Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 2004

  dekorativ sanatlar

  Güzel Sanatlar Üniversitesi/AZERBAYCAN

 • Master1998

  dekorativ sanatlar

  Güzel Sanatlar Üniversitesi/AZERBAYCAN

 • Bachelor1988

  Dekorativ sanatlar

  Dekorativ Sanatlar Üniversitesi/ UKRAYNA

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 Academic Year

  DRAWING

  --

Teaching History

 • 2019 BAHAR

  ART STUDIO II

  --

 • 2019 GÜZ

  MAIN ART WORKSHOP I

  --

 • 2017 BAHAR

  ART STUDIO II

  Resim sanatını, üslup özelliklerini, kullanılan teknikleri öğretmek

 • 2019 BAHAR

  ART STUDIO III

  Dönem boyunca oluşturualacak kompozisyonların kuram ve teorisinin açıklanması

 • 2019 BAHAR

  ART STUDIO IV

  • NitelikliResim-İşöğretmenleriyetiştirmek • Plastiksanatlaralanındakiteknikleri her yapıdauygulayabilme • Özgüneseryaratabilme Sanateserleriniokuyabilmeveyorumlayabilme

 • 2017 BAHAR

  ART STUDIO IV

  Resim sanatını, üslup özelliklerini, kullanılan teknikleri öğretmek

 • 2019 GÜZ

  DRAWING

  --

 • 2018 BAHAR

  LIFE DRAWING

  YOK

 • 2018 GÜZ

  LIFE DRAWING

  YOK

 • 2017 GÜZ

  DRAWING I

  Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlı başına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını, oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte kavratmak.

 • 2016 BAHAR

  BASIC DESIGN 2

  Görsel sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalard, kendini ifade etmede, bu ifadeler yolu ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2015 BAHAR

  VISULA CULTURE

 • 2014 BAHAR

  VISUAL ARTS WORKSHOP L

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2015 BAHAR

  VISUAL ARTS WORKSHOP L

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2015 GÜZ

  VISUAL ARTS WORKSHOP L

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2016 GÜZ

  VISUAL ARTS WORKSHOP L

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2015 BAHAR

  ART STUDIO

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2016 BAHAR

  ART STUDIO

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2015 GÜZ

  ART STUDIO

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2016 GÜZ

  ART STUDIO

  Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda kendini ifade etemde, bu ifade yolu ile ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2014 BAHAR

  VISUAL ARTS EDUCATION

  yok

 • 2015 BAHAR

  VISUAL ARTS EDUCATION

  yok

 • 2015 GÜZ

  VISUAL ARTS EDUCATION

  yok

 • 2015 BAHAR

  VISUAL ART EDUCATION

  a- Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek, b- Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamak, c- Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek, d- Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak, e- Sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermek, f- Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

 • 2015 GÜZ

  VISUAL ART EDUCATION

  a- Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek, b- Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamak, c- Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek, d- Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak, e- Sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermek, f- Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

 • 2015 GÜZ

  Görsel sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalard, kendini ifade etmede, bu ifadeler yolu ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2017 GÜZ

  Görsel sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalard, kendini ifade etmede, bu ifadeler yolu ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

 • 2018 BAHAR

  DRAWING

  yok

 • 2018 BAHAR

  PAINTING

  -

 • 2019 GÜZ

  PAINTING

  -

 • 2014 BAHAR

  ART EDUCATION

  Üstün zekalılar öğretmenliği alanında çok yönlü gelişimi sağlamaya yönelik sanatsal ve zihinsel etkinlikleri tasarlama ve uygulayabilme

 • 2015 BAHAR

  ART EDUCATION

  Üstün zekalılar öğretmenliği alanında çok yönlü gelişimi sağlamaya yönelik sanatsal ve zihinsel etkinlikleri tasarlama ve uygulayabilme

 • 2014 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2015 BAHAR

  EDUCATIONAL OF ARTS

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilme

 • 2019 GÜZ

  ELECTIVE ART WORKSHOP 1

  --

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE ART STUDIO I

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 GÜZ

  ELECTIVE ART STUDIO I

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2017 YAZ

  ELECTIVE ART STUDIO I

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2014 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 2

  • Öğrencilerin modeli doğru görme, oran orantı, ışık gölge bütünlüğü ve tekniklerle çizgisel çalışmaları yapabilecektir.

 • 2016 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 2

  • Öğrencilerin modeli doğru görme, oran orantı, ışık gölge bütünlüğü ve tekniklerle çizgisel çalışmaları yapabilecektir.

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO III

  yeni bir ürün tasarlayıp ortaya çıkarabilmek

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE ART STUDIO III

  yeni bir ürün tasarlayıp ortaya çıkarabilmek

 • 2014 BAHAR

  SELECTIVE ART WORKSHOP IV

  dersle ilgili geçmiş ve günümüz arasında bağlantıla kurmak

 • 2015 BAHAR

  SELECTIVE ART WORKSHOP IV

  dersle ilgili geçmiş ve günümüz arasında bağlantıla kurmak

 • 2019 BAHAR

  ELECTIVE ART WORKSHOP V

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2015 GÜZ

  ELECTIVE ART WORKSHOP V

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2016 GÜZ

  ELECTIVE ART WORKSHOP V

  Seçmeli atölye dersinde büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar yapılacaktır. Yağlı boya ile ilgili tekniksel bilgilerin yeterli düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • 2015 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 4

  Büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar.

 • 2016 BAHAR

  ELECTIVE ART STUDIO 4

  Büst ve canlı model üzerinde araştırmalara dayalı teknik çalışmalar.

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

At My Office