Work Experience

 • Todate 2015

  full-time lecturer

  Near East University, Faculty of Health Sciences

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2015

  Gelişim Psikolojisi

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

 • Bachelor2013

  Psikoloji

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2013
  Top student in Faculty of Arts and Sciences and Department of Psychology
  image

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Improving outgroup attitudes and enhancing intentions toward contact with Greek Cypriots using an extended contact intervention in Turkish Cypriot children

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Reducing Turkish Cypriot children’s prejudice toward Greek Cypriots: Vicarious and Extended contact through storytelling

Original Article -, Volume -, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

Two studies investigated the effectiveness of intergroup contact in Turkish Cypriot children with the aim of improving attitudes, intentions and trust toward Greek Cypriots. In the first study, we found that positive contact and positive familial storytelling was associated with more positive outgroup attitudes and intended outgroup behavior in a group of 6-12 year old Turkish Cypriots. We followed this up in Study 2 by using a vicarious intergroup contact intervention technique. Turkish Cypriot children aged 6-11 years took part in a three-week intervention involving reading stories of solidarity between Turkish and Greek Cypriot children. Results showed that the intervention worked to improve outgroup attitudes, intended behavior and outgroup trust. These findings suggest that indirect contact techniques such as extended contact and vicarious intergroup contact can be used as prejudice-reduction tools in intractable conflict zones, most in need of such interventions.


Özet

İki çalışma, Kıbrıslı Türk çocuklarda Kıbrıslı Rum çocuklara karşı tutumları, niyetleri ve güveni geliştirme amaçları ile gruplar arası kontağın etkililiğini araştırmıştır. Birinci çalışmada, 6-12 yaş arasındaki Kıbrıslı Türk çocuklarda olumlu kontağın ve olumlu aile söyleminin, olumlu dış grup tutumları ve istenilen dış grup davranışları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Birinci çalışmaya, takip eden ikinci çalışma ile genişletilmiş temas müdahale tekniği kullanılarak devam edilmiştir. 6-11 yaş arasındaki Kıbrıslı Türk çocuklar 3 haftalık Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çocuklar arasındaki dayanışmayı konu alan hikaye okuma müdahale programında yer aldılar. Çalışmanın sonuçları, hikaye okuma ile genişletilmiş temas müdahalesinin olumlu tutumları, istenilen davranışları ve grup dışı güveni geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular, genişletilmiş kontağın ayrılmış, çatışmış ortamlarda çocuklarda önyargıyı azaltmak için etkili bir araç olarak kullanılabileceğini öne sürmektedir.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  CRITICAL THINKING

  -

 • 2017 BAHAR

  CRITICAL THINKING

  -

 • 2016 GÜZ

  CRITICAL THINKING

  -

 • 2017 GÜZ

  CRITICAL THINKING

  -

 • 2019 GÜZ

  CRITICAL THINKING

  -

 • 2017 BAHAR

  CRITICAL THINKING SKILLS

  -

 • 2017 GÜZ

  -

  yok

 • 2017 GÜZ

  SELF KNOWLEDGE AND COMMUNICATION SKILLS

  iletişim becerilerinin neler olduğunu bilmek, etkili ve etkisiz iletişim becerilerini kullanabilmek, empati, dinleme, atılganlık becerilerini kullanmayı geliştirmek

 • 2017 BAHAR

  CRITICAL THINKING

  yok

 • 2019 BAHAR

  CRITICAL THINKING

  yok

 • 2016 GÜZ

  PERFORMANCE AREAS PSYCHOSOCIAL

  yok

 • 2017 GÜZ

  PERFORMANCE AREAS PSYCHOSOCIAL

  yok

 • 2016 BAHAR

  PHYSICOLOGY

  ..

 • 2016 BAHAR

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  PSYCOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  PSYCOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  PSYHOLOGY

  -

 • 2015 BAHAR

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2015 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  HEALTH PSYCHOLOGY

  yok

 • 2015 BAHAR

  SOCIOLOGY OF HEALTH

 • 2016 BAHAR

  SOCIOLOGY OF HEALTH

  -

 • 2015 GÜZ

  SOCIOLOGY OF HEALTH

 • 2016 GÜZ

  SOCIOLOGY OF HEALTH

 • 2017 GÜZ

  SOCIOLOGY OF HEALTH

  -

 • 2019 GÜZ

  SOCIOLOGY OF HEALTH

  -

 • 2019 BAHAR

  SOCIOLOGY AND HEALTH

  yok

 • 2019 GÜZ

  STRESS MANAGMENT

  Raise/Develop awareness in relevant concepts/theories

 • 2017 BAHAR

  REHABILITATION IN EXPOSED EXPOSURE

  yok

 • 2016 BAHAR

  REHABILITATION IN VICTIMS OF VIOLENCE

  -

 • 2017 BAHAR

  REHABILITATION IN VICTIMS OF VIOLENCE

  -

At My Office