Work Experience

 • - 2014

  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı (YDÜ-KAM)

  Yakın Doğu Üniversitesi,

Education & Training

 • Ph.D. 2011

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2001

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Girne Amerikan Üniversitesi

 • Bachelor1992

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • a. 1997 “Üniversiteliler Arası Şiir Yarışması İkincisi” Kıbrıs. b. 1998 Yılın “Genç Şairi” Kıbrıs. c. KKTC Halk Sanatları Derneği’nin “2005 Halk Bilimi Hizmet Ödülü”. d. Türkiye Folklor Araştırmalar Kurumu “2008 Folklor Hizmet Ödülü”. e. Necati Özkan Vakfı’nın “2008 Bilim, Kültür, Sanat Başarı Ödülü”. F. Kıbrıs Türk Kültür Ve Edebiyatına Hizmeti Ödülü. Girne Amerikan Üniversitesi, 2014.
  image

Research Projects

 • image

  Guidance for the Traditional Folk Dances and Music

  Guidance For The Traditional Folk Dances and Music to which a DVD

Filter by type:

Sort by year:

Osman Türkay İlk Şiirleri Üzerine Bir Araştırma

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2000, Pages 196

Abstract

Poet Osman Türkay


Özet

Kazafana(Ozanköy) doğumlu Osman Türkay (1927-2001) edebi eserlerinde makro ve mikro kozmosu ele alarak insanları evrenin dengesini korumak için barışa, uyuma seslemiştir. Kitapların yeryuvarlağının Asya, Avrupa, Afrika, Amerika kıtalarını kalemiyle “gezen” şair çağdaş dönemin evrensel sorunlarını bizlere yansıtmıştı. Çok gelişmiş, modern dünyamızı mitolojilerde bildirilen kaos yeniden beklemektedir. İnsanlar birbirine saldırıyor, yabancılaşıyor, manevi değerlerini kaybediyor, teknolojik gelişmeler insanoğlunun kendisine karşı çıkıyor ve bütün bunlar evrenimizin geleceği konusunda rahatsız olan Osman Türkay’ı kaygılandırıyordu. Doğadaki ve insan ruhundaki kaosa karşı çıkmak için, hep bunun için yazdığını belirten ozanın edebi eserlerine yansıyan kaynaklar Türk mitolojisi, çağdaş evrenbilim ve Yunus Emre, Mevlana gibi Türk mutasavvıflarının hoşgörü, insanlara sevgi, saygı anlayışlarıdır. Osman Türkay yüreğinde bütün uygarlığın evrensel sevgisi yaşatan büyük bir ozanımızdır.

Uzay Çağı Ozanı Osman Türkay

Book Gökada Yayınları, Volume 2, Issue 2, 2002, Pages 296

Abstract

Poet Osman Türkay


Özet

Kazafana(Ozanköy) doğumlu Osman Türkay (1927-2001) edebi eserlerinde makro ve mikro kozmosu ele alarak insanları evrenin dengesini korumak için barışa, uyuma seslemiştir. Kitapların yeryuvarlağının Asya, Avrupa, Afrika, Amerika kıtalarını kalemiyle “gezen” şair çağdaş dönemin evrensel sorunlarını bizlere yansıtmıştı. Çok gelişmiş, modern dünyamızı mitolojilerde bildirilen kaos yeniden beklemektedir. İnsanlar birbirine saldırıyor, yabancılaşıyor, manevi değerlerini kaybediyor, teknolojik gelişmeler insanoğlunun kendisine karşı çıkıyor ve bütün bunlar evrenimizin geleceği konusunda rahatsız olan Osman Türkay’ı kaygılandırıyordu. Doğadaki ve insan ruhundaki kaosa karşı çıkmak için, hep bunun için yazdığını belirten ozanın edebi eserlerine yansıyan kaynaklar Türk mitolojisi, çağdaş evrenbilim ve Yunus Emre, Mevlana gibi Türk mutasavvıflarının hoşgörü, insanlara sevgi, saygı anlayışlarıdır. Osman Türkay yüreğinde bütün uygarlığın evrensel sevgisi yaşatan büyük bir ozanımızdır.

Kıbrıs'ın İlk Kadın Şairi Urkiye Mine Balman

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2003, Pages 250

Abstract

Poet Mine Balman


Özet

Ekin, bir ülkenin can damarlarından biridir. Ekine önem vermeyen ülkeler, toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bu bağlamda bizler kendi yaşadığımız toprak üzerindeki ve altındaki ekinsel değerleri, ilk çağlardan günümüze kadar gelen değerleri korumalı,araştırmalı ve ortaya çıkarmalıyız. Bu bağlamda yapılacak olan araştırmalarda, araştırmacı ön yargılardan yani öznellikten uzak durmalıdır. Araştırmalarımız, nesnel bir bakış açısı ile yapılırsa ortaya çıkacak eserler nitelik açısından daha üstün ve bilimsel olacaktır. Bilimsellik bizi araştırmalarımızda ileriye, gerçeklere götürecektir.Bu bağlamda, ben de bu eseri yazarken bilimseliği ön planda tutarak, nesnel bir bütünsellik içerisinde kitabı derleyip- toparlamaya çalıştım. İşte elinizde tuttuğun bu kitap güzelim adamızın topraklarında doğmuş, büyümüş ilk kadın şairlerimizden birisi olan Sayın Urkiye Mine Balman’la ilgilidir. Neden! Urkiye Mine Balman, Neden! Böyle bir çalışma yapmayı düşündüm diye soracak olursanız, cevabım kısacasa şöyledir: Genç nesil ülkemizin yazın sanatçılarını tanımıyor, bilmiyor çünkü okularımızda Kıbrıs Türk Yazını dersi okutulmuyor. Bir insan önce ülkesinin yazın sanatçısını tanımalı, okumalı, böyle olursa bizler yerel- evrensel tezini oluşturabiliriz, çünkü kendi değerlerine önem vermeyen toplum, nasıl evrensel nitelikte eserler verecektir. Artık Kıbrıs Türk Yazının kaynak eserleri oluşmalıdır. Gençlere, topluma yazın sanatçılarını tanıtmak, onları bilgilendirmek,aydınlatmak amacıyla ilk olarak elli yıllını şiire ve sanata adamış Sayın Osman Türkay üzerine araştırma kitabımı 2002 yılında (Osman Türkay- İlk Şiirleri Üzerine Bir Araştırma(1946-1961) yayımlamıştım. Urkiye Mine Balman da ülkemizin ilk kadın şairlerinden birisidir. İlk şiir kitabını elli yıl önce 1952 yılında çıkarmıştı.

Doğru ve Etkili Anlatım Sanatı

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2004, Pages 350

Abstract

University book


Özet

Üniversite öğrencilerine Türk dili ve kullanımı hakkında genel bilgi içeren ders kitabı.

Anlatım Tekniği

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2005, Pages 450

Abstract

University books


Özet

Üniversite öğrencilere bilimsel anlatım yöntemini gösteren kaynak kitap

Kıbrıs Masalları

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2005, Pages 56

Abstract

Cyprus Folk Tales


Özet

Çocuklara Beş Kıbrıs Masalı

KIBRIS RUM HALK EDEBİYATI’NDA AĞITLAR-MASALLAR-ATIŞMALAR CİLT 1 (TÜRKLER İÇİN YAKILAN AĞITLAR)

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 190

Abstract

This book is a ‘first’ in Cyprus Turkish Literature. Until recently, very little research work was carried out in North Cyprus about Greek Cypriot Folklore and especially the number of books published in this domain are no more than the fingers on one hand.


Özet

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda bir ilk sayılmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı’yla ilgili çok az çalışma yapılmıştır. Özellikle bir kitap olarak yayınlanmış eserlerin sayısı bir elimizin parmaklarının sayısını geçmez.

Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2007, Pages 450

Abstract

SIMILARITIES BETWEEN TURKISH CYPRIOT AND GREEK CYPRIOT TALES


Özet

Kıbrıs masallarını değerlendirirken Adanın sosyal yapısını ve yerleşim birimlerini bilmemiz gereklidir. Köy karma mı, yoksa Türk köyü mü, Rum köyü mü? Bu köylerin komşu köylerlere ilişkileri nasıldır? Etraf köylerin yapısı nedir? Köy içine kapanık mı yoksa çevre köylerle alış-verişi var mı?. Düğünlerde, bayramlarda, paskada, ekim zamanı birbirlerine gelip-gidiyorlar mı veya yardım ediyorlar mı?.Masalcı masal söylemek için bu köylere gitti mi? Oralarda kaldı mı? Kuraklık zamanı, savaş zamanı özellikle 2. Dünya savaşında yurt dışına gitti mi?Köyde elektiriğin olup-olmadığını... Bu tip soruları çoğaltabiliriz. Bunları bilmeden Kıbrıs masallarını değerlendirmek yanlış olur. Çünkü Türkler ve Rumlar yüzyıllarca bu adada yaşadılar ve yaşamaktadırlar. Türlü ilişkide bulundular, birlikte çalıştılar, iş yaptılar . Bu yaşayışta birçok kültürel alış-verişte bulundular. Bunlar maddi ve manevi açıdan çok önemli bir alış-verişti . Yemek kültüründen,günlük konuşma diline, müzikten oyuna kadar her konuda etkileşim görülebiliyor. Özellikle bunlar sözlü kültür ürünlerinde örneğin; masal,mani,atışma,ağıt,türkü,sövgü vb. türlerde çok belirgin bir düzeydedir.

Geleneksel Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 500

Abstract

Cyprus Turkish and Greek Weddings


Özet

Kıbrıs halklarının kültürlerini araştırırken sadece birisinin kültürel değerlerini ele alıp incelemek kanımızca son derece hatalıdır. İki toplumlu ve günümüzde iki bölgeli ve de iki devletli Kıbrıs Adası’nın esas halklarını oluşturan Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların (Kıbrıs Helenleri diyemiyoruz) kültür değerlerini araştırmadan yayın yapmanın bilimsellikten uzak olacağı kanısındayız. Bu nedenledir ki Kıbrıs Adası’nın iki halkının da kültürünü yıllarca süren uzun bir araştırmadan sonra elde ettiğimiz verilere dayanarak siz sayın okurlarımıza elinizin altında tuttuğunuz bu yapıtı gururla sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gerek değerli yayınlarından, gerekse kendilerinden bizzat yararlandığımız kaynak kişilere hem biz, hem de ülkemiz çok şeyler borçluyuz. Olayları tüm gerçekleri ile gün ışığına çıkarmamızda onlar bizlere rehberlik etmişlerdir. Özellikle kırsal yöre halkımızın yaşam biçimini, geleneksel düğünlerini “Dağarcık” adlı değerli yapıtında yazarak bizlere armağan eden merhum Kutlu Adalı’yı yâd etmeden geçemeyeceğiz.

İzler Silinmeden 1

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 150

Abstract

Before the Last Traces Disappear


Özet

Araştırmacı yazarlar; Mahmut İslâmoğlu, Altay Burağan, Eralp Adanır ve Şevket Öznur’un, 2007 yılında başlattıkları; Güney Kıbrıs’ta terk etmek zorunda kaldığımız köylerimiz ve kentlerimizin belgesel nitelikli çekimleri sonucunda elde edilen 150 köyümüzün görüntüleri, çekim mekanlarında yapılan bilgilendirici anonslar, köyler hakkındaki araştırma bilgileriyle yoğrularak bir belgesel seri haline dönüştürülmüştür. 2010 yılında 25 köyün yer aldığı “İzler Silinmeden-1” i kitap-Belgesel DVD olarak okura sunulmuştur.

Kıbrıs Türk ve Rum Halk Edebiyatlarından Örnekler

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 150

Abstract

Cyprus Culture Article


Özet

Kıbrıs kültürü üzerine bildiriler

Osman Türkay Bildirler

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 1, Issue 1, 2010, Pages 200

Abstract

Osman Türkay Article


Özet

2001 yılında kaybettiğimiz Uzay çağı ozanı Osman Türkay hakkında bugüne kadar birçok makale, bildiri, yüksek lisans, doktora tezleri ve iki de kitap yayımlandı. Bir yazarın en büyük gurur kendisi hakkında yapılan bu tür bilimsel çalışmalardır. İşte sağda, solda dağınık olarak bulunan bu çalışmalardan bir kısmı yani bildirilerini bir seçki yapılarak “Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği” kitap olarak okuyucuyla buluşturdu.

Kıbrıs Kültürüne Işık Tutan Ağıtlar Cilt II

Book Gökada Yayınları, Volume 2, Issue 2, 2011, Pages 324

Abstract

“The Laments that Shed Light on Cyprus Culture” is a continuation of our previously published book (2006) entitled “Elegies in Greek Cypriot Folklore Composed for Turkish Cypriots” which was the product of a comprehensive research. It was exceptionally well received by and had won generous accolades from both communities and ultimately it also earned us a prestigious culture-art award. It was these praises as well as the usual researcher’s desire and urge to explore the past to find out what went before and come up with a new publication that motivated us to write the follow-up book that you are now holding in your hands. The laments in the book were all created entirely by the Greek Cypriot folk poets, except one, between 1894-1965. The poems which have been recently translated into Turkish as well for the first time are certainly evidence from the past and without doubt shed light on life during that period of time as the folk poets, to the best of their knowledge and ability, explained how things happened and/or were at the time they wrote them. However if truth is to be said, some of the real-life events which the poets narrate are far from the truth and categorically biased and discriminatory, for reasons we explain in detail.


Özet

İslamoğlu ile Öznur’un karşılaştırmalı halkbilimi alanında iki toplumun kültürünü ortaya koydukları beşinci eser olan kitap Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinden oluşuyor. 324 sayfalık kitapta 15 ağıt bulunurken, Kıbrıs’ın sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutan bu ağıtlar şunlar: “Zavallı Kadir’in Ağıtı, Leymosun Sel Felaketi, 1912 Kataklizmo Deniz Panayırı Olayları, Osmanlıya Karşı Balkan Devletlerinin Savaşı ve Bununla İlgili 1913 Tarihli Bir Ağıt, Dünya Savaşı ve Kıbrıs’ın Sorunları, Kıbrıslı Katırcılar Makedonya’da, Luricinalı Papaz Haralambos Mihailidi’nin Katli, Hitlere Türkü, Despotların Başlarının Kesilmesi, Kıbrıs’ta Linobambagolar ve Din Değiştirme Olayları, Thesbina ve Ayşe’nin Din Değiştirmesi, Moda ve Rezalet, Avukat Süleyman Şevket İçini Yakılan Ağıtlar, Kondemenlilerin Vahşice Katli, Kıbrıs’ta Kanlı Olaylar, İki Sendikacının Vahşice Öldürülüşü: Kosta Mişiauli ve Derviş Kavazoğlu.”

Kıbrıs Türk Kültürü ve Efsaneleri

Book Gökada Yayınları, Volume 1, Issue 1, 2011, Pages 280

Abstract

Cyprus Turkish Culture and Lagend


Özet

Kıbrıs Türk Kültürü ve Kıbrıs Efsaneleri adlı kitabımız iki kitabın birleşiminden oluşuyor. Birinci kitap için her ne kadar da Kıbrıs Türk Kültürü demiş olsak ta, Kıbrıs’ın Milat’tan yedibin yıl önce başlayan tarihi günümüze kadar kalıcı izler bırakmış ve bizim kültür zenginliklerimiz arasındaki yerini almıştır. Eski ve de dünya uygarlıklarının kaynağı olan Doğu Akdeniz’in kalbi sayılabilecek Kıbrıs adası, gelip geçmiş tüm uygarlıklardan etkilenmiş, ülkeler, kıtalar arasında bir köprü görevi üslenmiştir. Bu konum Kıbrıslılar için bir övünç kaynağı olmakle birlikte tüm istilaların da kaynağıdır. Her dönemden ve her uygarlıktan arda kalanlar bizim kültürümüzü de etkilemiş ve de “Kültürel zenginliklerimiz” arasına girmiştir. Bu nedenle Kıbrıs Türk Kültürüne, Kıbrıs’taki eski uygarlıkları tanıtarak başlamak kaçınılmaz olmuştur bizim için. Bugün, sahip olduğumuz zengin kültürümüzle övünebiliriz. Edebiyatımız, halk danslarımız, tarihi eserlerimiz, konukseverliğimiz, uygarca davranışlarımızın tüm yaşamımızı biçimlendirmesi, kısaca sahip olduğumuz zengin kültür bizlerin varlığının kanıtı ve garantisidir. Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri, Kıbrıslı Türk yapan, işte bu sahip olduğumuz özgün kültürden başka birşey değildir. İkinci kitabımıza gelince. Mitoloji ve Efsanelerimizin de kaynağı eski uygarlıklar olmakle birlikte özellikle efsaneler günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor. Herkes, Kıbrıs’ta efsaneleri seven ve efsanelerle birlikte yaşayan bir halk olduğumuzun bilincindedir. Bizlerde hayret uyandıran her doğal varlık, insanların yarattığı her olağanüstü eser, unutamadığımız her olay; mutlaka bir efsanesi ile taçlandırılır. Efsaneler; kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır; doğaya, ülkeye, toplumsal kültüre bağlanmak için sağlam bir araçtır. Böylece her fırsatta anımsanır, anlatılır, kuşaktan kuşağa aktarılır. Mitoloji diye bildiğimiz, olağanüstü kahramanlara ait bilgiler, Kıbrıslıların sözlü kültüründe efsanelerle birlikte anılmaktadır Halka mal olmuş mitolojiler günlük hayatta efsaneler gibi ve onlarla birlikte anlatılmaktadır. Gerek mitolojiler gerekse efsaneler gizem, hayret, merak ve kutsallık doludur. Gizem ilgiyi kışkırtır. Gizemi olan her şeyde güzellik vardır. İşte bu gizem ve güzelliktir ki nesiller boyu dilden dile dolaşan efsaneleri bizlere taşımıştır.Küçük adamız bir güzellikler, ritüeller, gizemler, efsane ve mitolojiler adasıdır. Ondandır ki Akdeniz deyince hemen Kıbrıs’ı çağrıştırır. Kıbrısımızı “eşi bulunmaz” kılan da budur! Adamızın tüm kültür varlıkları, mitoloji ve efsaneleri hepimizindir. Yine, adamızda yaşayan Türk ve Rumların kendilerine özgü dinsel, kültürel ve toplumsal efsaneleri olduğu gibi, her iki halkın ortak efsanelerinin de var olduğu biliniyor. Örneklerimiz arasında bunları bulacaksınız. Ülkemize ve insanlarımıza olan sevgimiz, onların tarihini, kültürünü, sözlü-yazılı edebiyatını ve sahibolduğu değerlerin en önemlilerinden olan kültür ve efsaneleri yazmaya sevketmiştir bizleri. Yazılanlar sadece bizler için değil, inanıyoruz ki, adamızı ziyaret etmek, görmek, halkımızı tanımak ve bilmek isteyen herkes içindir de! Kıbrıs Kültürü, hepimizin ortak malı olandır. Onları bilmek, öğrenmek ve öğretmek gereğine inandık ki bu yola başkoyduk. Bu alanda uğraş veren tüm araştırmacı ve bilimadamları için adamızda çok, ama çok malzeme vardır. Yeter ki görmesini ve sevmesini bilelim. Bu kitap ile sizlere, sizlerin de malı olan birşeyler sunabilmiş ve de sevdirebilmişsek ne mutlu bize.

İzler Silinmeden 2

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 2, Issue 2, 2012, Pages 61

Abstract

Before The Last Traces Disappear


Özet

Çalışmanın 2. serisinde yine KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin katkıları ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını olarak, 25 köyümüzün çekimleri ve bilgilendirici-fotoğraflı kitabı okura sunuldu. Yönetmenliğini Eralp Adanır’ın üstlendiği projede; Mahmut İslâmoğlu sunum, Altay Burağan Araştırma ve Navigasyon, Şevket Öznur ise Araştırma ve fotoğraflama görevlerini üstlenmiştir. 61 sayfalık fotoğraflı kitap ve 2 DVD’den oluşan belgesel içerisinde yer alan köyler şunlardır: Dizdarköy, Koççat, Matyat, AyVarvara, AyYorgi, AyNikola, Dimi, Evretu, Fasula, Kukla, Mandriya, Melandra, Sarama, Tera, Vretça, Yalya, AyTotoro, Kalavason, Vuda, Yukarı Lefkara, Armenehor, Gilan, Kandu, Monyat, Siligu.

Yeşil Cin

Book Mustafa-Arın Güvenir Vakfı, Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 1

Abstract

Folk tales


Özet

Çocuklara Resimli Kıbrıs Masalı

Kıbrıs'ta Namık Kemal Efsanesi

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 13, Issue 13, 2014, Pages 280

Abstract

Where the 38 -month period in Cyprus, which has become a legend far from thinking man , author Namik Kemal 's Turkey and Cyprus impact effect on the island of Cyprus has examined Namik Kemal what is happening .


Özet

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Yrd.Doç.Dr. Şevket Öznur, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Rahmetli Ali Nesim ve Diş Doktoru Fehmi Tuncel’in birlikte hazırladıkları “KIBRIS’TA NAMIK KEMAL EFSANESİ – MAĞUSA’DA BİR ÖZGÜRLÜK ANITI “ adlı eser, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları arasından çıktı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 280 sayfalık kitabın içerisinde ,Kıbrıs’ta bulunduğu 38 aylık dönemden bugüne kadar bir efsaneye dönüşen düşünce adamı, yazar Namık Kemal’in Kıbrıs Türkleri üzerindeki etkisi ve Kıbrıs Adasının Namık Kemal’e etkisi neler olduğu irdelenmiştir. Namık Kemal’in Kıbrıs’taki yaşamı hep bir sürgün olarak daima dillendirilmiştir bunun nedeni ise sürgün fermanı ile Kıbrıs’a kalebent olarak gelmesi ve Mağusa’da bir gece yattığı zindan gösterilerek : “İşte burda kaldı” denmesidir. Gerçekte hakkında yazılanlara bakılırsa ve özellikle eski Mağusalıların anlattıkları bizler Namık Kemal’in burada çok rahat bir yaşam sürdüğü gösterir. Yazar İstanbul’daki gibi belki siyasetin ve gazeteciliğin için aktif olarak yer alamamış ama Kıbrıs’ta bulunduğu 38 ay zarfında hemen hemen tüm eserlerini burada yazmıştır. Bu da yazarın Kıbrıs’taki dingin yaşamı ve kafa yapısında olduğunu bizlere gösterir. Yoksa sürgünde rahat olmayan bir kişi nasıl bu kadar eseri üretebilir. Bu bağlamda dönemin Kıbrıslı Türk aydınları ve sonradan Jön Türkler olarak adada bilinen bir çok kişiyi özgürlük düşünceleriyle etkilemiştir. Özellikle İngilizler’in Adayı devralmasından sonra o dönemin aydınları Kemal’i “Zâlim olsa ne rütbe bî-perva, yine bünyâd-ı zulmü biz yıkarız; Merkez-i hâke atsalar bizi, küre-i arzı patlatır çıkarız!”(Zâlim ne kadar pervasız olsa, yine zulmün esasını biz yıkarız; Toprağın dibine atsalar bizi, küre-i arzı patlatır çıkarız!) şiiri kendilerine slogan olarak benimsemiş toplumu bilinçlendirmenin en önemli ayağının gazete ve tiyatro olduğunu anlamışlardır. Tiyatro alanında başka “Vatan Yahut Silistre” oyunu olmak üzere onun eserleri sürekli oynanmıştır. Kıbrıslılar Namık Kemal’i o kadar çok benimsemişler ve sevmişler ki Mağusa Türk Gücü, kurulur kurulmaz Mağusa’ya onun büstünü dikmek için büyük uğraşlar vermişler, İngilizlerden çok zor koşullar altından izinler alınmış ve büyük kampanyalar sonucunda 15 Mart 1953 yılında büyük bir tören ve coşkuyla bu büst bugünkü yerine konmuştur. Mağusalılar sadece 1953 yılında büyük uğraşlar sonucunda Namık Kemal’in büstünü açmamıştır. 1944 yılında Namık Kemal Ortaokulu’nu açmış daha sonra 1952 yılında Lise haline dönüşmüştür. Bu lisenin ilk mezunları arasında Cumhurbaşkanı Sayın Dr.Derviş Erdoğlu’da vardır. Kısacası Namık Kemal, Kıbrıslı Türkler için bir özgürlük sembolü olmuş onun düşünceleri ve eserleri aracılığıyla toplumsal bir bilinç ve birliktelik sağlanmıştır.”

İzler Silinmeden 3

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 3, Issue 3, 2014, Pages 80

Abstract

Before The Last Traces Disappear


Özet

Araştırmacı yazarlar; Mahmut İslâmoğlu, Altay Burağan, Eralp Adanır ve Şevket Öznur’un, 2007 yılında başlattıkları; Güney Kıbrıs’ta terk etmek zorunda kaldığımız köylerimiz ve kentlerimizin belgesel nitelikli çekimleri sonucunda elde edilen 150 köyümüzün görüntüleri, çekim mekanlarında yapılan bilgilendirici anonslar, köyler hakkındaki araştırma bilgileriyle yoğrularak bir belgesel seri haline dönüştürülmüştür.

Çocuklara Kıbrıs Masalları

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 2, Issue 2, 2014, Pages 2

Abstract

Cyprus Folk Tales


Özet

Çocuklara İki Kıbrıs Masalı

Kıbrıs Türküleri

Book Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Volume 1, Issue yok, 2017, Pages 476

Abstract

yok


Özet

yok

Alevism-Turkmen belief patterns in Cyprus white bearded legend [Kibris aksakalli efsanesi'nde Alevi-Türkmen inanç motifleri]

Original Article Gazi Universitesi, Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli, Volume Volume 75, 2015, Issue Volume 75, 2015, 2015, Pages Pages 77-96

Abstract

The main aim of the paper is to examine and to discover the continuity and handling of the symbols and concepts of antique Turkish beliefs such as shamanism and animism etc. in 'The White Bearded Legend' that have been compiled at present time. The religious symbols formulate a basic congruence between a particular style of life and a specific metaphysic, and in so doing sustain each other with the borrowed authority of the other. The symbols and con cepts of antique Turkish beliefs carried by Turkmen-Alevism were against the official religion and subsidiary and therefore were kept secret in legends to train new generations in order to adopt traditional Turkish religions, modes of thought and lifestyles. The beliefs embodied in the various symbols such as the rabbit totem, the holy mountain motifs, the consecrated migration phenomenon, the sacred numbers three and seven that were very important at the ancient Turkish beliefs, the holy tree cult, the soul in disguise, fire control ability of shaman and shaman himself have been detected throughout the research. Culture patterns, systems or complexes of symbols that are concerned have been regarded as extrinsic sources of information so far. However, the knowledge they internalize was integrated into society. We can understand the link from the success of a legend that strictly depends on constantly repeated in family and community. But the real success is to be able to provide creative and specific responses for community suffering from many unexplained diseases, grief, and the other disasters etc. and establishing a base of continuity between past and present or deaths and the new generations. The deconstruction of the legend context will contribute to make the invisible reality of Cyprus Turkish Society visible and can be useful for theoretical as well as methodological questions understanding the alteration of beliefs in Cyprus Turkish Society.


Özet

Bu makalenin başlıca amacı günümüzde derlenmiş olan ‘Ak Sakallı Efsanesi’ içerisinde şamanizm ve animizm gibi eski Türk inançlarının simge ve kavramlarının sürekliliğini ve taşınmasını keşfetmek ve irdelemektir. Dini semboller belirli bir yaşam tarzı ile belirli bir metafizik arasında temel bağlantıları formüle etmekte ve bunu yaparken bir diğerinin yetkisini ödünç almaktadır. Aleviler tarafından taşınan Eski Türk inançlarının simge ve kavramları ikincil ve resmi dine karşıydı. Bu nedenle yeni kuşakların geleneksel Türk dinlerini, düşünme tarzlarını ve yaşambiçimleri konusunda eğitilmeleri için efsaneler içerisine gizlenmişlerdi. Tavşan totemi, kutsal dağ motifi, kutsanan göç olgusu, üç ve yedi gibi eski Türk inançlarında önemli olan kutsal sayılar, don değiştirme, şamanın ateşe hükmentmesi ve şamanın kendisi gibi çeşitli semboller içerisine yerleşmiş inançlar bu araştırma boyunca tespit edilmiştir. Şimdiye kadar kültür kalıpları, sistemleri veya semboller kompleksleri gibi, dini simgeler bilgi dışsal kaynaklı bilgiler olarak düşünülüyordu. Oysa, onların içselleştirdiği bilgi, toplumla bütünleşmiştir. Bunu, bir efsanenin başarısının aile ve toplum içerisinde düzenli tekrarlanmasına bağlı olmasından anlıyoruz. Fakat gerçek başarı toplumun maruz kaldığı pek çok açıklanamayan hastalık, keder ve diğer felaketlere toplum için yaratıcı ve özgün yanıtlar sunabilmesi ve geçmiş ile bugün veya ölülerle yeni kuşaklar arasında bir süreklilik temeli kurabilmesidir. Efsanenin dokusunun yapısökümü, Kıbrıs Türklerinin bu gizli kalmış gerçekliğini görünür kılacağı gibi inançların değişimini anlamaya çalışan kuramsal ve yöntemsel çalışmalar için de yararlı olacaktır.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  LANGUAGE AND CULTURE

 • 2019 YAZ

  TEACHING OF PRIMARY READING AND WRITING

  yok

 • 2019 YAZ

  TEACHING READING AND WRITING

  Yumuşak kurşun siyah ve kırmızı kalem, silgi, kalem açacağı, Türkçe sözlük ve imla kılavuzu, bitişik eğik yazı defteri, bir adet dosya ve içinde şeffaf dosyalar, 3 adet çizgili, 3 adet çizgisiz kâğıt, kalemlik her ders katılımcının yanında olması gereken araç ve gereçlerdir.

 • 2019 YAZ

  CYPRUS TURKIS HFOLKLORE

  yok

 • 2019 YAZ

  CULTURE AND LANGUAGE

  Dİl ve kültür ilişkisi üzerine çalışma

Teaching History

 • 2019 GÜZ

  RESEARCH METHOD

  yok

 • 2015 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  Tez ve makale yazımı için ön hazırlık, çalışma ve araştırma yapabilmek. Tez ve makale yazabilmek için yeterli bilgiye sahip olmak.

 • 2016 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  Tez ve makale yazımı için ön hazırlık, çalışma ve araştırma yapabilmek. Tez ve makale yazabilmek için yeterli bilgiye sahip olmak.

 • 2017 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  Tez ve makale yazımı için ön hazırlık, çalışma ve araştırma yapabilmek. Tez ve makale yazabilmek için yeterli bilgiye sahip olmak.

 • 2018 GÜZ

  RESEARCH METHODS

  Tez ve makale yazımı için ön hazırlık, çalışma ve araştırma yapabilmek. Tez ve makale yazabilmek için yeterli bilgiye sahip olmak.

 • 2017 GÜZ

  WESTERN LITERARYMOVEMENTS 1

  yok

 • 2018 GÜZ

  WESTERN LITERARYMOVEMENTS 1

  yok

 • 2017 BAHAR

  WESTERN LITERARY MOVEMENTS 2

  -

 • 2018 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS & ETHICS

  Bilimsel çalışmalara hazırlık yapmak

 • 2018 AKADEMİK YILI

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2018 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2018 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2019 GÜZ

  REPUBLICAN TURKISH LITERATURE

  Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri öğrenmek. Tanzimat’tan itibaren Türk edebiyatında meydana gelen gelişmeleri öğrenmek. Şiir inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Roman ve öykü inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Cumhuriyet döneminde eser vermiş sanatçılar ve yapıtları hakkında bilgi sahibi olmak.

 • 2014 BAHAR

  -

  yok

 • 2015 BAHAR

  -

  yok

 • 2016 BAHAR

  -

  yok

 • 2019 BAHAR

  TURKISH POETRY IN REPUBLICAN PERIOD

  yok

 • 2016 BAHAR

  TURKISH POETRY ON REPUBLICAN PERIOD

  yok

 • 2016 GÜZ

  TURKISH POETRY ON REPUBLICAN PERIOD

  yok

 • 2019 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURES

  yok

 • 2018 BAHAR

  LITERATURE OF MODERN TURKISH DIALECTS

  ---

 • 2017 BAHAR

  CHILDREN'S LITERATURE

  yok

 • 2019 GÜZ

  DICTION,ORATORYANDEXPLANATIN,WRITINGSKILLS

  Güzel konuşmayı öğretmek

 • 2017 BAHAR

  -

  -

 • 2015 GÜZ

  -

  -

 • 2016 GÜZ

  -

  -

 • 2018 BAHAR

  LANGUAGE AND LITERATURE AESTHETICS

  yok

 • 2018 GÜZ

  DİL VE EDEBİYAT KURAMLARI

  yok

 • 2019 GÜZ

  THEORIES OF LANGUAGE AND LITERATURE

  yok

 • 2018 YAZ

  WORLD LITERATURE

  Fecr-i Ati ve Milli edebiyat dönemleriyle ilgili metinleri inceleyebilme. Bu dönemlerde(Fecr-i Ati ve Milli edebiyat) eser vermiş olan sanatçıları yakından tanıma ve eserleri hakkında bilgi sahibi olma. Fikir akımlarını öğrenme. Batı edebiyat akımlarını öğrenme. Batı’da eser vermiş önemli sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olma.

 • 2018 GÜZ

  LTERARY THOUGHTS AND CONCEPTS

  -----

 • 2019 GÜZ

  LTERARY THOUGHTS AND CONCEPTS

  -----

 • 2016 BAHAR

  LITERARYKNOWLEDGESII

  -

 • 2014 BAHAR

  -

  yok

 • 2015 BAHAR

  -

  yok

 • 2017 BAHAR

  -

  yok

 • 2017 GÜZ

  -

  yok

 • 2019 BAHAR

  CRITICAL METHODS

  yok

 • 2018 BAHAR

  CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE

  yok

 • 2019 BAHAR

  CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE

  yok

 • 2015 BAHAR

  -

  yok

 • 2006 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TUK HALK EDEBIYATI

 • 2009 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TUK HALK EDEBIYATI

 • 2013 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TUK HALK EDEBIYATI

 • 2014 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TUK HALK EDEBIYATI

 • 2015 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TUK HALK EDEBIYATI

 • 2016 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TUK HALK EDEBIYATI

 • 2015 GÜZ

  -

  yok

 • 2019 BAHAR

  CYPRUS TURKISH LITERATURE

  yok

 • 2017 BAHAR

  LITERARYOFTURKISHCYPRIOTSI

  yok

 • 2018 BAHAR

  LITERARYOFTURKISHCYPRIOTSI

  yok

 • 2015 GÜZ

  LITERARYOFTURKISHCYPRIOTSI

  yok

 • 2016 GÜZ

  LITERARYOFTURKISHCYPRIOTSI

  yok

 • 2017 GÜZ

  LITERARYOFTURKISHCYPRIOTSI

  yok

 • 2014 BAHAR

 • 2014 YAZ

 • 2016 GÜZ

  CYPRIOT TURKISH FOLKLORE

 • 2005 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2008 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2009 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2012 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2013 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2014 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2015 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2016 AKADEMİK YILI

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2009 AKADEMİK YILI(2)

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2013 AKADEMİK YILI(2)

  KIBRIS TURK HALK EDEBIYATI

 • 2015 BAHAR

  PRACTICAL CYPRUS FOLK LITERATURE

  yok

 • 2016 BAHAR

  PRACTICAL CYPRUS FOLK LITERATURE

  yok

 • 2017 BAHAR

  PRACTICAL CYPRUS FOLK LITERATURE

  yok

 • 2015 GÜZ

  PRACTICAL CYPRUS FOLK LITERATURE

  yok

 • 2016 GÜZ

  PRACTICAL CYPRUS FOLK LITERATURE

  yok

 • 2017 GÜZ

  PRACTICAL CYPRUS FOLK LITERATURE

  yok

 • 2010 AKADEMİK YILI

  --

 • 2014 AKADEMİK YILI

  --

 • 2015 AKADEMİK YILI

  --

 • 2012 AKADEMİK YILI(2)

  --

 • 2016 BAHAR

  CYPRIOT TURKISH CULTURE

  yok

 • 2018 GÜZ

  CYPRIOT TURKISH CULTURE

  yok

 • 2017 BAHAR

  CYPRUS TURKISH CULTURE

  yok

 • 2019 GÜZ

  CYPRUS TURKISH CULTURE

  yok

 • 2018 Academic Year

  TURKISH CYPRIOT CULTURE

  yok

 • 2018 GÜZ

  TURKISH CYPRIOT CULTURE

  yok

 • 2015 GÜZ

  -

  yok

 • 2018 BAHAR

  DEVELOPMENT OF THE TURKISH CYPRIOT CULTURE

  Kıbrıs Türklerinin kültürel yapısına ilişkin bilgi kazandırmak

 • 2014 BAHAR

  LITERARYOFTURKISHCYPRIOTSII

 • 2015 BAHAR

  LITERARYOFTURKISHCYPRIOTSII

 • 2019 BAHAR

  TECHNIQUES OF SPEAKING AND WRITING

  yok

 • 2016 BAHAR

  CULTURAL STUDIES

 • 2016 BAHAR

  CULTURAL STUDIES

  -

 • 2016 BAHAR

  CULTURAL STUDIES

  yok

 • 2019 BAHAR

  GRADUATION STUDY

  ---

 • 2017 BAHAR

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2018 BAHAR

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2017 GÜZ

  GRADUATION WORK/THESIS

  araştırma yöntemlerini öğrenme

 • 2019 GÜZ

  TECHNIQUES OF READING AND UNDERSTANDING

  yok

 • 2015 GÜZ

  -

  yok

 • 2018 GÜZ

  SEMİNER

  yok

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

 • 2016 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I

  -

 • 2018 BAHAR

  TURKISH FOLKLORE

  yok

 • 2019 BAHAR

  TURKISH FOLKLORE

  yok

 • 2019 GÜZ

  TURKISH FOLKLORE

  yok

 • 2017 BAHAR

  -

  yok

 • 2016 BAHAR

  CYPRIOT TURKISH LITERATURE WITH APPLYIMG

  yok

 • 2016 GÜZ

  TURKISH CYPRIOT LITERATURE 2

  yok

 • 2015 BAHAR

  TURKISH CYPRIOT LITERATURE II

  KTÜ 101(Uygulamalı Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı 1)

 • 2015 GÜZ

  TURKISH CYPRIOT LITERATURE II

  KTÜ 101(Uygulamalı Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı 1)

 • 2014 BAHAR

  TURKISH CYPRIOT LITERATURE I

 • 2009 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU I

 • 2012 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU I

 • 2013 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU I

 • 2014 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU I

 • 2015 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU I

 • 2016 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU I

 • 2011 AKADEMİK YILI(2)

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU I

 • 2010 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU II

 • 2012 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU II

 • 2013 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU II

 • 2014 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU II

 • 2015 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU II

 • 2016 AKADEMİK YILI

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU II

 • 2012 AKADEMİK YILI(2)

  UYGULAMALI KIBRIS TURK KULTURU II

 • 2014 BAHAR

  PRACTICALCYPRUSFOLKLITERATURE3

  KIBRISTÜRKKÜLTÜRÜNÜNKIBRISTÜRKHALKEDEBİYATIARACILIĞIYLATANINLANMASI

 • 2015 BAHAR

  PRACTICALCYPRUSFOLKLITERATUREII

  yok

 • 2016 BAHAR

  PRACTICALCYPRUSFOLKLITERATUREII

  yok

 • 2015 GÜZ

  PRACTICALCYPRUSFOLKLITERATUREII

  yok

 • 2016 GÜZ

  PRACTICALCYPRUSFOLKLITERATUREII

  yok

 • 2015 GÜZ

  MODERN TURKISH LITERATURE 5

  yok

 • 2016 GÜZ

  MODERN TURKISH LITERATURE 5

  yok

 • 2017 GÜZ

  MODERN TURKISH LITERATURE 5

  yok

 • 2014 BAHAR

  -

  yok

 • 2014 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE 2

  yok

 • 2015 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE 2

  yok

 • 2016 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE 2

  yok

 • 2017 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE 2

  yok

 • 2015 GÜZ

  -

  yok

 • 2015 BAHAR

  -

  yok

 • 2014 BAHAR

  MODERNTURKISHLITERATURE 4

  yok

 • 2015 BAHAR

  MODERNTURKISHLITERATURE 4

  yok

 • 2016 BAHAR

  MODERNTURKISHLITERATURE 4

  yok

 • 2017 BAHAR

  MODERNTURKISHLITERATURE 4

  yok

 • 2015 GÜZ

  -

  yok

 • 2016 GÜZ

  -

  yok

 • 2016 BAHAR

  -

  yok

 • 2019 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE IV

  ...

 • 2014 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE VI

  yok

 • 2015 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE VI

  yok

 • 2016 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE VI

  yok

 • 2017 BAHAR

  MODERN TURKISH LITERATURE VI

  yok

 • 2016 GÜZ

  CRITICISM AND METHODS ON MODERN TURKISH LITERATURE

 • 2016 GÜZ

  NOVEL AND STORY OF MODERN TURKISH LİTERATURE 1(TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN)

  yok

 • 2016 BAHAR

  POETRY IN MODERN TURKISH LITERATURE 2

  yok

 • 2017 GÜZ

  POETRY IN MODERN TURKISH LITERATURE I

  yok

 • 2015 GÜZ

  MODERN TURKISHLITERATURE 3

  yok

 • 2016 GÜZ

  MODERN TURKISHLITERATURE 3

  yok

 • 2017 GÜZ

  MODERN TURKISHLITERATURE 3

  yok

 • 2015 GÜZ

  MODERNTURKISHLITERATURE 1

  yok

 • 2016 GÜZ

  MODERNTURKISHLITERATURE 1

  yok

 • 2017 GÜZ

  MODERNTURKISHLITERATURE 1

  yok

 • 2018 GÜZ

  MODERNTURKISHLITERATURE 1

  yok

At My Office

252