Work Experience

 • 2014 1988

  Temel Diş Hek,imliği Bilimleri Bölümü Başkanlığı , Anabilim Dalı başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 1978

  Biyokimya

  Ankara Üniversitesi

 • Master1972

  Biyoloji

  Hacettepe Üniversitesi

 • Bachelor1972

  Biyoloji

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

General Publication Canlıda Organik Yapı, 2016

Abstract


Özet

General Publication Ağız ve Diş Biyokimyası, 2016

Abstract


Özet

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

1- BİNGOL F.,YILMAZ T. : O-toluidin ile kan glukozu tayini metodunun incelenmesi. A.Ü.Diş Hek.Fak .Der.2 (1):83-91 , l975 . 2- ARAS K.,BİNGÖL F.,YILMAZ T. : Latex aglutinasyon ve crossover elektroforez teknikleri ile diyabetli vakaların serumlarında Avustralya Antijeni'nin tesbiti . A.Ü.Diş Hek.Fak.Der.2(1):93-99 , l975 . 3- ARAS K.,YILMAZ T. : Diş biyolojisinde florun yeri ve floridasyonun diş sağlığı yönünden önemi . A.Ü. Diş Hek.Fak.Der. 2(2):91-97 , 1975 . 4- ARAS K.,YILMAZ T. : Diş sert dokuları mineralizasyonunda kalsiyum ve fosforun yeri . A.Ü.Diş Hek. Fak. Der. 3(1):57-64 , 1976 . 5- YILMAZ T. : Bakteriyel plak polimerlerini hidroliz eden enzimlerin araştırılması. A.Ü.Diş Hek. Fak. Der. 6(3):81- 91, l979. 6- YILMAZ T. : Rhizopus arrhizus QM 1032 ve Rhizopus oryzae QM 811 polisakkaridaz aktivitelerinin zamana bağlı olarak incelenmesi . A.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 8(2-3):11-17 , 1981 . 7- ALAÇAM T.,YILMAZ T. : Elektroforezle sodyum florür uygulamalarının semental kök yüzeylerinin asit erirliği üzerine etkisi . A.Ü. Diş Hek. Fak. Der.9(1):101-105 , 1982 . 8- BALOŞ K.,YILMAZ T.,ARPAK N. : Plak giderici kimyasal ajanların salya pH sına etkileri . A.Ü.Diş Hek. Fak. Der.9(1):175-182 , 1982 . 9- ALAÇAM T.,YILMAZ T. : Topik kalay florür solüsyonu uygulamasının mine dokusunun asit erirliği üzerine etkisi . H.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 6(3):244-250 , 1982 . 10- YILMAZ T. : Rhizopus oryzae QM 811 polisakkaridaz enziminin çeşitli şahıslardan elde edilen bakteriyel plak polisakkaritlerine etkisi . A.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 9(1):107-113 , 1982 . 11- TÜRKÖZ E.G.,YILMAZ T. : Kompozit dolgu maddelerinde su emilimi ve suda çözülme olayları . A.Ü.Diş Hek. Fak. Der. 9(2):1-6 , 1982 . 12- ALAÇAM T.,YILMAZ T. : In vivo remineralization of carious dentine treated with 10% solution of stannous fluoride . J.Endodontics 9:6 p.313-15 1983 . 13- BERK T.,YILMAZ T.,ERGUN E. : Çürüğü dişten uzaklaştırmada kullanılan bir çözeltinin (%1 lik N-monokloroglisin ) pulpa dokusundaki etkileri üzerine histopatolojik bir araştırma . A.Ü. Diş Hek.Fak.Der. 10(1):183-193 , 1983 . 14- DURUTÜRK L.,ERGUN E.,YILMAZ T. : Tamir dentini yapımında yapay organik matriksin rolü . A.Ü. Diş Hek.Fak.Der. 12(3):587-600 , 1985 . 15- ARPAK N.,BOSTANCI H.S.,YILMAZ T. : Yurdumuzda üretilen diş macunlarının abraziv içeriklerinin değerlendirilmesi . G.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 3(1):34-38 , 1986 . 16- BOSTANCI H.S.,YILMAZ T.,ARPAK N. : Diş macunlarındaki aktif flor iyonlarının potansiyometrik incelenmesi . A.Ü. Diş Hek.Fak.Der. 13(1):73-78 , 1986 . 17- KALIPCILAR B.,AKÖREN C.,CAN G.,KARAAĞAÇLIOĞLU L.,YILMAZ T. : Sabit protezlerde kullanılan metal alaşımlarda dental plak birikimi . A.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 15(3):261-266 , 1988 . 18- DELİLBAŞI E.,YÜCEL E.,YILMAZ T. : Farklı lokal anestezik solüsyonların ısı-pH ilişkilerinin araştırılması . H.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 13(3):194-196 l989 . 19- BAYRAKTAR A.,YILMAZ T.,ALAÇAM T.,KINOĞLU T. : Aktif çürüklü ve çürüğe dayanıklı bireylerin tükürük proteinleri varlığında çürük bakterilerinin ekstrasellular polisakkarit oluşturma potansiyellerinin araştırılması . G.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 10(2):1-16 , 1993 . 20- ALAÇAM T.,ÖMÜRLÜ H.,GÖRGÜL G.,YILMAZ T. : Comparison of the sealing efficacies of the obturation techniques in curved root canals instrumented with and without irrigation . J.Nihon Univer.Sch. Dent. 36:2 p.112-16 , 1994 . 21- GÜNHAN M.,KAYNAK D.,YILMAZ T. : Sağlıklı ve periodontal hastalığa sahip bireylerden elde edilen tükürük örneklerinin LDH ve kalsiyum seviyeleri açısından karşılaştırılması . A.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 23(2-3):183-187 , 1996 . 22- GÜNHAN M.,YILMAZ T.,KAYNAK D. : Sağlıklı ve periodontal hastalığa sahip bireylerden uyarılarak ve uyarılmadan elde edilen tükürük örneklerinin biyokimyasal olarak değerlendirilmesi . A.Ü.Diş Hek. Fek. Der. 25(3):277-284 , 1998 . 23- YURDUKORU B.,TERZİOĞLU H.,YILMAZ T. : Assesment of whole saliva flow rate wearing patients . J.Oral Rehabilitation 28(1):s 109–112, January 2001 1988 . 24- YILMAZ T: Adult periodontitisli ve gingivitisli hastalarda gingival cep sıvıları ve tükürük pseudokolinesteraz aktivitesi . Biyokimya Dergisi , l999 25- YILMAZ T.: CoQ 10 ve klinik uygulamaları . Biyokimya Dergisi , 2; 24:44-47, l999. 26- YILMAZ T.: Adult periodontitisli ve gingivitisli hastalarda gingival cep sıvıları ve tükürük alkalen fosfataz aktiviteleri . A.Ü.Diş Hek.Fak.Der. 27; 2: 243-248, 2000. 27- AKAL U. K., DELİLBAŞI Ç.,YILMAZ T., REDZEP E.,SERTKAYA D: Evulation of some factors affecting taste perception .OHDMBSC-2003-2(4) 33-34 28- YURDUKORU B., TERZİOĞLU H., YILMAZ T. :Assessment of whole saliva flow rate in denture wearing patients. Journal of Oral Rehabilation 2001 28;109-112 29- AKAL Ü. K., DELİLBAŞI Ç., YILMAZ T., CEHİZ T.: Evaluation of gustatory function in postmenopausal women. Br Dent J,194(8):44-47,2003 30- AKAL Ü. K., KÜÇÜKYAVUZ Z., YILMAZ T.,NALÇACI R.,: The evaluation of gustatory function after third molar extraction. Int J Oral Maxillofac Surg,2003. 31- YILMAZ T.: Halitosis (Ağız Kokusu). İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 38; 1-2: 69-76 2004.

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  -

 • 2019 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  --

 • 2019 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  -

 • 2019 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  ---

Teaching History

 • 2015 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  --

 • 2016 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  --

 • 2017 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  -

 • 2017 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  --

 • 2018 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  -

 • 2018 Academic Year

  ORAL BIOCHEMISTRY

  --

 • 2016 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  To proıvide basic theoretical knowledge on Biochemistry.

 • 2017 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  To proıvide basic theoretical knowledge on Biochemistry.

 • 2018 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  To proıvide basic theoretical knowledge on Biochemistry.

 • 2019 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  To proıvide basic theoretical knowledge on Biochemistry.

 • 2019 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2017 BAHAR

  BIOCHEMISTRY

  0

 • 2016 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  Biyokimya hakkında teorik bilgi sağlar.

 • 2017 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  --

 • 2017 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  Biyokimya hakkında teorik bilgi sağlar.

 • 2018 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  --

 • 2018 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  Biyokimya hakkında teorik bilgi sağlar.

 • 2019 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  --

 • 2019 GÜZ

  BIOCHEMISTRY

  Biyokimya hakkında teorik bilgi sağlar.

 • 2017 BAHAR

  -

  0

 • 2018 BAHAR

  -

  0

 • 2019 BAHAR

  -

  0

 • 2015 GÜZ

  CLINICAL BIOCHEMISTRY

 • 2013 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  ---

 • 2014 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  -

 • 2014 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  ---

 • 2015 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  ---

 • 2016 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  -

 • 2016 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  ---

 • 2017 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  -

 • 2017 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  ---

 • 2018 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

 • 2018 Academic Year

  ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

  ---

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

At My Office