Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2012

  İngilice Öğretmenliği ABD

  YDÜ

 • Bachelor2009

  İngilizce Öğretmenliği

  YDÜ

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Learning styles of students from different cultures and studying in Near East University

Conference Paper Elsevier, Volume Procedia Social and Behavioral Sciences , Issue 9, 2010, Pages 5-10

Abstract

Learning styles are seen to be important to consider in the educational process of the academic world which is also supported by literature. Among other variables, differences of learning styles may be influenced by language, culture, educational department and gender. The purpose of this study was to examine the learning styles of Arabic, Turkish and Cypriot university students studying in the Near East University, enrolled in the Engineering and Educational Sciences Department. This study discusses the influence of culture, gender, native language and department on learning styles.


Özet

Learning styles are seen to be important to consider in the educational process of the academic world which is also supported by literature. Among other variables, differences of learning styles may be influenced by language, culture, educational department and gender. The purpose of this study was to examine the learning styles of Arabic, Turkish and Cypriot university students studying in the Near East University, enrolled in the Engineering and Educational Sciences Department. This study discusses the influence of culture, gender, native language and department on learning styles.

Constructivism in Teaching and Learning; Content Analysis Evaluation

Conference Paper Elsevier, Volume Procedia - Social and Behavioral Sciences , Issue 191, 2015, Pages 526 – 533

Abstract

This study is content analysis research in the field of teaching and learning with constructivist approach. The study aims to explore the progress and the trend of researches in this field. For this study 161 articles published between 2002 and 2013 in Science Direct, Eric and EBSCO are examined. The studies are analysed in terms of their formats, content and methodologies.


Özet

Bu çalışma bir içerik analizi olup öğretim alanında yapılandırmacı yaklaşım ile öğrenme çalışmalarının incelenmesini hedeflenmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımı ile yapılan araştırmalar yeni gelişimler ve yönelimleri kapsamında incelenmiştir. Bu araştırma için 2002 ve 2013 yılları arasında Science Direct , Eric ve EBSCO veri tabanlarında yayınlanan 161 makale biçimleri , içerik ve yöntemleri açısından incelenmiştir.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815043153

General Publication Perceptions of the Teacher Candidates Towards Community Service Learning, 2016

Abstract


Özet

http://sproc.org/archives/index.php/cjes/article/viewArticle/8.3.7

General Publication The Attitudes of High School Teachers towards Contemporary Educational Approaches and Theories, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815029079

General Publication Constructivism in Teaching and Learning; Content Analysis Evaluation, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022123

General Publication Learning styles of students from different cultures and studying in Near East University, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028761

General Publication Evaluation of In-Service Training Programs of Associations, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814011161

General Publication Which Programme?, 2016

Abstract


Özet

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2019 BAHAR

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE (MA PREP)

  .

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL PHILOSOPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  EDUCATIONAL PHILOSOPHY

  .

 • 2019 GÜZ

  EVALUATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS

  .

 • 2017 GÜZ

  CURRICULUM EVALUATION

  ..

 • 2018 GÜZ

  EVALUATION OF CURRICULUM

  -

 • 2015 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2016 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2017 BAHAR

  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ----------------

 • 2018 BAHAR

  EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS DESIGN

  -

 • 2017 BAHAR

  CURRICULUM DEVELOPMENT IN EDUCATION

  :

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  .

 • 2019 GÜZ

  CRITICAL READING AND WRITING

  .

 • 2017 BAHAR

  COMMUNICATION AND LEADERSHIP IN THE EARLYLIFE PERIOD

  ..

 • 2017 GÜZ

  Human Rights and Democracy

  YOK

 • 2018 GÜZ

  TEACHİNG WORK AND PROFESSION SKILLER

  .

 • 2019 GÜZ

  TEACHİNG WORK AND PROFESSION SKILLER

  .

 • 2018 YAZ

  TEACHİNG WORK AND PROFESSION SKILLER

  .

 • 2019 BAHAR

  INTERCULTURAL COMMUNICATION

  -

 • 2019 BAHAR

  INTERCULTURAL COMMUNICATION STUDIES

  none

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2016 GÜZ

  INSTRUCTIONAL PRINCIPLES AND METHODS

 • 2017 YAZ

  PRINCIPLES & METHODS OF TEACHING

  Dersle ilgili kavramları öğretmek, seçilen konuların ve de kuramları derinlemesine incelemek.

 • 2019 BAHAR

  PRACTICUM

  The students are expected to observe and reflect on the practices of English language teachers in both public and private schools at different levels. The course also aims to help students experience teaching in a real classroom before graduation and reflect on this first practice teaching experience in order to improve their skills by using the feedback they receive from their instructors as well as the class teachers.

 • 2018 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 BAHAR

  ASSESSMENT & EVALUATION

  a

 • 2019 BAHAR

  ASSESSMENT AND EVALUATION

  .

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL EDUCATIONAL POLICIES AND LEGAL REGULATIONS

  Özel eğitim öğretmen adaylarının, iş hayatlarında uygulanacak olan yasal dayanaklar hakkında bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını, özel eğitimin genel politikalarının yönelimi hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL EDUCATIONAL POLICIES AND LEGAL REGULATIONS

  Özel eğitim öğretmen adaylarının, iş hayatlarında uygulanacak olan yasal dayanaklar hakkında bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını, özel eğitimin genel politikalarının yönelimi hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL EDUCATIONAL POLICIES AND LEGAL REGULATIONS

  Özel eğitim öğretmen adaylarının, iş hayatlarında uygulanacak olan yasal dayanaklar hakkında bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını, özel eğitimin genel politikalarının yönelimi hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

 • 2017 YAZ

  SPECIAL EDUCATIONAL POLICIES AND LEGAL REGULATIONS

  Özel eğitim öğretmen adaylarının, iş hayatlarında uygulanacak olan yasal dayanaklar hakkında bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını, özel eğitimin genel politikalarının yönelimi hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

 • 2018 YAZ

  SPECIAL EDUCATIONAL POLICIES AND LEGAL REGULATIONS

  Özel eğitim öğretmen adaylarının, iş hayatlarında uygulanacak olan yasal dayanaklar hakkında bilgi ve farkındalıklarının artırılmasını, özel eğitimin genel politikalarının yönelimi hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

 • 2018 BAHAR

  MEDIATION AND DISPUTE IN SPECIAL EDUCATION

  .

 • 2016 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION METHODS

  Kavramlarla ilgili tecrübelerini paylaşarak, yansıtıcı düşünceyi geliştirmek

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION MEDHODS I

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS

 • 2016 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2017 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2018 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS I

  .

 • 2014 BAHAR

  TEACHING METHODS-I

  .

 • 2016 GÜZ

  METHODS OF SPECIAL LEARNING II

 • 2016 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2016 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS II

 • 2016 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2019 GÜZ

  SPECIAL TEACHING METHODS II

  .

 • 2016 GÜZ

  TEACHING METHODS-II

 • 2019 BAHAR

  PROGRAM EVALUATION

  .

 • 2015 GÜZ

  CURRICULUM DEVELOPMENT

 • 2019 GÜZ

  CURRICULUM DEVELOPMENT MODELS AND NEW APPROACHES

  .

 • 2015 GÜZ

  -

  Eleştirel düşünce mantığıyla öğrendiklerini tartışmak

 • 2015 GÜZ

  CIRRICULUM AND INSTRUCTION

 • 2015 GÜZ

  CURRICULUM DEVELOPMENT AND INSTRUCTION

 • 2019 GÜZ

  PROGRAM DEVELOPMENT AND APPLICATION

  .

 • 2018 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2014 BAHAR

  MEDIATION EDUCATION

  .

 • 2015 BAHAR

  MEDIATION EDUCATION

  .

 • 2016 BAHAR

  MEDIATION EDUCATION

  .

 • 2017 BAHAR

  MEDIATION EDUCATION

  .

 • 2017 GÜZ

  MEDIATION EDUCATION

  .

 • 2018 GÜZ

  MEDIATION EDUCATION

  .

 • 2016 BAHAR

  MEDIATION TRAINING

  .

 • 2019 GÜZ

  LAWS AND SPECİAL EDUCATİON

  .

 • 2018 BAHAR

  LAWS AND SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  LAWS AND SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  LAWS AND SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 YAZ

  LAWS AND SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 YAZ

  LAWS AND SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2018 YAZ

  INTERDİCİPLİNARY WORK COOPERATİON İN MENTAL DİSORDER

  -

At My Office

Yakın Doğu Universitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kat 4 Oda No 311