Work Experience

 • 2010 2010

  Erasmus Projesi ile Görevlendirme (20 gün)

  University of Florrence, Faculty of Dentistry,Italy, Oral and Maxillofacial Surgery

 • 2005 2005

  Erasmus Projesi ile Görevlendirme (15 gün)

  University of Oulu,Finland, Oral and Maxillofacial Surgery

 • 2010 1996

  Anabilim Dalı Başkanlığı

  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 • 2002 1996

  Kurucu Dekanlık

  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte

 • 2010 1996

  Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyelikleri

  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte

 • 2002 1996

  Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Üniversite

 • 1984 1984

  Bilgi ve Görgü Artırma Amaçlı Görevlendirme (4 ay)

  Glasgow Dental School and Hospital, Oral and Maxillofacial Surgery

 • 1990 1982

  Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanı

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tüm Anabilim Dalları

 • 1983 1982

  Dekan Yardımcılığı

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte

 • 1982 1981

  Eğitim Komisyonu Başkanlığı

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte

 • 1985 1980

  Anabilim Dalı Başkanlığı

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 • 1985 1980

  Anabilim Dalı Başkanlığı

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radioloji

 • 1980 1977

  Öğretim Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi

 • 1977 1972

  Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi

Education & Training

 • Ph.D. 1974

  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

  Atatürk Üniversitesi

 • Master1968

  Diş Hekimliği Yüksek Okulu

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Bachelor...

  --

  --

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Paresthesia of the Inferior Alveolar Nerve Caused by Periapical Pathology

Case Report Quintessence International, Volume 20, Issue 2, 1989, Pages 153-154

Abstract

This article presents a case of paresthesia of the inferior alveolar nerve associated with periapical pathology of the lower second molar.. After the extraction of the tooth, complaints of the patient has subsided


Özet

Mandibular sağ alt ikinci molar dişten kaynaklanan abse alt çene sinirine (n. alveolaris inferior) baskı sonucu sağ alt çenede şiddetli ağrı, karıncalanma ve hissizlik oluşturmuş, ilgili dişi çekince baskı ortadan kalktığı için hastanın şikayetleri düzelmiştir.

Multiple Bilateral Dense Invaginatus and an Impacted Cuspid in the Maxillary Incisor Region ,Case Report

Case Report Australian Dental Journal, Volume 35, Issue 2, 1990, Pages 128-129

Abstract

A Case of multiple dense invaginatus in the maxillary incisive Region. and an impacted cuspid has been presented. The impacted cuspid was removed surgically.


Özet

Oldukça nadir görülen dense in dente (diş içinde diş)olgusu ile birlikte gömük üst kanin dişi olgusu rapor edilmiştir.Dense in dente üst dört dişte görülmüştür.

Orofacial Pain Associated with an Infected Complex Odontome

Case Report Australian Dental Journal, Volume 35, Issue 4, 1990, Pages 352-354

Abstract

A Case of complex odontome of the mandible associated with severe pain was presented. The pain regressed after removal of thı lesion surgically.


Özet

Bu makalede odontoma tanısı ve tedavisi takdim edilmiştir

Marsupialization of a Cyst Lesion to Allow Tooth Eruption

Case Report Quintessence International , Volume 28, Issue 4, 1997, Pages 283-284

Abstract

In this article,first and second premolar teeth related in the cyst cavity are allowed to erupt in the dental arch.


Özet

Bu olgu da kist içinde bulunan sağ alt birinci ve ikinci premolar diş çekilmeyip ağız kavitesine sürdürülmüştür.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1834-7819.1990.tb05877.x/full

General Publication Multiple Bilateral Dens Invaginatus and an Impacted Cuspid in the Maxillary Incisor Region, Case Report, 2016

Abstract


Özet

General Publication Ameloblastik Fibroma A Case Report, 2016

Abstract


Özet

General Publication Clinical and Radiologic Investigation and Suitable Removal Times for Fully Impacted Teeth in the Turkish Population, 2016

Abstract


Özet

General Publication 28 Yaşının Üzerindeki Dermatolojik Şikayetleri Olan 1030 Hastada Lökoplaki, Liken Planus, ve diğer Oral Keratozların Görülme Sıklığı,, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14103437791469506202&hl=en&oi=scholarr

General Publication Various clinical presentations of odontomasand their area measurements on panoramic radiographs, 2016

Abstract


Özet

http://europepmc.org/abstract/med/2762505

General Publication Paresthesia of the Inferior Alveolar Nerve Caused by Periapical Pathology, A Case report, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Cumhur_Bassorgun/publication/259567293_Experimental_Investigation_of_the_Effects_of_a_Blood_Stopper_Agent_Ankaferd_Blood_Stopper_on_Bone_Surfaces/links/545a468d0cf25c508c307a97.pdf

General Publication Experimental investigation of the effects of a blood stopper agent (ankaferd blood stopper) on bone surfaces, 2016

Abstract


Özet

General Publication Orofacial Pain Associated with an Infected Complex Odontoma ,Case Report, 2016

Abstract


Özet

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-odontomalarda-farkli-klinik-gorunumler-ve-alan-olcumlerinin-degerlendirilmesi-31179.html

General Publication Odontomalarda Farklı Klinik Görünümler ve Alan Ölçümlerinin Değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

General Publication Parestesias del nervio dentario inferior por lesiones periapicales : informe de un caso, 2016

Abstract


Özet

General Publication Gebelerde Dental Tedavinin Esasları, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sdutfd/article/download/1089001616/1089001640

General Publication Isparta ve çevresinde görülen çene kistlerinin retrospektif değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=00336572&AN=41335027&h=p44oqLw6HBrYvDkdO%2F6caxjlDQXPnMj472rgPGp1j3C7FjPZHwpJL9goSTBijrY8am4N4ZyTR8671jBqCtrQcQ%3D%3D&crl=c

General Publication Marsupialisation of a Cyst Lesion to Allow Tooth Eruption: A Case Report, 2016

Abstract


Özet

General Publication Multiple Dens Invaginatus,, 2016

Abstract


Özet

General Publication Akrilik ve Arkbar Şinelerinin İnvivo ve İnvitro Olarak Mukayeseleri,, 2016

Abstract


Özet

General Publication Mandibula’nın Kondil Kırıkları Tedavisinde Kapalı Fiksasyon Yöntemlerinin Değeri,, 2016

Abstract


Özet

General Publication Dental Muayeneler Sırasında Karşılaştığımız Diş Gömüklüğü Sıklığı, 2016

Abstract


Özet

General Publication Çene Kırıklarında Klinik Tanı ve İlk Yardım Yöntemleri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Üst Gömük Kanin Dişinin Sebep Olduğu ve Maksiler Sinüs’ü işgal Etmiş Bir Dentigerous Kist Vak’ası, 2016

Abstract


Özet

General Publication Facial Nevralji’ye Sebep Olan Bir Condensing Osteitis Olgusu, 2016

Abstract


Özet

Clinical and Radiologic Investigation and Suitable Removal Times for Fully Impacted Teeth in the Turkish Population

Original Article Quintessence International , Volume 34, Issue 1, 2003, Pages 53-59

Abstract

The aim of this research is to investigate the incidence of fully impacted teeth, their complications,and recommended removal times


Özet

Bu çalışmanın amacı tam gömük dişlerin Türk popülasyonunda insidansı ve tavsiye edilen çıkarılma zamanlarını saptamaktır

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  HISTORY OF DENTISTRY

  ---

 • 2019 Academic Year

  DEONTOLOGY AND ETHICS IN DENTISTRY

  --

 • 2019 Academic Year

  DEONTOLOGY AND ETHICS IN DENTISTRY

  ---

 • 2019 Academic Year

  HISTORY OF DENTISTRY

  ---

Teaching History

 • 2014 Academic Year

  ORAL SURGERY

  -

 • 2015 Academic Year

  ORAL SURGERY

  -

 • 2016 Academic Year

  ORAL SURGERY

  -

 • 2017 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2015 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2016 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2017 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2015 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2016 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2017 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2015 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2016 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2017 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2018 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2014 Academic Year

  ORAL DISEASES

  ---

 • 2015 Academic Year

  ORAL DISEASES

  ---

 • 2016 Academic Year

  ORAL DISEASES

  ---

 • 2017 Academic Year

  ORAL DISEASES

  ---

 • 2015 Academic Year

  ORAL SURGERY

  --

 • 2016 Academic Year

  ORAL SURGERY

  --

 • 2017 Academic Year

  ORAL SURGERY

  --

 • 2017 Academic Year

  ORAL SURGERY

  ---

 • 2015 Academic Year

  MAXILLOFACIAL SURGERY

  ---

 • 2016 Academic Year

  MAXILLOFACIAL SURGERY

  ---

 • 2017 Academic Year

  MAXILLOFACIAL SURGERY

  ---

 • 2014 Academic Year

  DENTAL ANESTHESIA

  --

 • 2015 Academic Year

  DENTAL ANESTHESIA

  -

 • 2015 Academic Year

  DENTAL ANESTHESIA

  --

 • 2016 Academic Year

  DENTAL ANESTHESIA

  -

 • 2016 Academic Year

  DENTAL ANESTHESIA

  --

 • 2015 BAHAR

  TOOTH EXTRACTION INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS AND COMPLICATIONS AND OPEN TOOTH EXTRACTION METHOD

  ---

 • 2016 BAHAR

  TOOTH EXTRACTION INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS AND COMPLICATIONS AND OPEN TOOTH EXTRACTION METHOD

  ---

 • 2017 GÜZ

  TOOTH EXTRACTION INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS AND COMPLICATIONS AND OPEN TOOTH EXTRACTION METHOD

  ---

 • 2016 Academic Year

  HISTORY OF DENTISTRY

  ---

 • 2017 Academic Year

  HISTORY OF DENTISTRY

  ---

 • 2018 Academic Year

  HISTORY OF DENTISTRY

  ---

 • 2017 Academic Year

  DEONTOLOGY AND ETHICS IN DENTISTRY

  --

 • 2017 Academic Year

  DEONTOLOGY AND ETHICS IN DENTISTRY

  ---

 • 2018 Academic Year

  DEONTOLOGY AND ETHICS IN DENTISTRY

  --

 • 2018 Academic Year

  DEONTOLOGY AND ETHICS IN DENTISTRY

  ---

 • 2017 Academic Year

  HISTORY OF DENTISTRY

  ---

 • 2018 Academic Year

  HISTORY OF DENTISTRY

  ---

 • 2015 BAHAR

  IMPACTION PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND SURGICAL APPLICATIONS IN IMPACTED TOOTH AND COMPLICATIONS

  -

 • 2017 GÜZ

  IMPACTION PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND SURGICAL APPLICATIONS IN IMPACTED TOOTH AND COMPLICATIONS

  -

 • 2015 BAHAR

  INCISION, SUTURE TECHNIQUES AND FLAPS

  -

 • 2016 BAHAR

  INCISION, SUTURE TECHNIQUES AND FLAPS

  -

 • 2017 GÜZ

  INCISION, SUTURE TECHNIQUES AND FLAPS

  -

 • 2016 BAHAR

  MAXILLOFACIAL TRAUMA AND TREATMENTS

  ---

 • 2018 BAHAR

  MAXILLOFACIAL TRAUMA AND TREATMENTS

  ---

 • 2015 GÜZ

  MAXILLOFACIAL TRAUMA AND TREATMENTS

 • 2015 Academic Year

  ORAL IMPLANTOLOGY

  ---

 • 2016 Academic Year

  ORAL IMPLANTOLOGY

  ---

 • 2017 Academic Year

  ORAL IMPLANTOLOGY

  ---

 • 2017 BAHAR

  Clinical Diagnosis and treatment in the oral mucosal diseases

  -

 • 2016 GÜZ

  Clinical Diagnosis and treatment in the oral mucosal diseases

  -

 • 2016 BAHAR

  ORAL AND MAXILLOFACIAL CYST, TUMOR AND TREATMENTS

  ---

 • 2017 BAHAR

  ORAL AND MAXILLOFACIAL CYST, TUMOR AND TREATMENTS

  ---

 • 2015 GÜZ

  ORAL AND MAXILLOFACIAL CYST, TUMOR AND TREATMENTS

  ---

 • 2016 GÜZ

  Infections and treatment in Oral and Maxillofacial Region

  -

 • 2018 GÜZ

  Infections and treatment in Oral and Maxillofacial Region

  -

At My Office

2625