Work Experience

 • Todate 2015

  Prof. Dr. Öğretim Üyesi

  Yakın Doğu Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 2015 2015

  Öğrenci Burs Değerlendirme Komisyon Üyeliği

  Kemerburgaz Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 2015 2012

  Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Komisyon Üyeliği

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 2012 2010

  Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı

  Ankara Üniversitesi, Protetik diş Tedavisi

 • 2008 2002

  Diş Hekimliği Fakültesi Dented Çalışma Grubu Başkanlığı

  Ankara Üniversitesi, Protetik diş Tedavisi

 • 2008 2002

  Diş Hekimliği Fakültesi Öz Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 2005 2002

  Öz Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu Üyeliği

  Ankara Üniversitesi, Protetik diş Tedavisi

 • 2012 2002

  Diş Hekimliği Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • Todate 2000

  Prof. Dr.

  Ankara Üniversitesi , Protetik Diş Tedavisi

 • 2000 1995

  Doç. Dr.

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 1990 1985

  Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

Education & Training

 • Ph.D. 1990

  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 • Master1984

  DİŞ HEKİMLİĞİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1984

  DİŞ HEKİMLİĞİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

 • 1994
  Comparison of Dental Reproduction, Surface Hardness and Wettability of Various Dental Impression Materials.
  image
  European Prosthodontic Association 18th Annual Conference Poster ödülü.

Research Projects

 • image

  Dental materyal yüzeylerinde tükürük tarafından oluşturulan biyofilm tabakasının değerlendirilmesi

 • image

  Zirkonyum oksit seramiklerin bağlantı dirençlerinin değerlendirilmesi

 • image

  Silikon esaslı ölçü materyal yüzeylerinin plazma kaplama sonucu ıslanabilirliğe olan etkisi

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu A, Can G Özden N: Titanium in Dentistry. Ankara Üniv DişHek Fak Derg Semp. Eki:35,1995.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Ersoy AE,Sağlam S, Özden AN, Kişnişçi ŞR: Temporomandibuler rahatsızlıkların tedavisinde okluzal rehabilitasyon uygulamaları. T Klin Diş Hek Bil 2:57, 1996.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Akaltan F: Farklı yüzey işlemlerinin porselenin ıslanabilirliğine etkisi. T Klin Diş Hek Bil 3:109,1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Hasanreisoğlu U, Gürbüz A, Özden AN, Kesim F: Evaluation of reproducibility of the peripheral tissues in edentulous patients. Turk J Med Sci 28:291,1998.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu A, Özden AN: Tam protezlerde duplikasyon. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 19(1):165,1992.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Cokeliler D, Erkut S, Shard AG, Akdoğan E, Özden N, İmirzalıoğlu P, Mutlu M: A novel approach for improvement of the interfacial binding of ceramics for dental materials: Chemical treatment and oxygen plasma etching. Journal of applied polymer science 110(5):2656-2664,2008.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN: Tek aşamalı bağlantı ajanının dentin yüzeyine olan makaslama direncine tükürük kontaminasyonunun etkisi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 29: 51, 2002.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Diş Hekimliğinde Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Yayınları No: 479. 2015

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Akaltan F, Özden AN, Akovalı G: Plazma işleminin PMMA’nın ıslanabilirliğine etkisi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 1:67,1996.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Kansu G: Kompozit resin materyallerde bitirme ve parlatma işlemlerinin yüzey pürüzlülüğne etkisi. T Klin Diş Hek Bil 4: 158, 1998.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Ersoy AE, Kişnişçi RŞ: Clinical aspects of temporomadibular disorders. Turk J Med Sci 30:77, 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu L, Kalaycı A,Özalp B, Özden N: An invitro comparison of the sealing ability of high copper amalgam and silver glass ionomer cement retrofillings. 79th Annual World Dental Congress of FDI, Milan,Italy,VII:309,1991.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Berksun S, Alkumru HN, Özden N: Metal destekli porselen kronlarda metal ve basamak porseleni marjinal uyumlarının karşılaştırılması. Ankara Üniv Diş Hek Fak Derg 16(3):393,1989.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Haghigat D, Al-Hashimi I : Preliminary evaluation of saliva pellicle on nickel-chromium alloy in vivo. Quitessence International 33(10): 731, 2002.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Süzer Ş, Özden AN, Akaltan F,Akovalı G: Characterzation of denture acrylic resin surfaces modified by glow discharge. Applied Spectrocopy 51: 1741, 1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu A, Özden N, Erkut S: Effects of surface treatments on the wettability of a porcelain alloy. J Dent Res 78:486, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Quality assurance, benchmarking, assessment and mutual international recognition of qualifications. European Journal of Dental Education 12(Supp.1):92-100, 2008.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu A, Özden AN, Erkut S: The effects of various surface finishing on the retantion of metal castings. J Dent Res 79: 282, 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Görgün S, Özden AN, Arpak N: Hareketli bölümlü protez kullanan bireylerde destek dişlerin periodontal açıdan değerlendirilmesi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Akaltan F, Özden AN: Dentin yüzeyne uygulanan farklı bağlantı ajanlarının makaslama bağlantı direncine geçici simanların etkisi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 28: 295, 2001.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden N, Akaltan F, Süzer Ş, Akovalı G: Time-related wettability characteritics of acrylic resin surfaces treated by glow discharge. J Prosthet Dent 82:680, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Akaltan F: Bağlantı ajanlarının mine ve dentin yüzeyindeki makaslama bağlantı dirençlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 29: 137, 2002.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Arpak MN, Lüle CS, Özden AN: Total protez kullanan bireylerde oral hijyen. Ankara Üniv Diş Hek Fak Derg 16(1):135, 1989.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Yurdukoru B, Özden N: İmmediate adhesive köprü yapım teknikleri. Ankara Üniv Diş Hek Fak Derg 16(2): 197,1989.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Yurdukoru B, Özden AN, Terzioğlu H, Sönmez M: Genç bireylerde temporomandibular eklem semptomlarının görülme sıklığı. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 27: 365, 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Akaltan F, Süzer Ş, Akovalı G: Effect of glow discharge treatments on acrylic resin surfaces. J Dent Res 76:421,1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu A, Özden N, Akaltan F, İmirzalıoğlu P: Bond strength of porcelain repair materials. 79th Annual World Dental Congress of FDI, Milan, Italy, VII:147,1991.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu A,Özden AN, Erkut S: Farklı frezlerle hazırlanan dentin yüzeylerinin ıslanabilirliklerinin incelenmesi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 26:275,1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden N, Ayhan H, Erkut S, Can G, Pişkin E: Coating of silicone based impression materials in a glow-discharge system by acrylic acid plasma. Dent Mater 13:174, 1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Can G, Akaltan F, Özden N: Baglantı ajanlarının kenar sızdırmazlığı üzerindeki etkisi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 19(3): 463,1992.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Akaltan F, Can G: Effect of surface treatments on the shear bond strength of applied dual-cured cement. J Prosthet Dent 72(1):85,1994.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Öztaş D, Keskin Y, Özden N: Farklı yöntemlerle polimerize olan protez kaide materyallerinin ıslanabilirliği. T Klin Diş Hek Bil 2:122, 1996.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN, Akaltan F: Düşük ısı porseleninin yüzey sertliğinin değerlendirilmesi. Ankara Üniv DişHek Fak Derg 27:63,2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN Çizmeci F, Haghighat N, Al-Hashimi I. The molecular composition of the biofilm on nickel chromium alloy. J Dent Res 79: 261, 2000.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Akçaboy C, Özden N,İmirzalıoğlu P: Diş Hekimliğinde kullanılan çeşitli aletlerin gürültü düzeylerinin saptanması. G Ü Dişhek Fak Der VI(1):15,1989.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kişnişci R, Akal ÜK, Özden N, Aksoy M, Yurdukoru B: Comparison of treatment modalities in chronic atrophic candidosis: Aclinical and microbiologic study. Turk J Med Sci 27: 337, 1997.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Zaimoğlu A, Özden AN, Yücel-Eroğlu E, Akaltan F: Yarı ayarlanabilir artikülatöre yüzarkı ile transferin güvenilirliği. G Ü Dişhek Fak Der XI:29,1994.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Özden AN,İmirzalıoğlu P, Mutlu M: Wettability of elastomeric impression materials. Turk J Med Sci 23:43,1995.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  FUNCTIONAL ANATOMY OF MASTICATORY SYSTEM, MANDIBULAR MOVEMENTS AND OCCLUSION

  --

 • 2018 BAHAR

  FUNCTIONAL ANATOMY OF MASTICATORY SYSTEM, MANDIBULAR MOVEMENTS AND OCCLUSION

  --

 • 2018 GÜZ

  FUNCTIONAL ANATOMY OF MASTICATORY SYSTEM, MANDIBULAR MOVEMENTS AND OCCLUSION

  --

 • 2018 BAHAR

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  Students will be able to do literature review

 • 2018 GÜZ

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  Students will be able to do literature review

 • 2015 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2015 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  ---

 • 2016 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2017 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2018 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2018 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  ---

 • 2016 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2016 BAHAR

  TREATMENT PLANNING IN FIXED PARTIAL DENTURES

  --

 • 2018 BAHAR

  TREATMENT PLANNING IN FIXED PARTIAL DENTURES

  --

 • 2016 GÜZ

  TREATMENT PLANNING IN FIXED PARTIAL DENTURES

  --

 • 2018 GÜZ

  TREATMENT PLANNING IN FIXED PARTIAL DENTURES

  --

At My Office

6802030-2640