Work Experience

Education & Training

 • Ph.D. 2002

  Adli Tıp

  Marmara Üniversitesi

 • Master1998

  Ruh Sağlığı Bozuklukları

  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

 • Bachelor1994

  Tıp

  Marmara Üniversitesi

Honors, Awards and Grants

Research Projects

Filter by type:

Sort by year:

Currrent Teaching

 • 2019 YAZ

  FOREINSIC PSYCHOLOGY

  .

 • 2019 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2019 AKADEMİK YILI

  Forensic

  -

 • 2019 YAZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY

 • 2019 YAZ

  CLINICAL I

  -

Teaching History

 • 2014 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  -

  -

 • 2013 AKADEMİK YILI

  Forensic

  -

 • 2014 AKADEMİK YILI

  Forensic

  -

 • 2015 AKADEMİK YILI

  Forensic

  -

 • 2016 AKADEMİK YILI

  Forensic

  -

 • 2017 AKADEMİK YILI

  Forensic

  -

 • 2018 AKADEMİK YILI

  Forensic

  -

 • 2016 BAHAR

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2017 BAHAR

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2018 BAHAR

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2015 GÜZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2016 GÜZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2017 GÜZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2018 GÜZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2016 YAZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2017 YAZ

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY I

  Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine psikiyatrik bozuklukların semptomlarını, etiyolojisini ve tedavisi ilkelerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır

 • 2019 BAHAR

  ADULT PSYCHOPATHOLOGY

  -

 • 2016 BAHAR

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2017 BAHAR

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2018 BAHAR

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2017 GÜZ

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2018 GÜZ

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2019 GÜZ

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2017 YAZ

  INTERNSHIP I

  Öğrenciler tez yazımı için gerekli bilgi ve donanımları kazanacaktır

 • 2015 GÜZ

  CLINICAL I

  -

 • 2016 GÜZ

  CLINICAL I

  -

 • 2017 GÜZ

  CLINICAL I

  -

 • 2018 GÜZ

  CLINICAL I

  -

 • 2019 GÜZ

  CLINICAL I

  -

 • 2015 BAHAR

  CLINICAL II

  Klinin psikolojiyi açıklayan bu derste klinik psikoloji ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Bu temel kavramlar detaylandırılarak öğrencilerin etkin bir şekilde kavramlara hakim olması sağlanacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin; (1) psikotik ve nevrotik hastalıkları sınıflandırabilmeleri (2) psikotik hastalıkların belirtilerini detaylandırabilmeleri (3) klinik psikolojideki patolojik hastalıkları doğru anlamdırıp açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.

 • 2016 BAHAR

  CLINICAL II

  Klinin psikolojiyi açıklayan bu derste klinik psikoloji ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Bu temel kavramlar detaylandırılarak öğrencilerin etkin bir şekilde kavramlara hakim olması sağlanacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin; (1) psikotik ve nevrotik hastalıkları sınıflandırabilmeleri (2) psikotik hastalıkların belirtilerini detaylandırabilmeleri (3) klinik psikolojideki patolojik hastalıkları doğru anlamdırıp açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.

 • 2017 BAHAR

  CLINICAL II

  Klinin psikolojiyi açıklayan bu derste klinik psikoloji ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Bu temel kavramlar detaylandırılarak öğrencilerin etkin bir şekilde kavramlara hakim olması sağlanacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin; (1) psikotik ve nevrotik hastalıkları sınıflandırabilmeleri (2) psikotik hastalıkların belirtilerini detaylandırabilmeleri (3) klinik psikolojideki patolojik hastalıkları doğru anlamdırıp açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.

 • 2018 BAHAR

  CLINICAL II

  Klinin psikolojiyi açıklayan bu derste klinik psikoloji ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Bu temel kavramlar detaylandırılarak öğrencilerin etkin bir şekilde kavramlara hakim olması sağlanacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin; (1) psikotik ve nevrotik hastalıkları sınıflandırabilmeleri (2) psikotik hastalıkların belirtilerini detaylandırabilmeleri (3) klinik psikolojideki patolojik hastalıkları doğru anlamdırıp açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.

 • 2019 BAHAR

  CLINICAL II

  Klinin psikolojiyi açıklayan bu derste klinik psikoloji ile ilgili temel kavramlar verilecektir. Bu temel kavramlar detaylandırılarak öğrencilerin etkin bir şekilde kavramlara hakim olması sağlanacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin; (1) psikotik ve nevrotik hastalıkları sınıflandırabilmeleri (2) psikotik hastalıkların belirtilerini detaylandırabilmeleri (3) klinik psikolojideki patolojik hastalıkları doğru anlamdırıp açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.

 • 2017 BAHAR

  CLINICAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2017 BAHAR

  CLINICAL PSYCHOLOGY

  --

 • 2017 GÜZ

  CLINICAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2018 GÜZ

  CLINICAL PSYCHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  CLINICAL PSYCHOLOGY (MA PREP)

 • 2015 BAHAR

  KLINIK PSIKOLOJI SEMINERI

  -

 • 2014 BAHAR

  CLINICAL PSYCHOLOGY II

  1. To be able to define anxiety disorders. 2. To be able to describe symptoms and etiology of anxiety disorders. 3. To be able to understand somatoform disorders. 4. To able to describe eating disorders. 5. To be familiar with topics of alcohol and substance abuse and dependency. To be able to describe sexual and gender identity disorders.

 • 2016 GÜZ

  DRUG ABUSE COUNSELING

  ***

 • 2014 BAHAR

  DISSERTATION

  Students will be able to read articles and write proposals

 • 2016 BAHAR

  DISSERTATION

  Students will be able to read articles and write proposals

 • 2014 YAZ

  DISSERTATION

  Students will be able to read articles and write proposals

 • 2015 GÜZ

  WRITING PSYCHOLOGY PAPER I

  Bilimsel düşünebilme

 • 2015 BAHAR

  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II

  Psikolojinin temel kavramlarını tanımlayabilme, sınıflayabilme, örnekleyebilme, bu kavramları ilgili problemlerin çözümünde kullanabilme, psikolojide etik değerleri benimseme, aradığı bilgiye ulaşma ve kullanabilme becerisi kazanması beklenmektedir.

 • 2016 GÜZ

  PSİKOPATOLOJİ

 • 2017 BAHAR

  PSYCHOLOPATHOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOLOPATHOLOGY

  -

 • 2017 GÜZ

  PSYCHOLOPATHOLOGY

  -

 • 2016 GÜZ

  PSYCHOPATHOLOGY

  -

 • 2019 BAHAR

  SEMINAR

  --

 • 2014 BAHAR

  DISSERTATION

  1. To be able to plan a research. 2. To be familiar with research methods. 3. To be able to conduct a research (collect data, make statistical analysis). 4. To able to prepare a research report.

 • 2019 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2019 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2017 BAHAR

  THESIS

  -

 • 2018 GÜZ

  THESIS

  -

 • 2016 GÜZ

  LIFESPAN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

  Yaşam Boyu Gelişim Evreleri ve Kuramları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

At My Office

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü