Work Experience

 • Todate 2016

  Yrd. Doç. Dr.

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kur'ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

 • 2016 2014

  Arş. Gör. Dr.

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı

 • 2014 2008

  Arş. Gör.

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı

 • 2008 2004

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

  Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen

Education & Training

 • Ph.D. 2014

  Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat / Tefsir

  Marmara Üniversitesi

 • Master2005

  Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat / Tefsir

  Marmara Üniversitesi

 • Bachelor2001

  İlahiyat Fakültesi

  Marmara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

İmam-Hatip Ortaokul ve Liselerinde Kur’ân Eğitimi Üzerine Bir Araştırma

Original Article Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume 47, Issue 47, 2014, Pages 69-106

Abstract

It can be said that the academic studies on current situation, level, efficiency, quality and problems of teaching the Qur’anic recitation at Imam Hatip Secondary Schools and Anadolu Imam Hatip High Schools are not enough in Turkey. However, these kind of studies are very important in terms of enhancement and improvement of the Qur’anic recitation at these schools around new approaches. This article has been written in consequence of a survey from the perspective mentioned above. The article comprises two parts. In the first part, a theoretical framework has been drawn up with regard to teaching the Qur’anic recitation; it has been constructed the bases of cognitive in thinking and examination of quality and level of teaching the Qur’anic recitation. In the second part, it is argued enhancement and improvement of the Qur’anic recitation at Imam Hatip Secondary Schools and Anadolu Imam Hatip High Schools around the survey. In this part, it is evaluated first current situation of teaching the Qur’anic recitation at Imam Hatip Secondary Schools and Anadolu Imam Hatip High Schools; especially it is examined general profile of the teachers’ Qur’anic recitation who work at these schools.


Özet

Türkiye’de, İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde verilen Kur’an eğitiminin mevcut durumu, düzeyi, verimliliği, niteliği ve sorunlarına yönelik bilimsel-akademik çalışmaların oldukça yetersiz olduğu söylenebilir. Hâlbuki bu tarz çalış- malar, bahsi geçen kurumlardaki Kur’an eğitiminin yeni yaklaşımlar etrafında iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu makale, sözü edilen perspektiften hareketle yapılan bir saha çalışmasının neticesinde kaleme alınmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kur’an eğitimine ilişkin teorik bir çerçeve çizilmiş; burada Kur’an eğitiminin niteliği ve düzeyi üzerine düşünmenin, onu sorgulamanın kavramsal zemini inşa edilmiştir. İkinci bölümde ise yapılan saha çalışması etrafında İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Kur’an eğitiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusu ele alınmıştır. Burada öncelikle söz konusu okullardaki Kur’an eğitiminin mevcut durumu değerlendirilmiş; özellikle öğretmenlerin Kur’ân eğitimiyle ilgili genel profilleri incelenmiştir.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2016 BAHAR

  RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID IV

  -

 • 2016 BAHAR

  RECITATION OF THE QURAN AND TAJWID III

  -

At My Office