Work Experience

 • Todate 2014

  Assistant Professor

  Near East University, Law

 • 2014 2013

  Assistant Professor

  Kadir Has University, Law

 • 2013 2012

  Assistant Professor

  Ozyegin University, Law

 • 2012 2010

  Assistant Professor

  Near East University, Law

 • 2010 2004

  Teaching Assistant

  Marmara University, Law

Education & Training

 • Ph.D. 2010

  Public Law

  Kultur University

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor2003

  Law

  Marmara University

Honors, Awards and Grants

 • 2014
  TUBITAK
  image
  Postdoctoral Studies

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

International Aviation Law in the Process of ‘Open Skies’ Agreements – A Critical Approach

Book Beta, Volume ., Issue ., 2010, Pages 350

Abstract

.


Özet

.

Uluslararası Hukuk Açısından Uzay Madenciliği

Book Turhan, Volume ., Issue ., 2016, Pages 302

Abstract

Space law involves a specific set of international treaties, along with national commercialization laws. The system and framework for international and domestic laws were established through the United Nations Office for Outer Space Affairs. The rules, terms and agreements that space law authorities consider to be part of the active body of international space law are the five international space treaties and five UN declarations. Approximately 100 nations and institutions were involved in negotiations. The space treaties cover many major issues such as arms control, non-appropriation of space, freedom of exploration, liability for damages, safety and rescue of astronauts and spacecraft, prevention of harmful interference with space activities and the environment, notification and registration of space activities, and the settlement of disputes. In exchange for assurances from the space power, the nonspacefaring nations acquiesced to U.S. and Soviet proposals to treat outer space as a commons (res communis) territory which belonged to no one state. Asteroid mining in particular is regulated, among others, by the Outer Space Treaty and the Moon Agreement. Varying degrees of criticism exist regarding international space law. Some critics accept the Outer Space Treaty, but reject the Moon Agreement. Therefore, it is important to note that even the Moon Agreement with its common heritage of mankind clause, allows space mining, extraction, private property rights and exclusive ownership rights over natural outer space resources, if removed from their natural place. The Outer Space Treaty and the Moon Agreement allow private property rights for outer space natural resources once removed from the surface, subsurface or subsoil of the moon and other celestial bodies in outer space. Thus, international space law is capable of managing newly emerging space mining activities, private space transportation, commercial spaceports and commercial space stations/habitats/settlements. Space mining involving the extraction and removal of natural resources from their natural location is without question allowable under the Outer Space Treaty and the Moon Agreement. Once removed, those natural resources can be reduced to possession, sold, traded and explored or used for scientific purposes. International space law allows space mining, specifically the extraction of natural resources. It is generally understood within the space law authorities that extracting space resources is allowable, even by private companies for profit. However, international space law prohibits property rights over territories and outer space land.


Özet

Soğuk Savaş döneminde sıkı biçimde devletler nezdinde gelişen ve varlık kazanan Uzay Hukuku, özel şirketlerin uzay faaliyetlerine teşebbüs etmesiyle birlikte yeni mücadele alanlarına meydan vermektedir. ABD’de özel şirketlere Uzay’da madencilik hakkı veren yasanın yürürlüğe girmesi, konuya ilişkin tartışmaları alevlendirmiştir. Bu çalışma, eleştirel yaklaşım çerçevesinde uzay hukukuna hakim olan ilkeleri karşılaştırmalı olarak inceleyecek ve mevcut statü ile çatışan ekonomik ve politik talepleri uluslararası hukuk bağlamında inceleme konusu yapacaktır.

General Publication Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği Sürecinde ABnin Uluslararası Hukuktaki Yeri, 2016

Abstract


Özet

General Publication Introducing Ibn Khaldun In The Context of Alternative Approaches to The Origins Of International Law, 2016

Abstract


Özet

General Publication Egemenlik Kavramı Bağlamında Uluslararası Havacılıkta İktidar İlişkileri ve Hukuk Politikası, 2016

Abstract


Özet

Politics of International Law

Original Article Turhan, Volume ., Issue ., 2015, Pages 22

Abstract

.


Özet

Uluslararası hukuk ve politika ilişkisi kuramsal olarak ele alındığında iki ana yaklaşım göze çarpar. Politik alandan tamamen ya da büyük ölçüde bağımsız olduğu iddia edilen uluslararası hukukun politika ile ilişkisi ve etkileşimi; İkinci olarak ise, uluslararası hukukun varlık sorunsalını da ortaya koyacak biçimde uluslararası hukuk yoluyla yaratılan politika ya da uluslararası hukukun kendisinin politik olduğu iddiası. Her iki yaklaşımın çeşitli alt başlıkları olmakla beraber, söz konusu teorik ayrımın uluslararası hukukun eleştirisinde somutlaştığı görülür. Örneğin bir uluslararası hukuk kişisinin yükümlü olduğu bir uluslararası hukuk kuralına aykırı hareket ettiği durumlarda; yaptırım unsurunun eksik kalarak politik unsurların devreye girmesi durumunun eleştirisi ile söz konusu duruma uygulanması öngörülen uluslararası hukuk kuralının maddi kaynaklarına ve öznelerine getirilen eleştirel yaklaşım arasındaki fark işte bu ayrışmayı ifade eder. Bu çalışmanın amacı, her iki ana yaklaşım çerçevesinde, uluslararası ilişkilerin ve uluslararası hukukun ana akım teorilerindeki hukuki ve politik bağlantıları ve etkileşimi ortaya koymaktır.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  AVIATION LAW

  --

 • 2019 YAZ

  AVIATION LAW

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  INTERNATIONAL LAW II

  All above

Teaching History

 • 2018 BAHAR

  AVIATION LAW

  --

 • 2019 BAHAR

  AVIATION LAW

  --

 • 2013 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2019 GÜZ

  THEORETICAL APPROACHES TO AVIATION LAW

  ..

 • 2014 BAHAR

  INTERNATIONAL AVIATION LAW

 • 2015 GÜZ

  INTERNATIONAL AVIATION LAW

 • 2015 GÜZ

  INTERNATIONAL LAW I

  xx

 • 2016 GÜZ

  INTERNATIONAL LAW I

  xx

 • 2019 GÜZ

  INTERNATIONAL LAW I

  xx

 • 2014 BAHAR

  INTERNATIONAL LAW II

  All above

 • 2016 BAHAR

  INTERNATIONAL LAW II

  All above

 • 2019 BAHAR

  INTERNATIONAL LAW II

  All above

 • 2017 BAHAR

  PHILOSOPHY OF LAW

  ..

 • 2018 GÜZ

  PHILOSOPHY OF LAW

  ..

 • 2019 GÜZ

  PHILOSOPHY OF LAW

  ..

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  ..

 • 2017 BAHAR

  TEZ

  --

 • 2015 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2015 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 BAHAR

  THESIS (LLB)

  -

 • 2016 GÜZ

  -

 • 2019 GÜZ

  INTERNATIONAL AVIATION LAW

  --

 • 2015 BAHAR

  ULUSLARARASI HAVACILIKTA IKTIDAR ILIŞKILERI VE HUKUK POLITIKASI

 • 2017 BAHAR

  -

  .

 • 2016 GÜZ

  -

  .

 • 2018 BAHAR

  PHILOSOPHICAL APPROACHES TO INTERNATIONAL LAW

  .

 • 2019 BAHAR

  PHILOSOPHICAL APPROACHES TO INTERNATIONAL LAW

  .

 • 2018 BAHAR

  THEORITICAL APPROACHES TO INTERNATIONAL LAW

  .

 • 2018 BAHAR

  ADVANCED STUDIES ON INTERNATIONAL LAW

  .

 • 2017 GÜZ

  --

  ..

 • 2018 GÜZ

  --

  ..

 • 2019 BAHAR

  SPACE LAW

  --

 • 2015 BAHAR

  UZAY MADENCILIĞI VE ULUSLARARASI HUKUK

At My Office

409