Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  INTERPERSONAL COMMUNICATION

  -----

 • 2019 YAZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  -

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  -

  Ders amaçları belirlenmiştir

 • 2019 BAHAR

  FAIMILY RALATIONS AND COMMUNICATION

  yeterli

 • 2018 GÜZ

   PARENTS EDUCATION (ELECTIVE)

  .

 • 2018 GÜZ

  PARENT EDUCATION

  yok

 • 2019 BAHAR

  CHILD PSYCHOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  CHILD COMMUNICATION

 • 2015 GÜZ

  COMMUNICATION WITH CHILDREN

  -

 • 2016 GÜZ

  COMMUNICATION WITH CHILDREN

  -

 • 2017 GÜZ

  COMMUNICATION WITH CHILDREN

  -

 • 2018 BAHAR

  BEHAVIOR DISORDERS

  yeterli

 • 2019 BAHAR

  BEHAVIOR DISORDERS

  yeterli

 • 2015 BAHAR

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  başka gerekli değil

 • 2016 BAHAR

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  başka gerekli değil

 • 2018 BAHAR

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  başka gerekli değil

 • 2015 YAZ

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  başka gerekli değil

 • 2016 YAZ

  EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS

  başka gerekli değil

 • 2015 BAHAR

  ABNORMAL BEHAVIOR

  yeterli

 • 2016 BAHAR

  ABNORMAL BEHAVIOR

  yeterli

 • 2014 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2017 YAZ

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2014 BAHAR

  Education psychology

  Psikoloji ve alt dalları, Eğitim Psikolojisi, Gelişimle ilgili kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler, Fiziksel gelişim, Bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar. Piaget ve bilişsel gelişim kuramı, Dil ve ahlak gelişimi, Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkleyen faktörler. Kişilik gelişimini açıklayan kuramlar ,Öğrenmenin temelleri ve klasik koşullanma kuramı ,Edimsel koşullanma kuramı ve sosyal öğrenme kuramı ,Bilgi işleme kuramı ,Yapılandırmacı kuram ,Beyin temelli öğrenme kuramı ,Güdülenme ve öğretim

 • 2015 GÜZ

  Education psychology

  Psikoloji ve alt dalları, Eğitim Psikolojisi, Gelişimle ilgili kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler, Fiziksel gelişim, Bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar. Piaget ve bilişsel gelişim kuramı, Dil ve ahlak gelişimi, Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkleyen faktörler. Kişilik gelişimini açıklayan kuramlar ,Öğrenmenin temelleri ve klasik koşullanma kuramı ,Edimsel koşullanma kuramı ve sosyal öğrenme kuramı ,Bilgi işleme kuramı ,Yapılandırmacı kuram ,Beyin temelli öğrenme kuramı ,Güdülenme ve öğretim

 • 2018 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT I

  .

 • 2019 GÜZ

  EFFECTIVE COMMUNICATION

  -

 • 2018 BAHAR

  -

  .

 • 2018 BAHAR

  MARRIAGE AND FAMILY THERAPY

  yeterli

 • 2019 GÜZ

  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  bu kadar

 • 2016 BAHAR

  DEVELOPMENT AND LEARNING

  .

 • 2019 BAHAR

  HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

  yeterli

 • 2019 BAHAR

  Human Relations and Communication

  • İletişim yollarını bilinçli kullanmayı, • Kendi ve başka topluluklara karşı farklı iletişim biçimleri ve dünyayla entegre olmak için kullanılan ortak iletişim kanallarını kullanmayı, • Kendini doğru ve açık bir şekilde ifade etmeyi, • İletişimi engelleyen faktörlerin üstesinden gelmeyi öğreneceklerdir.

 • 2019 BAHAR

  INTERPERSONAL COMMUNICATION

  -----

 • 2014 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2015 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2017 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2018 BAHAR

  APPLYING PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELLING IN SCHOOLS

  Okullarda PDR Uygulamaları (Staj) dersinin amacı; öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 • 2017 BAHAR

  -

  yeterli

 • 2018 BAHAR

  -

  yeterli

 • 2018 BAHAR

  PSYCHOLOGY OF LEARNING II

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2017 BAHAR

  INCLUSION IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

  -

 • 2014 BAHAR

  COUNSELLING

 • 2014 BAHAR

  COUNSELLING

  YETERLİ

 • 2015 BAHAR

  COUNSELLING

 • 2016 BAHAR

  COUNSELLING

  -

 • 2015 GÜZ

  COUNSELLING

 • 2015 GÜZ

  COUNSELLING

  YETERLİ

 • 2016 GÜZ

  COUNSELLING

 • 2016 GÜZ

  COUNSELLING

  YETERLİ

 • 2017 GÜZ

  COUNSELLING

  -

 • 2015 BAHAR

  GUIDANCE

  -

 • 2015 GÜZ

  GUIDANCE

 • 2016 GÜZ

  GUIDANCE

 • 2015 BAHAR

  Guidance

  -

 • 2019 BAHAR

  COUNSELING

  ---

 • 2016 BAHAR

  BEHAVIOUR DISORDERS OF MENTAL HEALTH

  .

 • 2015 GÜZ

  ---

  -----

 • 2016 GÜZ

  ---

  -----

 • 2017 GÜZ

  ---

  -----

 • 2018 GÜZ

  ---

  -----

 • 2015 YAZ

  ---

  -----

 • 2016 YAZ

  ---

  -----

 • 2015 GÜZ

  FAMILY COUNSELING

 • 2015 GÜZ

  PARENTS SCHOOL

 • 2017 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY

 • 2017 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY

  • Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularını incelemektir. Bu ders kapsamında, birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim incelecek, bireyin tutum ve davranışları üzerine toplum etkisi tartışılacaktır. Sosyal psikolojinin tanıtımı, incelediği konular ve kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi yanında, öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır.

 • 2018 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY

 • 2018 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY

  .

 • 2018 BAHAR

  SOCIAL PSYCHOLOGY

  • Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularını incelemektir. Bu ders kapsamında, birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim incelecek, bireyin tutum ve davranışları üzerine toplum etkisi tartışılacaktır. Sosyal psikolojinin tanıtımı, incelediği konular ve kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi yanında, öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır.

 • 2019 BAHAR

  COMMUNITY SERVICE PRACTICES

  Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurar.

 • 2018 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 BAHAR

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2019 GÜZ

  SOCIETY SERVICE PRACTICE

  -

 • 2016 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2017 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2018 GÜZ

  APPLYING COMMUNITY SERVICES

  ---------------------

 • 2019 GÜZ

  FAMILY AND CHILD IN TURKISH CULTURE

  bu kadar

 • 2019 GÜZ

  ADULT EDUCATION

  yetişkin eğitimi hakkında genel ve derin bilgi sahibi olmak, yaşam boyu öğrenme ile ilişkilendirmek

 • 2014 YAZ

  ADULT EDUCATION

 • 2016 GÜZ

  ADULT PSYCHOLOGY

  bu kadar

 • 2017 GÜZ

  ADULT PSYCHOLOGY

  bu kadar

 • 2018 GÜZ

  ADULT PSYCHOLOGY

  bu kadar

 • 2019 GÜZ

  ADULT PSYCHOLOGY

  bu kadar

 • 2016 YAZ

  ADULT PSYCHOLOGY

  bu kadar

 • 2017 YAZ

  ADULT PSYCHOLOGY

  bu kadar

 • 2018 YAZ

  ADULT PSYCHOLOGY

  bu kadar

At My Office