Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2018 GÜZ

  LANGUAGE AND CULTURE

 • 2018 GÜZ

  SOCIAL SKILLS TRAINING

  -

 • 2018 GÜZ

  Textbook Analysis in Social Sciences

  ...

 • 2018 GÜZ

  Basics of Social Sciences

  sosyal bilgilerde temel öğrenim kazanımları

 • 2018 GÜZ

  GENDER QUALITY

  ...

 • 2018 GÜZ

  -

  ....

 • 2018 GÜZ

  TURKISH LANGUAGE I: SOUND AND FIGURE INFORMATION

  -

 • 2018 GÜZ

  CREATİVE THİNKİNG EDUCATİON

  ...

Teaching History

 • 2017 YAZ

  TEACHING READING AND WRITING

  Yumuşak kurşun siyah ve kırmızı kalem, silgi, kalem açacağı, Türkçe sözlük ve imla kılavuzu, bitişik eğik yazı defteri, bir adet dosya ve içinde şeffaf dosyalar, 3 adet çizgili, 3 adet çizgisiz kâğıt, kalemlik her ders katılımcının yanında olması gereken araç ve gereçlerdir.

 • 2017 GÜZ

  Basics of Social Sciences

  sosyal bilgilerde temel öğrenim kazanımları

 • 2017 YAZ

  CHILD LITERATURE

  Birer eğitimci olarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hayal güçleri gelişmiş farklı açılardan düşünen öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olmak.

 • 2017 YAZ

  -

  ....

 • 2017 YAZ

  TEACHING TURKISH

  Türkçe öğretimi dersinin amacı sınıf öğretmeni adaylarına Türkçe öğretimine ilişkin temel bilgi, beceri, yöntem ve teknikleri öğretmektir. Bu doğrultuda öğrenciler dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu konularında beceriler geliştirecekler, Türkçe öğretimi programını tanıyacaklar, ana dili eğitiminin etkili gerçekleşmesi için gereken teorik ve pratik bilgileri edineceklerdir.

 • 2017 GÜZ

  -

 • 2017 YAZ

  TURKISH II: SENTENCE AND TEXT STRUCTURE

  -

 • 2017 GÜZ

  REPUBLIC PERIOD OF TURKISH LITERATURE

  Cumhuriyet Edebiyatının dönemsel özelliklerinin açıklayabilmek

At My Office