Work Experience

 • Todate 1988

  Müdür Yardımcısı

  YDÜ, BESYO

Education & Training

 • Ph.D. 2007

  Eğitim Yönetimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Master1995

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Gazi Üniversitesi

 • Bachelor1993

  Beden Eğitimi ve Spor

  Gazi Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

 • 2010
  KKTC Olimpiyat Komitesi Medya Özel Ödülü
  image
  KKTC Olimpiyat Komitesi Medya Özel Ödülü
 • 1993
  Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Birincisi
  image
  Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Birincisi

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

TINAZCI, Cevdet, İNCEER, Tuğra, BURGUL, Nazım S.: “The Comparison of Sprint Performances of Left and Right Legged Soccer Players” (Abstracat at Journal of Sports Science and Medicine – June 2007) SAĞSAN, Mustafa, BURGUL Nazım Serkan, ERTAŞ, Abdurrahman: “The Place of Library and Information Resources in Improving the Leadership Skills for Trainers”. Bilgi Dünyası Aralık 2015, (*cited by SCOPUS) EMİROĞLU, Osman, GÜNEYLİ, Ahmet, BURGUL, Nazım Serkan; “Motivational sources of teachers in a developing country”.

Displacement Struggle for Leader Trainers at Knowledge Stadium: An Emprical Study on TRNC

Original Article Bilgi Dünyası Aralık 2015, (*cited by SCOPUS), Volume 1, Issue 1, 2015, Pages 1

Abstract

This study aims at investigating the relationship between the leadership skills for trainers and library and information resources usage in TRNC. 11 leadership skills are categorized into three variables such as talented skills, acquired skills and cooperative skills. 274 trainers, who are special on various types of sports, had been conducted. The results according to the regression models show that the increasing library usage had been affected by both the talented skills and cooperative skills for trainers. Also, the increasing information resources usage had been affected by only cooperative skills for trainers.


Özet

Bu çalışma, antrenörlerin liderlik beceri gelişimiyle kütüphane ve bilgi kaynakları kullanımı arasındaki ilişkiyi KKTC’deki antrenörler üzerinden irdelemektedir. 11 liderlik becerisi toplamda 3 kategoride özetlenerek yapılan çalışmanın teorik boyutunda, doğuştan gelen beceriler, sonradan kazanılmış beceriler ve işbirlikçi beceriler olarak ayrılmıştır. Çeşitli spor dallarında aktif olarak görev yapan toplam 274 antrenörü kapsayan çalışmada üç tane regresyon modeli kurulmuştur. Bu modellerin sonuçlarına göre; antrenörler kütüphaneyi kullandıkça sporcularına faydalı olmak adına hem doğuştan gelen yetenekleri, hem de işbirlikçi davranma becerileri artmaktadır. Bununla birlikte, antrenörlerin bilgi kaynaklarını kullanmaları bir lider olarak işbirlikçi davranış becerilerini etkilemektedir.

Motivational sources of teachers in a developing country

Original Article Expert Project, Volume 1, Issue 1, 2016, Pages 1

Abstract

The problem sentence of this study is “What are the perceptions of teachers regarding their sources of motivation?” The descriptive research method was used in this study. Stratified sampling was applied to the overall research population of 3,063 teachers in North Cyprus, which resulted in a research sample of to a 341 teachers. A Motivational Sources Scale, prepared by the researchers, was used as the data collection tool in the research. The teachers who participated in this study stated that both intrinsic and extrinsic motivations are “highly” important for them. In particular, it was observed that they consider intrinsic motivation to be more important than extrinsic motivation. As a suggestion for future teacher training, it is important to determine intrinsic motivation sources and therefore how to motivate teachers more deliberately and systematically. Furthermore, the extrinsic motivation sources that are problematic can be determined, as they affect teachers negatively and should be specified and eradicated.


Özet

Toplumsal yaşam sosyal ilişkilerden oluşur. Sosyal kelimesi latincede “socius” sözcüğünden gelmektedir ve sözlük anlamı; birlikteliktir. İnsanlar birlikte oluşlarının kaçınılmaz sonucu olarak karşılıklı bir takım ilişkilerde bulunurlar. Bu ilişkiler çok çeşitli ve karmaşıktır. Kısaca toplumsal ilişki kişiler veya guruplar arasındaki etkilenişimdir. Sosyal ilişkiyi daha yakından analiz edersek, sosyal rollerin sosyal ilişkilerin birer düzenleyici mekanizması olduğunu görürüz. Kişiler sosyal rolleri sayesinde ve içinde, birbirleriyle eylemde bulunurlar. Sosyal ilişkiler konusunda anlaşılır çözümlemeleri olan Max Weber'e göre, bir ilişkinin sosyal nitelikli olabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir: 1-En az iki insan arasında olması, 2-Bir zaman süresi içinde devam etmesi, 3-En az iki kişinin birbirinden haberdar olması, 4-İlişkinin ortak bir anlam taşıması, 5-İnsanlar ilişki içinde iken karşılıklı etkileşim halinde olması, 6-Kişilerin ortak ilişkilerine kendilerinin birer öznel anlam vermeleri. Toplumsal ilişkiler niteliklerine göre insanları birleştirici veya ayırıcı özellik gösterebilirler. Özel olabilir veya özel olmayabilirler. Ekonomik veya siyasi olabilirler. Dostça veya düşmanca olabilirler. Hem fiziksel hem zihinsel boyutlara sahiptirler. İnsanlar olgunlaştıkça giderek toplumsal ilişkilerin önemini anlar ve toplumsal ilişkiler geliştikçe toplumu bir arada tutan bağlar da gelişir.

TINACI,Cevdet, İNCEER, Tuğra, BURGUL, Nazım S.: “The Comparison of Sprint Performances of Left and Right Legged Soccer Players”

Review Journal of Sports Science and Medicine, Volume 1, Issue 120, 2007, Pages 25

Abstract

The contemporary education systems general aim is to educate qualified individuals for changing and developing conditions of our society. For this purpose, mainly since mid twenties, new concepts and understanding have been accepted. Studies in this process shows that there are many neccesities to develop education programs according to needs for qualified man power. Education programs should involve objectives and behaviours suitable for students, organize teaching learning activities and qualified measurements and evaluation processes. Changing and developing lifestyles effects students positively and negatively in many aspects. Technological changes and otomotion reduce individuals movement levels and result in some desease mainly obesity among children. (Graham, Hale 1999). According to the results of some relevant studies about students fitness and health results in creating new physical education and health curriculum in North Cyprus (S.Ahmedov, Emiroglu, Burgul 2005). The physical education and health curriculum development commision of North Cyprus Education Ministry started to prepare new physical education and health curriculum in fall 2005. The main reason for preparing the new program was not having the detailed blueprint document for the physical education and health. During that period the Ministry of Education organized 5 different workshops in all regions with the contribution of many researchers to promote the new physical education and health curriculum. After 1 year trial period the Ministry of Education organized 2 seminars in Nicosia the capital city of North Cyprus. The small workshop groups composed by physical education and health teachers prepared their report during the seminars and contribute for the final version of the new physical education and health curriculum. The new physical education and health curriculum contains many different concepts and applications compared to the old physical education program. Mission, objectives, contents measurement and evaluation process and teaching methods are some of the different aspects of new program. The new physical education and health curriculum mainly has student centered structure instead of teacher centered methods. Outdoors sports, dance, theoretical activities and health issues are some of the changes in the new program. The informations about the opinions of physical education program needed In order to make new physical education and health program successful,. The purpose of this study is to analyze the general opinions of physical education teachers about new physical education and health curriculum, current evaluation of physical education lessons in North Cyprus education system by physical educators and to investigate the level of the application of new physical education and health program in North Cyprus. The results of these questions will help to understand the strengths and the weakness of the program, analyze the needs and the opinions of the physical educators which is the main factor that make porgram successful and finally develop the most useful physical education curriculum for students of future.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  SOCIOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

  -

 • 2019 YAZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2019 YAZ

  COMPARATIVE SPORTS MANAGEMENT

  -

 • 2019 YAZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2019 YAZ

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

Teaching History

 • 2019 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SEMINAR

  -

 • 2017 GÜZ

  TRAINING THEORY

  -

 • 2019 GÜZ

  EFECTIVE COMMUNICATION IN TRAINERSHIP

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION SOCIOLOGY

  -

 • 2014 BAHAR

  P. E AND GAME TEACHING

  -

 • 2015 BAHAR

  P. E AND GAME TEACHING

  -

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2015 GÜZ

  PHYSICAL TRAINING AND INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE

  yok

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2016 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2017 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS SCIENCES

  -

 • 2015 GÜZ

  P. E AND SPORTS CULTURE

  -

 • 2016 GÜZ

  P. E AND SPORTS CULTURE

  -

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SEMINAR

  -

 • 2019 BAHAR

  ORGANIZATION MANAGEMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

  yok

 • 2018 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS BASICS

  -

 • 2019 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS BASICS

  -

 • 2015 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND BASICS OF SPORTS

  yok

 • 2016 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND BASICS OF SPORTS

  yok

 • 2017 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND BASICS OF SPORTS

  yok

 • 2018 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND BASICS OF SPORTS

  yok

 • 2019 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND BASICS OF SPORTS

  yok

 • 2014 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2015 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2016 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2017 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2018 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2019 BAHAR

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2018 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2014 YAZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2016 YAZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2017 YAZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2018 YAZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MANAGEMENT

  Özsorgulama

 • 2019 BAHAR

  SCIENCE HISTORY AND PHILOSOPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  SCIENCE HISTORY AND PHILOSOPHY

  yok

 • 2018 BAHAR

  PHILOSOPHY OF EDUCATION

  --

 • 2017 GÜZ

  PHYSICAL FITNES

  .

 • 2019 BAHAR

  PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION AT SPORTS

  Halkla ilişkiler konusunda literatür taraması yapılması

 • 2017 GÜZ

  HANDBALL

  '_'

 • 2019 BAHAR

  ORGANISATION OF SPORS FOR EVERYONE

  -

 • 2019 GÜZ

  HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION

  -

 • 2014 BAHAR

  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

  yok

 • 2015 BAHAR

  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

  yok

 • 2016 BAHAR

  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

  yok

 • 2017 BAHAR

  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

  yok

 • 2018 BAHAR

  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

  yok

 • 2019 BAHAR

  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

  yok

 • 2018 YAZ

  HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

  yok

 • 2019 GÜZ

  COMPERATIVE EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  COMPARATIVE EDUCATION

  -

 • 2017 BAHAR

  COMPARATIVE SPORTS EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  COMPARATIVE SPORTS EDUCATION

  -

 • 2018 GÜZ

  COMPARATIVE SPORTS EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  COMPARATIVE SPORTS EDUCATION

  -

 • 2018 YAZ

  COMPARATIVE SPORTS EDUCATION

  -

 • 2018 BAHAR

  COMPARATIVE SPORTS MANAGEMENT

  -

 • 2014 YAZ

  COMPARATIVE SPORTS MANAGEMENT

  -

 • 2019 BAHAR

  KÜLTÜR VE DİL

  yok

 • 2018 GÜZ

  MEDIA LITERACY

  -

 • 2019 GÜZ

  MEDIA LITERACY

  -

 • 2015 GÜZ

  PHSICAL EDU. AND TEACHING GMES

  -

 • 2016 GÜZ

  PHSICAL EDU. AND TEACHING GMES

  -

 • 2019 BAHAR

  INTERNSHIP IN SPORTS TEACCHING

  -

 • 2019 BAHAR

  RECREATION AND ANIMATION THEORY

  -

 • 2015 GÜZ

  RECREATION AND ANIMATION THEORY

  -

 • 2016 GÜZ

  RECREATION AND ANIMATION THEORY

  -

 • 2017 GÜZ

  RECREATION AND ANIMATION THEORY

  -

 • 2018 GÜZ

  RECREATION AND ANIMATION THEORY

  -

 • 2019 GÜZ

  RECREATION AND ANIMATION THEORY

  -

 • 2015 GÜZ

  RECREATION AND CAREER CHOICE

  -

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE I

  Toplam Kalite Yöntemleri

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE I

  Toplam Kalite Yöntemleri

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE I

  Toplam Kalite Yöntemleri

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE I

  Toplam Kalite Yöntemleri

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE I

  Toplam Kalite Yöntemleri

 • 2016 YAZ

  ELECTIVE I

  Toplam Kalite Yöntemleri

 • 2014 BAHAR

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2016 YAZ

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2017 YAZ

  ELECTIVE II

  SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE II

  Spor İşletmeciliği

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE II

  Spor İşletmeciliği

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE II

  Spor İşletmeciliği

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE II

  Spor İşletmeciliği

 • 2015 YAZ

  ELECTIVE II

  Spor İşletmeciliği

 • 2016 YAZ

  ELECTIVE II

  Spor İşletmeciliği

 • 2017 YAZ

  ELECTIVE II

  Spor İşletmeciliği

 • 2014 BAHAR

  ELECTIVE III

  -

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE III

  -

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2014 YAZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2015 YAZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2016 YAZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2017 YAZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2018 YAZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2018 GÜZ

  ELECTIVE III

  -

 • 2014 BAHAR

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2015 BAHAR

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2016 BAHAR

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2018 BAHAR

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2014 YAZ

  ELECTIVE III

  Özsorgulama

 • 2014 BAHAR

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2015 BAHAR

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2016 BAHAR

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2017 BAHAR

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2018 BAHAR

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2014 YAZ

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2016 YAZ

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2017 YAZ

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2018 YAZ

  ELECTIVE IV

  Özsorgulama

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR OF APPLICATION FIELDS IN SPORTS SCIENCES

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO SPORT SCIENCE

  ''-''

 • 2015 BAHAR

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS EDUCATION

  yok

 • 2016 BAHAR

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS EDUCATION

  yok

 • 2018 BAHAR

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS EDUCATION

  TKY'nin Spor Yönetimine Uyarlanması

 • 2015 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS EDUCATION

  yok

 • 2014 YAZ

  SPORTS LAW

  Gerekli materyal ve metotların uygulanması

 • 2015 GÜZ

  SPORTS BUSINESS

  --

 • 2016 GÜZ

  SPORTS BUSINESS

  --

 • 2017 GÜZ

  SPORTS BUSINESS

  --

 • 2017 YAZ

  SPORTS BUSINESS

  --

 • 2019 BAHAR

  SPORTS AND MEDIA RELATIONS

  kitle iletişim ve medya ile ilgili araç gereçlerin tanınması ve kullanılması ile ilgili eğitimin öğrencilerimize verilmesi.

 • 2019 GÜZ

  SPORTS AND MEDIA RELATIONS

  kitle iletişim ve medya ile ilgili araç gereçlerin tanınması ve kullanılması ile ilgili eğitimin öğrencilerimize verilmesi.

 • 2018 BAHAR

  SPORTS ORGANISATION AND MANAGEMENT

  Spor ve Organizasyon bilgisi

 • 2019 BAHAR

  SPORTS ORGANISATION AND MANAGEMENT

  Spor ve Organizasyon bilgisi

 • 2019 BAHAR

  SPORT SOCIOLOGY

  -

 • 2014 BAHAR

  SPORT SPONSORSHIP

  yok

 • 2015 BAHAR

  SPORT SPONSORSHIP

  yok

 • 2016 BAHAR

  SPORT SPONSORSHIP

  yok

 • 2017 BAHAR

  SPORT SPONSORSHIP

  yok

 • 2018 BAHAR

  SPORT SPONSORSHIP

  yok

 • 2018 YAZ

  SPORT SPONSORSHIP

  yok

 • 2017 GÜZ

  PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS HISTORY

  mesleki eğitim ve pedagojik bir gelişme açısından da etkili bir öğrenim oluşturulması.

 • 2018 GÜZ

  SPORTS AND MEDIA RELATIONSHIP

  -

 • 2019 GÜZ

  SPORTS AND MEDIA RELATIONSHIP

  -

 • 2017 BAHAR

  INTRODUCTION TO BEHAVIORAL SCIENCES IN SPORT

  -

 • 2019 BAHAR

  SPORTS MANAGEMENT

  ''_''

 • 2017 BAHAR

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  yok

 • 2018 BAHAR

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  TKY'nin Spor Yönetimine Uyarlanması

 • 2019 BAHAR

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  TKY'nin Spor Yönetimine Uyarlanması

 • 2015 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  -

 • 2016 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  -

 • 2017 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  -

 • 2017 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  yok

 • 2018 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  -

 • 2019 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  -

 • 2019 GÜZ

  TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SPORTS

  Spor ve Organizasyon bilgisi

 • 2019 BAHAR

  SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION

  -

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2016 GÜZ

  THESIS

  Tez Çalışması

 • 2017 GÜZ

  VOLEYBALL

  -

 • 2019 GÜZ

  HUMAN RELATIONS MANAGEMENT

  _

At My Office

2236464 / 249