Work Experience

 • 2015 2009

  Profesör

  Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2009 2000

  Profesör

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2000 1995

  Doçent

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1995 1991

  Dr. Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1991 1987

  Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1986 1981

  Lisans Eğitimi

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 1991

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  Ankara Üniversitesi

 • Master1986

  Veteriner Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

 • Bachelor1986

  Veteriner Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Ankarada at brucellosis inin pre-valansı üzerinde bir çalışma

Original Article Etlik Vet. MikrobiyoL. Derg, Volume *, Issue -, 1988, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Brucellosis İmmunolojisi

Original Article Uluslararası Bruselloz sempozyumu, Volume *, Issue -, 1988, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Atık fetuslardan izole edilen Brucella suşlarının Koaglütinasyon testi ile identifikasyonu

Original Article Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 1990, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Use of the coagglutination test to identify Brucella strains isolated from aborted fetuses.

Original Article Veteriner Fakültesi Dergisi, Üniversitesi Ankara, Volume *, Issue -, 1990, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Koyunların atık fötus’ larından Listeria monocytogenes izolasyonu

Original Article KÜKEM Derg, Volume *, Issue -, 1990, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Bovine brucellosis: in relation to epidemiology and human infection

Original Article Brucella and brucellosis in man and animals. The Turkish Microbiological Society, Istanbul, Turkey, Volume *, Issue -, 1991, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Koyun brucellosisinin serolojik teşhisinde dithiothreitol ve EDTA’nın kullanılması

Original Article Ankara Üniv Vet Fak Derg, Volume *, Issue -, 1995, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Comparison of Serum Plate Agglutination (SPA), Haemagglutination Inhibition (HI) and immunocomb solid-phase immunoassay methods in the detection of antibodies produced in chickens against mycoplasma gallisepticum and mycoplasma synoviae

Original Article The Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Turkey), Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Gebe tavsanlar ile fötüslerinde deneysel listeriozisin histopatolojik, immunopatolojik ve mikrobiyolojik yöntemlerle tanısı

Original Article Ankara Üniv Vet Fak Derg, Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The histopathological, immunopathological and microbiological diagnosis of the experimental listeriosis in pregnant rabbits and their foetuses

Original Article The Journal of the Veterinary Medicine of Ankara University (Turkey), Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The diagnosis of bovine brucellosis with serum agglutination, complement fixation and immunocob tests

Original Article The Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Turkey), Volume *, Issue -, 1996, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Detection of antibodies against Borrelia burgdorferi in cattle sera by flourescent antibody technique for the first time in Turkey

Original Article The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine of Ankara University (Turkey), Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Plasmid elimination in multiple resistant Salmonella gallinarum strains isolated from chickens

Original Article Kukem Dergisi (Turkey), Volume *, Issue -, 1997, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Alternative methods in the diagnose of bovine and ovine brucellosis

Original Article The Journal of Pendik Veterinary Microbiology (Turkey), Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sigir ve koyun brusellozis inin tesisinde alternatif yoentemler

Original Article PENDIK VETERINER MIKROBIYOLOJI DERGISI, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ankara’da at brusellozis’ inin prevalansı üzerine bir çalısma

Original Article Etlik Vet Mikrobiol Derg, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Epidemiology of ovine Campylobacter infection determined by numerical analysis of electrophoretic protein profiles

Original Article Journal of Veterinary Medicine, Series B, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The use of conventional tests and Coombs test in the serological diagnosis of bovine, ovine and caprine brucellosis

Original Article Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Sığır, Koyun ve Keçi Brucellosis’ inin Serolojik Tanısında Konvansiyonel Testler ve Coombs Testinin Kullanılıması

Original Article Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2001, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Mikoplazma infeksiyonları. 79-95

Original Article Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın, Ankara, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokoklarnn tür düzeyinde identifikasyonu ve bazn özelliklerinin belirlenmesi

Original Article Etlik Vet Mikrobiyol Derg, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Kanatlı Hayvan Hastalıkları. I. baskı

Original Article Medisan Yayınları, Ankara, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Poimeraz zincir reaksiyonu ve mikrobiyolojide kullanım alanları Kafkas Üniv

Original Article Vet. Fak. Dergisi, Volume *, Issue -, 2002, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Balıklarda probiyotik kullanımı

Original Article Orlab on-line Mikrobiyoloji Dergisi, Volume *, Issue -, 2004, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar)

Original Article Paracıkoğlu J.(Editör). Chlamydia ve Chlamydophila İnfeksiyonları, İlke-Emek Yayınları, Ankara, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Toll like receptors

Original Article Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Turkey), Volume *, Issue -, 2007, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Exotoxins of Staphylococcus aureus

Original Article Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Turkey), Volume *, Issue -, 2008, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ankara keçisi tekelerinde serum tiroid hormon ve kolesterol düzeyleri ilişkisi

Original Article Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Detection of exfoliative toxin in Staphylococcus spp. isolated from skins of healthy dogs and dogs with skin lesions

Original Article Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2010, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 Bahar

  EPIDEMIOLOGY

  -

 • 2019 Bahar

  IMMUNOLOGY

  -

 • 2019 Bahar

  MICROBIOLOGY I

  -

Teaching History

 • 2017 GÜZ

  MICROBIOLOGY II

  -

 • 2015 BAHAR

  VETERINARY IMMUNOLOGY

 • 2015 BAHAR

  POULTRY DISEASES

 • 2018 GÜZ

  MYCOLOGY

  -

 • 2015 GÜZ

  MYCOLOGY

 • 2015 GÜZ

  MYCOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  MYCOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  POULTRY DISEASES

 • 2016 GÜZ

  POULTRY DISEASES

  .

 • 2018 GÜZ

  VETERINARY IMMUNOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  MYCOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  EPIDEMIOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  EPIDEMIOLOGY

  -

 • 2014 YAZ

  MICROBIOLOGY I

 • 2014 BAHAR

  EPIDEMIOLOGY

  -

 • 2015 BAHAR

  EPIDEMIOLOGY

  -

 • 2015 GÜZ

  ET HIJYENI

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 BAHAR

  IMMUNOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  MICROBIOLOGY I

  -

 • 2018 GÜZ

  MICROBIOLOGY I

  -

 • 2016 GÜZ

  MYCOLOGY

 • 2016 GÜZ

  MYCOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  IMMUNOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  IMMUNOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  VETERINARY IMMUNOLOGY I

  -

 • 2017 BAHAR

  BASIC MICROBIOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  BASIC MICROBIOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  EPIDEMIOLOGY

  -

 • 2019 GÜZ

  MICROBIOLOGY I

  -

 • 2017 BAHAR

  VETERINARY EPIDEMIOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  VETERİNARY EPİDEMİOLOGY

  -

At My Office

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı