Work Experience

 • 2014 2013

  Koordinatör

  Yakın Doğu Üniversitesi, Mezunlarla İletişim Ofisi

 • 2014 2012

  Koordinatör

  Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu FM

 • 2012 2010

  Basın Koordinatörlüğü

  Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

 • Todate 2008

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi / Radyo Televizyon ve Sinema

 • 2012 2008

  Kurgu Operatörlüğü, Yönetmenlik, Kameramanlık

  Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu TV

 • 2006 2006

  Stajyer

  SkyTürk TV, Kurgu Üniteleri

 • 2008 2005

  Stajyer

  Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Tv

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Medya ve İletişim Çalışmaları

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2012

  Medya ve İletişim Çalışmaları

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2008

  Radyo Televizyon ve Sinema

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2009
  YÖDAK ÜNİVERSİTELERARASI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KISA FİLM YARIŞMASI
  image
  2009 yılında yönetmenliğini üstlendiğim ‘Uyanış’adlı kısa film, Yüksek Öğretim Dış İlişkiler Akreditasyon Kurulu’nun (YÖDAK) Üniversitelerarası Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlediği yarışmada kısa film dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Ranciére’le Siyasal Olanı Yeniden Düşünmek: “Siyasalın Kıyısında”

Book Chapter Uluslararası İlişkiler Dergisi, Volume 12, Issue 48, 2016, Pages 141-144

Abstract

...


Özet

Ranciére’in 1986-1997 yılları arasında yayınladığı metinlerin derlemesinden oluşan “Siyasalın Kıyısında” başlıklı kitap, siyasal olanı yeniden düşünmemizi ve siyasetin özgün bir tanımının nasıl olabileceği konusunu gündeme getirmesi nedeniyle dikkati çeken bir çalışmadır. Ranciére’e göre siyaset, her türlü özgürleşme vaadiyle, belli bir cemaatin çıkarlarının akıllıca idare edilmesi ifadesine dönüşmüştür. Bu anlamda, eşitlik ve özgürlük yerine ekonomik olarak karlı ve toplumsal olarak da, kabul edilebilir bir dengeler bütünü ortaya çıkmıştır.

General Publication REPRESENTATION OF POLITICIAN IN TURKISH MOVIES: A RESEARCH ON 1970-1990 PERIOD, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=16371876113260014877&hl=en&oi=scholarr

General Publication Rethinking Political Ranciere:" Political Edge of Heaven", 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13079581&AN=95733196&h=iBxRoFQuvm4dm4WnM1xnx3MOyXtYHZhq1cBMiC60ELytoK0XI4CHnZMBaaoMXRHgFgHEAGx0zHu7qv3%2FosYfYg%3D%3D&crl=c

General Publication AMARCORD FİLMİ ÖZELİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL FİLM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANLAMLANDIRMA., 2016

Abstract


Özet

General Publication Türk Sinemasında Melodram:1960-1975 Dönemi Üzerine Bir İnceleme, 2016

Abstract


Özet

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13079581&AN=110602623&h=3LS6dNcVka%2BHsNXW0%2B%2FVPJemfGdzlEbN7Dt5pe%2FKMAwKM3wLZMSde0Er%2BU6l%2F9ZJ1TtqJQRRnDnRmz9UOIpLzQ%3D%3D&crl=c

General Publication TÃœRK SÄ°NEMASINDA MELODRAM:" SEVEN NE YAPMAZ" FÄ°LMÄ° ÃœZERÄ°NDEN YEÅzÄ°LÇAM SÄ°NEMASINDA MELODRAMIN KODLARININ ÇÖZÃœMLENMESÄ°., 2016

Abstract


Özet

http://iletisimdergisi.gazi.edu.tr/site/index.php/IKAD/article/view/187

General Publication Türk Sinemasında Kadın Karakterlerin Giyim Tarzlarında Kültürel Anlamlar, 2016

Abstract


Özet

SEMIOLOGICAL ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE FILM AMARCORD

Original Article Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 7, Issue 31, 2014, Pages 7-18

Abstract

The cinema is a tool and medium that produces meaning through a succession of moving images. Stories formed by the combination of visual and auditory elements are able to create a language with their own signs. These signs and the objects defined by them are in a semantic relationship with one another. Through its signs, the cinema uses a language that on one hand acts as a reflection of reality through denotation, while acting on the other hand as a means for describing imaginary elements and unseen truths through the depiction of real elements. In this study based on Roland Barthes’ interpretation method and on Saussure’s notion on signs, we have focused on the semiology of the cinema. In this context, we performed according to Barthes’ interpretation method and Saussure’s concept on signs an analysis of the film “Amarcord,” a 1973 French and Italian co-production directed by Federico Fellini. In this context, we selected certain sequences of this film and attempted to analyze and interpret the meanings that their signs produced and conveyed. The aim of this study was to describe the relationship between semiology and cinema, and to thus provide an example of semiological film analysis.


Özet

Sinema, hareketli resimlerin birbiri ardına sıralanmasıyla oluşturulan bir anlam üretme aracıdır. Görsel ve işitsel öğelerin bireşimi ile oluşturulan öyküler, göstergeler aracılığıyla bir dil oluştururlar. Göstergeler ve gösterge aracılığıyla tanımlanan nesneler, semantik (anlambilim) bir ilişki içindedirler. Sinema, kullandığı göstergelerle düz anlam bakımından bir yandan gerçeği yansıtırken, diğer yandan da yan anlam bakımından gerçekle gerçek olamayan ve görünenin ardındaki gerçeği anlatan bir dile sahiptir. Roland Barthes’in anlamlandırma yöntemi ile Saussure’un gösterge anlayışının temel alındığı çalışmada, sinema göstergebilimi üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda, 1973 yılı İtalya ve Fransa ortak yapımı Federico Fellini’nin yönettiği ‘Amarcord’ adlı film, Barthes’in anlamlandırma yöntemi ile Saussure’un gösterge anlayışı temel alınarak çözümlenmiştir. Filmden belirli sekanslar seçilerek, göstergelerin ürettikleri anlamlar çözümlenmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, göstergebilim ve sinema ilişkisini açıklamak ve bu doğrultuda göstergebilimsel film çözümlemesine bir örnek oluşturmaktır.

TÜRK SİNEMASINDA MELODRAM: SEVEN NE YAPMAZ FİLMİ ÜZERİNDEN YEŞİLÇAM SİNEMASINDA MELODRAMIN KODLARININ ÇÖZÜMLENMESİ.

Original Article Journal of International Social Research, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  CINEMATOGRAPHY

  -

Teaching History

 • 2016 GÜZ

  WORKSHOP I

  -

 • 2016 GÜZ

  GENRES OF FILM

  -

 • 2017 GÜZ

  GENRES OF FILM

  -

 • 2018 GÜZ

  GENRES OF FILM

  -

 • 2019 GÜZ

  GENRES OF FILM

  -

 • 2018 YAZ

  GENRES OF FILM

  -

 • 2016 BAHAR

  PRODUCTION OF SHORT FILM

  -

 • 2017 BAHAR

  PRODUCTION OF SHORT FILM

  -

 • 2018 BAHAR

  PRODUCTION OF SHORT FILM

  -

 • 2019 BAHAR

  PRODUCTION OF SHORT FILM

  -

 • 2019 GÜZ

  PRODUCTION OF SHORT FILM

  -

 • 2019 BAHAR

  PRODUCTION OF SHORT FILMS

  --

 • 2015 GÜZ

  EDITING

  -

 • 2016 GÜZ

  EDITING

  -

 • 2017 GÜZ

  EDITING

  -

 • 2018 GÜZ

  EDITING

  -

 • 2019 GÜZ

  EDITING

  -

 • 2018 BAHAR

  EDITING

 • 2016 GÜZ

  EDITING

  -

 • 2019 GÜZ

  EDITING

  -

 • 2015 BAHAR

  EDITING I

  -

 • 2016 BAHAR

  EDITING I

  -

 • 2017 BAHAR

  EDITING I

  -

 • 2018 BAHAR

  EDITING I

 • 2018 BAHAR

  EDITING I

  -

 • 2019 BAHAR

  EDITING I

  -

 • 2015 GÜZ

  EDITING I

  -

 • 2016 GÜZ

  EDITING I

  -

 • 2017 GÜZ

  EDITING I

 • 2017 GÜZ

  EDITING I

  -

 • 2018 GÜZ

  EDITING I

  -

 • 2019 GÜZ

  EDITING I

  -

 • 2016 YAZ

  EDITING I

 • 2017 YAZ

  EDITING I

  -

 • 2014 BAHAR

  EDITING

  -

 • 2015 BAHAR

  EDITING

  -

 • 2016 BAHAR

  EDITING

  -

 • 2018 BAHAR

  EDITING

  -

 • 2014 BAHAR

  EDITTING II

  --

 • 2016 BAHAR

  EDITTING II

  --

 • 2017 BAHAR

  EDITTING II

  --

 • 2019 BAHAR

  MELODRAMATIC IMAGINATION

  -

 • 2018 GÜZ

  NARRATIVE DESIGN

  -

 • 2019 GÜZ

  NARRATIVE DESIGN

  -

 • 2017 BAHAR

  CINEMATOGRAPHY

  -

 • 2018 BAHAR

  CINEMATOGRAPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  CINEMATOGRAPHY

  -

 • 2018 GÜZ

  POLITICAL SCIENCE

  -

 • 2019 GÜZ

  POLITICAL SCIENCE

  -

 • 2018 YAZ

  POLITICAL SCIENCE

  -

 • 2018 GÜZ

  POLITICS SCIENCE

  _

 • 2015 GÜZ

  BASIC CAMERA TECHNICS I

  -

 • 2016 GÜZ

  BASIC CAMERA TECHNICS I

  -

 • 2017 GÜZ

  BASIC CAMERA TECHNIQUES I

  -

 • 2018 GÜZ

  BASIC CAMERA TECHNIQUES I

  -

 • 2019 GÜZ

  BASIC CAMERA TECHNIQUES I

  -

 • 2015 BAHAR

  TECHNICS OF BASIC CAMERA II

  -

 • 2016 BAHAR

  TECHNICS OF BASIC CAMERA II

  -

 • 2017 BAHAR

  TECHNICS OF BASIC CAMERA II

  -

 • 2019 BAHAR

  TECHNICS OF BASIC CAMERA II

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  _

 • 2018 BAHAR

  THESİS

  -

At My Office

İletişim Fakültesi 2. Kat