Work Experience

 • Todate 2016

  Profesör

  Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

 • 2014 2005

  Profesör

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

 • 2005 1999

  Doçent

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

 • 1999 1995

  Yardımcı Doçent

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

 • 1995 1987

  Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi , Hemşirelik Yüksekokulu

 • 1987 1986

  Hemşire

  Gazi Üniversitesi , Gazi Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Servisi

Education & Training

 • Ph.D. 1994

  Hemşirelik (Cerrahi Hastalıkları)

  Hacettepe Üniversitesi

 • Master1988

  Hemşirelik (Cerrahi Hastalıkları)

  Hacettepe Üniversitesi

 • Bachelor1986

  Hemşirelik Yüksekokulu

  Hacettepe Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

 • image

  Bayraktar N., Çelik S.Ş., Ünlü H., Bulut H. (2003). Şoförlerin Ilkyardım Konusunda Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje No: 00 01 403 001. (Proje Yürütücüsü)

 • image

  Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi, Proje No: TR/05/A/F/PL2-008. (Leonardo da Vinci Programı Sorumlusu) (2006)

 • image

  Erdil F, Bayraktar N, Uçar H, Öz F, Şenol Çelik S, Dinç L, Duygulu S, Koç G, Özdemir L, Korkmaz F, Akyar İ, Hiçdurmaz D. (2009). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimlerı Fakültesı Hemşirelik Dergisinin Elektronik Ortamda Yayınlanması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje No: 09 A 401 001

 • image

  Bayraktar N, Erdil F, Gökçe Kutsal Y, Özdemir O, Tuna Z, Yıldırım M. (2014). Yaşlılarda Düşmelerin Önlenmesi Geriatrk Bilimler Ve Araştırma Ve Uygulama Merkezi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje No: 318.

Filter by type:

Sort by year:

Sıvı Elektrolit ve Asit Baz Dengesinin Değerledirilmesi ve Klinik Karar Verme. İçinde: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme

Book Chapter Akademisyen Kitabevi, Volume 0, Issue 0, 2016, Pages 0

Abstract

...


Özet

Effectiveness of Falling Prevention Program for Elderly People Undergoing Fracture Treatment in Turkey

Conference Paper European Geriatric Medicine, Volume 7, Issue 1, 2016, Pages S135

Abstract

The study was conducted as a quasi-experimental, one-group, pretest-posttest study to determine the effectiveness of falling prevention program that was applied to elderly individuals who were undergoing treatment at Orthopedics clinic for fracture due to falls. The sample of the study included a total of 52 patients from two hospitals in Sivas city of Turkey. The data were collected with Personal Formation Form, Fall Risk Factors Form, Falls Prevention Knowledge Form, and Katz Activities of Daily Living Index. After the ethical permissions,implementation of research wascarried out between November 15, 2014 and August 25, 2015 in three phases; first phase performed in hospital, second and third phases implemented with home visits. In the first phase, descriptive characteristics, fall-related risk factors, falls prevention knowledge levels of elderly individuals and capacity of performing daily living activities were determined and they were given education about fall-related risk factors and falls prevention. In the second phase, the home environment were evaluated and fall-related risk factors and falls prevention knowledge level were assessed again; advices were given about risk factors and the educational program was repeated. In the third phase, fall-related risk factors and falls prevention knowledge level were assessed again; also the capacity to perform previous activities of daily living of individuals were evaluated.Variance analysis for repeated measures, Bonferroni, Chi-Square, McNemar, Fisher exact Chi-Square, Monte Carlo, Kruskal Wallis, Mann Whitney U tests; independent sample t-test and paired sample t-test were used in statistical analysis.Results of the study showed that falling prevention program including educational interventions and home visits by nurse was effective in reducing the risk factors and in increasing awareness and the knowledge level of elderly people related to falls.Based on the results of the study,implementation of falling prevention programs including home visitsfor prevention of falls in elderly was recommended.


Özet

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Karahan, A, Bayraktar, N. Effectiveness of an Education Program to Prevent Nurses’ Low Back Pain: An Interventional Study in Turkey. Workplace Health & Safety. 2013; 61(2): 73-8. (SCI Expanded, SSCI) 2. Çilingir, D. Bayraktar, N. Informatıon Requırements And Dıffıcultıes Experıenced After Dıscharge Among Day Surgery Patıents: A Descriptive Cross- Sectional Survey. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Journal of Medical Sciences). 2011; 31(1). (SCI Expanded) 3. Talas M. S., Bayraktar N. Kidney Transplantation: Determination of the Problems Encountered by Turkish Patients and Their Knowledge and Practices on Healthy Living. Journal of Clinical Nursing. 2004; 13: 580-588. (SCI Expanded, SSCI) 4. Çelik S.Ş., Bayraktar N. A Study of Nursing Student Abuse in Turkey. Journal of Nursing Education. 2004; 43 (7): 330-336. (SCI Expanded: SSCI) 5. Karahan A., Bayraktar N. (2004) Determination of the Usage of Body Mechanics in Clinical Settings and Occurrence of Low Back Pain in Nurses. International Journal of Nursing Studies. 41:67-75. (SCI Expanded, SSCI) 6. Bayraktar N., Erdil F. Blood Transfusion Knowledge and Practice Among Nurses in Turkey. Journal of Intravenous Nursing. 2000; 23 (5): 310-317. (PubMed- Medline) 2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 1. Yıldırım M, Bayraktar N. (2015). Effectiveness of Patient Safety Education Plan Developed for Patients with Lumbar Disc Herniation Surgery on Daily Living Activities and Life Quality of Patients. Poster bildiri. 7th Congress of European Operating Room Nurses Association. May 7-10, Rome, Italy. 2. Uzun F, Bayraktar N. (2013). Determining The Risk Factors for Fractures and Awareness on Preventing Among Elderly Patients With Fractures. Poster bildiri 9th Congress of the EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) “Improving Outcomes in Geriatric Medicine” October 2 - 4, Venice, Italy. 3. Faydalı S., Bayraktar N. (2011). Analjeziklerin Kaliteli Kullanımına İlişkin Verilen Eğitimin Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi, 5. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, 13-16.4.. 4. Faydalı S., Bayraktar N. (2011).Hasta Güvenliği Açısından Analjezik Kullanımında Hasta Bilgilendirme, 5. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, 13-16.4. 5. Erdil F., Bayraktar N. (2001) Development of Graduate Education in Nursing at Hacettepe University. 1st International & 5th National Nursing Education Congress. Nevşehir, Turkey. s. 20. 6. Bayraktar N., Elbaş N.Ö. (1999).Tissue Repair and Nurse’s Role in Wound Healing. First Oxford Euroasian Wound Healing Days. Antalya, Turkey. s. 34. 3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Bayraktar N. Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi ve Bakım. Turkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği- Üreme Sistemi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı. 2015; 1(1): 7-12. 2. Bayraktar N. Nöroşirürji Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi. Turkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği- Sinir Sistemi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı. 2015; 1(2): 1-7. 3. Ulutaşdemir N, Dokur M, Bayraktar N, Bostanoğlu H, Öztürk Çopur E, Çolakfakıoğlu İ. Gaziantep'te Özel Bir Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2015; 1 (Suppl 1) 4. Faydalı, S., Bayraktar N. Yanıklı Hastaların ve Yakınlarının Taburculuk Sonrası Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2011; 1: 47-60. 5. Erdil F., Bayraktar N. Yaşlı Bireylerde Kas-İskelet Sorunlarına Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi . 2010; 18 (2): 106-113. 6. Yıldırım, M., Bayraktar, N. Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Taburculuk Planlaması Sürecindeki Rolleri Ve Bunu Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2010; 2 (2):73-81. 7. Çilingir, D., Bayraktar, N. Burun Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Sonrası İlk Üç Gün İçinde Evde Yaşadıkları Sorunlar Ve Bu Sorunların Çözümlenmesine Yönelik Uygulamaları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2009; 1 (2): 71-80. 8. Bayraktar, N., Çelik, SŞ., Ünlü, H., Bulut, H. Evaluating the Effectiveness of a First Aid Training Course on Drivers. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 16(1): 47-58. 9. Gürsoy A.A., Erdil F., Bayraktar N. Evaluation of the Efficiency of a Home care Program Developed for Mastectmy Patients (Mastektomi Uygulanan Hastalar İçin Geliştirilen Evde Bakım Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2008; 15 (2): 1-15. 10. Çilingir, D. Bayraktar, N. Günübirlik Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 13(1): 69-81. 11. Bayraktar N. Acil Bakım Hizmetlerinde Ekip Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 11(1): 49-54. 12. Erdil F., Bayraktar N. Cerrahi Hastasının Evde Bakımı. Sağlık ve Toplum. 2004; 14 (4): 3-8. 13. Talas M.S., Bayraktar N. Böbrek Transplantasyonunda Hemşirelik Bakımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 10 (1): 81-95. 14. Avcı G., Bayraktar N. Hemşirelerin Enteral Beslenmeye İlişkin Bilgi Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 10 (2): 41-53. 15. Bayraktar N., Talas M.S. Transplantasyonun Tarihçesi. Hemşirelik Forumu. 2002; 5 (6): 1-4. 16. Çilingir D., Bayraktar N. Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastalarda Kafa İçi Basıncı Artışının Önlenmesine Yönelik Hemşirelik Bakımının ve Hemşirelerin Bu Konudaki Bilgilerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2000; 7(1-2): 20-32. 17. Erdil F., Elbaş N.Ö., Bayraktar N., Çelik S.Ş., Ünlü H. Hasta Yakınlarının Ameliyat Öncesi Döneme İlişkin Bilgi Gereksinimleri, Ameliyatı Beklerken Yaşadıkları Duygular ve Ameliyathane Bekleme Salonuna İlişkin Görüşleri. Hemşirelik Forumu. 2000; 3 (6): 1-5. 18. Bayraktar N., Bulut H.D. Ameliyathanede Ameliyat Öncesi Bekleyen Hastaların Gereksinimleri. Hemşirelik Forumu. 2000; 3 (6): 34-38. 19. Bayraktar N., Çelik S. Ş. Ankara’daki Taksi Şoförlerinin İlkyardım Konusundaki Bilgi Gereksinimleri. Sağlık ve Toplum. 2000; 10 (2): 55-61. 20. Bayraktar N. 2000’li Yıllara Doğru Hemşirelik. Sağlık ve Toplum. 1999; 9 (4): 44-47. 21. Bayraktar N., Ünlü H., Bulut H.D. İki Farklı Eğitim Yönteminin Hastaların Ameliyat Sonrası Derin Solunum, Öksürük, Yatak İçinde Dönme ve Ekstremite Egzersizlerini Yapabilme Durumlarına Etkisinin Karşılaştırılması. Klinik Bilimler & Doktor. 1999; 5 (5):620-6. 22. Bayraktar N., Üstün B. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Rehberlerinden Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 5(1-2):11-18. 23. Bayraktar N., Eroğlu K. Ameliyat Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Yapılması Gereken Egzersizlere Yönelik Bilgileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1995; 2(2):32-41. 24. Doğar, N. Endotrakeal Aspirasyon. Türk Hemşireler Dergisi. 1992; 42 (3):41-42. 25. Doğar, N. Bütüncül Sağlık Görüşü. Türk Hemşireler Dergisi. 1990: 30 (1): 31-32. 4.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1. Bayraktar N, Gündaş E. (2015). Cerrahi Kliniklerinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Engellerin ve Kolaylaştırıcı Faktörlerin Belirlenmesi 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla. 2. Yeniçeri B, Bayraktar N. (2015) Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Uyku Düzenini Etkileyen Faktörler. 3. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hems¸ireligˆi Kongresi, Antalya. 3. Kaymakçı K, Yüksel Ş, Ekin Z, Bayraktar N, Özdemir E. (2015). Sağlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bitkisel Ürün Kullanimina İlişkin Uygulamalarının ve Görüşlerinin Belirlenmesi. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri. 4. Ulutaşdemir N, Dokur M, Bayraktar N, Bostanoğlu H, Çolakfakıoğlu İ. (2014). Gaziantep'te Özel Bir Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara. 5. Bayraktar N, Abukhader I. (2013). Kolorektal Cerrahi Komplikasyonları, Risk Faktörleri ve Önlenmesi 7. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya. 6. Özyıldız A, Bayraktar N. (2010). Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Gereksinimleri. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi. Antalya. 7. Yıldırım M., Bayraktar N. (2009). Cerrrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Taburculuk Sürecindeki Rolleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. 5. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi. Girne- KKTC. 8. Faydalı S., Bayraktar N., (2005). Yanık Hastalarının Taburculuk Sonrası Bilgi Gereksinimleri, 27. Türk Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya. 9. Gürsoy A.A., Erdil F., Bayraktar N. (2004) Mastektomi Sonrası Hastalara Verilen Evde Bakım Hizmetinin Değerlendirilmesi. Ulusul Cerrahi Kongresi. Antalya. 10. Karahan A., Bayraktar N. (2001) Hemşirelerin Klinik Ortamda Vücut Mekaniklerini Kullanma ve Bel Ağrısı Görülme Durumlarının Belirlenmesi. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Kongresi. Ankara. 11. Bayraktar N., Deniz H. (1996). Ameliyathanede Ameliyat Öncesi Bekleyen Hastaların Gereksinimleri. 1. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu. İzmir. 12. Erdil F., Özhan N, Bayraktar N., Şenol S., Ünlü H. (1995). Öğrenci Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Bilgileri. 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Ankara,. 13. Erdil F., Özhan N, Bayraktar N., Şenol S., Ünlü H. (1994). Hasta Ailelerinin Ameliyat Öncesi Dönemde Bilgi Gereksinimleri. Ulusal Cerrahi Kongresi. İstanbul. 14. Bayraktar N. (1994). Hemşirelerin Kan Transfüzyonuna Yönelik Bilgi ve Uygulamaları. Ulusal Cerrahi Kongresi. İstanbul. 15. Bayraktar N. (1993). Öğrenci Hemşirelerin Klinik Ortamda Öğrenimlerine Etki Eden Faktörlere İlişkin Düşünceleri. 3. Hemşirelik Eğitim Sempozyumu. İstanbul. 16. Bayraktar N. (1992) Yaşlı Hastada Yara İyileşmesi ve Hemşire Bakımı. Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu. Ankara. 17. Akdemir N., Görgülü S., Seviğ Ü., Uçar H., Karaöz S., Koçak F., Doğar N., Fesci H. (1992). Yaşlılık ve Sağlıklı Yaşlanma. Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu. Ankara. 18. Özhan N, Karaöz S., Doğar N. (1992). Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Sağlıklı Yaşlanmaya İlişkin Düşünceleri. Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu. Ankara. 19. Özhan N., Doğar N. (1992). Koroner By-Pass Ameliyatı Geçiren Hastaların Sigara İçme Konusundaki Düşünceleri. 3. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Sivas. 20. Doğar N. (1990). Kan Transfüzyonu. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi. İzmir. 5. Ulusal ya da Uluslararası Indekslerin Kaydetmediği ve Hakemli Olmayan Dergilerdeki Yayınlar 1. Erdil F., Bayraktar N. Yaşlılık Tsunamisi ve Hemşirelik. HÜ-GEBAM Bülteni. 2010. 2. Bayraktar N., Çelik S.Ş., Ünlü H., Bulut H. Trafik Kazalarında Ilkyardımın Önemi. Trafik. 2003; 1 (1): 16. 3. Özcanarslan F. Doğar N. Total Parenteral Beslenme. Ulusal Cerrahi Hemşirelik Dergisi. 1988; 1 (3). 6. Türkçe Kitap ve Kitap Bölümü Yazarlığı Kitap 1. Erdil F. Bayraktar N., Şenol, S. (2012) Temel İlk Yardım. 3. Baskı. Eflatun Yayınevi. Ankara. 2. Erdil F. Bayraktar N., (2004) Hemşireler İçin Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesinin ABC’si. Aydoğdu Ofset, Ankara. Kitap Bölümü 3. Bayraktar, N. (2015). Nöroşirürji Hemşireliği. İçinde: Nöroşirürji Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul. 4. Erdil, F., Bayraktar, N., Tuna, Z., Yıldırım, M. (2013) Yaşlılarda Düşmelerin Önlenmesi. İçinde: Sağlıklı Yaşlanma ve Düşmelerin Önlenmesi. HÜGEBAM ve Altındağ Belediyesi Yayını. Ankara. 5. Bayraktar, N. (2013) Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi Afetlerde Hemşirelik Hizmetlerinin Organizasyonu. İçinde:Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi. Hacettepe Üniversitesi Yayını. Ankara. 6. Bayraktar N. Endokrin Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı. İçinde: Erdil F., Elbaş N.Ö. (2012) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 6.Baskı. Aydoğdu Ofset, Ankara. 7. Bayraktar, N. (2008) Kafa ve Spinal Kord Travmaları. İçinde: Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. (Ed: Erdem, Y., Erkal, S.). TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara. 8. Bayraktar, (2008) N. Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu. İçinde: Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. (Ed: Erdem, Y., Erkal, S.). TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara. Kurs Kitabı 1. Bayraktar N. (2007). Perioperatif Süreç. İçinde: Meme Hastalıkları Hemşirelik Kurs Kitabı. Ankara. 7. Projeler 1. Bayraktar N, Erdil F, Gökçe Kutsal Y, Özdemir O, Tuna Z, Yıldırım M. (2014). Yaşlılarda Düşmelerin Önlenmesi Geriatrk Bilimler Ve Araştırma Ve Uygulama Merkezi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje No: 318. 2. Erdil F, Bayraktar N, Uçar H, Öz F, Şenol Çelik S, Dinç L, Duygulu S, Koç G, Özdemir L, Korkmaz F, Akyar İ, Hiçdurmaz D. (2009). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimlerı Fakültesı Hemşirelik Dergisinin Elektronik Ortamda Yayınlanması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje No: 09 A 401 001 3. Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi, Proje No: TR/05/A/F/PL2-008. (Leonardo da Vinci Programı Sorumlusu) (2006) 4. Bayraktar N., Çelik S.Ş., Ünlü H., Bulut H. (2003). Şoförlerin Ilkyardım Konusunda Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje No: 00 01 403 001. (Proje Yürütücüsü) Proje Danışmnlığı 21. Bilgili, N. (Proje Yöneticisi). (2007) Ankara İli Gölbaşı Ilçesi Şafak Mahallesindeki 20 Yaş Ve Üzeri Kadınlarda Metabolik Sendrom Sıklığının, Planlı Eğitim Ve Ev Ziyaretinin Metabolik Sendrom Ve Yaşam Tarzına Etkisinin Belirlenmesi Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi.

Senior Undergraduate Nursing Students’ Perceptions on Disaster Preparedness; A Descriptive Study

Original Article Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Volume 10, Issue 4, 2016, Pages 557-561

Abstract

Objective This descriptive study aimed to determine the disaster preparedness of a senior class of undergraduate nursing students. Methods The study sample was composed of 73 undergraduate nursing school students from Ankara, Turkey. Data were collected by using a questionnaire developed by the researchers and were evaluated with descriptive statistics. Results More than half (56.1%) of the students stated that the disaster competencies of nurses should include leadership, manager, and coordinator skills; 42.4% of them indicated the competencies of decision-maker, critical thinking, autonomy, and planning skills. Regarding education, 56.4% of the students considered their education on disaster nursing as efficient; however, 35.9% of them considered their education as partly efficient or inefficient. Conclusions Many correct concepts related to the definition, features, competencies, and roles of disaster nurses were stated by students. However, low percentages and insufficient statements showed low preparedness for disasters. Curriculum development or redesign is necessary to include content and clinical experiences related to disasters.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  SURGICAL DISEASE NURSING

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  SURGICAL NURSING II

  .

 • 2016 BAHAR

  SURGICAL NURSING

  .

 • 2016 YAZ

  SURGICAL NURSING

  .

 • 2018 YAZ

  SURGICAL NURSING

  .

 • 2016 GÜZ

  SURGICAL NURSING I

  -

 • 2017 GÜZ

  SURGICAL NURSING I

  -

 • 2018 GÜZ

  SURGICAL NURSING I

  -

 • 2017 BAHAR

  SURGICAL NURSING II

  .

 • 2018 BAHAR

  SURGICAL NURSING II

  ----

 • 2019 BAHAR

  SURGICAL NURSING II

  ----

 • 2018 GÜZ

  SURGICAL CRITICAL CARE

  -

 • 2018 GÜZ

  NURSING AND PHYSIOPATHOLOGY I

  NA

 • 2019 GÜZ

  NURSING AND PHYSIOPATHOLOGY I

  NA

 • 2016 BAHAR

  CLINICAL PRACTICE IN NURSING

  ..

 • 2016 YAZ

  CLINICAL PRACTICE IN NURSING

  ..

 • 2016 BAHAR

  MEDICAL SURGICAL NURSING

  .

 • 2017 BAHAR

  MEDICAL SURGICAL NURSING

  .

 • 2018 BAHAR

  MEDICAL SURGICAL NURSING

  .

 • 2019 BAHAR

  MEDICAL SURGICAL NURSING

  .

 • 2017 BAHAR

  SEMINAR

  yukardakiler yeterli

 • 2018 GÜZ

  SEMINAR

  yukardakiler yeterli

 • 2018 BAHAR

  SEMİNAR

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

 • 2017 GÜZ

  FUNDAMENTALS OF DISASTER MANAGEMENT

  -

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  Öğrencinin gereksinimi doğrultusunda yeni amaçlar eklenecektir

 • 2016 YAZ

  THESIS

  Seçilen konunun önemini tartışmak

At My Office