Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2005

  Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

  Gazi Üniversitesi

 • Bachelor2000

  Sosyoloji

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2012
  I. Üner Ulutuğ Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması
  image
  Teşvik Ödülü

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  EDUCATIONAL PHILOSOPHY

  --

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  CHILDREN AND DRAMA

  .

 • 2014 BAHAR

  CHILDREN AND GAMES

  .

 • 2015 BAHAR

  CHILDREN AND GAMES

  .

 • 2014 BAHAR

  DRAMA

  --

 • 2015 BAHAR

  DRAMA

  --

 • 2016 BAHAR

  DRAMA

  --

 • 2017 BAHAR

  DRAMA

  --

 • 2018 BAHAR

  DRAMA

  --

 • 2019 BAHAR

  DRAMA

  --

 • 2016 GÜZ

  DRAMA

  --

 • 2019 GÜZ

  DRAMA

  --

 • 2014 YAZ

  DRAMA

  --

 • 2017 YAZ

  DRAMA

  --

 • 2018 YAZ

  DRAMA

  --

 • 2018 AKADEMİK YILI

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2016 BAHAR

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2017 BAHAR

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2018 BAHAR

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2019 BAHAR

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2015 GÜZ

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2017 GÜZ

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2018 GÜZ

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2019 GÜZ

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2017 BAHAR

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  .

 • 2015 GÜZ

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  .

 • 2017 GÜZ

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  .

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL SOCIOLOGY

  --

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL SOCIOLOGY

  --

 • 2018 GÜZ

  EDUCATIONAL SOCIOLOGY

  --

 • 2019 GÜZ

  EDUCATIONAL SOCIOLOGY

  --

 • 2018 GÜZ

  EDUCATION OF SOCIOLOGY

  Eğitimin diğer alanlarıyla ilişki kurabilmek

 • 2015 GÜZ

  TRAINING DEVELOPPMENT TOOLS

  • Artık materyali kendi cümleleriyle tanımlayabilir • Artık materyal ile Atık materyal arasındaki farkı ayırt edebilir • Artık materyallerden ürün oluşturma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir • Artık materyallerin nasıl elde edileceğini ve çocuklara nasıl sunulması gerektiğini bilir • Artık materyallerden eğitici ürünler tasarlayarak oluşturur • Okul öncesi eğitimde araç-gereç yapmanın önemini kavrar, • Hazırlanan araç-gereçlerin çocukların gelişim alanlarına etkilerini açıklar, • Araç-gereçlerin yapım ve hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar, • Araç-gereçlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları kavrar. • Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama ilkelerini kavrar • Materyal geliştirme sürecindeki aşamaları kavrar • Materyallerin okul öncesi ortamında kullanılması için etkinlikler tasarlar • Geliştirilen materyallerin etkinliğini değerlendirme ölçütlerini kavrar • Öğrencilerin yaratıcılığı tanımlayabilmeleri, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen faktörleri açıklayabilmeleri, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, geliştirmeleri ve etkinlik uygulamaları ile öğrendiklerini pekiştirir

 • 2019 GÜZ

  DRAMA IN EDUCATION

  --

 • 2015 BAHAR

  SEMINAR

  --

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

  --

 • 2017 YAZ

  CREATIVE DRAMA IN EDUCATION

  Çalışmayı seçtiği yaş grubuna uygulamak

 • 2016 YAZ

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  ---

 • 2015 BAHAR

  Philosophy

  ---

 • 2016 BAHAR

  Philosophy

  ---

 • 2017 BAHAR

  Philosophy

  ---

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  --

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  --

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  --

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  --

 • 2016 GÜZ

  Introduction to Philosophy

 • 2019 GÜZ

  TRADITIONAL CHIDREN'S GAMES

  --

 • 2019 GÜZ

  DRAMA IN PRIMARY EDUCATION

  --

 • 2018 BAHAR

  CRATIVE DRAMA IN CULTURAL ADAPTATION

  --

 • 2018 GÜZ

  CRATIVE DRAMA IN CULTURAL ADAPTATION

  --

 • 2019 GÜZ

  CRATIVE DRAMA IN CULTURAL ADAPTATION

  --

 • 2014 BAHAR

  MASK-PUPPET

  --

 • 2015 BAHAR

  MASK-PUPPET

  --

 • 2016 BAHAR

  MASK-PUPPET

  --

 • 2018 GÜZ

  MASK-PUPPET

  --

 • 2016 GÜZ

  GAME DANCE AND MUSIC

  Bilimsel ve sanatsal etkinlikler yoluyla; Müzik eğitiminin yerel, ulusal ve evrensel değerlerinin tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak

 • 2017 GÜZ

  GAME DANCE AND MUSIC

  Bilimsel ve sanatsal etkinlikler yoluyla; Müzik eğitiminin yerel, ulusal ve evrensel değerlerinin tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak

 • 2018 GÜZ

  GAME DANCE AND MUSIC

  Bilimsel ve sanatsal etkinlikler yoluyla; Müzik eğitiminin yerel, ulusal ve evrensel değerlerinin tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak

 • 2015 GÜZ

  --

  ---

 • 2017 GÜZ

  --

  ---

 • 2018 GÜZ

  --

  ---

 • 2017 YAZ

  --

  ---

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2015 GÜZ

  WASTE MATERIAL USE IN PRESCHOOL EDUCATION

  • Artık materyali kendi cümleleriyle tanımlayabilir • Artık materyal ile Atık materyal arasındaki farkı ayırt edebilir • Artık materyallerden ürün oluşturma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir • Artık materyallerin nasıl elde edileceğini ve çocuklara nasıl sunulması gerektiğini bilir • Artık materyallerden eğitici ürünler tasarlayarak oluşturur • Okul öncesi eğitimde araç-gereç yapmanın önemini kavrar, • Hazırlanan araç-gereçlerin çocukların gelişim alanlarına etkilerini açıklar, • Araç-gereçlerin yapım ve hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar, • Araç-gereçlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları kavrar. • Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama ilkelerini kavrar • Materyal geliştirme sürecindeki aşamaları kavrar • Materyallerin okul öncesi ortamında kullanılması için etkinlikler tasarlar • Geliştirilen materyallerin etkinliğini değerlendirme ölçütlerini kavrar • Öğrencilerin yaratıcılığı tanımlayabilmeleri, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen faktörleri açıklayabilmeleri, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, geliştirmeleri ve etkinlik uygulamaları ile öğrendiklerini pekiştirir

 • 2018 GÜZ

  SOCIOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2015 GÜZ

  THEATRE AND DRAMA APPLICATIONS

  ...

 • 2014 BAHAR

  APPLIED SOCIAL SERVICES

  Yok

 • 2016 GÜZ

  COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS

 • 2014 BAHAR

  SOCIAL WORK PRACTICES

 • 2014 BAHAR

  APPLIED SOCIAL SERVICES

  --

 • 2016 BAHAR

  APPLIED SOCIAL SERVICES

  --

 • 2017 GÜZ

  APPLIED SOCIOLOGY

  --

 • 2018 BAHAR

  CREATIVE DRAMA

  .

 • 2018 GÜZ

  CREATIVE DRAMA

  --

 • 2014 BAHAR

  CREATIVE DRAMA ( ELECTIVE)

  .

 • 2015 BAHAR

  CREATIVE DRAMA ( ELECTIVE)

  .

 • 2014 BAHAR

  CREATIVITY AND ITS DEVELOPMENT

At My Office