Work Experience

Education & Training

  • Ph.D. ..

    -

    -

  • Master2005

    Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı

    YDÜ

  • Bachelor1998

    Beden Eğitimi Spor Bölümü

    ODTÜ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://scholar.google.com/scholar?cluster=552393772853312338&hl=en&oi=scholarr

General Publication KKTC 7-11 yaş kız ve erkek ilkokul öğrencilerinin eurofit test bataryası değerlendirilmesi, 2016

Abstract


Özet

http://scholar.google.com/scholar?cluster=377354044835342600&hl=en&oi=scholarr

General Publication Physical fitness of rural children compared with urban children in North Cyprus: a normative study, 2016

Abstract


Özet

http://www.cabdirect.org/abstracts/20103135037.html

General Publication Assessment of physical fitness levels, gender and age differences of rural and urban elementary school children., 2016

Abstract


Özet

Currrent Teaching

  • 2019 YAZ

    SKILL LEARNING

    -

  • 2019 YAZ

    PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2019 YAZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

Teaching History

  • 2014 BAHAR

    TRAINING THEORY

    -

  • 2015 BAHAR

    TRAINING THEORY

    -

  • 2016 BAHAR

    TRAINING THEORY

    -

  • 2017 BAHAR

    TRAINING THEORY

    -

  • 2015 GÜZ

    TRAINING THEORY

    -

  • 2014 YAZ

    TRAINING THEORY

    -

  • 2015 GÜZ

    TRAINING THEORY I

    -

  • 2016 GÜZ

    TRAINING THEORY I

    -

  • 2017 GÜZ

    TRAINING THEORY I

    -

  • 2014 BAHAR

    TRAINING THEORY II

    -

  • 2017 BAHAR

    TRAINING THEORY

    -

  • 2018 BAHAR

    TRAINING THEORY

    -

  • 2017 GÜZ

    TRAINING THEORY

    -

  • 2018 GÜZ

    TRAINING THEORY

    -

  • 2015 GÜZ

    TRAINER EDUCATION AND PRINCIPLES

    -

  • 2016 GÜZ

    TRAINER EDUCATION AND PRINCIPLES

    -

  • 2017 GÜZ

    TRAINER EDUCATION AND PRINCIPLES

    -

  • 2018 YAZ

    ARTISTIC GYMNASTIC

    .,.

  • 2018 GÜZ

    BASKETBALL

    -

  • 2019 GÜZ

    BASKETBALL

    -

  • 2018 BAHAR

    MOTOR SKILL LEARNING

    -

  • 2014 BAHAR

    SKILL LEARNING

    -

  • 2015 BAHAR

    SKILL LEARNING

    -

  • 2016 BAHAR

    SKILL LEARNING

    -

  • 2017 BAHAR

    SKILL LEARNING

    -

  • 2018 BAHAR

    SKILL LEARNING

    -

  • 2019 BAHAR

    SKILL LEARNING

    -

  • 2015 GÜZ

    SKILL LEARNING

    -

  • 2018 YAZ

    SKILL LEARNING

    -

  • 2019 GÜZ

    PHYSICAL EDUCATION TEACHING MODELS

    -

  • 2018 BAHAR

    PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SEMINAR

    -

  • 2019 BAHAR

    PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SEMINAR

    -

  • 2019 GÜZ

    LEARNING AND INSTRUCTIONAL APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

  • 2018 GÜZ

    INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

    -

  • 2018 BAHAR

    EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

    -

  • 2018 BAHAR

    EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

    --

  • 2019 GÜZ

    PROJECT MANAGEMENT İN EDUCATION

    -

  • 2018 GÜZ

    INTRODUCTION TO EDUCATION

    -

  • 2018 GÜZ

    MOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2019 GÜZ

    MOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2018 YAZ

    MOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2019 GÜZ

    SCHOOL EXPERIENCE II

    -

  • 2015 GÜZ

    EDUCATIONAL PRINCIPLES AND METHODS

    -

  • 2016 GÜZ

    EDUCATIONAL PRINCIPLES AND METHODS

    -

  • 2017 GÜZ

    EDUCATIONAL PRINCIPLES AND METHODS

    -

  • 2017 YAZ

    EDUCATIONAL PRINCIPLES AND METHODS

    -

  • 2019 BAHAR

    INTERNSHIP IN SPORTS TEACCHING

    -

  • 2014 BAHAR

    MEASUREMENT AND EVALUATION

    -

  • 2015 BAHAR

    MEASUREMENT AND EVALUATION

    -

  • 2016 BAHAR

    MEASUREMENT AND EVALUATION

    -

  • 2017 BAHAR

    MEASUREMENT AND EVALUATION

    -

  • 2014 BAHAR

    MEASURERMENT AND EVALUATION

    -

  • 2015 BAHAR

    MEASURERMENT AND EVALUATION

    -

  • 2016 BAHAR

    MEASURERMENT AND EVALUATION

    -

  • 2017 BAHAR

    MEASURERMENT AND EVALUATION

    -

  • 2015 GÜZ

    MEASURERMENT AND EVALUATION

    -

  • 2015 GÜZ

    PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2016 GÜZ

    PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2017 GÜZ

    PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2018 GÜZ

    PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2019 GÜZ

    PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2016 YAZ

    PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2019 BAHAR

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2015 GÜZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2016 GÜZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2017 GÜZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2018 GÜZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2019 GÜZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2014 YAZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2015 YAZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2016 YAZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2017 YAZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2018 YAZ

    PYSCHOMOTOR DEVELOPMENT

    -

  • 2018 BAHAR

    TECHNOLOGY IN SPORTS

  • 2019 BAHAR

    TECHNOLOGY IN SPORTS

  • 2015 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2016 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2017 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2015 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2016 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2017 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2018 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2019 GÜZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2018 YAZ

    ELECTIVE II

    -

  • 2014 YAZ

    PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS HISTORY

    mesleki eğitim ve pedagojik bir gelişme açısından da etkili bir öğrenim oluşturulması.

  • 2018 GÜZ

    LEADERSHIP IN SPORTS MANAGEMENT

    Dört yıllık eğitim süreci içerisinde misyonu liderlik esasına dayalı yöneticiliğin benimsenmesi.

  • 2019 GÜZ

    LEADERSHIP IN SPORTS MANAGEMENT

    Dört yıllık eğitim süreci içerisinde misyonu liderlik esasına dayalı yöneticiliğin benimsenmesi.

  • 2014 BAHAR

    SKILL DEVELOPMENT IN SPORTS

    -

  • 2015 BAHAR

    SKILL DEVELOPMENT IN SPORTS

    -

  • 2016 BAHAR

    SKILL DEVELOPMENT IN SPORTS

    -

  • 2017 BAHAR

    SKILL DEVELOPMENT IN SPORTS

    -

  • 2018 BAHAR

    SKILL DEVELOPMENT IN SPORTS

    -

  • 2019 BAHAR

    SKILL DEVELOPMENT IN SPORTS

    -

  • 2018 BAHAR

    TALENT IDENTIFICATION IN SPORTS

    ''_''

  • 2018 BAHAR

    TALENT SELECTION IN SPORTS

    ''_''

  • 2018 BAHAR

    TALENT QUALIFICATION AND GUIDANCE IN SPORTS

    ''_''

  • 2019 BAHAR

    TALENT QUALIFICATION AND GUIDANCE IN SPORTS

    ''_''

  • 2018 BAHAR

    TEAM SPORTS (BASKETBALL)

    -

  • 2019 BAHAR

    TEAM SPORTS (BASKETBALL)

    -

  • 2018 BAHAR

    TEAM SPORTS (BASKETBALL)

    -

  • 2019 BAHAR

    TEAM SPORTS (BASKETBALL)

    -

  • 2018 GÜZ

    TEAM SPORTS II

    -

  • 2018 BAHAR

    THESIS

    Tez Çalışması

  • 2019 GÜZ

    THESIS

    Tez Çalışması

  • 2014 BAHAR

    TIME MANAGEMENT

    -

  • 2015 BAHAR

    TIME MANAGEMENT

    -

At My Office