Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Restoratif diş tedavisi anabilim dalı

  YDÜ

 • Master2015

  Diş hekimliği

  YDÜ

 • Bachelor2015

  Diş hekimliği fakültesi

  YDÜ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Antibacterial Activities of Herbal Toothpastes Combined with Essential Oils against Streptococcus mutans

Original Article Pathogens, Volume 8, Issue 1, 2019, Pages 20-37

Abstract

In recent years, people have become more conscious about the side-effects of fluoride toothpastes and herbal products have drawn attention as alternatives in the struggle against caries. Studies have focused on the benefits of essential oils obtained from herbs because of their antibacterial effects. The aim of this study was to evaluate and compare the antibacterial activity of Origanum dubium and Cinnamomum cassia oils combined with herbal toothpastes against Streptococcus mutans. The antibacterial activity of the test materials was determined using the agar well diffusion method before and after the addition of essential oils. We tested the efficacy of Splat Organic and Splat Biocalcium against S. mutans (12 mm and 11 mm, respectively) doubled in combination with Origanum dubium (23 mm for both toothpastes) and tripled with Cinnamomum cassia (38 mm and 36 mm, respectively). Jack N’ Jill toothpaste, which did not initially show any antibacterial effect, exhibited the largest inhibition zones after the addition of the essential oils (38 mm for Origanum dubium and 39 mm for Cinnamomum cassia). The results of this study pointed out that herbal toothpastes exhibit statistically higher antibacterial activity against Streptococcus mutans (p < 0.05) than their initial forms after the addition of essential oils.


Özet

Güncel Restoratif Materyallerin Oral Biyofilme Etkileri

Review Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Volume 23, Issue 2, 2017, Pages 130-8

Abstract

Caries is caused by a process in the presence of tooth surface, time and microflora and forms as a result of the deterioration of the demineralization and remineralization cycle between the tooth surface and the plaque fluid and carbohydrates. Cariogenic bacteria are organized in a layer called biofilm to carry out the demineralizion process. After cleaning, cellfree layer called pellicle is formed on the tooth surface by proteins from the saliva and performs a protective function for the tooth in the healthy oral environment. Due to the ionic interactions on the surface of the enamel, bacterial adhesion occurs between bacteria and pelliclecoated surface. The biofilm structure is influenced by many factors that may show different properties in different regions of the mouth. Pathogen bacterial colonization increases in the plaque by time when the tooth surface is not adequately cleaned providing a basis for caries formation. In the formation of dental biofilm; saliva proteins are important as well as the free surface energy, antibacterial properties, surface roughness, chemical composition including the physical and chemical properties of the surface. For this reason, the types of materials used in dental restorations effect biofilm formation in a wide range. Rough and poorly polished materials containing large number of pores and defects can cause plaque accumulation. The characteristics of the materials used in restorative dental treatment and failures in their application may give way to secondary caries development. For this reason, the effect of the selected material on biofilm formation should be carefully examined.


Özet

Ağız boşluğunun en sık rastlanan hastalıklarından biri olan çürük; karbonhidratlar, diş yüzeyi, zaman ve mikrofloranın bir araya gelmesi ile oluşan bir süreç sonucunda ortaya çıkan bir oluşum olup, diş yüzeyi ile plak sıvısı arasındaki demineralizasyon ve remineralizasyon döngüsünün bozulması sonucu meydana gelmektedir. Karyojenik bakteriler, biyofilm adı verilen bir tabaka içinde organize olarak demineralizasyon işlemini gerçekleştirmektedir. Temizlenmenin ardından diş yüzeyi, tükürükten gelen proteinlerle pelikıl adı verilen hücresiz bir tabaka ile kaplanmaktadır. Sağlıklı ağız ortamında bu tabaka diş için koruyucu bir görev üstlenmektedir. Mine yüzeyindeki iyonik etkileşimler sebebiyle bakteriler ve pelikılla kaplanmış yüzey arasında bakteriyel adezyon meydana gelmektedir. Biyofilmin yapısı pek çok faktörden etkilenmekte ve ağzın değişik bölgelerinde farklı özellikler gösterebilmektedir. Yeterli düzeyde temizlenmeyen diş yüzeyinde oluşan plakta, zaman ilerledikçe patojen bakteri kolonizasyonu artmakta ve bu durum çürük oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Dental biyofilm oluşumunda tükürük proteinlerinin yanı sıra, birikimin meydana geldiği yüzeyin serbest yüzey enerjisi, antibakteriyel özellikleri, yüzey pürüzlülüğü, kimyasal kompozisyon gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri önem taşımaktadır. Bu nedenle, dental restorasyonlarda kullandığımız materyallerin tipleri biyofilm oluşumunu geniş kapsamda etkilemektedir. Çok sayıda por ve defekt içeren, pürüzlü ve iyi cilalanamayan materyaller plak birikimine sebep olmaktadır. Restoratif diş tedavisinde kullanılan materyallerin özellikleri ve uygulama hataları nedeni ile dişlerde sekonder çürük gelişebilmektedir. Bu nedenle, seçilen materyalin biyofilm oluşumuna etkisi dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  OFFICE MANAGEMENT AND ERGONOMY

  -

 • 2019 Academic Year

  RESTORATIVE DENTISTRY

  -

 • 2019 Academic Year

  RESTORATIVE DENTISTRY

  ---

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  CONSERVATIVE DENTAL TREATMENT AND PROSTHETIC ASSISTANT AND DENTAL TERMINOLOGY 1

  -

 • 2018 BAHAR

  CONSERVATIVE DENTAL TREATMENT AND PROSTHETIC ASSISTANT AND DENTAL TERMINOLOGY 1

  -

 • 2017 GÜZ

  CONSERVATIVE DENTAL TREATMENT AND PROSTHETIC ASSISTANT AND DENTAL TERMINOLOGY 2

  -

At My Office