Work Experience

 • 2016 2010

  Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi /Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Education & Training

 • Ph.D. 2015

  Özel Hukuk

  Kocaeli Üniversitesi

 • Master2011

  Özel Hukuk

  Marmara Üniversitesi

 • Bachelor2007

  Hukuk

  Marmara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Book On İki Levha Yayıncılık, Volume ., Issue ., 2014, Pages .

Abstract

.


Özet

..

Ayni Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Book On İki Levha Yayıncılık, Volume ., Issue ., 2016, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Suriye’den Kitlesel Akınla Gelenlerin Hukuksal Statüsü ve Türkiye’de Çalışma Hakları Üzerine Bir İnceleme

Conference Paper Berlin Humbolt University, Volume ., Issue ., 2017, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Yabancılık Unsuru Taşıyan Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinde Yetkili Mahkeme

Original Article Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Volume 19, Issue 1, 2013, Pages .

Abstract

.


Özet

.

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Kapsamında Atıf (Renvoi) Prensibinin Uygulanması

Original Article Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume XVII, Issue 3-4, 2013, Pages .

Abstract

..


Özet

..

Ahıska Türklerinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Türkiye’deki Çalışma Hakları

Original Article Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Volume 20, Issue 2, 2014, Pages .

Abstract

..


Özet

..

Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinmeleri

Original Article Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume Temmuz 2014, Issue 10, 2015, Pages ..

Abstract

..


Özet

..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Verilen Mahkeme Kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nde Tanınması ve Tenfizi

Original Article Legal Hukuk Dergisi, Volume 2, Issue 170, 2017, Pages .

Abstract

.


Özet

.

Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Çalışma Hakları

Original Article Terazi Hukuk Dergisi, Volume 13, Issue 139, 2018, Pages ..

Abstract

People had to change their places because of social and political reasons and specially global developments that happen recently. Mass influx of immigrants has restarted especially after the effects of the Arab Spring. For instance, millions of people had to move to the other countries for being asylum-seeker due to the internal disturbance in Syrian Arab Republic. Turkish Republic is the country that takes refuges at most, as a result of its geographical position and the mission it undertook. This situation has been causing some social and legal problems like rights of work of Syrian people in Turkey. In this paper, this topic is analyzed in comprehensive way.


Özet

İnsanlar sosyal ve siyasi pek çok nedenle ve özellikle son dönemlerde yaşanan global gelişmelerle bulundukları yerleri değiştirmek zorunda kalmışlardır. Özellikle Arap Baharının etkisi ile kitlesel akınlar yeniden yaşanmaya başlamıştır. Bu kapsamda örneğin Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan iç karışıklıklar sonucu milyonlarca kişi sığınma amacıyla pek çok ülkeye gitmek zorunda kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de bulunduğu coğrafi konum ve üstlendiği misyon sonucu olarak Suriye’den en çok sığınma kabul eden ülke konumundadır. Bu durum ise bazı sosyal ve hukuksal sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan birini de Suriye’den Türkiye’ye gelenlerin çalışma hakları konusu oluşturmaktadır. Makalemizde bu konu tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  MIGRATION LAW

 • 2019 AKADEMİK YILI

  INTRODUCTION TO LAW

  ...

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS & ETHICS

  ..

 • 2017 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS & ETHICS

  ..

 • 2018 GÜZ

  DOCTORAL PROFICIENCY EXAM

  ...

 • 2018 BAHAR

  DOCTORAL QUALIFICATION EXAM

  ...

 • 2019 BAHAR

  DOCTORAL QUALIFICATION EXAM

  ...

 • 2012 AKADEMİK YILI

  INTRODUCTION TO LAW

  ...

 • 2016 AKADEMİK YILI

  INTRODUCTION TO LAW

  ...

 • 2017 AKADEMİK YILI

  INTRODUCTION TO LAW

  ...

 • 2018 AKADEMİK YILI

  INTRODUCTION TO LAW

  ...

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO LAW

  ...

 • 2018 BAHAR

  INTRODUCTION TO LAW

  .....

 • 2016 BAHAR

  METODOLOJI

  ...

 • 2017 BAHAR

  METODOLOJI

  ...

 • 2017 GÜZ

  METODOLOJI

  ...

 • 2018 BAHAR

  INTERNATIONAL FAMILY LAW

  ..............

 • 2018 BAHAR

  INTERNATIONAL LAW

  .............

 • 2019 BAHAR

  INTERNATIONAL PROCEDURE LAW

  Başka yoktur

 • 2017 BAHAR

  ASYLUM LAW

  ...

 • 2018 BAHAR

  THESIS

  Akademik eser ortaya çıkarabilmek

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  Akademik eser ortaya çıkarabilmek

At My Office