Work Experience

 • Todate 2007

  Doktora, öğretim üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Ana Bilimdalı

 • 1998 1996

  Sorumlu hemşire

  Türkiye Gazetesi Hastanesi, Genel yoğun bakım

 • 1996 1994

  Yüksek Hemşire

  Amerikan Hastanesi, Kalp-damar cerrahisi yoğun bakım servisi

 • 1994 1992

  Yüksek Hemşire

  Florance Nightingale Hastanesi, Kalp-damar cerrahi yoğun bakım servisi

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2010

  Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor1992

  Hemşirelik

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

https://www.researchgate.net/profile/Oezlem_Akalpler/publication/286625784_KUZEY_KIBRIS_TURK_CUMHURIYETINDE_UNIVERSITE_OGRENCILERININ_SIK_GORULEN_CINSEL_YOLLA_BULASAN_ENFEKSIYONLARA_ILISKIN_BILGILERI_VE_CINSEL_DAVRANISLARI/links/569df77a08aed27a7030bf93.pdf

General Publication University Students’ Sexual Behavior and Knowledge Levels on Common Sexually Transmitted Infections in the Turkish Republic of Northern Cyprus, 2016

Abstract


Özet

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunhemsire/article/view/5000155405/0

General Publication Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları, 2016

Abstract


Özet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları

Original Article Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları

Original Article Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları

Original Article Hacettepe Üniveresitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Volume 2, Issue 2, 2015, Pages 1-19

Abstract

University education is a period where students have significant life styles changes. During this period, young people may undertake risky sexual behavior with effects of physical and psychosocial changes. It would be beneficial to understand young peoples' attitudes about sexual life, to determine their knowledge levels on sexually transmitted infections and risky sexual behaviors in order to protect and develop communities' health care. This descriptive study was carried out to determine university students' sexual behavior and knowledge levels on common sexually transmitted infections (STI). Sample size of study was calculated as 384 from total population of 14762 students. The number of students from each faculty and college at university determined by simple random sampling method. Data was collected with a questionnaire consist of socio-demographic characteristics questions, sexually transmitted infections knowledge questions and sexual behavior questions by the researcher between 01.03.2010 and 14.05.2010. Data was analyzed with Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 17.0 programme with percentage, arithmetic average, pearson chisquared, and likelihood ratio. The knowledge level of students were determined with questions. Scoring was done as giving “1” point for each correct answer and “0” point for each “false” and “do not know” answers. The knowledge level of students was found “average” for 40.1% of them, “good” for 36.5% of them and “not good” for 23.4% of them. The findings indicated that almost all students knew AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) was transmitted through “sexual relation” and “blood transfusion”. On the other hand, approximately one third of the students indicated that AIDS was transmitted “from mother to child during childbirth” and half of the students stated that AIDS was transmitted through “commonly used toilets” and “mosquitoes”. It was determined that students; did not give correct answer to transmission, symptoms, treatment and protection of AIDS, gonore, and Hepatitis B; who are sexually active had first sexual experience with people unknown people (44.8%) and did not use any protection during sexual intercourse (45.9%). As a result because students had average knowledge level and risky sexual behavior it is recommended to establish youth counselling units in medical service units at universities and offer continuous as well as active education and counselling services about sexual health.


Özet

Üniversite eğitimi öğrencilerin yaşam biçimlerinde önemli değişiklikler yaşadığı dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde gençler yaşadıkları fiziksel ve psikososyal değişimlerin etkisi ile riskli cinsel davranışlarda bulunabilmektedir. Gençlerin cinsel yaşamlarına yaklaşımlarını ve davranışlarını anlamak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusundaki bilgilerini belirlemek, riskli cinsel davranışları önceden saptamak, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yararlı olacaktır. Araştırma, üniversite öğrencilerinin sık görülen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) ilişkin bilgilerini ve cinsel davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmamızda üniversitede öğrenim gören 14762 öğrenci araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü, evrenin bilindiği durumlarda örneklem hesabı formülü (n=Nt²pq / d²(N-1)+t²pq) kullanılarak 384 olarak hesaplanmıştır. Örnekleme alınacak öğrenci sayısı belirlendikten sonra üniversitedeki her bir fakülte ve yüksekokul bir tabaka olarak kabul edilmiş ve tabaka ağırlıkları göz önünde bulundurularak her bir okuldan örnekleme alınacak öğrenci sayısı basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından, 01.03.2010-14.05.2010 tarihleri arasında, sosyodemografik özellikleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve cinsel davranışları içeren soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 17.0 paket programı, yüzdelik, aritmetik ortalama, Pearson Chi- Square ve Likelihood Ratio analizi kullanılmıştır. Bilgi sorularının değerlendirilmesinde; bilgi düzeyini belirlemeye yönelik sorulara öğrencilerin verdikleri “doğru” yanıtlara “1”, “yanlış” ya da “bilmiyorum” şeklindeki yanıtlara da “0” puan verilmiş ve bilgi düzeyi belirlenmiştir. Öğrencilerin %40.1'inin sık görülen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yönelik bilgi düzeyi “orta”, %36.5'inin “iyi” ve %23.4'ünün “kötü” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin tamamına yakınının AIDS'in (Acquired Immune Deficiency Syndrome), “cinsel ilişki” ve “kan nakli” ile bulaştığını bildiği saptanırken, yaklaşık üçte birinin “anneden bebeğe doğum sırasında”, yarısının da “ortak tuvalet” ve “sivrisinek” yoluyla bulaştığını belirtmesi dikkat çeken bulgulardır. Öğrencilerin AIDS, gonore ve Hepatit B'nin bulaşma yolları, belirtileri, tedavi ve korunması konusunda istenilen düzeyde doğru yanıt vermedikleri; cinsel deneyim yaşayan öğrencilerin ilk cinsel deneyimlerini tanımadığı kişilerle yaşadıkları (%44.8) ve cinsel ilişki sırasında herhangi bir korunma yöntemi kullanmamış oldukları (%45.9) saptanmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin orta düzeyde bilgiye ve bazı riskli cinsel davranışlara sahip olmaları nedeniyle, üniversitelerde medikal hizmet birimleri içinde gençlik danışma birimlerinin oluşturulması, üreme sağlığı konusunda sürekli, etkin eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi önerilmiştir.

Gum chewing and bowel function after Caesarean section under spinal anesthesia

Original Article Pakistan Journal of Medical Sciences, Volume 34, Issue 5, 2018, Pages 1242-1247

Abstract

Gum chewing and bowel function after Caesarean section under spinal anesthesia Ozlem Akalpler1, Hulya Okumus2 ABSTRACT Objective: To determine the effect of gum chewing on bowel function postoperatively in women after cesarean delivery under spinal anesthesia. Methods: This semi-experimental study was conducted at Near East University Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic in Turkish Republic of Northern Cyprus with 45 women in both the +experimental and control groups, between October 2016 and June 2017. The women in the experimental group chewed gum two hours after surgery until gut sounds were heard and nutrition was given orally. Results: The mean age of the women was 30.20 ± 4.88 in the experimental group and 30.85 ± 4.47 in the control group. In the control group, the mean time of flatulation was 26.33 ± 7.54 hours, whereas the mean time was 13.44 ± 6.56 hours in the experimental group. The mean duration to the hearing of intestinal sounds was 16.35 ± 5.20 hours in the control group and 12.62 ± 7.73 hours in the experimental group. Conclusion: The results of the present study indicate that sugar free gum chewing in the post-operative period which is cesarean section under spinal anesthesia shortened the duration of the intestinal movement, the time of first flatulation, and discharge time.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  FUNDAMENTALS OF NURSING

  -

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  FUNDAMENTALS OF NURSING

  -

 • 2017 BAHAR

  INFERTILITY AND MIDWIFERY

  -

 • 2018 BAHAR

  INFERTILITY AND MIDWIFERY

  -

 • 2016 GÜZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2018 GÜZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2019 GÜZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2016 YAZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2018 YAZ

  OBSTETRIC AND WOMENS HEALTH NURSING

  yok

 • 2016 BAHAR

  Normal Prenatal Period

  Bu ders öğrenciye, anne/gebe sağlığı ve hastalıklarının önemini kavratarak gebeyi/anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içerisinde bir bütün olarak ele alıp, annenin ve gebenin intrauterin dönemden başlayarak, fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve kendi bakım sağlık bakım sorumluluğunu üstlenmesine yönelik gerekli olan bilgi ve davranışları kazandırır.

 • 2016 GÜZ

  REPRODUCTIVE HEALTH AND FAMILY PLANNING APPLICATIONS

At My Office