Work Experience

 • 2016 2014

  Doçent Doktor

  Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2014 2013

  Yardımcı Doçent Doktor

  Yakın Doğu Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu

 • 2013 2011

  Yardımcı Doçent Doktor

  Aydın Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2008 2006

  Yardımcı Doçent Doktor

  Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2003 2001

  Yardımcı Doçent Doktor

  Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2001 1997

  Yardımcı Doçent Doktor

  Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 1997 1996

  Yardımcı Doçent Doktor

  Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 1995 1987

  Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Education & Training

 • Ph.D. 1995

  HUkuk Fakültesi

  Konstanz Üniversitesi Almanya

 • Master1991

  Özel Hukuk

  Gazi Üniversitesi

 • Bachelor1986

  Hukuk Fakültesi

  Ankara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Türk Medeni Kanununun ve Yürülük Kanununun Almanca Tercümesi

Book Legal Yayıncılık, Volume 1, Issue 1, 2016, Pages 500

Abstract

İngilizce tercümesini yapamam


Özet

Türk Medeni Kanununun Almanca teriminoloji kullanılarak, yürürlük kanunu ile birlikte tamamının Almanca'ya çevirisidir.

-

Original Article -, Volume -, Issue -, 2000, Pages -

Abstract

-


Özet

Kitaplar: 1. Das Verlöbnis und seine Auflösung im deutschen und türkischen Recht. Insbesondere die Rechtstellung der Eltern bei der Auflösung. Eine Untersuchung zum Spannungsfeld von Rechtswirklichkeit und Gesetzesrecht. Hartung-Gorre-Verlag. Konstanz 1995. 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Açıklamalar, İçtihatlar, İlgili Mevzuat ve AB Direktifleri. TÜKODER Yayın No: 2. İstanbul 1995. 3. Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat, Kanun Metni, Yönetmelikler, Tebliğler ve AB Direktifleri. Alfa Basım Yayın ve Dağıtım. İstanbul 1996. 4. Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanun (Almanca-Türkçe), Eurojuris Yayınları No: 2, İstanbul 2003. 5. Das neue türkische Arbeitsrecht (Yeni Türk İş Hukuku), Eurojuris Yayınları Yayın No: 3, İstanbul 2003. 6. Türk İş Kanunu (Almanca-Türkçe), Eurojuris Yayınları No: 4, İstanbul 2003. 7. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yabancıların Çalışma Hakları (Türkçe-Almanca), Eurojuris Yayınları No: 6, İstanbul 2004. 8. Türkisches Gesellschafts- und Wertpapierrecht (Türk Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Eurojuris Yayınları No: 7, İstanbul 2004. 9. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Eurojuris Yayınları No: 7, İstanbul 2006. 10. Das neue türkische Handels und Gesellschaftsrecht und die Übersetzung der Artikel 1 bis 644 des Entwurfes, Mart 2009, Istanbul. (Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 1 – 644. Maddelerinin Tercümesi) 11. 35 Fragen und Antworten zum Arbeitsleben in der Türkei (Türk İş Hukukuna İlişkin 35 Soru ve Cevap), Türk Hukuk Serisi No:2, Eurojuris Yayınları No: 9, Istanbul Nisan 2006; Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı Ağustos 2010. 12. Fragen und Antworten zum türkischen Arbeist- und Arbeitsssicherheitsrecht (Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Soru ve Cevaplar) Renas Verlag, Şubat 2014, Ankara. 13. Yabancıların Taşınmazlarda Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Hak Edinmeleri, Adalet Yayımevi, Ankara 2015 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: 1. Die Praxis des Sorge- und Umgangsrechts nach der Scheidung in der Türkei (Boşanmadan Sonra Velayet ve Kişisel İlişkinin Türkiye’de Uygulanması), in: Ein Kind hat Recht auf beiden Eltern (Çocuğun Ebeveynlerine İhtiyacı Vardır). Lutherland Verlag, Frankfurt 1997. 2. Handbuch des Internationalen und Ausländischen Baurechts, Türk Hukuku Bölümü, Springer Verlag, Berlin – Heildelberg 2005, s. 746 – 754. Makaleler: 1. “Sigorta Sözleşmesinde Edimler ve Eşdeğerliliği”, GÜİİBFD 1988, 4. Cilt, Nr.: 1-2, s. 169-194. 2. “Das Umgangsrecht des Vaters mit dem nichtehelichen Kind. Ein Vergleich im türkischen und deutschen Recht” (Alman ve Türk Hukuklarında Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Babayla Olan Kişisel İlişkileri), GÜİİBFD 1991, 7. Cilt, Nr.: 1-2, s. 55-580. 3. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Düşündürdükleri”, MESS İşveren Gazetesi, Yıl 32, Sa. 670, Eylül 1995. 4. “Protection of Consumer Under Türkish Law”, Turkey’s Profıle’96, Towards European Union, Perspektif Tanıtım Hizmetleri Yayıncılık Organizasyon, İstanbul 1996, s. 37-40. 5. “Toplu İş Sözleşmelerinde İşlem Temelinin Çökmesi Halinde Uyarlama: HGK’nun 3.5.1995 Tarihli Kararının İncelenmesi”, YASA Dergisi, Eylül 1996. 6. “Yabancıların Türkiye’de Seyahat ve İkametleri Hakkında Kanun ve Bir Öneri-Taslak”, KOÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1, sa. 1, Kasım 1997, s. 423-441. 7. “Devre Tatil Sözleşmelerinin Kapıönü Satışlar ve İlgili Tebliğ Açısından Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa. 1999/3, Yıl 12, s. 919-936. 8. Aynı Makale Devre tatil Sisteminde Hukuki ve Mali Uygulamalar Sempezyumu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Devre Tatil Yatırımcıları Derneği, Istanbul 1998, s.55-65, Kitabında da yayınlanmıştır. 9. “Mahkeme Masraflarına Dair Yabancı Mahkeme Kararlarının İcra Edilebilirliği”, Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayını No: 8, Ankara 1999, s. 457-466. 10. “İhracat ve İthalatta Kullanılan Terimleri”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Kasım -2012 – 15 Ocak 2013, s. 76-79. 11. “İtalya’ya Tekstil İhracatında Nelere Dikkat Edilmelidir”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Ocak -2013 – 15 Mart 2013, s. 76-79. 12. “İspanya’ya Tekstil ihracatında Nelere Dikkat Edilmelidir”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Mart -2013 – 15 Mayıs 2013, s. 82-86. 13. “Almanya’ya Tekstil İhracatında Nelere Dikkat Edilmelidir” Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Mayıs -2013 – 15 Temmuz 2013, s. 76-81. 14. “Üzerinde Mutabık Kalınan Anayasa Değişiklik Hükümleri I”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Temmuz -2013 – 15 Eylül 2013, s. 80-85. 15. “Üzerinde Mutabık Kalınan Anayasa Değişiklik Hükümleri II”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Eylül -2013 – 15 Kasım 2013, s. 82-87. 16. “20.6.2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince İşverene Getirilen Yükümlülükler – Kısım 1”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Kasım -2013 – 15 Ocak 2014, s. 42 - 46. 17. “20.6.2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince İşverene Getirilen Yükümlülükler – Kısım 2”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Ocak -2014 – 15 Mart 2014, s. 82 - 87. 18. “20.6.2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince İşverene Getirilen Yükümlülükler – Kısım 3”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Mart -2014 – 15 Mayıs 2014, s. 82 - 87. 19. “Elektronik Yolla Yapılacak Zorunlu Tebligatlar”, Adres Dergisi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, 15 Mayıs -2014 – 15 Temmuz 2014, s. 82 - 86.

Currrent Teaching

 • 2019 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

Teaching History

 • 2008 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2012 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  LAW OF OBLIGATIONS (SPECIAL PROVISIONS)

  -

 • 2015 GÜZ

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION

 • 2016 YAZ

  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  ..

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  ..

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  ..

 • 2017 BAHAR

  --

  Doktoraya hazırlık

 • 2017 GÜZ

  --

 • 2017 GÜZ

  --

  Doktoraya hazırlık

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  ....

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  ....

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  ....

At My Office