İlke Kararları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014. Gümrük Para Cezaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016. Türk Hukukunda Gümrük Kabahatleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

MAKALELER 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Başlıca Yenilikler ve Mali Hukuka Yansıması, Erzan Erzurumluoğluna Armağan, 2012. Yeni Ticaret Kanunu'nda Elektronik İşlemler, İstanbul Barosu Dergisi, 2012. Yeni Ticaret Kanunu'nda Denetleme, Terazi Hukuk Dergisi, 2012. 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nda A.Ş. ve Ltd.'lerde Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu, Terazi Hukuk Dergisi, 2012. Elektronik Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu, Terazi Hukuk Dergisi, 2012. Anonim Şirketlerde Emredicilik İlkesi, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2013. İdari Usul Bakımından Ombudsmanlık ve AB Uygulaması, İstanbul Barosu Dergisi, 2014. Gümrük Kabahatlerinde Sorumluluk Halleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2015, Sayı: 28.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Uluslararası Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler Whether Share Certificates Of Limited Liability Company Qualify As Securities And Status Thereof Vis-À-Vis Tax Law, http://www.mondaq.com Liability Of Joint Stock And Limited Liability Companies For Public Receivables After The Amendments In General Communiqué On Collection, http://www.mondaq.com Glance At Turkish Tax Practice From The Perspective Of European Court Of Human Rights, http://www.mondaq.com

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler “Yeni Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna Getirdiği Yeniliklerin Mali Hukuka Yansıması” Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Konferansı / 12 Mayıs 2012 Genç Akademisyenler/ Genç Avukatlar: Yeni Yaklaşımlar Üçüncü Oturum: “Yeni Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna Getirdiği Yeniliklerin Mali Hukuka Yansıması.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  ..

 • 2019 AKADEMİK YILI

  Commercial Law & Companies

  DERS KONULARINI ANLAMAK

Teaching History

 • 2009 AKADEMİK YILI

  AVUKATLIK HUKUKU

  yok

 • 2014 AKADEMİK YILI

  AVUKATLIK HUKUKU

  yok

 • 2015 AKADEMİK YILI

  AVUKATLIK HUKUKU

  yok

 • 2016 AKADEMİK YILI

  AVUKATLIK HUKUKU

  yok

 • 2017 AKADEMİK YILI

  AVUKATLIK HUKUKU

  yok

 • 2018 AKADEMİK YILI

  AVUKATLIK HUKUKU

  yok

 • 2017 GÜZ

  --

  yok

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  ..

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  ..

 • 2018 AKADEMİK YILI

  Commercial Law & Companies

  DERS KONULARINI ANLAMAK

 • 2014 AKADEMİK YILI

  CONSUMER RIGHTS

  yok

 • 2015 AKADEMİK YILI

  CONSUMER RIGHTS

  yok

 • 2016 AKADEMİK YILI

  CONSUMER RIGHTS

  yok

 • 2017 AKADEMİK YILI

  CONSUMER RIGHTS

  yok

 • 2017 GÜZ

  --

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  ....

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  ....

At My Office