Work Experience

 • Todate 2010

  PROF. DR. DEKAN

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI- FAKÜLTE DEKANI

 • Todate 1997

  1997-2003 yılları arasında Y.Ö.K. Diş Hekimliği Diplomaları Denklik Komisyonu Üyeliği, 2007- 2009 yıllarında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Etik Kurulu Başkanlığı yaptı. 2010 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir.

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

 • 2001 1997

  1997-2000 yıllarında Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği, 1998-2001 yıllarında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü.

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 • 2010 1988

  Prof.Dr.

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 1988 1986

  Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak çalıştı. 1997-2000 yıllarında Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği, 1998-2001 yıllarında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü.

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 • 1988 1986

  Prof.Dr.

  Dicle Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 1986 1982

  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini sürdürdü

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 • 1986 1979

  Doc.Dr.

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 1979 1974

  Dr.Ar.Gör.

  Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

 • 1974 1971

  Ar.Gör.Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi

  Ankara Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi

Education & Training

 • Ph.D. 1974

  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 • Master1971

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 • Bachelor1971

  DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Honors, Awards and Grants

 • 2006
  Tubitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  image
  (Oyar P, Ulusoy M, Eskitaşcıoğlu G: Finite element analysis of stress distribution of 2 different tooth preparation designs in porcelain-fused-to-metal crowns. Int J Prosthodont. 19: 85-91, 2006) Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • 2011
  Posterior Maksillada Uygulanan İmplant Destekli Sabit Protetik Restorasyonlarda Kuvvet Dağılımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi.
  image
  Bu proje çalışmasından elde edilen veriler ile, biri Ulusal Hakemli diğeri SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden birinde olmak üzere 2 farklı araştırma makalesi ve uluslararası kongrede 2 tebliğ yayınlanmıştır. Yayın ve Tebliğ bilgileri aşağıda verilmiştir. Yayın 1. E. Seker, M. Ulusoy, O. Ozan, D. Özdemir-Doğan, B. Kusakci-Seker. "Sinüs Lifte Alternatif İmplant Destekli Sabit Protetik Planlamaların Destek Dokulardaki Stres Dağılımlarının İncelenmesi, 3 Boyutlu Sesa Çalısması", Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2013;19(1):26-35. Yayın 2*. Seker E, Ulusoy M, Ozan O, Doğan DO, Seker BK. Biomechanical effects of different fixed partial denture designs planned on bicortically anchored short, graft-supported long, or 45-degree-inclined long implants in the posterior maxilla: a three-dimensional finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014 Jan-Feb;29(1):e1-9. *Yayın 2, TÜBİTAK UBYT programı kapsamında 2015 yılında Yayın Teşvik Ödülü Almıştır. Tebliğ 1. Seker, E., Ulusoy, M., Ozan, O., Özdemir-Doğan, D., Kusakci-Seker, B. (May 2012). Alternative Implant Plannings to Sinus Lifting: 3D FEM Study. [Poster]. 19th International Dental Congress of Turkish Dental Association, TDB, Ankara. Tebliğ 2. Seker, E., Ulusoy, M., Ozan, O., Kusakci-Seker, B., Özdemir-Doğan, D. (May 2012). Is Sinus Lift or Short Implant at Atrophic Maxilla? 3D FEM Study. [Poster]. 19th International Dental Congress of Turkish Dental Association, TDB, Ankara.
 • 2015
  Evaluation of Marginal- Internal fit of Co-Cr Crowns : Direct-Laser- Metal- Sintering versus Cad/ Cam
  image
  3-5 Eylül 2015 Tarihleri arasında Prag'da yapılan 39. Annual Conference of European Prosthodontic Association başlıklı kongre.

Research Projects

 • image

  The comparison of the load distributions on the supporting structures of bilaterally free-end removable partial dentures obtained by different kind of impression technics using holographic interferometry Proje kodu: 95.30.00.19

  The comparison of the load distributions on the supporting structures of bilaterally free-end removable partial dentures obtained by different kind of impression technics using holographic interferometry Proje kodu: 95.30.00.19

 • image

  The evaluation of force distribution of various implant abutment connections.

  The evaluation of force distribution of various implant abutment connections.Proje kodu: 2003-08-02-053

 • image

  The comparison of the spesification of force distribution of three types of precision attachments used in Kennedy Class III partially edentulous arches. Proje kodu: 2001-08-02-041

  The comparison of the spesification of force distribution of three types of precision attachments used in Kennedy Class III partially edentulous arches. Proje kodu: 2001-08-02-041

 • image

  Invitro strees distribition evaluation of different prosthesis designs supported by anteriorly located implants in mandibular edentuolus cases. Proje kodu:09B3334003

  Invitro strees distribition evaluation of different prosthesis designs supported by anteriorly located implants in mandibular edentuolus cases. Proje kodu:09B3334003

 • image

  Investigation of stress distribution on implant supported fixed prosthetic restorations applied on posterior maxilla using three dimensional stress analysis method. Proje No:YDÜ/2010-2-11 T.C./KKTC Bilimsel Araştırma Projesi.

  Investigation of stress distribution on implant supported fixed prosthetic restorations applied on posterior maxilla using three dimensional stress analysis method. Proje No:YDÜ/2010-2-11 T.C./KKTC Bilimsel Araştırma Projesi.

Filter by type:

Sort by year:

Ulusoy, M: Bölümlü protezlerde rehabilitasyon. Doktora tezi, Ankara 1974. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 3(2)’ye ek:1-66, 1976

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1974, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: Alt çene Kennedy-1. sınıf vak’alarında kullanılan farklı direkt tutucuların, destek dokulara ilettikleri kuvvetler yönünden fotoelastik yöntemle incelenmesi. Doçentlik tezi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, 1979.

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1979, Pages --

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Ulusoy, M, Aydın, A.K: BÖLÜMLÜ PROTEZLER A.Ü.Diş Hek. Fakültesi Yayınları. No:13 Ankara,1988 ISBN 975-482-004-X

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume 1, Issue --, 1988, Pages --

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Yavuzyılmaz,H, Ulusoy, M.M, Kedici, PS, Kansu, G: Protetik Diş Tedavisi Terimleri Sözlüğü,Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesi Yayınları Sayı :1 Ankara 2003 ISBN:975-92154-0-3

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 2003, Pages --

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Ulusoy, M, Aydın, A.K: Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler. A.Ü.Diş Hek. Fakültesi Yayınları. Ankara 2003 ISBN:975-482-624-2 Cilt-II.

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Volume 2, Issue --, 2003, Pages --

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Ulusoy, M, Aydın A.K: Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler. A.Ü.Diş Hek. Fakültesi Yayınları. Ankara 2003 ISBN:975-482-623-4 Cilt-I.

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume 1, Issue --, 2003, Pages --

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Ulusoy, M, Aydın, A.K: Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler. A.Ü.Diş Hek. Fakültesi Yayınları. No:25 Ankara 2005 ISBN:975-482-623-4 Cilt-I

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume 1, Issue --, 2005, Pages --

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Ulusoy, M, Aydın, A.K: Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler. A.Ü.Diş Hek. Fakültesi Yayınları. No:25 Ankara 2005 ISBN:975-482-624-2 Cilt-II

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume 2, Issue --, 2005, Pages ---

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Ulusoy, M, Aydın, A.K: Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler. A.Ü.Diş Hek. Fakültesi Yayınları. No:28 Ankara 2010 ISBN:975-482-624-2 Cilt-II

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume 2, Issue --, 2010, Pages --

Abstract

--


Özet

--

KİTAP: Ulusoy, M, Aydın, A.K: Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler. A.Ü.Diş Hek. Fakültesi Yayınları. No:28 Ankara 2010 ISBN:975-482-623-4 Cilt-I

Book ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume 1, Issue --, 2010, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: Bir vak’a münasebetiyle erken kapanış- basıncın kalkması distorsiyonu. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 3(3):49-55, 1976

Case Report ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1976, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: Bir vak’a münasebetiyle ön dişlerde ikizlik ve protetik tedavisi. A.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.3(2):45-51, 1976

Case Report ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1976, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M , Ulusoy, N, Akşen, A: Bir olgu nedeniyle ektodermal displazi ve protetik tedavisi. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.13(1-2-3):265-271, 1986

Case Report Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi dergisi, Volume *, Issue -, 1985, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Özmen, G: Müteharrik parsiyel overdenture/ bir vak’a nedeniyle. A.Ü.Diş Hek. Fak.Derg.12(3):737-746 1985

Case Report __, Volume __, Issue __, 1985, Pages __

Abstract

__


Özet

__

Ulusoy, M, Özmen, G: Müteharrik parsiyel overdenture/ bir vak’a nedeniyle. A.Ü.Diş Hek. Fak.Derg.12(3):737-746 1985

Case Report A.Ü.Diş Hek. Fak.Derg., Volume *, Issue -, 1985, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Doğan, A: Aşırı atrizyonlu vak’alarda değişik bir protetik tedavi yaklaşımı. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg.12(1):145-154, 1985

Case Report --, Volume --, Issue --, 1985, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M,Oyar P,Ulusoy Ç: Retrognati Superior Vakanın Protetik Tedavisi. G.Ü.Diş Hek Fak Derg27(2):121-124,2010

Case Report --, Volume --, Issue --, 2010, Pages --

Abstract

--


Özet

--

ALTERNATIVE PROSTHETIC APPROACH IN A PATIENT WITH INADEQUATE TOOTH AND TISSUE SUPPORT

Case Report TDA 22. INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS / IZMIR, Volume ., Issue PN: 159, 2016, Pages 445

Abstract

THE USE OF PROSTHESIS IS SO DIFFICULT IN PATIENTS WHICH HAVE INADEQUATE TOOTH AND TISSUE SUPPORT. IN SUCH CASES, VARIOUS TREATMENT PROCEDURES ARE APPLIED TO INCREASE THE EFFICIENCY AND SUCCES RATE OF PROSTGESIS. IN THIS CASE REPORT, THE AIM WAS REHABILITATION OF A PATIENT WITH BOTH TOOTH AND IMPLANT SUPPORTED OVERDENTURES.


Özet

MODIFIED OVERDENTURE APPROACH FOR A PATIENT WITH SEVERE WEAR

Case Report TDA 22. INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS /IZMIR, Volume ., Issue PN: 160, 2016, Pages 447

Abstract

THE NOTION OF THOOT-SUPPORTED-OVERDENTURE IS A CONSERVATIVE TREATMENT APPROACH WHICH HELPS TO IMPROVE RETENTION AND STABILIZATION OF PROSTHESIS. BESIDES OF THESE PROPERTIES, THIS NOTION ALSO HELPS IN THE PRESERVATION OF BONE VIA TRANSFERRING OF FORCES TO THE ALVEOLAR BONE BY THE PERIODONTAL LIGAMENT OF EXISTING THEETH.


Özet

MEDICAL INDICATION VS PSYCHOSOCIAL INDICATION : A CASE REPORT

Case Report TDA 22. INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, Volume ., Issue PN: 157, 2016, Pages 441

Abstract

THE AIM OF THIS CASE REPORT WAS TO APPLY AN OPTIMAL PROSTHETIC APPROACH WITH RESPECT TO PATIENT'S DEMAND AND PSYCHOSOCIAL SITUATION AND TO ACHIVE AN AESTETIC PROFILE IN THIS PATIENT CLASS 3.


Özet

Ulusoy, M, Can, G, Aydın, AK, Türköz, Y, Akgök, V:The comparison of various functional impressiontechniques from the view point of duplication accuracy. The Acta of the ’79 th annual WorldEdental Congress of FDI VII:153-158,1991

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 1991, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Can, G, Aydın, AK, Türköz, Y, Akgök, V:Relationship between various functional impressiontechniques and differences in manuplation.Journal Book of The Proceeding of the European Prosthodontic Assocation Fifteenth Annual Meeting,Geneva, 1991.

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 1993, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, N, Kasar B, Ulusoy M, Or, M: Influence of visible light argon laser curing on the hardness of composite resin. Journal Book of 2 nd International Congress of Turkısh Society of Restorative Dentistry.İstanbul, 1994.

Conference Paper ANKARA UNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1994, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, N, Kasar B, Ulusoy M, Or, M: Influence of visible light argon laser curing on the hardness of composite resin. Journal Book of 2 nd International Congress of Turkısh Society of Restorative Dentistry.İstanbul, 1994.

Conference Paper Journal Book of 2 nd International Congress of Turkısh Society of Restorative Dentistr, Volume *, Issue -, 1994, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M: Esthetics in Removable Partial Dentures. Journal Book of 5th International Dental Congress 23- 27 June 1998 Bursa, Türkiye

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 1998, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Uludağ, B, Kılıçarslan, MA: In-vitrocomparison of staining properties of Resin-Based Veneering Materials. Balkan J of Stomatology,2(1): 32-36, 1998

Conference Paper Balkan J of Stomatology, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Uludağ, B, Kılıçarslan, MA: In-vitrocomparison of staining properties of Resin-Based Veneering Materials. Balkan J of Stomatology,2(1): 32-36, 1998

Conference Paper ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1998, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Yavuzyılmaz, H, Hasanreisoğlu,U, Alkumru,H: Fonksiyonel ve estetik problemlerde protetik yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi Diş Hek.Fak. 1. Uluslararası Sempozyumu Kitabı, 1998

Conference Paper Selçuk Üniversitesi Diş Hek.Fak. 1. Uluslararası Sempozyumu Kitab, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Yavuzyılmaz, H, Hasanreisoğlu,U, Alkumru,H: Fonksiyonel ve estetik problemlerde protetik yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi Diş Hek.Fak. 1. Uluslararası Sempozyumu Kitabı, 1998

Conference Paper ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1998, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: Esthetics in Removable Partial Dentures. Journal Book of 5th International Dental Congress 23- 27 June 1998 Bursa, Türkiye

Conference Paper Journal Book of 5th International Dental Congress, Volume *, Issue -, 1998, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Aydın, AK, Öztaş, D: Effect of undercutdepths on the retention of circumferential clasps.Journal Book of 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, 1999

Conference Paper Journal Book of 4th Congress of the BalkanStomatological Society, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Aydın, AK, Öztaş, D: Effect of undercutdepths on the retention of circumferential clasps.Journal Book of 4th Congress of the BalkanStomatological Society, İstanbul, 1999

Conference Paper ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1999, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Gürbüz, A, Öztaş, D: Increasing thecrown retention of overtapered restorations. Journal Book of 4th Congress of the Balkan StomatologicalSociety, İstanbul, 1999

Conference Paper JournalBook of 4th Congress of the Balkan StomatologicalSociety, Volume *, Issue -, 1999, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Aydın, AK, Öztaş, D: Effect of undercutdepths on the retention of Bar Type Clasps. JournalBook of 5 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki, 2000

Conference Paper -, Volume --, Issue --, 2000, Pages --

Abstract

--


Özet

--

- Ergin D, Ulusoy, M: Dental implantların kuvvet iletimiyönünden değerlendirilmesi. TPID 15.BilimselToplantısı Kitabı, Ankara, 2005,

Conference Paper TPID 15.BilimselToplantısı Kitabı, Volume *, Issue -, 2005, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ergin D, Ulusoy, M: Dental implantların kuvvet iletimi yönünden değerlendirilmesi. TPID 15.BilimselToplantısı Kitabı, Ankara, 2005,

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 2005, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M,Oyar P, Ulusoy Ç: A Prosthetic Rehabilitation Approach to a Retrognathia Superior Case. Journal Book of 14 thInternationalDental Congress p.156-157, İstanbul2007,

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 2007, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Çoğalan K, Ulusoy M:Temporomandibular Joint Disorder with loss of vertical dimension treated by prosthetic procedure. Journal Book of Albanians’ Stomatological Society/International Congresss’’Dentistry Today’p.221 Struga, 2008.

Conference Paper ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 2008, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M,Çoğalan K:Occlusal rehabilitation inTemporomandibular Dysfunction Syndrome with full mouth restorations.Journal Book of Albanians’ StomatologicalSociety/International Congress’’Dentistry Today’’ pp 207, 18- 20 April 2008 Struga, Macedonia.

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 2008, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M, Isayev A,Çoğalan K: Combination of Telescopic Coping and Ball Attachment for Tooth Implant Supported Mandibular Overdenture: CaseReport. Journal Book of 14th. Congress of BalkanStomatological Society 9th. Scientific Congress of Bulgarian Dental Association p. 76.) Varna 2009

Conference Paper ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 2009, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M,Çoğalan K,Isayev A: Single toothreplacement using a modified resin-bonded fixed partial denture:A Clinical report. Journal Book of14th. Congress of Balkan Stomatological Society 9th. Scientific Congress of Bulgarian Dental Association p. 86. Varna,2009

Conference Paper ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 2009, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M, Prosthetic Treatment of Scleroderma Patient:Case report.Journal Book of 15th.Congress of the BaSS(BalkanStomatological Society)/ the Annual Meeting of the European College of Gerodontology, p.:272) 22-25 April 2010 Thessaloniki,Greece

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 2010, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Tasar S, Seker E,Yılmaz SK, Seker BK, Ozan O, Orhan K, Ulusoy M.:The evaluation of available bone height in posterior edentulous maxillary regions using CBCT. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 237.Poster no:15) ,Bucharest Romania, 2011.

Conference Paper Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society,, Volume --, Issue --, 2011, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Çoğalan K, Ulusoy M, Cetin U: Finite element analysis of mandibular implant bar attachment overdentures. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 238-239.Poster no:19) ,Bucharest Romania, 2011. Finite element analysis of mandibular implant bar attachment overdentures

Conference Paper Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Çoğalan K, Ulusoy M, Cetin U.: Finite element analysis of mandibular implant bar attachment overdentures. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 238-239.Poster no:19) ,Bucharest Romania, 2011.

Conference Paper -_, Volume __, Issue __, 2011, Pages __

Abstract

--


Özet

--

Tasar S, Seker E,Yılmaz SK, Seker BK, Ozan O, Orhan K, Ulusoy M.:The evaluation of available bone height in posterior edentulous maxillary regions using CBCT. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 237.Poster no:15) ,Bucharest Romania, 2011.

Conference Paper Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy M, Çoğalan K.: An alternative treatment design for implant prosthetics: A case report. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 239.Poster no:20) ,Bucharest Romania, 2011.

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 2011, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ramoğlu S, Ozan O, Meric G, Yılmaz SK, Seker E, Ulusoy M.: Prevalance of endodontic posts in a group of a Turkish subpopulation. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 113.Oral presentation no:3), Bucharest Romania, 2011.

Conference Paper Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy M, Çoğalan K.: An alternative treatment design for implant prosthetics: A case report. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 239.Poster no:20) ,Bucharest Romania, 2011.

Conference Paper Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ramoğlu S, Ozan O, Meric G, Yılmaz SK, Seker E, Ulusoy M.: Prevalance of endodontic posts in a group of a Turkish subpopulation. Journal Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Page 113.Oral presentation no:3), Bucharest Romania, 2011.

Conference Paper Book of 16th. Congress of Balkan Stomatological Society, Volume --, Issue --, 2011, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Selim G,Ramoğlu S,Ozan O,Ulusoy M,Uyanık LO:Multidisciplinary Restoration of a Patient with a nonsyndromic oligodontia. Journal Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society,(Page 110.Poster Presentation no:85),Tirana,Albania,2012.

Conference Paper Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society, Volume --, Issue --, 2012, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ozan O, Ramoğlu S, Aydın M, Ulusoy MM, Gümüş Ö: The prosthetical approach of the dentists to the implant theraphy. Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/Expodental 2012(Abstr.No:0154,page:357-358),May/31-June/2, 2012 Ankara, Turkey.

Conference Paper Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/Expodental 2012, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Şeker E, Ulusoy M, Ozan O, Doğan DÖ, Şeker BK: Alternative implant plannings to sinus lifting: 3D FEM study. Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/ Expodental 2012(Abstr.No:0149,page:351-352),May/31-June/2, 2012 Ankara, Turkey.

Conference Paper Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/ Expodental , Volume --, Issue --, 2012, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Şeker E, Ulusoy M, Ozan O, Şeker BK, Doğan DÖ: Is sinus or short implant at atrophic maxilla: 3D FEM study. Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/ Expodental 2012(Abstr.No:0147,page:349-350),May/31-June/2, 2012 Ankara, Turkey.

Conference Paper Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/ Expodental , Volume --, Issue --, 2012, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Selim G,Ramoğlu S,Ozan O,Ulusoy M,Uyanık LO:Multidisciplinary Restoration of a Patient with a nonsyndromic oligodontia. Journal Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society,(Page 110.Poster Presentation no:85),Tirana,Albania,2012.

Conference Paper Journal Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Selim G,Ramoğlu S,Ozan O,Ulusoy M,Uyanık LO:Multidisciplinary Restoration of a Patient with a nonsyndromic oligodontia. Journal Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society,(Page 110.Poster Presentation no:85),Tirana,Albania,2012.

Conference Paper Journal Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society, Volume *, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ozan O, Ramoğlu S, Aydın M, Ulusoy MM, Gümüş Ö: The prosthetical approach of the dentists to the implant theraphy. Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/Expodental 2012(Abstr.No:0154,page:357-358),May/31-June/2, 2012 Ankara, Turkey.

Conference Paper Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/Expodental, Volume --, Issue --, 2012, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Şeker E, Ulusoy M, Ozan O, Doğan DÖ, Şeker BK: Alternative implant plannings to sinus lifting:3D FEM study. Journal Book of TDB/19th. International Dental Congress/ Expodental 2012(Abstr.No:0149,page:351-352),May/31-June/2, 2012 Ankara, Turkey.

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2012, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Tasar S, Ulusoy M, Meriç G : An Alternative Design for Restoring Fractured Teeth by Using Metal Post with Ceramic Core:Five Year Follow-Up.Journal Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society,(Page 65.Oral Presentation no:97),Tirana,Albania,2012.

Conference Paper Journal Book of 17th.Congress of Balkan Stomatological Society, Volume --, Issue --, 2012, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Tasar S, Meriç G, Günsoy S, Ulusoy M: Dental etiology triggering pressure dermographism: A case report. Congress book of FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress (Abstr.No:FC311, page:163) , August/28-31 2013 Istanbul, Turkey.

Conference Paper A case report. Congress book of FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, Volume --, Issue --, 2013, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M, Yılmaz SK: Comparison of the Translucency of Different Zirconia Core Materials. Journal Book of 18th. Congress of Balkan Stomatological Society, (Poster presentation no:20/255), 25-28 April 2013 Skopje, Macedonia.

Conference Paper Journal Book of 18th. Congress of Balkan Stomatological Society,, Volume --, Issue --, 2013, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Durmayüksel M, Günal B, Ulusoy MM: Correcting the facial contour with overdentures. Journal Book of 19th Congress of Balkan Stomatological Society (Page 150. Poster Presentation no: 108), Belgrade,Serbia, 2014.

Conference Paper Journal Book of 19th Congress of Balkan Stomatological Society , Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ramoğlu S, Ozan O, Ulusoy MM: Effect of attachment type and crest height on the implants in mandibular two-implant overdentures. Journal Book of 19th.Congress of Balkan Stomatological Society,(Page 48.Oral Presentation no:50),Belgrade,Serbia,2014.

Conference Paper Journal Book of 19th.Congress of Balkan Stomatological Society, Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy MM, Yılmaz SK. Effect of shaded zirconia cores on the color of all-ceramics. Journal Book of 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association& 21 st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association (Page 160, Poster Presentation no: P-83), İstanbul, 25-27 September 2014.

Conference Paper Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association , Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Orhan K, Günsoy S, Durmayüksel M, Ongun S, Ulusoy MM: Arrangement of harmonia between tooth and gum in one missing tooth tooth patients: Case report. Journal Book of 19th Congress of Balkan Stomatological Society (Page 133. Poster Presentation no: 72), Belgrade,Serbia, 2014.

Conference Paper Journal Book of 19th Congress of Balkan Stomatological Society, Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Günsoy S, Ulusoy MM, Durmayüksel M, Ongun S: Esthetic rehabilitation with zirconia crowns and IPS e.max veneers. Journal Book of 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association& 21 st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association (Page 82 Oral Presentation no: O-69), İstanbul, 25-27 September 2014.

Conference Paper Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy M, Onoral O. Malpoze Maksiller Santral Dişin Zirkonya Seramik ile Estetik Rehabilitasyonu. Türk Diş Hekimleri Birliği İzmir Diş Hekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve Sergisi Program ve Özet Kitabi. Sayfa:163 Poster no:65. İzmir. 27-29 Kasım 2015.

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 2015, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Taşar S, Ulusoy M, Meriç G. Microshear Bond Strength According to Dentin Methods Before Recementation. Journal Book of EPA 2015, (Page 32 Oral Presentation no:8), 3-5 September 2015, Prague, Czech Republic.

Conference Paper -, Volume -, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy M, Onoral O. Bruksizme Bağlı Vertikal Boyut Kaybının ve Çapraz Kapanışının Protetik Rehabilitasyonu.Türk Diş Hekimleri Birliği İzmir Diş Hekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve Sergisi Program ve Özet Kitabi. Sayfa:131 Poster no:39. İzmir. 27-29 Kasım 2015

Conference Paper --, Volume --, Issue --, 2015, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Yılmaz SK, Ozan O, Ulusoy M, Aktöre H, Hamiş A O: The effect of different disinfection methods on the color stability of acrylic resin teeth. Journal Book of 22 nd Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Scientific Congress (Page 222. Poster Presentation no: 134),12-15 November 2015, Antalya.

Conference Paper Journal Book of 22 nd Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Scientific Congress , Volume --, Issue --, 2015, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ozan O, Yılmaz SK, Ulusoy M, Aktöre H,Hamiş AO: The effect of different disinfection methods on the water sorption of acrylic resin and denture teeth. Journal Book of 22 nd Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Scientific Congress (Page 269, Poster Presentation no:181),12-15 November 2015, Antalya.

Conference Paper Journal Book of 22 nd Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Scientific , Volume --, Issue --, 2015, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Günsoy S, Ulusoy M, Tasar S. Evaluation of marginal/internal fit of Co-Cr crowns: Direct Laser Metal Sintering versus CAD/CAM. Journal Book of EPA 2015, (Page 92 Poster Presentation no: 66), 3-5 September 2015, Prague, Czech Republic.

Conference Paper -, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy M, Yılmaz SK, Ozan O, Hamiş AO, Aktöre H.: The evaluation of the stain removal efficacy of different denture cleansing methods. Journal Book of 22 nd Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Scientific Congress (Page 251. Poster Presentation no:163),12-15 November 2015, Antalya.

Conference Paper . Journal Book of 22 nd Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association International Scientific Congress, Volume --, Issue --, 2015, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Pamir, A, Ulusoy, M: 3/4 ve 4/5 Kronlarda kuvvet dağılımının fotoelastik metodla incelenmesi. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.3(2):1-6, 1976

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1976, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Pamir, A, Ulusoy, M: Akriliklerin su emmesi. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 3(1):29-35, 1976

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1976, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy,M, Pamir,A: Diş kesiminde basamak (shoulder ) statiği. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.3(1):37-46, 1976

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1976, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Pamir, A: Bölümlü protezlerde kullanılan bazı kroniçi ve krondışı tutucuların kuvvet iletimi yönünden invitro deneylerle mukayeseleri. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.3(3):25-38, 1976

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1976, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Pamir, A: Bölümlü protez kliniğine başvuran hastalarda dişsizliğin dağılımı. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 4(1):1-7, 1977

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1977, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M : Rest mekaniği. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.7(3):39-45, 1980

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1980, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: Restlerin periodonsiyuma etkileri.Periodontoloji Derg. 5(1):65-72,1980

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1980, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Ulusoy, N: Pinlerin retantif özellikleri.Periodontoloji Derg. 5(1):45-50,1980

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1980, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: ASC-52 ve Roach kuvvet kırıcılarının periodontal etkilerinin araştırılması. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.8(2-3):137-144, 1981

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1981, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: Değişik bir anterior köprü yapım tekniği. A.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.10(2-3):255-262, 1983

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1983, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Aydın, AK: Elektro-galvanoplasti’de yüzey pürüzlüğü. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.10(2-3): 221-230,1983

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1983, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Türköz, Y: İncisal rest’lerin destek dişe ilettikleri kuvvet yönünden incelenmesi. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.10(1):195-204, 1983

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1983, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Can, G, Öktem, A: Müteharrik bölümlü protezlerin diş mobilitesinde rolü. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 10(2-3):139-148, 1983

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1983, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Öktem, A: Müteharrik bölümlü protezlerinalveolar kemik rezorpsiyonu ve dişeti çekilmesiüzerine etkileri. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.11(1): 205-224, 1984

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1984, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy,M, Öktem,A: Müteharrik bölümlü protezlerinağız sağlığı üzerine etkileri. A.Ü.DişHek. Fak. Derg.11(1): 79-101, 1984

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1984, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Ulusoy, N, Zaimoğlu, L: Retantif pinlerle kuvvet iletiminin fotoelastik kuvvet analiz yöntemiyle invitro olarak incelenmesi. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.11(1):69-77, 1984

Original Article A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg., Volume *, Issue -, 1984, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Ulusoy, N, Zaimoğlu, L: Retantif pinlerle kuvvet iletiminin fotoelastik kuvvet analiz yöntemiyle invitro olarak incelenmesi. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.11(1):69-77, 1984

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1984, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Can, G: Bölümlü protez planlama farklılıkları üzerine bir araştırma. M.Ü. Diş Hekimliği Fak. Derg.1(4) :59-64,1984

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1984, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Türköz,Y: Oklüzal restlerin konumları ve kuvvet iletimi yönünden mukayeseleri. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg.11(2-3):89-101, 1984

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1984, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Özmen, G: Müteharrik parsiyeloverdenture/ bir vak’a nedeniyle. A.Ü.Diş Hek. Fak.Derg.12(3):737-746 1985

Original Article --, Volume --, Issue --, 1985, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, N, Ulusoy, M: Muhtelif frezlerin ısı oluşturmadaki rolleri. M.Ü. Diş Hek. Fak.Derg.1(8) :44-55,1985

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1985, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy , M: Diş kesiminde kullanılan çeşitli taşmöllerin ısı oluşturma etkileri. A.Ü.Diş Hek. Fak Derg.12(3):681-691,1985

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1985, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M: A new procedure for recording centric relation and taking impression in older adults with severely resorbed lower jaw. A.Ü.Diş Hek. Fak.Derg.12(2): 407-414,1985

Original Article --, Volume --, Issue ---, 1985, Pages ---

Abstract

---


Özet

---

Yazıcıoğlu, AN, Yazıcıoğlu, B, Ulusoy, M, ve ark. Ankara’da İlkokul çocuklarında diş sağlığıkonusunda bir prevalans araştırması. Bölüm 1:TEDAnkara Koleji ilk kısım öğrencilerinde diş sağlığı.A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.12(3):693-706 1985

Original Article -_, Volume --, Issue --, 1985, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Yazıcıoğlu, AN, Yazıcıoğlu, B, Ulusoy,M, ve ark: Ankara’da ilkokul çocuklarında diş sağlığı konusundabir prevalans araştırması.Bölüm 2 :Tandoğan İlkokulu öğrencilerinde diş sağlığı. A.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.13(1-2-3):79-88,1986

Original Article Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi dergisi, Volume *, Issue -, 1985, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M , Ulusoy, N, Akşen, A: Bir olgu nedeniyleektodermal displazi ve protetik tedavisi. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.13(1-2-3):265-271, 1986

Original Article __, Volume -_, Issue __, 1986, Pages __

Abstract

__


Özet

--

Yazıcıoğlu, AN, Yazıcıoğlu, B, Ulusoy,M, ve ark: Ankara’da ilkokul çocuklarında diş sağlığı konusundabir prevalans araştırması.Bölüm 2 :Tandoğan İlkokulu öğrencilerinde diş sağlığı. A.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.13(1-2-3):79-88,1986

Original Article --, Volume -_, Issue --, 1986, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M ,Öktem, A, Denli, N :Protez kaide plaklarının ısı iletimindeki rolü.A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 13(1-2-3):171-178, 1986

Original Article ---, Volume --, Issue --, 1986, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy,M, Ulusoy, N, Aydın,AK: An evaluation of polishing techniques on surfaceroughness of acrylic resins. J Prosthet Dent 56: 107-113,1986

Original Article -, Volume *, Issue -, 1986, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M, Aydın, AK: Özel ölçü kaşığı yapımındadelik çap ve sıklığının ölçü maddesi retansiyonuna etkisi. H.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.11(3): 164-166,1987

Original Article --, Volume --, Issue --, 1987, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M.: Extraoral matrix for reconstruction of damaged teeth. J.Prosthet Dent 57: 145-148, 1987

Original Article -_, Volume --, Issue --, 1987, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Aydın AK. : Farklı zamanlarda modele dönüştürülen irreversibl hidrokolloidal ölçü maddelerindeki (aljinat )boyutsal değişiklik. H.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.11(1) :44 -49, 1987

Original Article ---, Volume --, Issue --, 1987, Pages ---

Abstract

---


Özet

--

Yazıcıoğlu, B, Yazıcıoğlu, N, Bumin MA, Ulusoy, M: Farklı iki Sosyo-Ekonomik düzeydeki öğrencilerin diş sağlığına ait karşılaştırmalı prevalans araştırması.A.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.14(2):137-143, 1987

Original Article _-, Volume --, Issue --, 1987, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, N, Aydın, AK, Ulusoy, M: Evaluation of finishing techniques for assessing surface roughness of amalgam restorations. J.Prosthet Dent 57: 286- 293,1987.

Original Article --, Volume --, Issue --, 1987, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Denli, N: Intrapulpal temperature changes during the setting reactions of various dental cements. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(1):19-22, 1990

Original Article --, Volume --, Issue --, 1990, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Akgök, V: Kennedy Class II vakalarındakullanılan çeşitli tutucuların retansiyon yönünden mukayeseleri. D.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 4 (1-2-3):20-24, 1993

Original Article --, Volume _-, Issue --, 1993, Pages __

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Ulusoy, N, Bağış, YH, Kasar, B: Posterior kompozit restorasyonlarda cila işlemleri sırasında pulpada oluşan ısı değişikliklerin değerlendirilmesi. Türkiye Klin. Diş. Hek. Bil. Derg.1 : 29- 33,1995

Original Article --, Volume --, Issue --, 1995, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Can, G, Aydın, AK, Türköz, Y, Akgök, V: Relationship between various functional impression techniques and different operators. J of Marmara University Dental Faculty 2 (2-3):540-545,1996

Original Article ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1996, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Yenisey M: Değiştirilmiş Model ÖlçüTekniği Kullanılarak Elde Edilen Hareketli Bölümlü Protezlerin Destek dokular Üzerindeki Yük dağılımlarının Halografik İnterferometre ile karşılaştırılması. T. Klin. Diş Hek. Bil. Derg. 6(1):13- 25, 2000

Original Article --, Volume --, Issue --, 2000, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Ulusoy, M, Yenisey M: Değiştirilmiş Model ÖlçüTekniği Kullanılarak Elde Edilen Hareketli Bölümlü Protezlerin Destek dokular Üzerindeki Yük dağılımlarının Halografik İnterferometre ile karşılaştırılması. T. Klin. Diş Hek. Bil. Derg. 6(1):13- 25, 2000

Original Article Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, Volume *, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Oyar P, Ulusoy M, Eskitaşcıoğlu G: Finite element analysis of stress distribution of two different tooth preparation designs in porcelain-fused-to-metalcrowns. Int J Prosthodont. 19: 85-91, 2006

Original Article --, Volume --, Issue --, 2006, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Oyar P, Ulusoy M, Eskitaşcıoğlu G: Finite element analysis of stress distribution of two different tooth preparation designs in porcelain-fused-to-metal crowns. Int J Prosthodont. 19: 85-91, 2006

Original Article Int J Prosthodont, Volume *, Issue -, 2006, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Yılmaz SK,Şeker E,Ozan O,Meriç G,Ulusoy,M :Evaluation of the natural tooth color of young Turkish population in Northern Cyprus:A pilot study. Cumhuriyet Dent J 14(3):164-174,2011.

Original Article Cumhuriyet Dent, Volume --, Issue --, 2011, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Yılmaz SK,Şeker E,Ozan O,Meriç G,Ulusoy,M :Evaluation of the natural tooth color of young Turkish population in Northern Cyprus:A pilot study. Cumhuriyet Dent J 14(3):164-174,2011.

Original Article Cumhuriyet Dent J, Volume *, Issue -, 2011, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Meriç G, Günsoy S, Tasar S, Ulusoy MM: Evaluation of maxillar incisor proportions in Turkish population. International Dental Journal. 2013; 63 (Suppl.1): 121 (abstract no:FC169)

Original Article --, Volume --, Issue --, 2013, Pages --

Abstract

---


Özet

---

Meriç G, Tasar S, Ulusoy M: Esthetic rehabilitation of anterior teeth with devital bleaching and porcelain restorations. Int J Dent. Clinics. 2012 4(4):39-40

Original Article --, Volume --, Issue --, 2013, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Meriç G, Tasar S, Ulusoy MM: Dental Ethiology Triggering Pressure Dermographism: A Case Report.Journal of Research and Practice in Dentistry, Vol.2013(2013), Article ID 333786, DOI: 105171/2013.333786 (yayınlanmıştır)

Original Article Journal of Research and Practice in Dentistry,, Volume --, Issue --, 2013, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Oyar P, Ulusoy M, Eskitaşçıoğlu G :Finite element analysis of stress distribution in ceramic crowns fabricated with different tooth preparation designs. J Prosthet Dent 2014 pii: S0022-3913(14)00129-2. doi: 10.1016/j.prosdent.2013.12.019

Original Article J Prosthet Dent , Volume --, Issue --, 2013, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Şeker E, Ulusoy M, Ozan O, Doğan DÖ, Şeker BK: Sinüs Lifte Alternatif İmplant Destekli Sabit Protetik Planlamaların Destek Dokulardaki Stres Dağılımlarının İncelenmesi: 3 Boyutlu SESA Çalışması. Türkiye Klinikleri J Dental Science 19(1):26-35,2013

Original Article Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi, Volume *, Issue -, 2013, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Günsoy S,Ulusoy MM,Orhan K,Hıncal E:An invitro investigation of internal and marginal fit using four different fabrication techniques:Laser sintering vs CAD/CAM and conventional methods.Sylwan Journal,.Article in press (Kabul tarihi:Sep 2014) Vol:158,issue:9,ISSN:0039-7660.

Original Article Laser sintering vs CAD/CAM and conventional methods.Sylwan Journal,.Article in press, Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Oyar P, Ulusoy M, Eskitaşçıoğlu G :Finite element analysis of stress distribution in ceramic crowns fabricated with different tooth preparation designs. J Prosthet Dent 2014 pii: S0022-3913(14)00129-2. doi: 10.1016/j.prosdent.2013.12.019

Original Article The Journal of prosthetic dentistry, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Yılmaz SK, Ulusoy MM : Comparison of the translucency of shaded zirconia all-ceramic systems. J Adv prosthodont 2014;6:415-22.

Original Article . J Adv prosthodont , Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Taşar S, Ulusoy MM, Meriç G :Microshear bond strength according to dentin cleansing methods before recementation. J Adv Prosthodont 2014;6:79-87

Original Article The journal of advanced prosthodontics, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Şeker E, Ulusoy M, Ozan O, Doğan DÖ, Şeker BK: Biomechanical Effects of Different Fixed Partial Denture Designs Planned on Bicortically Anchored Short,Graft-Supported Long, or 45-Degree-Inclined Long Implants inthe Posterior Maxilla: A Three-Dimensional Finite Element Analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29:e1-e9. doi:10.11607/jomi.3264

Original Article A Three-Dimensional Finite Element Analysis. Int J Oral Maxillofac Implants , Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Taşar S, Ulusoy MM, Meriç G :Microshear bond strength according to dentin cleansing methods before recementation. J Adv Prosthodont 2014;6:79-87

Original Article J Adv Prosthodont , Volume --, Issue --, 2014, Pages --

Abstract

--


Özet

--

Şeker E, Ulusoy M, Ozan O, Doğan DÖ, Şeker BK: Biomechanical Effects of Different Fixed Partial Denture Designs Planned on Bicortically Anchored Short,Graft-Supported Long, or 45-Degree-Inclined Long Implants inthe Posterior Maxilla: A Three-Dimensional Finite Element Analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29:e1-e9. doi:10.11607/jomi.3264

Original Article Int J Oral Maxillofac Implants, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Seramik abutmentlerin mekanik, biyolojik ve estetik yönden değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 2015, Supplement:10:148-156

Original Article Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Günsoy S, Ulusoy M. Evaluation of marginal/internal fit of chrome-cobalt crowns: Direct Laser Metal Sintering versus computer-aided design and computer-aided manufacturing. Niger J Clin Prac 2016;19:636-44.

Original Article Nigerian Journal of Clinical Practice, Volume -, Issue 19, 2016, Pages 636-644

Abstract

-


Özet

-

Ulusoy, M: İmplant protezlere genel bakış. A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.10(1):297-304, 1983

Review ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIM EVİ, Volume --, Issue --, 1984, Pages --

Abstract

--


Özet

--

New approaches in computer aided printing technologies. Cumhuriyet Dental Journal. Kabul tarihi: 22 Ağustos 2016.

Review Cumhuriyet Dental Journal, Volume -, Issue -, 2016, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  TREATMENT PLANNING AND BIOMECHANICS IN REMOVABLE PARTIAL DENTURES

  --

 • 2017 BAHAR

  TREATMENT PLANNING AND BIOMECHANICS IN REMOVABLE PARTIAL DENTURES

  --

 • 2016 GÜZ

  TREATMENT PLANNING AND BIOMECHANICS IN REMOVABLE PARTIAL DENTURES

  --

 • 2019 GÜZ

  PLANNING AND BIOMECHANICS IN PARTIAL DENTURES

  --

 • 2014 Academic Year

  MAXILLOFACIAL PROSTHETICS

  --

 • 2015 Academic Year

  MAXILLOFACIAL PROSTHETICS

  --

 • 2016 Academic Year

  MAXILLOFACIAL PROSTHETICS

  --

 • 2017 Academic Year

  MAXILLOFACIAL PROSTHETICS

  --

 • 2018 Academic Year

  MAXILLOFACIAL PROSTHETICS

  --

 • 2015 GÜZ

  PHD TEZI

  --

 • 2016 GÜZ

  PHD TEZI

  --

 • 2017 GÜZ

  PHD TEZI

  --

 • 2015 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  ---

 • 2015 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2017 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2018 Academic Year

  PROSTHODONTICS

  --

 • 2015 GÜZ

  SEMINAR

At My Office

0392 6802030-2677