Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor2015

  Peyzaj Mimarlığı

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  KONU: Sustainable Landscape Designs: Introduction to green roof ecosystems their adaptation to the semi-arid climate of Cyprus’. AMAÇ: Çevre sorunlarına karşı ortaya çıkan sürdürülebilirlik adı altında Kıbrıs iklim şartlarında ele alınan yeşil çatı çalışmasının irdelenerek hayata geçirilmeye çalışılmasıdır.

Filter by type:

Sort by year:

Evaluation of Environmental Worldview from the Perspectives of Undergraduate Students in N. Cyprus

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

In recent years, environmental issues has been considerable debate within the scientific community. In this context, environmental worldview is a significant focus area. In light of recent studies it is understood that there are disparate variables influencing environmental worldview. Additionally it can be suggested that environmental worldview is a variable of environmental behaviour itself. As it is a significant aspect among young generation to adopt environmentally responsive lifestyle, within this study it is aimed to understand the impact of environmental knowledge and several demographic variables such as gender nationality and household income on environmental worldview. In this research the influence of environmental worldview on environmental behaviour is examined within the university students in Nicosia. A total number of 120 undergraduate students were chosen for the research. In the first section, several subjects were asked about their environmental knowledge and awareness. In the second section, with the help of Dunlop and Van Liere’s New Environmental Paradigm (NEP) scale, environmental attitudes of participants were measured, in order to understand the level of their existing worldview.


Özet

Son yıllarda, çevresel konular bilim dünyasında önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda, çevresel dünya görüşü önemli bir odaklanma alanıdır. Yakın tarihli çalışmalar ışığında, çevresel dünya görüşünü etkileyen birbirinden farklı değişkenlerin olduğu anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, çevresel dünya görüşünün çevresel davranışın kendisinin bir değişkeni olduğu ileri sürülebilir. Genç nesiller arasında çevreye duyarlı yaşam biçimini benimsemek önemli bir unsur olduğundan, bu çalışma kapsamında çevresel bilgilerin ve cinsiyete dayalı uyrukluk ve hane halkı gelirleri gibi çeşitli demografik değişkenlerin çevresel dünya görüşü üzerindeki etkisinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmada Lefkoşe'deki üniversite öğrencileri arasında çevresel dünya görüşünün çevresel davranış üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma için toplam 120 lisans öğrencisi seçildi. Birinci bölümde, çevreyle ilgili bilgi ve farkındalık hakkında çeşitli konular soruldu. İkinci bölümde, Dunlop ve Van Liere'nin Yeni Çevre Paradigması (NEP) ölçeğinin yardımıyla mevcut dünya görüşünün seviyesini anlamak için katılımcıların çevresel tutumları ölçülmüştür.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  FREE HAND PRESENTATION TECHNIQUES

  -

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  COMPUTER AIDED DESIGN I

  -

 • 2018 BAHAR

  COMPUTER AIDED DESIGN II

  -

 • 2018 GÜZ

  COMPUTER AIDED DESIGN III

  -

 • 2019 GÜZ

  COMPUTER AIDED DESIGN III

  -

 • 2015 BAHAR

  PLANT MATERIAL I: (GYMNOSPERMAE)

  -

 • 2018 GÜZ

  PATTERN I

  -

 • 2019 GÜZ

  PATTERN I

  -

 • 2017 BAHAR

  CONSTRUCTION LAW

  -

 • 2019 BAHAR

  MODEL-MAKING

  -

 • 2017 YAZ

  MODEL-MAKING

  -

 • 2018 YAZ

  MODEL-MAKING

  -

 • 2017 YAZ

  MODEL MAKING

  -

 • 2018 YAZ

  MODEL MAKING

  -

 • 2019 GÜZ

  ARCHITECTURAL MODEL MAKING

  -

 • 2018 YAZ

  ARCHITECTURAL MODEL MAKING

  -

 • 2018 BAHAR

  ARCHITECTURAL HISTORY

  -

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL HISTORY

  -

 • 2016 BAHAR

  MARKETING AND CONTRACT

  -

 • 2017 BAHAR

  MARKETING AND CONTRACT

  -

 • 2016 YAZ

  MARKETING AND CONTRACT

  -

 • 2019 BAHAR

  PERSPECTIVE

  YOK

 • 2019 GÜZ

  LANDSCAPE CONSTRUCTION AND MATERIALS

  -

 • 2019 GÜZ

  TECHNICAL DRAWING IN LANDSCAPE ARCHITECTURE I

  -

 • 2016 GÜZ

  HISTORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

  -

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

  -

 • 2015 BAHAR

  INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE

  -

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE

  -

 • 2017 BAHAR

  LANDSCAPE APPLICATION TECHNIQUES

  -

 • 2019 BAHAR

  LANDSCAPE APPLICATION TECHNIQUES

  -

 • 2017 GÜZ

  SURVEYING

  -

 • 2018 GÜZ

  SURVEYING

  -

 • 2018 GÜZ

  BASIC ART EDUCATION I

  -

 • 2019 GÜZ

  BASIC ART EDUCATION I

  -

 • 2018 BAHAR

  BASIC ART EDUCATION II

  -

 • 2019 BAHAR

  BASIC ART EDUCATION II

  -

At My Office