Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  Türkçe Eğitimi

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2001

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  LANGUAGE AND CULTURE

 • 2017 BAHAR

  OLD TURKISH LITERATURE II

 • 2019 BAHAR

  OLD TURKISH LITERATURE II

 • 2019 BAHAR

  COMPARATIVE LITERATURE

 • 2019 BAHAR

  CULTURE AND LANGUAGE

  Dİl ve kültür ilişkisi üzerine çalışma

 • 2019 BAHAR

  COMPARATIVE LITERARY CULTURE STUDIES

 • 2017 GÜZ

  TURKISH GRAMMAR I: PHONOLOGY

  Bu dersin amacı Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçenin sesleri; Türkçedeki ünlü uyumları; Türkçedeki ses değişmelerinin (benzetme, türeme, göçüşme vs.) tipleri ve sebeplerini öğretmektir.

 • 2016 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR II: MORPHOLOGY

  ...

 • 2017 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR II: MORPHOLOGY

  ...

 • 2017 GÜZ

  TURKISH GRAMMAR III: VOCABULARY

  Bu dersin amacı Türkçedeki sözcük türlerinin tiplerini sınıflandırarak kavratmak, cümlede geçen sözcüklerinin hangi türden olduğunu öğrencinin tanıyabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

 • 2015 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR IV: SENTENCE KNOWLEDGE

  ...

 • 2016 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR IV: SENTENCE KNOWLEDGE

  ...

 • 2017 BAHAR

  TURKISH GRAMMAR IV: SENTENCE KNOWLEDGE

  ...

 • 2015 BAHAR

  HISTORY OF TURKISH LITERATURE

 • 2015 GÜZ

  TURKISH TEXTBOOK REVIEW

  ...

 • 2016 GÜZ

  TURKISH TEXTBOOK REVIEW

  ...

At My Office