Work Experience

 • Todate 2014

  Öğretim görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, okulöncesi öğretmenliği

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  REHBERLİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD DEVAM

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Master2006

  REHBERLİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor2004

  PSİKOLOJİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 Bahar

  DEVELOPMENT AND EDUCATION IN THE BABY PERIOD

  0-3 Yaşta gelişimin nasıl bir sıra izlediğini bilir. 0-36 ay çocuklar için okulöncesi eğitim programını bilir, 0-36 ay çocuklar için okulöncesi Görsel Sanat Eğitimini bilir, 0-3 Yaş Çocuklarda Matematik Eğitimini bilir, 0-3 Yaş Çocuklarda Türkçe Dil Gelişimi ve Eğitimini bilir, 0-3 Yaş Çocuklarda Gelişimsel Özellikler ve Fen Eğitimini bilir, 0-3 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimi ve Eğitimini bilir, 0-3 Yaş Çocuklarının Oyunla Gelişimi ve Eğitimini bilir, 0-3 Yaş Çocukların Müziksel Gelişimi ve Eğitimini bilir, 0-3 Yaşta Beslenme ve beslenme eğitimini bilir, 0-3 Yaşta Anadil ve yabancı dil edinimini bilir, 0-3 Yaşta aile eğitimi ve rehberlik edilmesini bilir ve ona göre davranabilir, 0-3 Yaşta Özel gereksinimli Çocuklar ve eğitimini bilir ve uygulayabilir.

 • 2019 Bahar

  EVALUATION IN EARLY CHILDHOOD

  -

 • 2019 Bahar

  DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD

  .

 • 2019 Bahar

  DEVELOPMENT-MONITORING-EVALUATION IN EARLY CHILDHOOD

  -

 • 2019 Bahar

  EARLY CHILDHOOD EDUCATION

  -

 • 2019 Bahar

  THEORIES OF PERSONALITY

  -

 • 2019 Bahar

  COUNSELLING

  -

 • 2019 Bahar

  GUIDANCE AND COUNSELLING

  -

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  GENERAL PSYCHOLOGY I

 • 2016 BAHAR

  MENTAL HEALTH OF CHILD

  -

 • 2015 YAZ

  COUNSELLING

 • 2015 YAZ

  GUIDANCE

 • 2015 YAZ

  GUIDANCE

  -

 • 2018 YAZ

  GUIDANCE AND COUNSELLING

  -

 • 2014 BAHAR

  BASIC PSYCHOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  CHILD PSYCHOLOGY AND MENTAL HEALTH

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

 • 2017 YAZ

  INDIVIDUAL INTELLIGENCE TESTS

  A

 • 2018 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  ....

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  -

 • 2015 GÜZ

  BASIC PCYCHOLOGY

 • 2016 GÜZ

  PARENT EDUCATION

  -

 • 2014 BAHAR

  GUIDANCE

  -

 • 2015 BAHAR

  GUIDANCE

  -

 • 2015 GÜZ

  BASIC PYCHOLOGY

 • 2017 GÜZ

  TRAINING DEVELOPPMENT TOOLS

  • Artık materyali kendi cümleleriyle tanımlayabilir • Artık materyal ile Atık materyal arasındaki farkı ayırt edebilir • Artık materyallerden ürün oluşturma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir • Artık materyallerin nasıl elde edileceğini ve çocuklara nasıl sunulması gerektiğini bilir • Artık materyallerden eğitici ürünler tasarlayarak oluşturur • Okul öncesi eğitimde araç-gereç yapmanın önemini kavrar, • Hazırlanan araç-gereçlerin çocukların gelişim alanlarına etkilerini açıklar, • Araç-gereçlerin yapım ve hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar, • Araç-gereçlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları kavrar. • Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama ilkelerini kavrar • Materyal geliştirme sürecindeki aşamaları kavrar • Materyallerin okul öncesi ortamında kullanılması için etkinlikler tasarlar • Geliştirilen materyallerin etkinliğini değerlendirme ölçütlerini kavrar • Öğrencilerin yaratıcılığı tanımlayabilmeleri, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen faktörleri açıklayabilmeleri, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, geliştirmeleri ve etkinlik uygulamaları ile öğrendiklerini pekiştirir

 • 2018 BAHAR

  THEORIES OF PERSONALITY

  -

 • 2016 GÜZ

  -

 • 2014 BAHAR

  Guidance

  -

 • 2018 GÜZ

  COUNSELING WITH CHILDREN

  -

 • 2016 YAZ

  PARENT EDUCATION

  -

 • 2018 BAHAR

  MATERIAL DEVELOPMENT IN COUNSELING

  -

 • 2019 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL TESTS

  -

 • 2017 BAHAR

  COUNSELING

  -

 • 2015 GÜZ

  COUNSELLING

 • 2014 YAZ

  GUIDANCE

  -

 • 2015 GÜZ

  PARENT EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  MENTAL HEALTH OF CHILD

  -

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES&PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2017 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2018 GÜZ

  PSYCHOLOGICAL COUNSELLING WITH CHILDREN

  -

 • 2017 GÜZ

  COUNSELLING

  -

 • 2014 YAZ

  COUNSELLING

 • 2018 YAZ

  COUNSELLING

  -

 • 2019 GÜZ

  GUIDANCE AND COUNSELLING

  -

 • 2017 GÜZ

  WASTE MATERIAL USE IN PRESCHOOL EDUCATION

  • Artık materyali kendi cümleleriyle tanımlayabilir • Artık materyal ile Atık materyal arasındaki farkı ayırt edebilir • Artık materyallerden ürün oluşturma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir • Artık materyallerin nasıl elde edileceğini ve çocuklara nasıl sunulması gerektiğini bilir • Artık materyallerden eğitici ürünler tasarlayarak oluşturur • Okul öncesi eğitimde araç-gereç yapmanın önemini kavrar, • Hazırlanan araç-gereçlerin çocukların gelişim alanlarına etkilerini açıklar, • Araç-gereçlerin yapım ve hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar, • Araç-gereçlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları kavrar. • Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama ilkelerini kavrar • Materyal geliştirme sürecindeki aşamaları kavrar • Materyallerin okul öncesi ortamında kullanılması için etkinlikler tasarlar • Geliştirilen materyallerin etkinliğini değerlendirme ölçütlerini kavrar • Öğrencilerin yaratıcılığı tanımlayabilmeleri, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen faktörleri açıklayabilmeleri, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, geliştirmeleri ve etkinlik uygulamaları ile öğrendiklerini pekiştirir

 • 2019 GÜZ

  CHILD PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 YAZ

  CHILD MENTAL HEALTH

  -

 • 2016 BAHAR

  MATERIAL DEVELOPMENT

  Okul öncesi çocuklarının gelişim alanlarına uygun materyal tasarımı, vb. tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi kazanır

 • 2016 GÜZ

  COUNSELLING

 • 2015 GÜZ

  -

 • 2014 BAHAR

  PHYSICOLOGY

  ..

 • 2015 BAHAR

  PHYSICOLOGY

  ..

 • 2019 GÜZ

  INDIVIDUAL INTELLIGENCE TESTS

  A

 • 2018 BAHAR

  CHILD ASSESSMENT TECHNIQUES

  YOK

 • 2019 GÜZ

  THEORIES OF PERSONALITY

  aaaa

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  -

 • 2014 BAHAR

  PSYHOLOGY

  -

 • 2015 BAHAR

  PSYHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  COUNSELLING

  -

 • 2018 BAHAR

  COUNSELLING

  -

 • 2018 GÜZ

  COUNSELLING

  -

 • 2018 GÜZ

  CHILD MENTAL HEALTH

  -

 • 2014 BAHAR

  PSYCHOLOGY

  --

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  PARENT EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  CHILD PSYCHOLOGY AND MENTAL HEALTH

  -

 • 2014 BAHAR

  MENTAL HEALTH OF CHILD

  -

 • 2015 BAHAR

  MENTAL HEALTH OF CHILD

  -

 • 2016 GÜZ

  BASIC PYCHOLOGY

 • 2018 BAHAR

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT II

  -

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2016 YAZ

  COUNSELLING

  -

 • 2016 BAHAR

  COUNSELLING

  -

 • 2019 GÜZ

  COUNSELLING

  -

At My Office