Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 YAZ

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2019 YAZ

  COUNSELLING

  -

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  ALTERNATIVE PSYCHOLOGICAL TRENDS (ELECTIVE)

  ---

 • 2017 BAHAR

  -

  Kendini tanıma, kendini keşfetme ve kendini kabul etme, Daha olumlu bir benlik algısı geliştirme, Kendi sorunlarını başkalarının da yaşadığını görerek yalnız olmadığını duyumsama, Kendine ve başkalarına ilişkin farkındalık sağlama, Sorunlarına dair içgörü kazanma, Bir sorunun farklı çözüm yolları olduğunu görme, sorunları tartışma ve çözüm bulma, çevresini, toplumu ve dünyayı tanıma, yeni değerler ve tutumlar geliştirme, yaşamda anlamlar bulma, rol modelleri seçme, stresle başa çıkma, duyguların ifadesi ve katarsis, başkaları ile empati kurma ve olaylara "öteki" nin gözünden bakma, kalıp yargıların yumuşatılması, farklı ve yeni durumlara uyum sağlama, uyum güçlüklerini açma.

 • 2017 YAZ

  -

  Kendini tanıma, kendini keşfetme ve kendini kabul etme, Daha olumlu bir benlik algısı geliştirme, Kendi sorunlarını başkalarının da yaşadığını görerek yalnız olmadığını duyumsama, Kendine ve başkalarına ilişkin farkındalık sağlama, Sorunlarına dair içgörü kazanma, Bir sorunun farklı çözüm yolları olduğunu görme, sorunları tartışma ve çözüm bulma, çevresini, toplumu ve dünyayı tanıma, yeni değerler ve tutumlar geliştirme, yaşamda anlamlar bulma, rol modelleri seçme, stresle başa çıkma, duyguların ifadesi ve katarsis, başkaları ile empati kurma ve olaylara "öteki" nin gözünden bakma, kalıp yargıların yumuşatılması, farklı ve yeni durumlara uyum sağlama, uyum güçlüklerini açma.

 • 2019 BAHAR

  BIBLIOTHERAPY

  ....

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE

  -

 • 2014 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  --

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  --

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2018 GÜZ

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2019 GÜZ

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  --

 • 2019 GÜZ

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2014 YAZ

  Education psychology

  Psikoloji ve alt dalları, Eğitim Psikolojisi, Gelişimle ilgili kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler, Fiziksel gelişim, Bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar. Piaget ve bilişsel gelişim kuramı, Dil ve ahlak gelişimi, Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkleyen faktörler. Kişilik gelişimini açıklayan kuramlar ,Öğrenmenin temelleri ve klasik koşullanma kuramı ,Edimsel koşullanma kuramı ve sosyal öğrenme kuramı ,Bilgi işleme kuramı ,Yapılandırmacı kuram ,Beyin temelli öğrenme kuramı ,Güdülenme ve öğretim

 • 2014 YAZ

  PSYCHOLOGY OF EDUCATION

 • 2015 GÜZ

  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

  Bu dersin amacı, öğrencileri örgüsel psikolojinin yakın kavramlarla olan ilişkisi, tarihi, gelişimi, çalışan kişilerin motivasyonunu artıracak olan yöntemeleri, örgütlerdeki takımların biraraya geliş sebepleri, özellikleri, Mobbinge karşı neler yapılabileceğini, işyerinde stres ile mücadele teknikleri ve etkin liderlerin roller, tarzları ve çalışma hayatındaki insanın, iş hayatıyla ilgili dengeleri ve çevreyle ilişkilerinin iletişim yoluyla gerçekleştirildiği ve çalışma yaşamında olabilecek çatışmaları çözebilmek konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

 • 2016 GÜZ

  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

  Bu dersin amacı, öğrencileri örgüsel psikolojinin yakın kavramlarla olan ilişkisi, tarihi, gelişimi, çalışan kişilerin motivasyonunu artıracak olan yöntemeleri, örgütlerdeki takımların biraraya geliş sebepleri, özellikleri, Mobbinge karşı neler yapılabileceğini, işyerinde stres ile mücadele teknikleri ve etkin liderlerin roller, tarzları ve çalışma hayatındaki insanın, iş hayatıyla ilgili dengeleri ve çevreyle ilişkilerinin iletişim yoluyla gerçekleştirildiği ve çalışma yaşamında olabilecek çatışmaları çözebilmek konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

 • 2017 GÜZ

  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

  Bu dersin amacı, öğrencileri örgüsel psikolojinin yakın kavramlarla olan ilişkisi, tarihi, gelişimi, çalışan kişilerin motivasyonunu artıracak olan yöntemeleri, örgütlerdeki takımların biraraya geliş sebepleri, özellikleri, Mobbinge karşı neler yapılabileceğini, işyerinde stres ile mücadele teknikleri ve etkin liderlerin roller, tarzları ve çalışma hayatındaki insanın, iş hayatıyla ilgili dengeleri ve çevreyle ilişkilerinin iletişim yoluyla gerçekleştirildiği ve çalışma yaşamında olabilecek çatışmaları çözebilmek konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

 • 2018 GÜZ

  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

  Bu dersin amacı, öğrencileri örgüsel psikolojinin yakın kavramlarla olan ilişkisi, tarihi, gelişimi, çalışan kişilerin motivasyonunu artıracak olan yöntemeleri, örgütlerdeki takımların biraraya geliş sebepleri, özellikleri, Mobbinge karşı neler yapılabileceğini, işyerinde stres ile mücadele teknikleri ve etkin liderlerin roller, tarzları ve çalışma hayatındaki insanın, iş hayatıyla ilgili dengeleri ve çevreyle ilişkilerinin iletişim yoluyla gerçekleştirildiği ve çalışma yaşamında olabilecek çatışmaları çözebilmek konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

 • 2019 GÜZ

  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

  Bu dersin amacı, öğrencileri örgüsel psikolojinin yakın kavramlarla olan ilişkisi, tarihi, gelişimi, çalışan kişilerin motivasyonunu artıracak olan yöntemeleri, örgütlerdeki takımların biraraya geliş sebepleri, özellikleri, Mobbinge karşı neler yapılabileceğini, işyerinde stres ile mücadele teknikleri ve etkin liderlerin roller, tarzları ve çalışma hayatındaki insanın, iş hayatıyla ilgili dengeleri ve çevreyle ilişkilerinin iletişim yoluyla gerçekleştirildiği ve çalışma yaşamında olabilecek çatışmaları çözebilmek konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

 • 2015 YAZ

  INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

  Bu dersin amacı, öğrencileri örgüsel psikolojinin yakın kavramlarla olan ilişkisi, tarihi, gelişimi, çalışan kişilerin motivasyonunu artıracak olan yöntemeleri, örgütlerdeki takımların biraraya geliş sebepleri, özellikleri, Mobbinge karşı neler yapılabileceğini, işyerinde stres ile mücadele teknikleri ve etkin liderlerin roller, tarzları ve çalışma hayatındaki insanın, iş hayatıyla ilgili dengeleri ve çevreyle ilişkilerinin iletişim yoluyla gerçekleştirildiği ve çalışma yaşamında olabilecek çatışmaları çözebilmek konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

 • 2019 GÜZ

  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

  Bu dersin amacı, öğrencileri örgüsel psikolojinin yakın kavramlarla olan ilişkisi, tarihi, gelişimi, çalışan kişilerin motivasyonunu artıracak olan yöntemleri, örgütlerdeki takımların biraraya geliş sebepleri, özellikleri, Mobbinge karşı neler yapılabileceğini, iş yerinde stres ile mücadele teknikleri ve etkin lidrlerin roller, tarzları ve çalışma hayatındaki insanın, iş hayatıyla ilgili dengeleri ve çevreyle ilişkilerinin iletişim yoluyla gerçekleştirildiği ve çalışma yaşamında olabilecek çatışmaları çözebilmek konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  --

 • 2019 BAHAR

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  .

 • 2016 YAZ

  PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING GROUP

  --------------

 • 2016 BAHAR

  HUMAN RELATIONS

  -

 • 2015 BAHAR

  COMMUNICATION

  Kişilerarası iletişim dersinin amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.

 • 2016 BAHAR

  COMMUNICATION

  Kişilerarası iletişim dersinin amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.

 • 2017 BAHAR

  -

  İnsan ilişkileri ve iletişim dersinin amaçları; bireylerin kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamak toplumdaki insan ilişkilerinin öneminin farkına varmalarına yardımcı olmaktır.

 • 2018 BAHAR

  -

  İnsan ilişkileri ve iletişim dersinin amaçları; bireylerin kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamak toplumdaki insan ilişkilerinin öneminin farkına varmalarına yardımcı olmaktır.

 • 2019 BAHAR

  -

  İnsan ilişkileri ve iletişim dersinin amaçları; bireylerin kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamak toplumdaki insan ilişkilerinin öneminin farkına varmalarına yardımcı olmaktır.

 • 2014 YAZ

  -

  -

 • 2015 GÜZ

  HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

  ------------

 • 2014 YAZ

  HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

  ------------

 • 2017 BAHAR

  Human Relations and Communication

  • İletişim yollarını bilinçli kullanmayı, • Kendi ve başka topluluklara karşı farklı iletişim biçimleri ve dünyayla entegre olmak için kullanılan ortak iletişim kanallarını kullanmayı, • Kendini doğru ve açık bir şekilde ifade etmeyi, • İletişimi engelleyen faktörlerin üstesinden gelmeyi öğreneceklerdir.

 • 2014 BAHAR

  INTERPERSONAL COMMUNICATION

  Kişilerarası iletişim dersinin amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.

 • 2015 BAHAR

  INTERPERSONAL COMMUNICATION

  Kişilerarası iletişim dersinin amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.

 • 2016 BAHAR

  INTERPERSONAL COMMUNICATION

  Kişilerarası iletişim dersinin amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.

 • 2017 BAHAR

  INTERPERSONAL COMMUNICATION

  Kişilerarası iletişim dersinin amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  INTERPERSONAL COMMUNICATION

  Kişilerarası iletişim dersinin amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları, kişilerarası ilişkilerde sözel olmayan davranışların önemini kavramaları, dinleme, tepki verme, soru sorma, okulda öğrenci-öğretmen iletişiminde dikkat edilmesi gereken ilkeleri öğrenme ve çatışma çözme becerilerini kazandırmayı sağlamaktır.

 • 2017 GÜZ

  -

  ---

 • 2014 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2015 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2016 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2017 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2019 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2015 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2016 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2017 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2018 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2019 GÜZ

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SECONDARY SCHOOLS

  .

 • 2018 BAHAR

  PSYCHOLOGICAL CUNSELING AND GUIDANCE IN SECONDARY EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  PSYCHOLOGY OF LEARNING

  ---

 • 2018 GÜZ

  PSYCHOLOGY OF LEARNING I

  .....

 • 2019 GÜZ

  PSYCHOLOGY OF LEARNING I

  .....

 • 2019 BAHAR

  PSYCHOLOGY OF LEARNING II

  -

 • 2019 GÜZ

  PREVENTIVE GUIDANCE

  ---

 • 2018 YAZ

  PREVENTIVE GUIDANCE

  ---

 • 2018 BAHAR

  CURRENT APPROACHES IN POSITIVE PSYCHOLOGY

  .

 • 2015 BAHAR

  PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  --------

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  --------

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

  --------

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING

  ----------

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING

  ----------

 • 2015 YAZ

  PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING

  ----------

 • 2016 BAHAR

  -

  -

 • 2018 BAHAR

  COUNSELING

  -

 • 2017 BAHAR

  COUNSELLING

  -

 • 2017 YAZ

  COUNSELLING

  -

 • 2017 GÜZ

  -

  ..............

 • 2018 GÜZ

  -

  ..............

 • 2016 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY

  • Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularını incelemektir. Bu ders kapsamında, birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim incelecek, bireyin tutum ve davranışları üzerine toplum etkisi tartışılacaktır. Sosyal psikolojinin tanıtımı, incelediği konular ve kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi yanında, öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL PSYCHOLOGY

 • 2015 GÜZ

  SOCIAL PYSCOLOGY

  .

 • 2015 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2017 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2018 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2016 YAZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2015 GÜZ

  APPLIED SOCIAL SERVICES

  --

 • 2015 BAHAR

  PRACTICAL GROUP INTERACTION

  Uygulamalı grup etkileşimi dersinin amacı, grupla psikolojik danışmanının temel kavram, ilke ve uygulamalarına ilişkin anlayış, bilgi ve becerilerin geliştirmesidir

 • 2016 BAHAR

  PRACTICAL GROUP INTERACTION

  Uygulamalı grup etkileşimi dersinin amacı, grupla psikolojik danışmanının temel kavram, ilke ve uygulamalarına ilişkin anlayış, bilgi ve becerilerin geliştirmesidir

 • 2017 BAHAR

  PRACTICAL GROUP INTERACTION

  Uygulamalı grup etkileşimi dersinin amacı, grupla psikolojik danışmanının temel kavram, ilke ve uygulamalarına ilişkin anlayış, bilgi ve becerilerin geliştirmesidir

 • 2018 BAHAR

  PRACTICAL GROUP INTERACTION

  Uygulamalı grup etkileşimi dersinin amacı, grupla psikolojik danışmanının temel kavram, ilke ve uygulamalarına ilişkin anlayış, bilgi ve becerilerin geliştirmesidir

 • 2017 GÜZ

  -

  Kendini tanıma, kendini keşfetme ve kendini kabul etme, Daha olumlu bir benlik algısı geliştirme, Kendi sorunlarına benzer sorunları başkalarının da yaşadığını görerek yalnız olmadığını duyumsama, Kendine ve başkalarına ilişkin farkındalık sağlama, Sorunlarına dair içgörü kazanma, Bir sorunun farklı çözümyolları olduğunu görme Sorunları tartışma ve çözüm bulma Çevresini, toplumu ve dünyayı tanıma Yeni değerler ve tutumlar geliştirme Yaşamda anlamlar bulma, rol modelleri seçme Stresle başa çıkma, duyguların ifadesi ve katarsis Başkaları ile empati kurma ve olaylara “öteki”nin gözünden bakma Kalıp yargıların yumuşatılması Farklı ve yeni durumlara uyum sağlama, uyum güçlüklerini aşma.

 • 2018 GÜZ

  -

  Kendini tanıma, kendini keşfetme ve kendini kabul etme, Daha olumlu bir benlik algısı geliştirme, Kendi sorunlarına benzer sorunları başkalarının da yaşadığını görerek yalnız olmadığını duyumsama, Kendine ve başkalarına ilişkin farkındalık sağlama, Sorunlarına dair içgörü kazanma, Bir sorunun farklı çözümyolları olduğunu görme Sorunları tartışma ve çözüm bulma Çevresini, toplumu ve dünyayı tanıma Yeni değerler ve tutumlar geliştirme Yaşamda anlamlar bulma, rol modelleri seçme Stresle başa çıkma, duyguların ifadesi ve katarsis Başkaları ile empati kurma ve olaylara “öteki”nin gözünden bakma Kalıp yargıların yumuşatılması Farklı ve yeni durumlara uyum sağlama, uyum güçlüklerini aşma.

At My Office