Work Experience

 • 2015 2010

  Uzman

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.

 • 2009 2007

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Education & Training

 • Ph.D. 2016

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2009

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2007

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Eğitim Açısından Değerlendirilmesi ve Öğretim Elemanlarının Tutumları

Conference Paper The Proceeding of 8th International Conference on educational Sciences, Volume 8, Issue 1, 2008, Pages 1

Abstract

Eklenecek


Özet

Eklenecek

Özel Eğitim Merkezlerinde Teknolojik Altyapi Sorunlari Ve Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanim Düzeyi - The problems in the foundation of technology in the special education centers and the usage levels of the teachers on educational technology

Conference Paper 9th International Educational Technology Conference, Volume 1, Issue 9, 2009, Pages 301

Abstract

The aim of the study is to put forward the teachers level in the use of the computer and the issues caused in the foundation of those in the special education sector, together with how Computer Assisted Education (CAE) can be used in these centers. In this study, the 6 special needs education centers were allocated by the North Cyprus Education of Ministry, department of the Primary Schools. The teachers and principles level in the use of computer and the use of technology taking place in these special needs education centers have been put forward. A questionnaire made up of 11 questions was formed in order to gather information by Tezer and Karasel (2009) named; “Infrastructural problems of the schools ”. Before putting the questionnaire into practice, it was translated to Turkish by a team of 4 English Language experts who knows both languages and 5 experts in the field of this topic, who also analyzed the languages in order to form a balance between both cultural languages. The questionnaire is made up of 2 sections. The first section includes the teachers demographic information together with questions regarding their ability in the use of computer, and in the second section, the factors which effect the use in educational technology. As a result of the study, the teachers of the special education sector put forward their views on their level being good in using the computer. Furthermore, it shows that in the special needs education centers there are issues in equipment, technical support, insuffient funds and printing software.


Özet

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeylerini saptamak ve mevcut altyapı sorunlarını ortaya koyarak, bilgisayar destekli eğitimin bu merkezlerde ne kadar uygulanabilir olduğunu belirlemektir. Çalışmada, Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimlerinden, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 6 özel eğitim merkezinde görev alan öğretmen ve müdürlerin bilgisayar kullanım düzeyleri saptanmış ve görev aldıkları kurumlardaki teknoloji kullanımının önündeki sorunlar ortaya çıkarılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla Tezer ve Karasel (2009) tarafından geliştirilen “Eğitimde Teknoloji Kullanımını Etkileyen Etmenler” başlıklı 11 sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Anket kullanılmadan önce her iki dili bilen dört ingilizce uzmanı ve beş konu uzmanı tarafından türkçeye çevrilmiş ve her iki dilde de denkliği sağlanarak geçerlilik analizi yapılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm öğretmenlerin demografik bilgileri yanında bilgisayar kullanımlarına yönelik sorular, ikinci bölüm ise eğitimde teknoloji kullanımını etkileyen etmenlerdir. Araştırmanın sonucunda; özel eğitim öğretmenlerinin, bilgisayar kullanım düzeylerinin kendi görüşleri doğrultusunda iyi derecede olduğu saptanmıştır. Ayrıca, özel eğitim merkezlerinde araç-gereç, teknik destek, yetersiz bütçe ve yazılım sorunları olduğu belirlenmiştir.

Designation of Web 2.0 tools expected by the students on technology-based learning environment

Conference Paper Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5824–5829

Abstract

Recently, dimension of education has changed as a result of technology's rapid development. Virtual learning environment has been growing rich while diversity of education technology has been increasing. The purpose of this study is to examine which Web 2.0 tools are expected by the students on technology-based learning environment. A questionnaire is prepared, consisting of 23 questions and data was collected. The sample of the study consists of 60 students from department of Computer Education and Instructional Technologies. SPSS 16.0 was employed to analyze and interpret the collected data. Frequency, independent samples t-test and percentage methods were used during the analysis process. The results of the study show that the most appropriate software having web 2.0 tools which satisfy students’ expectations from Technology Based Learning Environment is learning management systems.


Özet

Türkçe özet eklenecektir

Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Conference Paper 8. Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 1

Abstract

eklenecek


Özet

eklenecek

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9231131993310960011&hl=en&oi=scholarr

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_22_1/a_study_on_developing/jucs_22_01_0146_0158_ozcinar.pdf

General Publication A Study on Developing a Scale for Determining the Educational Usage of Mobile Communication Apps, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=4294459479912362692&hl=en&oi=scholarr

General Publication Available online at www. sciencedirect. com, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704280900072X

General Publication Opinions of teachers about computer aided mathematics education who work at special education centers, 2016

Abstract


Özet

http://www.jucs.org/jucs_22_1/validity_and_reliability_of;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, T. Tavukcu, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Nadire_Cavus/publication/297919045_Ogrencilerin_ogretim_yonetim_sistemine_yonelik_goruslerinin_degerlendirilmesi_Moodle_ornegi/links/56ef106608aed17d09f8685d.pdf

General Publication ÖĞRENCGLERGN ÖĞRETGM YÖNETGM SGSTEMGNE YÖNELGK GÖRÜgLERGNGN DEĞERLENDGRGLMESG: MOODLE ÖRNEĞG EVALUATION OF STUDENTS’PERCEPTIONS ON LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS: THE CASE STUDY ON MOODLE, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/P-ITCS/article/viewArticle/821

General Publication Message from the Guest Editors, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810009900

General Publication Designation of Web 2.0 tools expected by the students on technology-based learning environment, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=5341797971588607977&hl=en&oi=scholarr

General Publication Message from the Guest Editor, 2016

Abstract


Özet

General Publication Öğrencilerin öğretim yönetim sistemine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi: Moodle örneği, 2016

Abstract


Özet

http://jucs.org/jucs_19_5/parent_opinions_with_regard;internal&action=execute.search.action&Parameter=%5Bv2%5D(Caller%3ALikeResults)

General Publication F. Ozdamli, T. Tavukcu, 2016

Abstract


Özet

Opinions of teachers about computer aided mathematics education who work at special education centers

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2009, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Designation of Web 2.0 tools expected by the students on technology-based learning environment

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Message from the Guest Editors

Original Article Adem Karahoca, Sezer Kanbul, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  WEB PAGE DESIGN WITH GOOGLE SITES

  -

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING

  -

 • 2016 GÜZ

  COMPUTER I

 • 2015 GÜZ

  COMPUTER 1

 • 2015 GÜZ

  COMPUTER I

 • 2016 GÜZ

  Computer I

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER II

  Günümüzde bilgisayar teknolojisine olan gereksinim nedeni ile zaman, düzen ve kolaylıklardan yararlanılması.

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER II

  bilgi teknolojileri kavramlarını öğrenmek office programlarını kullanabilmek

 • 2017 GÜZ

  COMPUTER II

  BILISIM TEKNOLOJILERI EGITIMDEKI ONEMININ TARTISILIP SUNULMASI

 • 2018 GÜZ

  COMPUTER II

  bilgi teknolojileri kavramlarını öğrenmek office programlarını kullanabilmek

 • 2018 BAHAR

  COMPUTER PROGRAMMING (JAVA)

  Öğrencilere algoritma ve programlama temel kavramları ve mantığı, yapısal programlama dili java ile program geliştirme ortamını kullanma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

 • 2017 GÜZ

  Bir bilgisayar programlama dili kullanılarak programlama temel bilgi ve becerisi sağlanması. Problemlerin analiz edilmesi, çözümlerin tasarlanması (algoritma), arayüzlerin tasarlanması ve algoritmanın kodlanması becerisi kazandırılması. Matematiksel eşitlikler ve ifadelerde veri tipleri ve değişkenlerin, kıyaslama-mantık operatörleri ve fonksiyonların kullanımının anlaşılmasının sağlanması. Karar verme ve tekrarlı veri işleme gerçekleştirme blok yapılarının anlaşılmasının sağlanması. Bir bilgisayar programlama dili kullanılarak modüler ve olay güdümlü programlama becerisi kazandırılması.

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO COMPURETER

 • 2018 GÜZ

  INFORMATION TECHNOLOGIES

  Temel bilgisayar bilgisini öğrenerek bilgisayar üzerinde yapılabilecek belli başlı işlemleri yapma becerisinin kazanılması.

 • 2019 GÜZ

  INFORMATION TECHNOLOGIES

  Temel bilgisayar bilgisini öğrenerek bilgisayar üzerinde yapılabilecek belli başlı işlemleri yapma becerisinin kazanılması.

 • 2016 BAHAR

  GRADUATION PROJECT

 • 2014 BAHAR

  MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION

  Çokluortam Materyali Geliştirme İçin Gerekli Becerileri Kazanma

 • 2015 BAHAR

  MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION

  Çokluortam Materyali Geliştirme İçin Gerekli Becerileri Kazanma

 • 2015 BAHAR

  PHD THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  PHD THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  PHD THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  PHD THESIS

  -

 • 2017 YAZ

  GRAPHICS AND ANIMATION IN EDUCATION

  Photoshop programını etkili bir şekilde kullanabilme ve derslere uygulayabilme. materyal hazırlanabilmesi

 • 2018 BAHAR

  GAMIFICATION IN EDUCATION

  --

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL WEB 2.0 APPLICATIONS

  Bu eğitim 21. yüzyıl öğrencilerini yetiştirecek, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilecek bir öğretmen olmanızı hedefler. Bu eğitimle öğrencilerinizin tüketen değil, üreten ve gerçek yaşam problemlerini çözebilen bireyler olarak yetiştirebilir ders ortamınızı zenginleştirebilirsiniz.

 • 2019 BAHAR

  WEB PAGE DESIGN WITH GOOGLE SITES

  -

 • 2016 BAHAR

  Graphics and Animation

  -

 • 2017 GÜZ

  ADVANCED MULTIMEDIA DESIGN, DEVELOPMENT AND EVALUATION

  -

 • 2014 BAHAR

  INTERACTIVE MATERIAL DESING I

  a

 • 2015 BAHAR

  INTERACTIVE MATERIAL DESING I

  a

 • 2015 GÜZ

  INTERACTIVE MATERIAL DESING I

  a

 • 2016 GÜZ

  INTERACTIVE MATERIAL DESING I

  a

 • 2017 YAZ

  INTERACTIVE MATERIAL DESING I

  a

 • 2016 GÜZ

  INTERNET BASED PROGRAMMING

  -

 • 2017 GÜZ

  INTERNET BASED PROGRAMMING

  -

 • 2018 GÜZ

  INTERNET BASED PROGRAMMING

  -

 • 2019 GÜZ

  INTERNET BASED PROGRAMMING

  -

 • 2019 GÜZ

  INTERNET AND INTERNET TECHNOLOGY

  internet kullanımına karşı daha bilinçli olmabilme

 • 2014 YAZ

  OPERATING SYSTEMS AND APPLICATIONS

  -

 • 2019 GÜZ

  INSTRUCTIONAL DESIGN: THEORY AND PRACTICE

  --

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2014 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION MEDHODS II

  -

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION MEDHODS II

  -

 • 2016 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION MEDHODS II

  -

 • 2018 BAHAR

  PROGRAMMING LANGUAGES II

  Yok

 • 2016 YAZ

  PROGRAMMING LANGUAGES II

  Yok

 • 2018 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2019 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2015 GÜZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2017 GÜZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2018 GÜZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2019 GÜZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHODS I

  yok

 • 2014 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2015 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2016 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2017 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2018 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2019 BAHAR

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2019 GÜZ

  PROGRAMME DEVELOPING METHOTDS II

  Yok

 • 2016 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2016 GÜZ

  USE OF BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2015 BAHAR

  APPLICATION SOFTWARES

  -

 • 2016 BAHAR

  APPLICATION SOFTWARES

  -

 • 2017 BAHAR

  APPLICATION SOFTWARES

  -

 • 2015 GÜZ

  DISTANCE EDUCATION

  -

 • 2014 YAZ

  DISTANCE EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  DISTANCE EDUCATION :THEORY AND PRACTICE

  -

 • 2017 BAHAR

  DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

  programlama dillerine giriş ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olma uygulama yapabilme basit programlar yazabilme

 • 2018 BAHAR

  DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

  programlama dillerine giriş ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olma uygulama yapabilme basit programlar yazabilme

 • 2017 GÜZ

  SUMMER INTERNSHIP

  -

At My Office

+90 (392) 223 64 64 #5378