Work Experience

 • Todate 2015

  Bölüm Başkan Vekili

  Yakın Doğu Üniversitesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği

Education & Training

 • Ph.D. ..

  -

  -

 • Master2014

  Özel Eğitim Ana Bilim Dalı

  Yakın Doğu Üniversitesi

 • Bachelor2011

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Üniversitesi

  Yakın Doğu Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916326345

General Publication Computer Usage Status of Special Education Tutors in Teaching How to Read and Write: The Example of Nicosia Province, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814036714

General Publication Investigation of Tablet Computer Use in Special Education Teachers’ Courses, 2016

Abstract


Özet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815051204

General Publication The Comparison of Early Childhood Special Education System in Turkey with in Hungary, Italy and Romania, 2016

Abstract


Özet

General Publication Kuzey Kıbrıs Rehber Öğretmenlerinin Özel Eğitim Özyeterlilik Algılarının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi), 2016

Abstract


Özet

Investigation of Tablet Computer Use in Special Education Teachers’ Courses

Original Article Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2014, Pages -

Abstract

-


Özet

-

The Comparison of Early Childhood Special Education System in Turkey with in Hungary, Italy and Romania

Original Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume *, Issue -, 2015, Pages -

Abstract

-


Özet

-

Computer Usage Status of Special Education Tutors in Teaching How to Read and Write: The Example of Nicosia Province

Original Article Procedia Computer Science , Volume 102, Issue 102, 2016, Pages 635-641

Abstract

In this research, it was targeted to analyze the computer usage status of special education tutors in teaching how to read and write. In the research, a descriptive model, the qualitative research method was used. The population of the research is consisted of 18 special education tutors working in special and formal education schools located in Nicosia Province of Northern Cyprus. An interview form for the research data, was prepared and the expert opinion was received. The data gathered, was subjected to the content analysis, and assembled under themes. According to the findings of the research, it was found out that; tutors faced problems when teaching how to read and write, they used the materials and the activities available on the internet for the solution of these problems, and that there were also tutors who did not to use these materials and activities. Moreover, it was also determined that the materials and the websites on the internet environment, were not suitable for every student, and that they were limited.


Özet

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  TECHNOLOGY BASED EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2019 YAZ

  MENTAL DISABILITIES AND AUTISM SPECTRUM DISORDER

  -

Teaching History

 • 2015 BAHAR

  COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION

  YOK

 • 2016 BAHAR

  COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION

  yok

 • 2018 BAHAR

  COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION

  YOK

 • 2017 BAHAR

  COMPUTER BASED EDUCATION

  yok

 • 2018 BAHAR

  COMPUTER BASED EDUCATION

  yok

 • 2019 BAHAR

  INDIVIDUAL DIFFERENCES&PSYCHOLOGICAL APPROACHES

  -

 • 2018 YAZ

  TRAINING AND PREPARATION OF INDIVIDUALIZED TRANSITION PLAN

  -

 • 2017 YAZ

  LANGUAGE DEVELOPMENT & COMMUNICATION

  Dil ve iletişim, Dil ve iletişimin özellikleri ile ilgili temel kavramarın tanımlanması ve normal ve işitme engelli çocukların dil gelişimi ve ana dil edinmelerine ilişkin kuramların detaylı olarak incelenmesini ve karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

 • 2017 YAZ

  LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS OF SUPPORT

  -

 • 2018 BAHAR

  BEHAVIORAL AND EDUCATIONAL ASSESMENT

  -

 • 2019 GÜZ

  BEHAVIORAL AND EDUCATIONAL ASSESMENT

  -

 • 2019 GÜZ

  BEHAVIORAL AND EDUCATIONAL ASSESMENT

  .

 • 2017 GÜZ

  INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN I

  -

 • 2017 BAHAR

  INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN II

  -

 • 2017 GÜZ

  INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN II

  -

 • 2014 BAHAR

  DEVELOPMENT AND EDUCATION OF DISABLED CHILDREN

 • 2016 BAHAR

  INDIVIDUALS WITH DISABILITY & SOCIETY

  Engellilik çalışmalarının sosyolojik bakış açıdan ele alınması ve temel tartışma konularının değerlendirilmesi.

 • 2016 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2017 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2017 GÜZ

  EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2017 GÜZ

  -

  -

 • 2014 BAHAR

  COALESCENCE IN PRIMARY SCHOOL

  -

 • 2014 YAZ

  COALESCENCE IN PRIMARY SCHOOL

  -

 • 2018 BAHAR

  HEARING AIDS I

  Bu dersin amacı, öğrencilere İşitme cihazları, işitme cihazlarının önemi, işitme cihazlarının parçaları ve işitme kayıplı bireylerin işitme cihazından sağlayabileceği yararları açıklayabilmektir.

 • 2019 BAHAR

  HEARING AIDS I

  Bu dersin amacı, öğrencilere İşitme cihazları, işitme cihazlarının önemi, işitme cihazlarının parçaları ve işitme kayıplı bireylerin işitme cihazından sağlayabileceği yararları açıklayabilmektir.

 • 2018 BAHAR

  HEARING DEVICES I

  -

 • 2019 GÜZ

  USE OF HEARING AIDS II

  -

 • 2017 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES & MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH HEARING IMPAIRED I

  -

 • 2018 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN FOR HEARING IMPAIRMENT STUDENTS I

  -

 • 2019 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN FOR HEARING IMPAIRMENT STUDENTS I

  -

 • 2017 YAZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN FOR HEARING IMPAIRMENT STUDENTS I

  -

 • 2017 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN FOR HEARING IMPAIRMENT STUDENTS II

  -

 • 2019 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DESIGN FOR HEARING IMPAIRMENT STUDENTS II

  -

 • 2018 GÜZ

  HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS & LANGUAGE

  1

 • 2015 BAHAR

  EDUCATIONAL OF THE HEARING IMPAIRED

  YOK

 • 2016 BAHAR

  EDUCATIONAL OF THE HEARING IMPAIRED

  YOK

 • 2018 BAHAR

  ALTERNATIVE COMMUNICATION METHOD FOR THE HEARING IMPAIRED

  işitme engellilerde alternatif iletişim yöntemleri

 • 2019 BAHAR

  ALTERNATIVE COMMUNICATION METHOD FOR THE HEARING IMPAIRED

  işitme engellilerde alternatif iletişim yöntemleri

 • 2015 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS FOR THE HEARING IMPARIED

  yok

 • 2016 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS FOR THE HEARING IMPARIED

  yok

 • 2017 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS FOR THE HEARING IMPARIED

  yok

 • 2018 BAHAR

  SPECIAL TEACHING METHODS FOR THE HEARING IMPARIED

  yok

 • 2016 GÜZ

  TEACHING SOCIAL STUDIES TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  ---

 • 2016 GÜZ

  TEACHING READING & WRITING TO HEARING IMPAIRED CHILDREN

  -

 • 2018 GÜZ

  EDUCATION OF HEARING IMPAIRED STUDENTS

  -

 • 2017 YAZ

  EDUCATION OF HEARING IMPAIRED STUDENTS

  -

 • 2018 YAZ

  DEVELOPMENT LESSON PLANS FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUAL WITH HEARING IMPAIRED

  Planlayacağı grup dil derslerinde kullanacağı öğretim yöntem ve tekniklerini belirleyebilecektir. Yapmış olduğu gözlem sonuçlarından yararlanarak grup dil dersinde işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeyini belirler. Uygulayacağı dersin yöntem kısmında derse girişte yapacaklarını belirleyerek grup dil dersi planının yöntem kısmına yazar. Uygulayacağı dersin yöntem kısmında dersin işlenme sürecinde yapacaklarını ve öğrencilerin katkılarını grup dil dersi planının yöntem kısmına yazar.

 • 2018 YAZ

  DEVELOPMENT LESSON PLANS FOR THE EDUCATION OF INDIVIDUAL WITH HEARING IMPAIRED II

  -

 • 2018 BAHAR

  HEARING AND VISUAL IMPAIRMENT

  -

 • 2019 BAHAR

  HEARING AND VISUAL IMPAIRMENT

  -

 • 2016 BAHAR

  VISUAL AND HEARING IMPAIRMENTS

  yok

 • 2017 BAHAR

  VISUAL AND HEARING IMPAIRMENTS

  yok

 • 2018 BAHAR

  VISUAL AND HEARING IMPAIRMENTS

  yok

 • 2019 BAHAR

  VISUAL AND HEARING IMPAIRMENTS

  yok

 • 2018 GÜZ

  HEARING DISABILITY AND LANGUAGE

  -

 • 2019 GÜZ

  HEARING DISABILITY AND LANGUAGE

  -

 • 2017 YAZ

  HEARING DISABILITY AND LANGUAGE

  1

 • 2018 GÜZ

  NATURE OF HEARING

  -

 • 2019 GÜZ

  NATURE OF HEARING

  -

 • 2017 YAZ

  NATURE OF HEARING

  -

 • 2014 BAHAR

  MAINSTREAMING

  -

 • 2019 GÜZ

  MAINSTREAMING SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICE

  -

 • 2019 GÜZ

  COCHLEAR IMPLANTS AND TEACHING LISTENING SKILLS

  -

 • 2018 YAZ

  COCHLEAR IMPLANTS AND TEACHING LISTENING SKILLS

  -

 • 2019 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE AND OBSERVATION IN MAINSTREAMING

  -

 • 2019 BAHAR

  SCHOOL EXPERIENCE AND OBSERVATION IN MAINSTREAMING

  Yok

 • 2018 BAHAR

  LEARNING DIFFICULTIES AND SPECİAL TALENT

  -

 • 2018 BAHAR

  LEARNING DISABILITY AND GIFTEDNESS

  -

 • 2019 BAHAR

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2019 GÜZ

  TEACHING PRACTICES I

  -

 • 2018 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2019 BAHAR

  TEACHING TRAINING COURSE II

  --

 • 2015 GÜZ

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCAITON

  -

 • 2015 YAZ

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCAITON

  -

 • 2018 YAZ

  INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCAITON

  -

 • 2017 BAHAR

  SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2015 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

 • 2016 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

 • 2017 GÜZ

  SPECIAL EDUCATION

 • 2014 YAZ

  SPECIAL EDUCATION

 • 2015 YAZ

  SPECIAL EDUCATION

 • 2015 YAZ

  SPECIAL EDUCATION

 • 2015 YAZ

  SPECIAL EDUCATION

  1

 • 2015 GÜZ

  Special Education

 • 2016 GÜZ

  Special Education

 • 2019 GÜZ

  INTEGRATION IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  INTEGRATION IN SPECIAL EDUCATION

  ..

 • 2018 BAHAR

  ASSESSMENT IN SPECIAL EDUCATION

  Bu ders, tıbbi, psikolojik ve eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri üzerine odaklanmaktadır.

 • 2019 GÜZ

  EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  EVALUTION IN SPECIAL EDUCATION

 • 2014 BAHAR

  INCLUSION IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2015 GÜZ

  INCLUSION IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  SCHOOL & INSTITUTIONAL EXPERIENCE IN SPECIAL EDUCATION

  Okul Deneyimeri

 • 2018 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY & MATERIAL DEVELOPMENT IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY & MATERIAL DEVELOPMENT IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2014 YAZ

  PROGRAMME DEVELOPMENT IN SPECIAL EDUCATION

 • 2018 YAZ

  TEACHING SOCIAL ADAPTATION SKILLS IN SPECIAL EDUCATION

  Günlük yaşam ve sosyal becerilerle ilgili temel tanımları kavrar, çocuğa uygun günlük yaşam ve sosyal beceri programları oluşturur, uygun materyallerini geliştirir ve uygular. Bu konuda yapılmış çalışmaları yorumlar ve gerektiğinde çocuğa uyarlar. Çocuğun öğretim öncesi ve sonrası performansını değerlendirir.

 • 2016 BAHAR

  TECHNOLOGY BASED EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2017 BAHAR

  TECHNOLOGY BASED EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2018 BAHAR

  TECHNOLOGY BASED EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2019 BAHAR

  TECHNOLOGY BASED EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION

  yok

 • 2018 BAHAR

  TECHNOLOGY ASSISTED TEACHING IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2019 BAHAR

  TECHNOLOGY ASSISTED TEACHING IN SPECIAL EDUCATION

  -

 • 2016 GÜZ

  GUIDANCE

 • 2015 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES&MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES I

  -

 • 2017 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES&MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES I

  -

 • 2018 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES&MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES I

  -

 • 2019 GÜZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES&MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES I

  -

 • 2015 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES&MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES II

  Yok

 • 2019 BAHAR

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES&MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES II

  Yok

 • 2017 YAZ

  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES&MATERIALS DESIGN FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES II

  Yok

 • 2015 GÜZ

  MENTALLY DISABLED IN TEACHING PRACTICE I

 • 2018 YAZ

  TEACHING DAILY LIVING SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

  -

 • 2014 YAZ

  TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO MENTALLY RETARDED CHILDREN

  -

 • 2019 GÜZ

  MENTAL DISABILITIES AND AUTISM SPECTRUM DISORDER

  -

 • 2019 GÜZ

  MENTAL DISABILITIES AND AUTISM SPECTRUM DISORDER

  Bu derste öğrencilerin zihinsel yetersizliği ve otistik spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitiminin tarihsel olarak nasıl başladığı, olay ve olguları ve çok yönlü eğitim uygulamalarını, zihinsel yetersizlik ve otizim spektrum bozukluklarının doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenlerini, tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini, bu bireylerin özelliklerini ve eğitimlerinin genel ilkelerini, öğretmenlere önerileri tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

 • 2014 BAHAR

  MENTAL RETERDATION &EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN

  -

At My Office