Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2017

  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2011

  Business Administration

  Near East University

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2019 YAZ

  MEASURING AND EVALUATION OF EDUCATION

  -

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  EXPERIENCING SCHOOL

  -

 • 2018 BAHAR

  PRACTICUM

  Öğretmen adaylarının; meslekte gerek duyacakları yeterlikleri oluşturmak, Çeşitli öğrenci profillerine uyarlayabilecekleri öğretim tekniklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak, Etkili bir okul ortamına katkı sağlayabilecek bir anlayış ve tutum geliştirmelerine katkı koymak

 • 2018 BAHAR

  NON-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS

  Okul dışı ortamlardan olan müzeler, bilim merkezleri, teknokentler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri vb., fen ve teknoloji öğretiminde yararlanılabilecek ortamlardır. Öğrencilere bu ortamların tanıtılması, bu ortamlardan fen derslerinde nasıl yararlanılabileceğinin, ders planının nasıl hazırlanacağının ve uygulanacağının anlatılması önemlidir.

 • 2019 GÜZ

  NON-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS

  Okul dışı ortamlardan olan müzeler, bilim merkezleri, teknokentler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri vb., fen ve teknoloji öğretiminde yararlanılabilecek ortamlardır. Öğrencilere bu ortamların tanıtılması, bu ortamlardan fen derslerinde nasıl yararlanılabileceğinin, ders planının nasıl hazırlanacağının ve uygulanacağının anlatılması önemlidir.

 • 2019 BAHAR

  OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENT

 • 2018 BAHAR

  TEACHING PRATICE

  Öğretmen adaylarının; meslekte gerek duyacakları yeterlikleri oluşturmak, Çeşitli öğrenci profillerine uyarlayabilecekleri öğretim tekniklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak, Etkili bir okul ortamına katkı sağlayabilecek bir anlayış ve tutum geliştirmelerine katkı koymak.

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2016 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

 • 2015 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  -

 • 2016 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  --

 • 2016 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2017 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  --

 • 2017 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2018 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2019 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  --

 • 2019 BAHAR

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2016 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  -

 • 2016 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2017 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  --

 • 2017 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2018 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  --

 • 2018 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2019 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  --

 • 2019 GÜZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2015 YAZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

 • 2015 YAZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

 • 2015 YAZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  -

 • 2015 YAZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2018 YAZ

  MEASUREMENT AND EVALUATION

  .

 • 2019 BAHAR

  MEASURERMENT AND EVALUATION

  -

 • 2019 BAHAR

  COMMUNITY SERVICE PRACTICES

  Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurar.

 • 2018 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

At My Office