Work Experience

 • 2014 2014

  YÖDAK Üyesi

  Girne Üniversitesi , ...

 • Todate 2007

  Çevre Teknik Komitesi Üyesi

  Cumhurbaşkanlığı , doğa koruma

 • 2016 2006

  Anabilim Dalı Başkanı

  Atatürk Eğitim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi., Çevre Eğitimi Ve Yönetimi

 • 2009 2006

  Danışman

  Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığ, çevre koruma

 • 2009 2006

  Steering Commity Member (CMC)

  Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, CMC-Gemikonağı

Education & Training

 • Ph.D. 2006

  Bitki Koruma

  Çukurova Üniversitesi, Adana.

 • Master1997

  Biyoloji

  Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Bachelor1994

  Biyoloji

  Gazi Üniversitesi, Ankara.

Honors, Awards and Grants

 • 2003
  British Council
  image
  Kısa dönem burs
 • 2007
  AB TAIEX Programı
  image
  Doğa Koruma Natura 2000
 • 2001
  Fullbright
  image
  Kısa dönem bursu
 • 2009
  AB European Form
  image
  İki Toplumlu Teşvik

Research Projects

 • image

  THE GREEN CORNERS OF MY NEIGHBOURHOOD

  The Project aims at identifying green corners in urban areas, cleaning them up and improving their state. It will also create awareness about the issue of pollution encouraging the protection of the environment

 • image

  Parçası olduğumuz çevrenin önemini kavramak ve toplumu bilgilendirerek yurttaşlarımızın bu konuları anlamalarını sağlayıp içinde bulundukları kurum, organizasyon ve toplumu aktif davranışlara yönlendirmek. Adamızın yeniden temizlenip yeşillendirilmesi, çiçek kokulu mahallelerin, temiz ortamların yaratılmasını sağlamak projelerin temel amaçları arasındadır.

 • image

  eco - school programmes

  Sensitivity of Elemantary Schools to the Environmental Education Activities For Increasing Environmental Knowledge

 • image

  Think Clean

  .

  KKTC Cumhurbaşkanlığı

 • image

  Cleaning Picnic Areaof Turkish Republic of Northern Cyprus

  Ministry of Economy and Tourism

 • image

  Coast cleaning project of Turkish Republic of Northern Cyprus

  Ministry of Economy and Tourism

 • image

Filter by type:

Sort by year:

Turinçgil Bahçelerindeki yabancı otlar ve entegre mücadelesi

Book Akdeniz İhracatcı Birlikleri, Volume 1, Issue 1, 2006, Pages 93

Abstract

weed of TRNC


Özet

Narenciye Bahçelerinde Yabancı Ot mücadelesi

Medyanın Çevre Konuları Üzerinde Yarattığı Düşünce Algıları. Germany: LAP.

Book LAP, Volume ., Issue ., 2016, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları ve Bilgi Düzeyleri. Germany: LAP.

Book LAP, Volume ., Issue ., 2016, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde, Türkiye’de ve Azerbaycan’da Çevre Duyarlılığı. Germany: LAP.

Book LAB , Volume ., Issue .., 2016, Pages ..

Abstract

..


Özet

..

Feral donkey Equus asinus populations on the Karpaz peninsula, Cyprus

Original Article ur J Wildl Res (2005) 51: 108–116DOI 10.1007/s10344-005-0085-0, Volume 10, Issue 51, 2005, Pages 8

Abstract

Numerous researchers have documented the adverse effects of feral donkeys Equus asinus introduced to semi-arid ecosystems. With the release of feral donkeys and potential increasing populations in natural habitats in northern Cyprus, there is concern for negative impacts on vegetation and native species. In the north of the island, there has been only one published study of feral donkey populations, and population estimators were relatively subjective. We estimated feral donkey populations on the Karpaz Peninsula using line transect surveys and quantitative distance sampling estimators. We stratified the sampling by using 11 sample units within the study area. We evaluated potential biases associated with habitat, topography, and perpendicular distance from the transect line and found that these variables did not bias donkey detections during our surveys. Using program DISTANCE, we found that a hazard rate cosine model was the best model that described our distance data based on model selection criterion (Akaikes Information Criteria adjusted for small sample bias). Estimated effective strip width was 280.19m and detection probability was 0.47 with this model. Estimated donkey density was 6.7donkeys/km2, and estimated total abundance was 800 donkeys for the entire 132.5km2 study area. Of 95 donkey groups detected: 16% were detected in agricultural habitats with flat topography, 9% were detected in agricultural habitats with sloped topography, 24% were detected in shrub/forest habitats with flat topography, and 51% were detected in shrub/forest habitats with sloped topography. Of 102 behavioral observations recorded (multiple behaviors were detected in groups), frequencies of behaviors were 1% bedded, 70% standing, 22% grazing, 6% moving, and 2% other. Our estimated donkey population density in the Karpaz Peninsula was >2 times densities reported in arid regions of the United States and Australia, but slightly lower than earlier density estimates reported for the Karpaz region. These estimates of feral donkey populations in the Karpaz Peninsula provide a quantitative baseline from which to make population management decisions. Feral donkey Equus asinus populations on the Karpaz peninsula, Cyprus (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/227244350_Feral_donkey_Equus_asinus_populations_on_the_Karpaz_peninsula_Cyprus [accessed Dec 10, 2015].


Özet

Karpaz eşeklerinin populasyon tesbiti

Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

EFFECTS OF AGRICULTURAL TRAINING ON THE ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS LEVELS OF TURKISH CYPRIOT FARMERS

Original Article The Online Journal Of New Horizons In Education, Volume 1, Issue 2, 2011, Pages 8-15

Abstract

This study was conducted to determine the effects of agricultural trainings on the environmental consciousness levels of Turkish Cypriot (TC) farmers. For this reason, a survey was carried by interviewing stakeholders between February and June 2009. In total 200 stakeholders were interviewed where half of them got trained by the Agriculture Extension Service. The ?New Environmental Paradigm?, was revised according to the nature of the work and thus used in interviews to measure the environmental consciousness levels of TC farmers. Results indicated that 90% of the interviewed farmers were male, indicating the dominance of male farmers in TC agriculture sector. More than half of the farmers (69%) had at least a high school degree. An important result of this study is that, only 28% of the farmers are living with the income of farming and 44% works in another job. There was a significant difference between the trained and nottrained farmers‘ environmental consciousness levels. The average environmental consciousness percentages of the trained and not-trained TC farmers were determined 67.5% and 58.2%, respectively. The other important result of this study is that; the first preference of not-trained TC farmers in weed management is chemical methods where the first preference of trained farmers is mechanical methods. This clearly indicates the difference between the environmental consciousness levels of trained and not-trained TC farmers.


Özet

This study was conducted to determine the effects of agricultural trainings on the environmental consciousness levels of Turkish Cypriot (TC) farmers. For this reason, a survey was carried by interviewing stakeholders between February and June 2009. In total 200 stakeholders were interviewed where half of them got trained by the Agriculture Extension Service. The ?New Environmental Paradigm?, was revised according to the nature of the work and thus used in interviews to measure the environmental consciousness levels of TC farmers. Results indicated that 90% of the interviewed farmers were male, indicating the dominance of male farmers in TC agriculture sector. More than half of the farmers (69%) had at least a high school degree. An important result of this study is that, only 28% of the farmers are living with the income of farming and 44% works in another job. There was a significant difference between the trained and nottrained farmers‘ environmental consciousness levels. The average environmental consciousness percentages of the trained and not-trained TC farmers were determined 67.5% and 58.2%, respectively. The other important result of this study is that; the first preference of not-trained TC farmers in weed management is chemical methods where the first preference of trained farmers is mechanical methods. This clearly indicates the difference between the environmental consciousness levels of trained and not-trained TC farmers.

Determination of The Knowledge Levels And Attitudes of Azerbai-jani University Students About Environmental Issues Educating In Azerbaijan And TRNC

Original Article EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Azerbaycan'da ve KKTC'de Bakü Üniversitesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları, Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Eğitimi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması

Original Article Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research,, Volume 49, Issue 49/A, 2012, Pages 349-368

Abstract

Problem Durumu : Azerbaycan’da ve KKTC Üniversitelerindeki öğrencilere yeterli düzeyde çevre bilinci verilip verilmediği konusunda karşılaştırma yapılarak, her iki ülke arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkararak eksik kalan konuların geliştirilmesi ihtiyacı olduğu değerlendirilmektedir. Araştırmanın Amacı : Bu araştırmada Azerbaycan’daki Bakü Devlet Üniversitesi ile KKTC Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çevre bilinç düzeylerinin anket yardımı ile belirlenmesi ve öğrencilere çevre bilincinin, çevre eğitimi desteği ile artırılması amaçlanmıştır. Azerbaycan’da Üniversite öğrencilerinin çevre bilinci konusunda herhangi bir bilimsel araştırmanın yapılmamış olması, bu araştırmanın önemini artırmıştır. Bu araştırma ile Azerbaycan’daki Üniversite öğrencilerinin bilincinin belirlenmesinin yanı sıra çevresel kirlilik konusunda etkili bir çevre eğitiminin Üniversite öğrencilerine önemli katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Yapılan anket çalışması Azerbaycan’daki çevre kirliliğinin, öğrencilerin eğitim düzeyleri ile çevre bilinç düzeyleri arasındaki ilişkisi belirlenerek çevre eğitiminin çevresel sorunlar hakkında bilinç kazanma ve farkındalık yaratmadaki önemli rölünü ortaya koyarak katkı sağlayacağı düşünülmüştür.Bu araştırmada çevre eğitiminin Azerbaycan’da ve KKTC Yakın Doğu Üniversites öğrencilerine kazandırılabilmesi, bu yöndeki eğitime önem vererek, öğrencilere bu konuda gerekli bilgi, beceri ve duyarlılığın kazandırılması ile mümkündür. Bu çalışma, çevre eğitiminin Üniversite öğrencilerinin çevreye karşı olan farkındalıklarını nasıl etkilediğinin, bu doğrultuda nasıl bir çevre eğitimi verilmesi gerektiğinin açıklanabilmesi açısından somut bir örnek olacaktır. Ayrıca öğrenciler, çevre eğitimi ile doğayı algılama, tanıma ve koruma açısından yaşadığı alana yönelik bir çevre bilinci kazandırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada veri toplama aracı olarak ‘’çevre tutum anket’’i kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracının geliştirilmesi yapılan bu araştırmanın temel yapısının oluşturulması ve belirlenen araştırma amaçlarına ulaşılabilmesi için konuyla ilgili literatür ( tez, makale, bildiri, kitap, vb. ) incelenmiş ve veri toplama aracının kav-ramsal yapısı ve ana çerçevesi oluşturulmuştur. Bu araştırmanın evrenini, 2010 – 2011 öğretim yılında Azerbaycan’da Bakü Devlet Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ile KKTC Yakın Doğu Üniversitesi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çevre eğitimine göre bilgi düzeyleri anketlerdekı sorulara göre ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. Veri toplama aracının güvenirlik çalışması için güvenirlik katsayısı olan Gronbach Alpha değeri hesaplanmıştır. Ölçeğin Gronbach Alpha değerini düşürebilecek olan maddeler çıkarılarak ölçeğin son hali oluşturulmuştur. Ölçegin kapsam ve geçerliliğini belirlemek amacıyla uzman görüşleri alınmış, boyutlara ilişkin ifadeler oluşturulurken anlatımın açık ve anlaşılır bir dille yazılmasına özen gösterilmiş ve anlam kargaşasına yol açabilecek ifadelerin kaçınılmıştır. Yapı geçerliliğini ve güvenirliliğini belirleyebilmek için analiz sonuçlarına göre başlanğıçta 35 madde olarak hazırlanan ölçek analizler sonuçunda 30 maddeye düşürülmüştür. Bu ölçeğin Gronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0.915 olarak bulunmuştur. Bu değer literatürde ölçeğin güve-nirliliği açısından yeterli görülen bir değerdir. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin anketler verdikleri yanıtlar nitel yöntemde analiz edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 16. 0 (Statistical Packet For Social Sciences) (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarının bilinç ve farkındalık durumunun katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde ilişkisiz t testi, eğitimin durumuna göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde ise ANOVA - dan sonra Duncan (%5) testi uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin davranışları incelemek üzere frekans ve yüzde dağılımlardan yararlanılmıştır. Bulgular ve Yorumlar : Sonuç itibariyle çevrede oluşan olumlu veya olumsuz koşullar organizmalardan kaynaklanan farklılıklar bir yana bırakılırsa etkilenmeler de ortak olacaktır. Yani olumlu koşullar bütün canlıları olumlu, olumsuz koşullar da olumsuz olarak etkileyecektir. İnsanlar açısından da cinsiyet farkı sonucu değiştirmeyecek, olumlu ve olumsuz sonuçlar her iki cinsiyeti de aynı yönde etkileyecektir. Yani, erkekleri olumlu etkileyen koşullar ve sonuçlar kadınları da olumlu etkileyecektir. Aynı şekilde olumsuz koşullarda her iki cinsiyeti olumsuz etkileyecektir. Ancak yaratılıştan kaynaklanan bazı farklılılar nedeniyle cinsiyetler arasında et-kilenme oranı, düzeyi farklı olabilir. Özellikle olumsuz koşullar ve onun doğal sonucu olan olumsuz sonuçlardan her iki cinsiyetteki çocuklar, her iki cinsten yaşlılar, hamile kadınlar, her cinsiyetten hastalar, özellikle kronik hastaların etkilenme düzeyleri ve oranları doğal olarak farklılıklar gösterecektir. Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Araştırma Üniversite öğrencilerinin çevre kavramı ile ilgili hazırlanmış sorulardan oluşan anketde göstermiş oldukları başarı düzeylerinin, cinsiyet, sınıf ve bölüm düzeyleri ile ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öğrenciler çevre bilinçlerinin yüksekliğini birkez daha göstermiş ve ders kitapları dışında da çevreyle ilgli kitaplar okuduklarını belirtmişlerdir.Yapılan bu araştırmada Üniversite öğrencileri çevre bilincinin artması için gazete, dergi ve TV’lerde çevre ile ilgili programlara daha çok yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler çevre eğitimi konusunda gönüllü kuruluşlar yapılarak, düzenli eğitimler verilerek, duyarlı olan grupları eyleme geçirerek davranış değişiklerinin oluşturul-ması sağlanılmalıdır. Araştırmada anketdeki bilgi sorularına öğrencilerin verdikleri cevaplara göre, özel-likle ozon tapakası, asit yağmurları vb. sorularda çevre konusunda öğrencilerin bilgi sahibi oldukları söylenebilir. Araştırmaya katılan öğrenciler nükleer silah denemelerini haksız buluyorum sorusuna verdikleri cevaplara göre kararsız oldukları belirtilmiştir. Ülkemizde çevreye yeterince önem verilmediğini düşünen ve ülkemizin doğayı korumaya para ayıracak kadar zengin bir ülke olduğunu düşünen katılımcıların arasın-da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çevre konusunda, çevre için düzenlenen faaliyetlerde gönüllü öğrenci katılımı sağlanmalı ve bu çalışmalarda öncelikle çevreye zararlı kimyasal maddeler, çöplerin sınıf-landırılması ve geri dönüşüme yer verilmelidir. Örgün eğitim programlarında çevre eğitimine yer verilmelidir. En azından öğretmenler ve yöneticiler hava, su, ekolojik denge ve çevre kirliliğini konusunda bilinçlendirilmeli ve tüm öğretim kademelerine uygun olarak çevre duyarlılığına ilişkin bilimsel etkin-likler sunulmalıdır. İyi örgütlenmiş ve görevinin hakkıyla yerine getiren bir Çevre Bakanlığı, toplumun sağlığını korumak, ucuz hammadde elde etmek, çevre düzenini sağlamak, ekolojik dengeyi korumak gibi önemli işlevler üstlenmekle, o ülkenin sağlık bakanlığı, sanayi bakanlığı ve yerel yönetimlerin çalışmalarına katkıda bulunacak ve toplumun sosyal refah seviyesini de artıracaktır. Sağlıklı nesiller elde etmek, sorunsuz toplumlar oluşturmak, ucuz ve sürekli üretim yapabilmek, atıkların tekrar kullanılabilecek hale getirmek, israfı önlemek, yaşanabilir bir dünya meydana getirmek insanlığa hizmet kadar, bütün canlılara da hayat hakkı tanımaktır.


Özet

Problem Durumu : Azerbaycan’da ve KKTC Üniversitelerindeki öğrencilere yeterli düzeyde çevre bilinci verilip verilmediği konusunda karşılaştırma yapılarak, her iki ülke arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkararak eksik kalan konuların geliştirilmesi ihtiyacı olduğu değerlendirilmektedir. Araştırmanın Amacı : Bu araştırmada Azerbaycan’daki Bakü Devlet Üniversitesi ile KKTC Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çevre bilinç düzeylerinin anket yardımı ile belirlenmesi ve öğrencilere çevre bilincinin, çevre eğitimi desteği ile artırılması amaçlanmıştır. Azerbaycan’da Üniversite öğrencilerinin çevre bilinci konusunda herhangi bir bilimsel araştırmanın yapılmamış olması, bu araştırmanın önemini artırmıştır. Bu araştırma ile Azerbaycan’daki Üniversite öğrencilerinin bilincinin belirlenmesinin yanı sıra çevresel kirlilik konusunda etkili bir çevre eğitiminin Üniversite öğrencilerine önemli katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Yapılan anket çalışması Azerbaycan’daki çevre kirliliğinin, öğrencilerin eğitim düzeyleri ile çevre bilinç düzeyleri arasındaki ilişkisi belirlenerek çevre eğitiminin çevresel sorunlar hakkında bilinç kazanma ve farkındalık yaratmadaki önemli rölünü ortaya koyarak katkı sağlayacağı düşünülmüştür.Bu araştırmada çevre eğitiminin Azerbaycan’da ve KKTC Yakın Doğu Üniversites öğrencilerine kazandırılabilmesi, bu yöndeki eğitime önem vererek, öğrencilere bu konuda gerekli bilgi, beceri ve duyarlılığın kazandırılması ile mümkündür. Bu çalışma, çevre eğitiminin Üniversite öğrencilerinin çevreye karşı olan farkındalıklarını nasıl etkilediğinin, bu doğrultuda nasıl bir çevre eğitimi verilmesi gerektiğinin açıklanabilmesi açısından somut bir örnek olacaktır. Ayrıca öğrenciler, çevre eğitimi ile doğayı algılama, tanıma ve koruma açısından yaşadığı alana yönelik bir çevre bilinci kazandırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada veri toplama aracı olarak ‘’çevre tutum anket’’i kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracının geliştirilmesi yapılan bu araştırmanın temel yapısının oluşturulması ve belirlenen araştırma amaçlarına ulaşılabilmesi için konuyla ilgili literatür ( tez, makale, bildiri, kitap, vb. ) incelenmiş ve veri toplama aracının kav-ramsal yapısı ve ana çerçevesi oluşturulmuştur. Bu araştırmanın evrenini, 2010 – 2011 öğretim yılında Azerbaycan’da Bakü Devlet Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ile KKTC Yakın Doğu Üniversitesi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çevre eğitimine göre bilgi düzeyleri anketlerdekı sorulara göre ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. Veri toplama aracının güvenirlik çalışması için güvenirlik katsayısı olan Gronbach Alpha değeri hesaplanmıştır. Ölçeğin Gronbach Alpha değerini düşürebilecek olan maddeler çıkarılarak ölçeğin son hali oluşturulmuştur. Ölçegin kapsam ve geçerliliğini belirlemek amacıyla uzman görüşleri alınmış, boyutlara ilişkin ifadeler oluşturulurken anlatımın açık ve anlaşılır bir dille yazılmasına özen gösterilmiş ve anlam kargaşasına yol açabilecek ifadelerin kaçınılmıştır. Yapı geçerliliğini ve güvenirliliğini belirleyebilmek için analiz sonuçlarına göre başlanğıçta 35 madde olarak hazırlanan ölçek analizler sonuçunda 30 maddeye düşürülmüştür. Bu ölçeğin Gronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0.915 olarak bulunmuştur. Bu değer literatürde ölçeğin güve-nirliliği açısından yeterli görülen bir değerdir. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin anketler verdikleri yanıtlar nitel yöntemde analiz edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 16. 0 (Statistical Packet For Social Sciences) (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarının bilinç ve farkındalık durumunun katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde ilişkisiz t testi, eğitimin durumuna göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde ise ANOVA - dan sonra Duncan (%5) testi uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin davranışları incelemek üzere frekans ve yüzde dağılımlardan yararlanılmıştır. Bulgular ve Yorumlar : Sonuç itibariyle çevrede oluşan olumlu veya olumsuz koşullar organizmalardan kaynaklanan farklılıklar bir yana bırakılırsa etkilenmeler de ortak olacaktır. Yani olumlu koşullar bütün canlıları olumlu, olumsuz koşullar da olumsuz olarak etkileyecektir. İnsanlar açısından da cinsiyet farkı sonucu değiştirmeyecek, olumlu ve olumsuz sonuçlar her iki cinsiyeti de aynı yönde etkileyecektir. Yani, erkekleri olumlu etkileyen koşullar ve sonuçlar kadınları da olumlu etkileyecektir. Aynı şekilde olumsuz koşullarda her iki cinsiyeti olumsuz etkileyecektir. Ancak yaratılıştan kaynaklanan bazı farklılılar nedeniyle cinsiyetler arasında et-kilenme oranı, düzeyi farklı olabilir. Özellikle olumsuz koşullar ve onun doğal sonucu olan olumsuz sonuçlardan her iki cinsiyetteki çocuklar, her iki cinsten yaşlılar, hamile kadınlar, her cinsiyetten hastalar, özellikle kronik hastaların etkilenme düzeyleri ve oranları doğal olarak farklılıklar gösterecektir. Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Araştırma Üniversite öğrencilerinin çevre kavramı ile ilgili hazırlanmış sorulardan oluşan anketde göstermiş oldukları başarı düzeylerinin, cinsiyet, sınıf ve bölüm düzeyleri ile ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öğrenciler çevre bilinçlerinin yüksekliğini birkez daha göstermiş ve ders kitapları dışında da çevreyle ilgli kitaplar okuduklarını belirtmişlerdir.Yapılan bu araştırmada Üniversite öğrencileri çevre bilincinin artması için gazete, dergi ve TV’lerde çevre ile ilgili programlara daha çok yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler çevre eğitimi konusunda gönüllü kuruluşlar yapılarak, düzenli eğitimler verilerek, duyarlı olan grupları eyleme geçirerek davranış değişiklerinin oluşturul-ması sağlanılmalıdır. Araştırmada anketdeki bilgi sorularına öğrencilerin verdikleri cevaplara göre, özel-likle ozon tapakası, asit yağmurları vb. sorularda çevre konusunda öğrencilerin bilgi sahibi oldukları söylenebilir. Araştırmaya katılan öğrenciler nükleer silah denemelerini haksız buluyorum sorusuna verdikleri cevaplara göre kararsız oldukları belirtilmiştir. Ülkemizde çevreye yeterince önem verilmediğini düşünen ve ülkemizin doğayı korumaya para ayıracak kadar zengin bir ülke olduğunu düşünen katılımcıların arasın-da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çevre konusunda, çevre için düzenlenen faaliyetlerde gönüllü öğrenci katılımı sağlanmalı ve bu çalışmalarda öncelikle çevreye zararlı kimyasal maddeler, çöplerin sınıf-landırılması ve geri dönüşüme yer verilmelidir. Örgün eğitim programlarında çevre eğitimine yer verilmelidir. En azından öğretmenler ve yöneticiler hava, su, ekolojik denge ve çevre kirliliğini konusunda bilinçlendirilmeli ve tüm öğretim kademelerine uygun olarak çevre duyarlılığına ilişkin bilimsel etkin-likler sunulmalıdır. İyi örgütlenmiş ve görevinin hakkıyla yerine getiren bir Çevre Bakanlığı, toplumun sağlığını korumak, ucuz hammadde elde etmek, çevre düzenini sağlamak, ekolojik dengeyi korumak gibi önemli işlevler üstlenmekle, o ülkenin sağlık bakanlığı, sanayi bakanlığı ve yerel yönetimlerin çalışmalarına katkıda bulunacak ve toplumun sosyal refah seviyesini de artıracaktır. Sağlıklı nesiller elde etmek, sorunsuz toplumlar oluşturmak, ucuz ve sürekli üretim yapabilmek, atıkların tekrar kullanılabilecek hale getirmek, israfı önlemek, yaşanabilir bir dünya meydana getirmek insanlığa hizmet kadar, bütün canlılara da hayat hakkı tanımaktır.

KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE EĞİTİMİ VE SU TASARRUFU KONUSUNDAKİ TUTUM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Original Article Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi /H. U. Journal of Education, Volume 1, Issue Özel Sayı 1, 2012, Pages 225-232

Abstract

The purpose of this research is to determine the level of awareness for water conservation and environmental education of high school students in Northern Cyprus by means of a questionnaire and to emphasize the importance of education in order to develop environmental awareness. The population of this research involves 470 high school students studying in Northern Cyprus. 295 female and 175 male students have participated in this questionnaire. The quantitative research method used in this study allows the students enough time to answer the questionnaire. The data is collected by a questionnaire prepared in accordance to the literature information. The results have been analyzed by SPSS software. Environmental issues have become an important issue within the past 20 years. In order to determine the gender variance of this consciousceness and awareness, the unrelated t-test was used. The variance according to the education level of parents, nationality and region is detected by Anova, Scheffe and Post Hoc tests. Moreover, in order to analyze the attitudes of the students regarding the environmental education adequacy, frequencies and percentages were used. The trustworthiness of the environmental behavior scale is found to be at a rate of 0.87 with respect to Cronbach Alfa. The findings obtained from this study show that the students generally have a high level of awareness for environmental education and water conservation; however this awareness is not reflected at a behavioral level.


Özet

Bu araştırmada Kıbrıs’ın kuzeyindeki lise öğrencilerinin çevre eğitimi ve su tasarrufu konusundaki tutum ve davranış düzeylerini belirlemek amacı ile anket gerçekleştirilmiş ve çevre bilincinin oluşmasında eğitimin önemi vurgulanmıştır. Araştırmanın evrenini KKTC’de öğrenim gören 470 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 295’i kız ve 175’i erkektir. Nicel araştırma yöntemi ile ilişkisel tarama modelinin uygulandığı bu çalışma, bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketlerin yeterli zaman verilerek öğrencilerin cevaplaması ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanmış çevre anket formu kullanılmıştır.Anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde çevre sorunları son yirmi yılda güncel yaşama girmiş konumdadır. Çevre sorunlarının bilinç ve farkındalık durumunun katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde ilişkisiz t – testi, eğitim, anne-babanın eğitim durumu, uyruk ve bölgeye göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde ise Anova, Scheffe testi ve Post Hoc testi uygulanmıştır. Öğrencilerin çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin davranışlarının incelemek üzere frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Çevre tutum ölçeğinin güvenirliği ile ilgili Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin çevre eğitimi ve su tasarrufu konusunda genel olarak bilgi düzeylerinin yüksek olmasına rağmen bunların davranışsal boyutunun yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir.

Environmental Consciousness and Education Levels of Elementary Grade 4. and Grade 5. Students In Turkish Republic Of Northern Cyprus

Original Article EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

.Kıbrıs’ın Kuzeyinde, Türkiye’de ve Azerbaycan’da Lise Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi: Karşılaştırılmalı Durum Çalışması, KKTC.

Original Article . The Anthropologist International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man (KRE), Volume ., Issue ., 2015, Pages .

Abstract

..


Özet

..

Determinationof ConsciousnessandAwareness of thePublic in LefkaabouttheCyprusMining Corporation (CMC). EurasiaJournal of Mathematics, Science&TechnologyEducation, 2016, 12(4), 783-792, Near East University, North Cyprus.

Original Article ., Volume .., Issue ., 2016, Pages .

Abstract

.


Özet

.

The Study of Attitude of University Student’s in Northern Cyprus For Environmental Education, Awareness And Attitude.

Original Article Eurasian Journal of Educational Research.urasia.2016. 02322a, Volume ., Issue ., 2016, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Determination on Attitude and Behaviors of the Students From Libya and Turkey, Who Study In Unıversıtıes of Cyprus, About Envıronmental Concerns.Eurasian Journal of Educational Research.

Original Article Eurasian Journal of Educational Research, Volume ., Issue ., 2016, Pages .

Abstract

.


Özet

.

A Research about Attitudes and Behaviors of University Students with Having Different Cultures towards the Environment through Sustainable Development.

Original Article Eurasian Journal of Educational Research.Doi: 10.12973/eurasia.2016. 02321a., Volume ., Issue ., 2016, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL POLLUTION AND PREVENTION

  ....

Teaching History

 • 2014 BAHAR

  ENVIRONMENTAL PRACTICES AND PROJECT

  örgün öğretim

 • 2019 GÜZ

  BIOMIMICRY

  ...

 • 2018 GÜZ

  CLIMATE TERM AND CONDITIONS OF IMPACT ON BIOSPHER

 • 2018 BAHAR

  ENVIRONMENTAL RESEARCH

  ...............

 • 2017 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH

  .

 • 2018 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH

  .

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION

  ...

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION

  ...

 • 2018 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION

  ....

 • 2018 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION

  .....

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH

  creating awareness about litearature review, qualitative and quantitative methods used in ee research.

 • 2019 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION AND CULTURAL HERITAGE

  .....

 • 2017 YAZ

  ENVIRONMENTAL ETHICS

  abc

 • 2018 GÜZ

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  ...................

 • 2018 GÜZ

  ÇEVRE POLITIKALARI

  .....

 • 2014 YAZ

  BIOLOGICAL BASIS OF BEHAVIOUR

  --

 • 2019 GÜZ

  ECOLOGY AND SUSTAINABILITY

  -

 • 2016 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION HISTORY

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION HISTORY

  face to face

 • 2016 GÜZ

  ENVIRONMENTAL EDUCATION HISTORY

  face to face

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION MANAGEMENT

  ...................

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMMES OF LEADERSHIP

  ------------

 • 2017 GÜZ

  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

  -

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  ...

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  ...............

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  ...

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  ...............

 • 2016 GÜZ

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  ...

 • 2016 YAZ

  ENVIRONMENTAL PROTECTION

  ...............

 • 2014 YAZ

  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

  Davranış ve biyolojik altyapısıyla ilgili bilgi sahibi olur.

 • 2016 BAHAR

  GENERAL BIOLOGY LAB. II

  -

 • 2015 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY

 • 2015 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY

  --

 • 2016 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY

 • 2017 GÜZ

  GENERAL BIOLOGY

 • 2014 YAZ

  GENERAL BIOLOGY

  --

 • 2015 YAZ

  GENERAL BIOLOGY

 • 2016 BAHAR

  INTRODUCTION TO ECOLOGY

  ----------

 • 2017 BAHAR

  INTRODUCTION TO ECOLOGY

  ----------

 • 2014 BAHAR

  INTRODUCTION TO ECOLOGY

  ...

 • 2018 BAHAR

  BASIC SCIENCES IN PRIMARY SCHOOL

  ...

 • 2014 BAHAR

  SEMINAR

  .....

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  .....

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  .....

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  .....

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  .....

 • 2017 YAZ

  SEMINAR

  .....

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  .....

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  ...............

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

  ..

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  ..

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  ..

 • 2019 GÜZ

  SEMINAR

  .....

 • 2015 BAHAR

  SEMINER

  ..

 • 2016 BAHAR

  SEMINER

  ..

 • 2017 BAHAR

  SEMINER

  ..

 • 2015 GÜZ

  SEMINER

  ..

 • 2018 BAHAR

  AGRICULTURE AND ENVIRONMENT

  ....

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  ..

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  ...

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  ...

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  ..

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  ...

 • 2017 BAHAR

  thesis

  ...

 • 2016 GÜZ

  thesis

  ...

 • 2018 GÜZ

  thesis

  ...

 • 2017 YAZ

  thesis

  ...

 • 2015 BAHAR

  THESIS

  ...

 • 2015 GÜZ

  THESIS

  ...

 • 2017 GÜZ

  THESIS

  ...

 • 2018 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

At My Office

09:00-13:00 -14:00-16:00