Work Experience

 • Todate 2013

  Yarı zamanalı Profesör

  Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Cerrahi

 • 2006 2005

  Proje Değerlendirme Grubu Üyeliği

  Ankara Üniversitesi, Üniversite Rektörlüğü

 • 2006 2005

  Bilim Dalı Başkanlığı

  Ankara Üniversitesi, Cerrahi

 • 2006 2001

  Profesör

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Cerrahi

 • 2001 1995

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ankara Üniversitesi, Fakülte Dekanlığı

 • 2006 1995

  Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği

  Ankara Üniversitesi, Fakülte Dekanlığı

 • 2001 1995

  Doçent

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Cerrahi

 • 1995 1989

  PhD

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Cerrahi

Education & Training

 • Ph.D. 1989

  Veteriner Cerrahi

  Ankara Üniversitesi

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor1984

  Veteriner Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 1993
  Yeni bir kalıcı protez modeli.
  image
  En iyi sunulan poster ödülü. Türk Oftalmoloji Derneği
 • 2000
  Bir köpekte edinsel hepatik ensefalopati
  image
  En iyi sunulan poster, Veteriner Cerrahi Derneği
 • 1997
  Köpeklerde femur başı epifiz kaymasında valgizasyon osteosentezi
  image
  Yılın En İyi Araştırma Ödülü, TEKTEV
 • 2000
  Buzağılarda atresia koli’nin operatif sağaltımı
  image
  En başarılı sözlü sunum. Veteriner Cerrahi Derneği 2000

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2007-1016516

General Publication Coronary sinus retroperfusion combined with intraaortic balloon pumping to perfuse the acutely ischemic myocardium., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16381025687085952589&hl=en&oi=scholarr

General Publication Prostacyclin usage for spinal cord protection during experimental thoracic aortic cross-clamping, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527399002132

General Publication Reduction of the infarcted area with the use of simplified coronary sinus retroperfusion during experimental coronary artery occlusion, 2016

Abstract


Özet

http://europepmc.org/abstract/med/11294087

General Publication Preservation of myocardial functions by pentoxyphylline cardioplegia during and after cardiopulmonary bypass., 2016

Abstract


Özet

http://search.proquest.com/openview/6a3f85b6b9802bb45b01aeb7d5184a87/1?pq-origsite=gscholar

General Publication Iloprost protects the spinal cord during aortic cross-clamping in a canine model., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16188790482973706991&hl=en&oi=scholarr

General Publication A New Electrode For Electroretinography, 2016

Abstract


Özet

http://europepmc.org/abstract/med/8831195

General Publication Hemodynamic effects of acute intestinal ischemia., 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tbtkveterinary/article/viewFile/5000032790/5000033027

General Publication Bir Köpekte Pentotal Anestezisini İzleyerek Gelişen Ventrikül Fibrilasyonu (Olgu Sunumu), 2016

Abstract


Özet

http://europepmc.org/abstract/med/10705714

General Publication Effects of ATP-MgCl2 administration in hypovolemic dogs., 2016

Abstract


Özet

http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/abstract.htm?id=2473

General Publication Ventricular Fibrillation Induced by Thiopental Sodium During Anesthesia in a Dog, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=18102272270849000147&hl=en&oi=scholarr

General Publication Beneficial effects of iloprost during experimentally induced hemorrhagic shock., 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=15303770926449615557&hl=en&oi=scholarr

General Publication Beneficial Effects of aminophylline on ischemia-reperfusion in isolated rabbit heart, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14877597326135832283&hl=en&oi=scholarr

General Publication Elektroretinografik Ölçümler İçin Yeni Bir Elektrod Modeli-Klinik Uygulama, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=9280065303734015518&hl=en&oi=scholarr

General Publication Functional outcome in model of spinal cord ischemia: use of enoximone, 2016

Abstract


Özet

https://www.researchgate.net/profile/Doga_Temizsoylu/publication/270846304_Bir_kedide_kronik_bilateral_frontal_sinuzitis_ve_operatif_saaltm/links/5512cbe50cf270fd7e337721.pdf

General Publication Bir kedide kronik bilateral frontal sinuzitis ve operatif sağaltımı, 2016

Abstract


Özet

Elektroretinografik Ölçümler İçin Yeni Bir Elektrod Modeli-Klinik Uygulama

Original Article Retina-Vitreus, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

A New Electrode For Electroretinography

Original Article Retina-Vitreus, Volume *, Issue -, 1993, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Coronary sinus retroperfusion combined with intraaortic balloon pumping to perfuse the acutely ischemic myocardium.

Original Article The Thoracic and cardiovascular surgeon, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Prostacyclin usage for spinal cord protection during experimental thoracic aortic cross-clamping

Original Article Vascular and Endovascular Surgery, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Hemodynamic effects of acute intestinal ischemia.

Original Article Minerva gastroenterologica e dietologica, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ventricular Fibrillation Induced by Thiopental Sodium During Anesthesia in a Dog

Original Article Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Beneficial Effects of aminophylline on ischemia-reperfusion in isolated rabbit heart

Original Article Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Effects of ATP-MgCl2 administration in hypovolemic dogs.

Original Article Panminerva medica, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Gökçe P, Acar A, Sarıtaş Z, Kurtdede A: Bir köpekte konjenital ekstrahepatik portofrenik şant olgusunun operatif sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 5 (3-4): 18-22, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Apaydın N, Pamuk K, Gökçe AP: Clinical Findings and Blood Parameters in Extrahepatic Portosystemic Shunt in Dogs. Surgery Journal 1 (2): 60-64, 2006.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

- Gökçe P, Beşaltı Ö, Özak A, Tong S: Ovariohisterektomi yapılan köpek ve kedilerde flank fistülleri: 13 olgu (1996-1998). Veteriner Cerrahi Dergisi, 5 (3-4): 5-8, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Şener E, Katırcıoğlu SF, Battaloğlu B, Gökçe P, Tarcan O, Özgencil E, Sarıtaş Z, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K: Normotermik retrograd serebral perfüzyon. Damar Cerrahisi Dergisi, 4 (2): 53-56, 1995.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Samsar E, Tanyolaç A, Güzel N, Özkul A, Özkan K, Gökçe P, Özgencil E: The use of polyester fibre implants in the tendon injuries of mare and donkeys. AÜ Vet.Fak.Derg., 35 (2-3): 396-411, 1988.

Reduction of the infarcted area with the use of simplified coronary sinus retroperfusion during experimental coronary artery occlusion

Original Article International journal of cardiology, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Iloprost protects the spinal cord during aortic cross-clamping in a canine model.

Original Article The Journal of cardiovascular surgery, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

İbrişim E, Ulus AT, Aksöyek A, Karapınar A, Gökçe P, Apaydın N, Şenel O, Katırcıoğlu SF: Aortik kros-klemp sırasında kardiyak işlevlerin korunması için deneysel çalışmada enoksimonun kullanımı. Türk Kardiyoloji Dergisi, 3: 145-147, 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özak, A., Beşaltı, Ö., Tong, S. ve Gökçe, P.: Kedilerde Megakolon: 11 Olgu (1995-2001). Veteriner Cerrahi Dergisi, 7 (3-4) 28-30, 2001.

Beneficial effects of iloprost during experimentally induced hemorrhagic shock.

Original Article Panminerva medica, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Sarıtaş Z, Gökçe P, Koç B: Bir köpekte pentotal anestezisini izleyerek gelişen ventrikül fibrilasyonu. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 22: 497-501, 1998.

Preservation of myocardial functions by pentoxyphylline cardioplegia during and after cardiopulmonary bypass.

Original Article Panminerva medica, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Gökçe, P: Köpeklerde üçüncü göz kapağı bezi prolapsusu olgularının sağaltımında operatif yöntemlerin karşılaştırılması: Retrospektif çalışma- 66 olgu (1995-2000). Veteriner Cerrahi Dergisi, 7 (1-2), 2001.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özgencil FE, Gökçe P: Köpek ve kedilerde entropion-ektropion olgularının değerlendirilmesi. AÜ Vet.Fak.Derg., 44 (1-10): 105-113, 1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Gökçe P, Sarıtaş Z, Tong S: Köpeklerde deneysel lamellar korneal oto- ve allogreft uygulamaları. AÜ Vet.Fak.Derg., 48, 59-65, 2001.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Katırcıoğlu SF, Şener E, Gökçe P, Özgencil E, Sarıtaş Z, Tokmakoğlu H, Özatik MA, Tarcan O, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K: Medikal yolla oluşturulan kardiak arrestten sonra yapılan kardiyomiyoplastinin sol ventrikül basınç değerlerine katkısı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 23: 181-183, 1995.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Koç B, Güzel N, Gökçe P, Diker Ş: Bir köpekte sidik kesesi taşı. DOĞA TU Vet.Hay.D.C. 13 (1): 39-43, 1989.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özak, A., Beşaltı, Ö., Gökçe, P. ve Can, Z.: Köpeklerde Perineal Herninin Tanı ve Sağaltım Sonuçları: 10 Köpek (1999-2001). Veteriner Cerrahi Dergisi ,7 (3-4) 31-34, 2001.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Samsar E, Akın F, Gökçe P, Bilir B: Sığırların enfeksiyöz keratokonjunktivitislerinde subkonjunktival antibiyotik ve alfakimotripsin enzimi uygulamaları. AÜ Vet.Fak.Derg., 40 (4): 453-474, 1993.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Sarıtaş Z, Samsar E, Gökçe P, Katırcıoğlu SF: Cardiovascular effects of enoximone and epinephrine on heparin reversal with protamine in conscious dogs. Vet.Surg., 27:378-383, 1998.

Functional outcome in model of spinal cord ischemia: use of enoximone

Original Article A Tulga Ulus, Ufuk Tütün, Selçuk Sürücü, Nusret Apaydin, Perran Gökçe, S Fehmi Katircioğlu, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Günal İH, Doğrul HT, Gökçe P: Köpeklerde femur başı epifiz kaymasında valgizasyon osteosentezi: Deneysel çalışma. Artroplasti - Artroskopik Cerrahi Dergisi., 8 S(15):1-4,1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Gökçe P, Sarıtaş Z, Tong S: Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları. AÜ Vet.Fak.Derg., 48, 67-73, 2001.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Gökçe P, Beşaltı Ö, Özak A, Tong S, Yağcı BB: Buzağılarda atresia koli’nin operatif sağaltımı: 11 olgu (1996-1998). Veteriner Cerrahi Dergisi, 5 (3-4): 9-13, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Katırcıoğlu SF, Gökçe P, Özgencil E, Sarıtaş Z, Karaca N, Şener E, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K: Köpeklerde iskelet kas ventrikülünün kısa süreli etkinliği.Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 23: 459-461, 1996.

Bir kedide kronik bilateral frontal sinuzitis ve operatif sağaltımı

Original Article Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  EYE DISEASES

  -

Teaching History

 • 2018 GÜZ

  EYE DISEASES

  -

 • 2019 GÜZ

  EYE DISEASES

  -

At My Office

YDÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı/ Hayvan Hastanesi