Work Experience

 • Todate 2010

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Bölümü

 • 2010 2005

  Asistan ve Öğretim Görevlisi

  G.A.U, Mimarlık ve İç Mimarlık

Education & Training

 • Ph.D. ..

  MİMARLIK

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Master2008

  MİMARLIK

  GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor2005

  MİMARLIK

  DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

''PSİKOLOJİK UNSURLARIN, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ İÇ MEKAN TASARIMINA ETKİSİ''

Conference Paper 4.ULUSAL İÇ MİMARLIK SEMPOZYUMU, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Volume 4, Issue 4, 2015, Pages 330-345

Abstract

There are many different disciplines in the creation of an interior design. In this article, "psycholgy", one of the influential factors in interior design, will be discussed. We can get answers to the questions about what the space to be designed is and what volume it will be used by who or who, and even what colors will be used in the interior, from the science of 'psychology'. Pre-primary education institutions are examined in three groups according to age limits and development areas they serve. These can be listed as kindergarten (0-3 years), kindergarten (4-5 years) and kindergarten (6 years). Designing the buildings and interiors of educational institutions covering all these age groups is based on the psychology as well as the needs of the children in this age group. The effect of psychological elements on the interior design of pre-school institutions will be examined and examples from these age groups (0-6 years) will be presented. Key words: preschool education institutions, psychology, kindergarten, kindergarten, kindergarten.


Özet

Bir iç mekan kurgusunun yaratılmasında birçok farklı disiplinden söz edilebilir. Bu bildiride, iç mekan tasarımında etkili olan etmenlerden biri olan ‘psikiloji’ ele alınacaktır. Tasarlanacak olan mekanın ne olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanılacağı ile birlikte nasıl bir hacimde olacağı, hatta iç mekanda kullanılan renklerin ne olacağına dair soruların cevaplarını ‘psikoloji’ biliminden alabiliriz. Okul öncesi eğitim kurumları, hizmet verdikleri yaş sınırlarına ve gelişim alanlarına uygun olarak üç grupta incelenir. Bunlar, Kreş(0-3 yaş), Anaokulu (4-5 yaş) ve Anasınıfı (6 yaş) olarak sayılabilir. Tüm bu yaş gruplarını kapsayan eğitim kurumlarının yapıları ve iç mekanları tasarlanırken, öncelikle bu yaş grubundaki çocukların gereksinimleri kadar, psikolojileri de esas alınarak yapılmaktadır. Bu bildiride psikolojik unsurların, okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekan tasarımına etkisi irdelenecektir ve bu yaş gruplarının(0-6 yaş) mekanlarından örnekler sunulacaktır. Anahtar kelimeler: okul öncesi eğitim kurumları, psikoloji, kreş, anaokulu, anasınıfı.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II

  .

 • 2019 YAZ

  ENVİRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II

  ..

 • 2019 YAZ

  BUILDING PERFORMANCE:SPECIAL USE AND USERS

  -

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL: MECHANICAL EQUIPMENT

  -

 • 2019 YAZ

  ARCHITECTURAL PROJECT IV

  -

 • 2019 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  Bilimsel temellere dayalı mimari tasarım çalışması yolu ile öğrenciyi eleştirel düşünce doğrultusunda eğitmek,motive etmek, bu yollarla yaratılıklarını arttırmak. Tasarımda doğaya,insana ve tüm canlılara saygılı ve sevgi yoluyla yaklaşmayı örneklemek ve bu hasletleri kazandırmak.

 • 2019 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  .Proje Çalışmaları Yaptırmak ve değerlendirmek.

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE II

  -

 • 2019 YAZ

  ENVIRONMENTAL SCIENCE III

  -

 • 2019 YAZ

  SUMMER PRACTICE II (OFFICE)

  -

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL

  -

 • 2019 GÜZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL

  -

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS II

  .

 • 2014 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2015 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2016 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2017 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2018 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2015 GÜZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2016 GÜZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2019 GÜZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL: PHYSICAL FACTORS

  to make an analysis with environmental factors

 • 2015 GÜZ

  ENV.CONTROL PHYSICAL FACTORS

 • 2019 BAHAR

  ENVIRONMENTAL CONTROL

  -

 • 2019 GÜZ

  ENVIRONMENTAL CONTROL

  -

 • 2016 GÜZ

  -

 • 2017 GÜZ

  -

 • 2018 GÜZ

  -

  -

 • 2019 GÜZ

  -

  -

 • 2019 GÜZ

  DOCUMENTATION WITH PHOTOGRAPH

  -

 • 2018 GÜZ

  PHOTOGRAPHY

 • 2017 GÜZ

  PHOTOGRAPHY AND DOCUMENTATION

 • 2019 BAHAR

  VISUAL COMMUNICATION TECHNIQUES II

  Eğitim

 • 2018 GÜZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  Eğitim

 • 2014 YAZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO I

  Eğitim

 • 2015 GÜZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO III

  -

 • 2015 BAHAR

  INTERIOR DESIGN STUDIO II

  Eğitim

 • 2015 YAZ

  INTERIOR DESIGN STUDIO IV

  a

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL COMMUNICATION II

  Eğitim

 • 2018 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN III

  -

 • 2014 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  -

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  -

 • 2019 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  -

 • 2018 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  Bilimsel temellere dayalı mimari tasarım çalışması yolu ile öğrenciyi eleştirel düşünce doğrultusunda eğitmek,motive etmek, bu yollarla yaratılıklarını arttırmak. Tasarımda doğaya,insana ve tüm canlılara saygılı ve sevgi yoluyla yaklaşmayı örneklemek ve bu hasletleri kazandırmak.

 • 2017 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  Bilimsel temellere dayalı mimari tasarım çalışması yolu ile öğrenciyi eleştirel düşünce doğrultusunda eğitmek,motive etmek, bu yollarla yaratılıklarını arttırmak. Tasarımda doğaya,insana ve tüm canlılara saygılı ve sevgi yoluyla yaklaşmayı örneklemek ve bu hasletleri kazandırmak.

 • 2018 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  Bilimsel temellere dayalı mimari tasarım çalışması yolu ile öğrenciyi eleştirel düşünce doğrultusunda eğitmek,motive etmek, bu yollarla yaratılıklarını arttırmak. Tasarımda doğaya,insana ve tüm canlılara saygılı ve sevgi yoluyla yaklaşmayı örneklemek ve bu hasletleri kazandırmak.

 • 2018 YAZ

  ARCHITECTURAL DESIGN V

  -

 • 2019 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN III

  -

 • 2018 BAHAR

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  .Proje Çalışmaları Yaptırmak ve değerlendirmek.

 • 2018 GÜZ

  ARCHITECTURAL DESIGN IV

  .Proje Çalışmaları Yaptırmak ve değerlendirmek.

 • 2019 BAHAR

  -

  -

 • 2017 BAHAR

  BASIC DESIGN

  -

 • 2017 GÜZ

  BASIC DESIGN

  -

 • 2019 BAHAR

  SUMMER PRACTICE - CONSTRUCTION SITE WORK

  -

 • 2018 GÜZ

  SUMMER PRACTICE - CONSTRUCTION SITE WORK

  -

 • 2019 GÜZ

  SUMMER PRACTICE - CONSTRUCTION SITE WORK

  -

 • 2018 YAZ

  SUMMER PRACTICE - CONSTRUCTION SITE WORK

  -

 • 2018 GÜZ

  SUMMER PRACTICE I (CONSTRUCTION SITE)

  -

 • 2019 GÜZ

  SUMMER PRACTICE I (CONSTRUCTION SITE)

  -

At My Office