Work Experience

 • 2016 2015

  Lecturer

  GAU, Faculty of Communication and Media Studies

 • 2013 2008

  Seminar Tutor

  University of York, Department of Sociology

Education & Training

 • Ph.D. 2013

  Sosyoloji

  University of York

 • Master2004

  İletişim ve Medya Çalışmaları

  Eastern Mediterranean University

 • Bachelor1999

  Radio, TV, Film

  Eastern Mediterranean University

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Sosyal Medyada Kültürel Temsil: Kuzey Kıbrıs’a Gelen Pakistan’lı Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Üzerinden Kültürel Etkileşimi

General Publication İletişim Araştırmaları Derneği, Volume -, Issue -, 2018, Pages 352-360

Abstract

-


Özet

Yaşadıkları coğrafyadangöç eden bireyler, kendi kültürel kimlikleri veyaşam tecrübelerinin yanı sıra içinde yaşamaya başladıkları toplumda öğrenilen, edinilen kültürel bilgi ve deneyimleri de yaşam tecrübelerine katmaktadırlar. Dijital iletişim çağında bu kültürel sentez, fotoğraf, video, yazı gibi içeriklerin sosyal ağlar üzerinden paylaşılması yoluyla da kendisini göstermektedir. Bu çalışma, Pakistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne üniversite eğitimi almak maksadıyla gelen Pakistanlı öğrencilerin sosyal medya paylaşımlarında temsil bulan kültürel ve politikiçerik yansımaları, tecrübeleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın teorik bağlamı, her iki ülkenin de tarihsel süreç içerisinde İngiliz Kolonyal Yönetimi altında olduğu noktasından hareketle ortaya çıkmış, post - kolonyal bir ülkeden bir başka post - kolonyal ülkeye üniversite eğitimimaksadıyla göç eden öğrencilerin yaşantılarının post - kolonyal sürecin devamı niteliği taşımadığı, küreselleşme ve kapitalizmin yayılmacı prensibinin de etkisiyle sömürünün farkl ı (likit) halde devamını getirecek bir kültürel hegemonya çerçevesinde tecrübe ettikleri sonucunaulaşılmıştır. Bu çalışmada, 25 Pakistanlı öğrencinin Facebook hesaplarından paylaşımların ve bu öğrencilerden 10 tanesiyle yüz yüze görüşme veya yazışma yapılarak elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Neticede elde edilen çıkarımlar sentezlenerek, öğrencilerin yaşadıkları kültürel değişimin sosyal medya hesaplarına nasıl yansıdığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Küresel nüfus değişimi noktasın da, bu çalışmanın farklı birulus-devlete eğitim ve transit amaçlı göç etmiş genç nüfusun yeni medyanın olanaklarıyla birbirleri arasındaki kültürel etkileşim ve değişimini açıklamak doğrultusunda sosyal bilimler alanına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Bailie, M. & Berberoglu, N. ‘Towards a critical political economy of communication in the Turkish Republic of Northern Cyprus’. Centre of Cyprus Studies Publications, 1999.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Berberoglu, N. Studying childhood with children. In McKenzie, B. & Fitzsimmons, P. (eds). Exploring interdisciplinary trends in creativity and engagement. Oxford: Interdisciplinary Press, 2010.

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  COMMUNICATION THEORIES

  -

 • 2019 YAZ

  SEMIOTICS

  -

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  PRESS PHOTOGRAPHY

  -

 • 2016 BAHAR

  PRESS PHOTOGRAPHY

  -

 • 2018 GÜZ

  DEMOKRASI KÜLTÜR VE ILETIŞIM

  -

 • 2017 BAHAR

  DEMOKRASİ, KÜLTÜR VE İLETİŞİM

  -

 • 2017 GÜZ

  DEMOKRASİ, KÜLTÜR VE İLETİŞİM

  -

 • 2019 BAHAR

  LITERARCY JOURNALISM

  -

 • 2018 Academic Year

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  -

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  -

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

  -

 • 2019 BAHAR

  LITERARY JOURNALISM

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMIOLOGY

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMIOTICS

  -

 • 2017 GÜZ

  MEDIA ETHICS

  -

 • 2018 GÜZ

  MEDIA ETHICS

  -

 • 2019 BAHAR

  MASS MEDIA POITICS

  all included above

 • 2016 BAHAR

  -

 • 2016 BAHAR

  CULTURAL STUDIES

  -

 • 2017 BAHAR

  CULTURAL STUDIES

  -

 • 2017 BAHAR

  CULTURAL STUDIES

  yok

 • 2018 BAHAR

  CULTURAL STUDIES

  -

 • 2017 BAHAR

  CULTUREL STUDIES

  -

 • 2018 BAHAR

  CULTUREL STUDIES

  -

 • 2017 BAHAR

  KULTUREL CALISMALAR

  -

 • 2016 BAHAR

  GLOBALIZATION AND COMMUNICATION

  -

 • 2016 GÜZ

  GLOBALIZATION AND COMMUNICATION

  -

 • 2017 GÜZ

  GLOBALIZATION AND COMMUNICATION

  -

 • 2018 GÜZ

  GLOBALIZATION AND COMMUNICATION

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMIOTICS

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMIOTICS

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMIOTICS

  -

 • 2017 GÜZ

  SEMINAR

  -

 • 2016 BAHAR

  SEMIOTICS

  -

 • 2017 BAHAR

  SEMIOTICS

  -

 • 2018 BAHAR

  SEMIOTICS

  -

 • 2016 GÜZ

  BASIC CONCEPT of SOUND & IMAGE

  -

 • 2017 GÜZ

  BASIC CONCEPT of SOUND & IMAGE

  -

 • 2018 GÜZ

  BASIC CONCEPT of SOUND & IMAGE

  -

 • 2016 GÜZ

  BASIC CONCEPT SOUND&IMAGE

  -

 • 2017 GÜZ

  BASIC CONCEPT SOUND&IMAGE

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  _

 • 2018 BAHAR

  THESİS

  -

At My Office

Ofis No: 14, İletişim Fakültesi,