Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  -

  -

 • Bachelor...

  -

  -

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE

  -

 • 2019 YAZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  -

 • 2019 YAZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2019 YAZ

  TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT

  To enhance students’ knowledge about Turkish education system ,To teach students about school management in L1 Turkish context context, To teach students about teacher/ students’ roles in context

Teaching History

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH DESIGN AND DATA ANALYSIS

  -

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH DESIGN AND DATA ANALYSIS

  --

 • 2017 BAHAR

  RESEARCH DESIGN AND DATA ANALYSIS

  -------

 • 2018 GÜZ

  RESEARCH DESIGN AND DATA ANALYSIS

  -

 • 2018 GÜZ

  RESEARCH DESIGN AND DATA ANALYSIS

  --

 • 2019 BAHAR

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  .

 • 2019 GÜZ

  SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  .

 • 2017 BAHAR

  ÇEVRE POLITIKALARI

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  -

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2018 YAZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  -

 • 2018 YAZ

  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES

  Öğretmen yetiştirmede temel ders olan Eğitim Bilimlerine Giriş dersi ile öğretmen adaylarının profesyonel olarak eğitim bilimci ya da öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim bilimlerini ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Öğretmen adaylarının eğitime İlişkin temel kavramları tanıma, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini ve öğretmenlik mesleğinin özelliklerini anlamalarını sağlamaktır.

 • 2018 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  *

 • 2019 GÜZ

  INTRODUCTION TO EDUCATION

  *

 • 2017 BAHAR

  ADVANCED LEVEL RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES

  yok

 • 2018 GÜZ

  ADVANCED RESEARCH METHODS

  The students are expected to understand the processes involved in designing empirical research studies as well as becoming competent in preparing well-designed and feasible research proposals.

 • 2018 AKADEMİK YILI

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2018 BAHAR

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2018 GÜZ

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS

  -

 • 2017 BAHAR

  ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 GÜZ

  MEASURING AND EVALUATION OF EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  -

 • 2017 YAZ

  CLASSROOM MANAGEMENT

  YOK

 • 2018 BAHAR

  SPSS

  Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek

 • 2019 BAHAR

  TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT

  To enhance students’ knowledge about Turkish education system ,To teach students about school management in L1 Turkish context context, To teach students about teacher/ students’ roles in context

 • 2018 BAHAR

  TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, işgören işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemini anlamaları ve etkili bir okul yönetiminin temel bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 • 2019 BAHAR

  TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kapsamında; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitim sisteminin yasal dayanakları, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okulun örgüt özellikleri, eğitim programının, öğrenci işlerinin, işgören işlerinin yönetimi gibi konuların incelenerek öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemini anlamaları ve etkili bir okul yönetiminin temel bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

At My Office