Work Experience

 • Todate 2016

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master...

  okul öncesi öğretmenliği

  yakın doğu üniversitesi

 • Bachelor2014

  okul öncesi öğretmenliği

  yakın doğu üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS’TA YAŞAYAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYUN DAVRANIŞLARI

Original Article BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Volume 19, Issue 36, 2016, Pages 259 - 271

Abstract

The aim of the present study was to compare the play behaviours of 5-6 years old children attending to early childhood education programs in Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). The two study groups of the research comprised of fifty children attending to kindergartens located in Pamukkale and Merkezefendi districts of Denizli province, Turkey, and thirty-five children attending to kindergartens in Lefkoşa province of TRNC. Among the five play types focused in the study, significant differences were identified in the social and solitary-passive play types. The analysis of the data revealed that the level of social and solitary-passive play behaviours of 5-6 years old preschool children living in TRNC was higher than the level of play behaviour of the ones living in Turkey. There was no significant difference in the level of rough, reticent and solitary-active types play behaviours of children included into the study groups. However, the study identified significant statistical differences in the level of rough and solitary-passive types of play between female and male preschool children living in Turkey. The average score of boys for rough and solitary-passive types of play was higher than girls’ average score for these types of play. The results of the study revealed no statistically significant gender differences in the social, rough, reticent, solitary-passive, and solitary-active types of play behaviour of preschool children living in TRNC


Özet

Araştırmanın amacı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubu çocuklarının oyun davranışlarını karşılaştırmaktır. Araştırmada iki çalışma grubu bulunmaktadır. İlk grubu, Türkiye Cumhuriyeti’nde Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi İlçeleri’nde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubu 50 çocuk oluşturmaktadır. İkinci grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa kazasına bağlı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu 35 çocuk oluşturmaktadır. Bulgulara göre, araştırmaya dahil olan beş oyun davranışının ikisinde (sosyal oyun ve yalnız pasif oyun) anlamlı farklılık bulunmuştur. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 5-6 yaş çocuklarının sosyal oyun ve yalnız pasif oyun puanlarının, Türkiye’de yaşayanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. İtiş kakış, sessiz ve yalnız aktif oyun davranışlarında iki gruptaki çocuklar arasında anlamlı düzeyde farklılık belirlenmemiştir. TC’nde yaşayan çocukların itiş kakış oyun ve yalnız pasif oyun davranışları cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermektedir. Erkeklerin itiş kakış oyun ve yalnız pasif oyun davranışı puan ortalamaları, kızların itiş kakış oyun ve yalnız pasif oyun davranışı puan ortalamalarına göre daha yüksektir. KKTC’nde yaşayan çocukların sosyal oyun, itiş kakış oyun, sessiz oyun, yalnız pasif oyun ve yalnız aktif oyun davranışları cinsiyete göre arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık belirlenmemiştir.

Currrent Teaching

Teaching History

 • 2015 YAZ

  CONCEPT TEACHING BY GAME-ORIENTED DEVELOPMENT

  -

At My Office

518