Work Experience

 • 2015 2012

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  YDÜ, HUKUK

Education & Training

 • Ph.D. ..

  KAMU HUKUKU/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

  YDÜ - DEVAM EDİYOR

 • Master2014

  KAMU HUKUKU/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

  YDÜ

 • Bachelor2010

  HUKUK

  YDÜ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

“Disiplin Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Kanunilik İlkesi Çerçevesinde Yargısal Denetimi”

Original Article SEÇKİN YAYINEVİ/FASİKÜL DERGİSİ, Volume 62, Issue 62, 2015, Pages 54

Abstract

First of all, while the administration implement the public activities, there must belong to legal grounds for these facilities of the administration. The resposibility of the administration has been performed with the cirqumstances of these rudiments. Although this rule is usually in a written form, there are examples which it is not. In this kind of scenario, there must be the discretionary power. Although Administration has been authorized with the administrative act and sanction power, these authorization must be given by related rules. In this study, regarding the one of the regulatory principles of administration, we discuss the for and against opinions on the principle of legality. After that, the relationship of administartion and the cancellation of the discretionary authority, the Committee of Ministers of the Council of Europe and the situation of discretionary authority in the discipline law. Following these points, the judicial control of the discretionary authority is mentioned and discussed. In the conclusion, examples given on the breach of rights of individuals or community where the discretionary authority has been used with the absence of the principle of legality. In the process, the administration should be careful in order not to breach rights of community.


Özet

İdare kamusal faaliyetlerini yürütürken yaptığı işlemleri hukuksal bir temele oturtmak durumundadır. İdarenin yükümlülüğü bu esaslar çerçevesinde kamu hizmetini yürütmektir. Ancak her zaman önceden belirlenmiş bir yazılı kural olmamakta, bu gibi durumlarda yöneticilere takdir yetkisi tanınması zorunluluğu hasıl olmaktadır. İdare, idari işlem ve yaptırım uygulama yetkisiyle donatılmış olsa da bu yetkiyi yasalardan alması gerekecektir. Çalışmada genel olarak kanunilik ilkesini, idarenin düzenleyici işlemleri bakımından kanunilik ilkesine karşı çıkan görüş ve kabul eden görüşü inceledik. Devamında idarenin takdir yetkisinin iptal nedenleri ile olan ilişkisi, Avrupa Komitesinin tavsiye kararı ve disiplin hukukunda takdir yetkisinin durumunu ele aldık, daha sonra da takdir yetkisinin yargısal denetimine değinerek bu konu hakkındaki görüşlerimizi ortaya koyduk. Sonuç kısmında ise takdir yetkisinin kullanılırken kanunilik ilkesi gözetilmez ise birey ve toplum açısından temel hak ihlallerinin gündeme gelebileceği ile ilgili örnekler ortaya koyduk. Bu gibi ihlallerin gerçekleşmemesi adına yönetimin, takdir yetkisini kullanırken daha dikkatli olması, suç ve ceza yaratmaması gerekmektedir düşüncesindeyiz.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2014 AKADEMİK YILI

  CRIMINAL LAW

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  -

At My Office

YDÜ HUKUK FAKÜLTESİ / 428