Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 1

  -

 • 2019 Academic Year

  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I - II

  -

 • 2019 YAZ

  PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

  ---

 • 2019 YAZ

  HISTORY OF BYZANTION I

  Bizans tarihini tüm yönleriyle öğretmek

 • 2019 YAZ

  HISTORY OF CIVILIZATION I

  Öğrenciyi İnsanlık toplumunun tarihi ile tanıştırmak

Teaching History

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF BEYLIK'S AND TURKISH CULTURE IN ANATOLIA

  -

 • 2017 GÜZ

  -

  -

 • 2018 GÜZ

  -

  -

 • 2019 GÜZ

  -

  -

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF SCIENCE

  -

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF SCIENCE

  -

 • 2017 GÜZ

  SCIENCE HISTORY

  -

 • 2018 GÜZ

  SCIENCE HISTORY

  -

 • 2019 GÜZ

  SCIENCE HISTORY

  -

 • 2017 YAZ

  SCIENCE HISTORY

  -

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF BYZANTION I

  Bizans tarihini tüm yönleriyle öğretmek

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF BYZANTION I

  Bizans tarihini tüm yönleriyle öğretmek

 • 2018 GÜZ

  HISTORY OF BYZANTION I

  Bizans tarihini tüm yönleriyle öğretmek

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF BYZANTION I

  Bizans tarihini tüm yönleriyle öğretmek

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF BYZANTION II

  Bizans Tarihi ile ilgili siyasi, ekonomik, toplumsal ve siyasi konuları kavrar. Bizans ve Hıristiyanlık dini arasındaki bağlantıları analiz eder.

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF BYZANTION II

  Bizans Tarihi ile ilgili siyasi, ekonomik, toplumsal ve siyasi konuları kavrar. Bizans ve Hıristiyanlık dini arasındaki bağlantıları analiz eder.

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF BYZANTION II

  Bizans Tarihi ile ilgili siyasi, ekonomik, toplumsal ve siyasi konuları kavrar. Bizans ve Hıristiyanlık dini arasındaki bağlantıları analiz eder.

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF CONTEMPORARY POLITICAL THOUGHT

  -

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF CONTEMPORARY POLITICAL THOUGHT

  Siyasal DüşüncelerTarihi dersini alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; eleştirel düşünebilme ve toplumsal-siyasal problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanma; toplumsal ve siyasal olayları yorumlama ve değerlendirme becerisini edinme; mezunların, sosyal bilimlere ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması; alanındaki çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme; veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak farklı bilimlerarasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, gerek toplumsal kurumlargenelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçlergibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin proble

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF CONTEMPORARY POLITICAL THOUGHT

  Siyasal DüşüncelerTarihi dersini alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; eleştirel düşünebilme ve toplumsal-siyasal problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanma; toplumsal ve siyasal olayları yorumlama ve değerlendirme becerisini edinme; mezunların, sosyal bilimlere ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması; alanındaki çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme; veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak farklı bilimlerarasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, gerek toplumsal kurumlargenelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçlergibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin proble

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY AND CULTURE

  --------

 • 2017 BAHAR

  LATIN

  -

 • 2017 GÜZ

  LATIN

  -

 • 2019 BAHAR

  CENTRAL ASIA TURKISH HISTORY II

  --------

 • 2019 GÜZ

  HISTORY OF THE MIDDLE AGES

  -

 • 2018 BAHAR

  EUROPEAN HISTORY AND CIVILISATION IN MIDDLE AGES

  -

 • 2019 BAHAR

  EUROPEAN HISTORY AND CIVILISATION IN MIDDLE AGES

  -

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF MIDDLE EUROPE AND CIVILIZATION

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF MIDDLE EUROPE AND CIVILIZATION

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF MIDDLE EUROPE AND CIVILIZATION

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2019 GÜZ

  MEDIEVAL HISTORY

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2017 BAHAR

  Medieval History

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2018 BAHAR

  Medieval History

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2019 GÜZ

  Medieval History

  • Bu dersin amacı öğrencinin Kavimler Göçü`yle birlikte Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerle sosyal hayatta değişimleri öğrenmesini sağlayarak meydana gelen ekonomik ve dini gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

 • 2017 BAHAR

  HISTORY OF OTTOMAN BIBLIOGRAPHY

  En önemli Osmanlı tarih yazarlarının eserlerinden seçilmiş parçalarını el yazmalar olarak okuma anlama ve yorumlama becerileri edinecekler.

 • 2019 GÜZ

  ROME AND BYZANTION HISTORY

  -

 • 2018 BAHAR

  ELECTIVE II (HISTORICAL PHILOSOPHY)

  .

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE II (HISTORICAL PHILOSOPHY)

  .

 • 2017 GÜZ

  HISTORY OF SELJUCKS AND ANATOLIAN

  -

 • 2017 YAZ

  HISTORY OF SELJUCKS AND ANATOLIAN

  -

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL SCIENCES AND HISTORY

  -

 • 2019 GÜZ

  SOCIAL SCIENCES AND HISTORY

  -

 • 2018 BAHAR

  HISTORY OF PHILOSOPHY

  .

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF PHILOSOPHY

  .

 • 2019 GÜZ

  HISTORIOSOPHY AND RESEARCH METHODS

  -

 • 2017 GÜZ

  HISTORICAL METHOD AND THOUGHT I

  -

 • 2018 GÜZ

  HISTORICAL METHOD AND THOUGHT I

  -

 • 2019 GÜZ

  HISTORICAL METHOD AND THOUGHT I

  -

 • 2018 GÜZ

  PROBLEMS OF HISTORY EDUCATION

 • 2019 BAHAR

  TURKISH HISTORY AND CULTURE

  -

 • 2019 BAHAR

  HISTORY OF PRE-ISLAMIC TURKISH II

  ---------

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO TURKISH HISTORY II

  -

At My Office