Work Experience

 • Todate 2016

  Araştırma Görevlisi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk

Education & Training

 • Ph.D. ..

  Kamu Hukuku

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master2017

  Kamu Hukuku

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2015

  Hukuk

  University of Dundee

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Administrative Discretion in Terms of the Elements of the Administrative Procedure in Turkish Law

Original Article Journal of Economic & Management Perspectives, Volume Volume 11, Issue Issue 3, 2017, Pages 451-454

Abstract

The boundaries of the discretionary authority are not precisely defined in Turkish law. The dynamic character of the administration law makes it impossible to decipher every field of this area of law. For this reason, areas that cannot be determined by the norm are arranged by the views from the doctrine and stabilized court decisions; administrative law and administrative justice are branches of law that are arranged by jurisprudence principles. On the other hand, one of the sine qua non of the state of law is the principle of legal administration while another is the rule of law. Administrative law, which is concerned with the administration of the state of law and administrative jurisprudence which is concerned its application at the level of courts have to act at the level of the intellectual principles which cannot be determined by the norm. In this study, a matter of discretion of administration that cannot be determined by the norm is examined. The tools of the movement of administration are procedures, actions and contracts. The main objective of this work is to determine whether the elements of the administrative process have discretionary power.


Özet

-

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kıbrısla İlgili Verdiği Kararların KKTC ve Türkiye'ye Etkisi

Original Article Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Volume -, Issue 136, 2018, Pages 293-326

Abstract

This study examined the effect of the European Court of Human Rights Decisions on both Turkey and the TRNC. European Court of Human Rights had stated that the political authority in North Cyprus is not TRNC but Turkey due to the de facto status of the territory. From this point on, all human rights violations concerning the North Cyprus is attributable to Turkey. Even though the TRNC is not officially within the national borders of Turkey, the Court accepts that it is within the jurisdiction of the country. This approach leads to filling a possible gap on the human rights mechanism gap in the TRNC which is not recognized by the international community.


Özet

-

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme Hakkında Genel Bir Değerlendirme

Original Article Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume -, Issue 2, 2018, Pages 107-137

Abstract

The principle of equal rights for men and women is one of the basic tenets of the United Nations Charter. Although the principle of equality between the sexes has been enshrined in the basic human rights instruments, in practice the interpretation and implementation of these instruments by the competent organs has fallen far short of ensuring their full applicability to women as an oppressed and vulnerable social group. It was not before 1979, with the adoption by the United Nations of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, that separate concepts of “women's rights” were recast in a global human rights perspective, and supervisory machinery with terms of reference similar to those of existing human rights organs was provided for. The Convention marks a definite turning point in the history of international protection of the human rights of women.


Özet

Kadınlar ve erkekler için eşit haklar ilkesi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerinden biridir. Her ne kadar cinsiyetler arasındaki eşitlik ilkesi temel insan hakları belgelerinde yer bulsa da, pratikte bu araçların yetkin organlar tarafından yorumlanması ve uygulanması, kadınlara tam olarak uygulanabilirliklerini sağlamakta yetersiz kalmıştır. 1979 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesine hasredilmiş bir sözleşme olmakla özel bir öneme sahiptir. Sözleşme, her alanda kadın ve erkek cinsleri arasında eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Kuzey Kıbrıs'taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Özgürlüğü Işığında Değerlendirilmesi

Original Article Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Volume 30, Issue 134, 2018, Pages 9-36

Abstract

Fundamental rights and freedoms should be protected in all areas of law. Enforcement law is a field in which the state directly contacts fundamental rights and freedoms. Therefore, fundamental rights and freedoms should be carefully observed in this field of law. In this study, firstly, the importance of fundamental rights and freedoms in executive law is tried to be explained, and then the freedom of right seeking, which is one of the most important requirements of the legal state, was discussed in the light of executive law. While examining this, particularly for the elimination of some problems in the context of the right to an effective remedy, our suggestions and critics on the topic are set forth.


Özet

-

Protection of Civil Liberties and Human Rights Under the Laws of the United Kingdom, Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus

Original Article Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume -, Issue 1, 2018, Pages 215-243

Abstract

The subject matter of this article is the extent to how civil liberties and human rights are protected under the law of the UK, North Cyprus and Turkey by fully referencing to appropriate legislation and case law. First of all, we need to be able to understand what “civil liberties” and “human rights” mean. Then, the status of the European Convention on Human Rights will be discussed for each jurisdiction.


Özet

-

BULUT BİLİŞİM BAKIMINDAN ARAMA VE ELKOYMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Original Article CEZA HUKUKU DERGİSİ, Volume -, Issue 39, 2019, Pages 161-202

Abstract

Search, copying and seizure protection on computers, computer programs and logs is regulated in Article 134 of the Code of Criminal Procedure No. 5271. In addition to creating new types of crime, the cyber environment is also used as an extension to facilitate and improve the handling of traditional crime types. In this study, firstly cloud computing, its models and classes will be explained. Then, the major difficulties encountered in looking for evidence in cloud systems will be addressed and solutions to how to overcome these problems will be discussed. It will then be covered by the competences set out in Article 134 of the Criminal Procedure Code and will be assessed the extent to which these competencies are applicable in terms of cloud computing.


Özet

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el- koyma koruma tedbiri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesinde düzen- lenmiştir. Siber ortam, yeni suç tipleri yaratmanın yanı sıra geleneksel suç tiplerinin işlenişini kolaylaştırmak ve geliştirmek için de bir uzantı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada önce- likle bulut bilişim tanımı yapılarak farklı bulut hizmet modelleri ve sınıfları açıklanacaktır. Daha sonra, bulut sistemlerinde delil ararken karşılaşılan başlıca güçlüklere değinilecek ve bu sorunların üstesinden nasıl ve ne ölçüde gelinebileceğine ilişkin çözüm önerilerine yer veri- lecektir. Ardından CMK’nın 134. maddesinde düzenlenen yetkilerin kapsamına yer verilecek ve bu yetkilerin bulut bilişim bakımından ne ölçüde uygulanabilir olduğu değerlendirilecektir.

The emerging case law on the cohabitation provisions in the Family Law (Scotland) Act 2006. Should England follow the Scottish approach?

Review University of Dundee, Volume -, Issue -, 2015, Pages 1-55

Abstract

ingiliz ve İskoç Hukukunda evlenmeden uzun süre birlikte yaşayan çiftlerin ayrılmaları halinde finansal düzenlemelerin karşılaştırılması


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -

Teaching History

 • 2019 GÜZ

  CEZA HUKUKUN DA TEMEL KAVRAMLAR

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2017 GÜZ

  CRIMINAL PROCEDURE LAW

  -

 • 2018 GÜZ

  CRIMINAL PROCEDURE LAW

  -

 • 2019 GÜZ

  CRIMINAL PROCEDURE LAW

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  -

At My Office

8-H113 Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi